Home > > Sheldan Nidle - 26 Februari, 2013

Sheldan Nidle - 26 Februari, 2013

3 Manik, 15 Zac, 9 Eb

Selamat Balik! Vandaag komen we met zeer interessant nieuws! Het duister blijft in de tunnelvisiemodus hangen en probeert wanhopig een manier te vinden om datgene, waarvan ze weten dat het onvermijdelijk is, te vertragen. De Hemel wacht op het definitieve goddelijk teken, en wanneer dit fenomeen gebeurt zullen we snel moeten handelen om de volgelingen van het duister naar een plek te brengen waar ze geen kwaad kunnen doen. We hebben dus weinig tijd voordat dit gebeurt, dus wij checken tweemaal met onze verschillende bondgenoten om ervoor te zorgen dat, voor datgene wat binnenkort gaat gebeuren, allen gereed zijn om zo snel mogelijk op te treden. Ons verbindingspersoneel voert een zeer korte checklijst uit en bevestigt dat alle groepen volledig voorbereid zijn. In feite willen de meeste van hen dat deze datum liever eerder dan later komt, maar ondanks deze frustratie tonen de verschillende groepen binnen jullie belangrijke regeringen veel geduld met wat voor hen een zeer lange wachttijd is geweest. Onze schepen pakken dagelijks duistere figuren op die steeds wanhopiger wereldwijde ellende veroorzaken, en dus zijn we druk bezig herstelwerkzaamheden te verrichten om de schade te repareren waarvoor deze misdaden waren ontworpen.

Onze Agarthaanse familie is intussen ook bezig met dagelijkse aanpassingen die nodig zijn voor het aanpassen van jullie talrijke Lichtkamers. Ons doel is om, indien nodig, onmiddellijk klaar te staan om jullie naar jullie Lichtkamerverblijven in Agartha over te brengen zodra wij het groene licht krijgen van de Hemel. Tot dat moment moeten verscheidene voorbereidende activiteiten worden uitgevoerd door jullie nieuw bestuur. Deze betreffen ondermeer een verrassende reeks aankondigingen, gevolgd door het instellen van een beleid dat grondig de manier zal opschudden waarop jullie wereld wordt bestuurd. Belangrijker nog, jullie zullen een officiële proclamatie ontvangen inzake een publieke bekendmaking waardoor wij kunnen beginnen met een serie berichten die jullie voorbereiden op onze eerste-contact-landingen. Dit zijn de laatste paar rustige momenten op jullie wereld voordat de spannende tijden beginnen, omdat het transformatieproces van jullie wereld, waaronder het beëindigen van een decennialange 'UFO' cover-up, jullie huidige werkelijkheid echt zal doen opschudden. Op dit moment is de Hemel bezig met het opzetten van de laatste etappe van jullie reis naar volledig bewustzijn, wat de diensten vereist van een persoonlijke mentor voor ieder van jullie. Dit is iemand die je volledig kunt vertrouwen om je te onderwijzen in de talloze waarheden die strijdig zijn met datgene wat je sinds je vroege kinderjaren is verteld.

Een essentieel onderdeel van je groei naar geestelijke volwassenheid is dat je duidelijk moet begrijpen hoe de Anunnaki en hun goed opgeleide volgelingen jullie gedurende millennia hebben bedrogen. Ze gebruikten jullie toen-nieuwe staat van sterfelijkheid om een verstikkende web van angst te creëren om jullie controleerbaar en meegaand te houden. Deze plooibaarheid gaf hen de gelegenheid om ongebreideld over jullie heen te lopen en jullie wereld naar hun wensen te veranderen. Deze duistere constructie wordt nu beëindigd, en in zijn plaats zullen jullie voor de eerste keer in 13 millennia een wereld creëren die jullie enorm zal bevallen. Maar vergeet niet dat het slechts een overgangswereld is, gedurende welke tijd jullie volledig op de hoogte worden gebracht over wat je kunt verwachten en hoe jij je moet aanpassen aan het volledig bewustzijn. Het is een enorme stap! Aangezien deze overgangswereld vorm krijgt, zullen jullie ook veel verantwoordelijkheden op je nemen. Deze zullen jullie ook nodig hebben om voorbereid te zijn, want ze zullen je snel brengen naar een verlichte manier van leven waardoor je de ware aard van je wezen kunt ervaren en een helder begrip zult krijgen van wat je nog te wachten staat. De hersenloze kronkelingen van het beperkt bewustzijn zal een zeer aangenaam einde krijgen!

Deze groei naar een meer verheven manier van leven zal in de volgende korte periode zichtbaar worden. Dit verbeterde milieu zal ook gunstiger zijn voor het absorberen van alles wat wij jullie gaan leren. Jullie Verlichte Leraren moeten beginnen met een aantal leringen die de aard van de ziel ophelderen en hoe het bloeit bij blootstelling aan het Licht. Onze bijdrage zal zijn jullie een uitleg te geven over het volledig bewustzijn, want het moet jullie helemaal duidelijk worden wat je te wachten staat. Een volledig bewust wezen te worden is een vreugde die alles overstijgt wat jij je nu kunt voorstellen. Samen, de Geascendeerde Leraren en wij zullen jullie voorbereiden op dit nieuwe leven; de Lichtkamers zijn slechts de finishing touch. Je bent een spiritueel georiënteerde wezen, en we moeten je fysieke met je emotionele en mentale delen integreren, en dat is wat deze kamers doen. Ieder van jullie verlangt een unieke aanpassing van een zeer complexe aard. Deze taak zal een gezamenlijke inspanning zijn, en daarna komen jullie onder leiding van de Verlichte Leraren die door de Hemel zijn benoemd om jullie in je eerste reeks missies te leiden om een permanente vrede te brengen in deze galaxy.

Onze zegen gaat hierbij! We keren terug met goed nieuws! De grote gebeurtenis in de Hemelen nadert. Dit fenomeen is heel bijzonder en zijn komst vormt het begin van een nieuwe dag voor iedereen op deze meest goddelijke hemellichaam. Wanneer deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zijn jullie vrij van de verstikkende invloed van het duister. Jullie zullen een nieuw bestuur, welvaart, en nog belangrijker, jullie vrijheid krijgen. Jullie nieuw bestuur zal een reeks aankondigingen doen die jullie wereld moet veranderen, en op dit moment kunnen wij beginnen met onze nieuwe dienst aan de mensheid. De nieuwe realiteit, die op die dag geboren zal worden, zal een transformatie versnellen die de heiligheid bij jullie levens opnieuw zal introduceren, waardoor jullie getuige zullen zijn van een tijd van mirakels en wonderen. Het is wanneer de Engelen weer verschijnen en de stem van de Schepping opnieuw door het hele land zal worden gehoord. En het is wanneer jullie, eindelijk, uit jullie geheugenverlies - dat zo lang heeft geduurd - tevoorschijn komen en je herinneren wie en wat jullie werkelijk zijn.

Een aspect van onze nieuwe dienstverlening is jullie te onderwijzen over de goddelijke aard van lichamelijkheid - het fysieke lichaam, en jullie alle speciale kennis te laten herinneren die je bent vergeten toen je verplaatst werd van het volledige naar het beperkte bewustzijn. Jullie gracieuze terugkeer naar jullie natuurlijke staat zal overal in de Hemel worden gevierd en zal een profetie vervullen die eeuwen geleden door de gezegende Aartsengel Michaël werd gemaakt. Deze verklaarde dat een tijd van duisternis dit rijk zou overvallen, en dat jullie ongeveer 13.000 jaar later uit deze spirituele gevangenis zou worden bevrijd door de grootse werken van de Hemel. Deze tijd is nu! Het is het moment van bevrijding en vreugde! Het duister en zijn handlangers moeten weggevaagd worden en een nieuwe dag zal op Aarde verschijnen. Verheug je, mijn zusters en broeders! Binnenkort, schalt de grote hoorn of verlossing; Hemels Licht zal schijnen, en de tijd voor het echte wonder zal beginnen!

Jullie verlossing markeert het begin van de nieuwe dienst voor iedereen. We moeten jullie nog veel leren en jullie hebben veel te leren. Het wegbreken uit dit lange tijdelijk verblijf door geheugenverlies kan een zekere hoeveelheid nood voor velen van jullie betekenen, daar volledige realisatie van wat je hebt geloofd, en wat je hebt gedaan uit naam van deze overtuigingen, waarschijnlijk wat angst kan veroorzaken. Dus, wij de Verlichte Leraren moeten een grote golf van vergeving en genade meebrengen om dit over al het land van de Aarde en in de hoeken van alle harten die lijden schoon te vegen. Trek dit helende Licht naar binnen en laat het de verschrikkingen die je door het duister zijn opgedrongen met elkaar verzoenen. Laat het vervolgens met Liefde uit je hart verdwijnen. Sta toe dat een nieuw Licht van vreugde en eenheid jullie gaat omhullen, want met dit wonder komt de heilige manier om de laatste stappen te zetten van je terugreis van het volledig bewustzijn. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijks berichten aan jullie. Wij hebben een speciaal punt bereikt waar grote wonderen eindelijk kunnen plaatsvinden. We komen in een cruciale fase van deze lange reis die voor ons begon toen we werden geïnstrueerd ons voor te bereiden op een massaal eerste contact. Nu komt de vreugde van het feitelijk tevoorschijn komen en samen verder te gaan naar jullie heilige bestemmingen! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl