Home > > Sheldan Nidle - 18 november 2014

Sheldan Nidle - 18 november 2014

9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! We zijn nu in een periode terechtgekomen waarin de oude families belangrijker zijn geworden binnen de Aardse bondgenoten. Ze hebben op dit moment de leiding in een aantal zeer gevoelige onderhandelingen. Het doel van deze besprekingen is om de voorwaarden voor de uiteindelijke overgave van de duistere cabal te vast te stellen. Nadat deze overeenkomsten eenmaal vastgelegd zijn zullen de arrestaties op het hoogste niveau beginnen en de condities die bepaald werden door de duistere cabal zullen met een zekere mate van ceremonieel omgebogen worden. Dit proces is er een dat onze onderhandelaars goed kennen. Deze overgave gaat niet over rijkdom; het gaat over het overdragen van de macht die ze millennialang hadden. Lang geleden kozen de Anunnaki hen als speciale handlangers. In deze hoedanigheid handelden deze groepen als kanaal voor een geweldige hoeveelheid macht. Deze cabal ziet deze macht nu foutief als een recht. In feite was het een privilege wat hen was gegeven door de Anunnaki. Het is nu meer dan tijd voor hen om die op te geven. Deze besprekingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dit zo snel en gemakkelijk mogelijk gebeurt. Deze formele overgave zal een mondiale valutareset, door goud ondersteunde valuta en nieuw bestuur mogelijk maken.

Vele Westerse regeringen en hun van financiën afhankelijke regelaars snappen dat er een nieuwe realiteit geboren moet worden. Deze operatie is bedoeld een mondiale viering en wereldwijde welvaart mogelijk te maken en humanitaire programma’s te sponsoren. Deze operatie is om zeker te stellen dat zich een nieuwe realiteit begint te manifesteren. De Hemel was van plan dit ongeveer anderhalf decennium geleden te laten beginnen. Helaas was de cabal in staat 9/11 uit te voeren, hetgeen onze Aardse bondgenoten dwong zich te hergroeperen. Deze vileine daden stelden de cabal in staat wederom de overhand te krijgen. De Hemel stond ons niet toe verder te gaan dan een aantal van tevoren vastgestelde voorwaarden. Deze restricties zullen volledig worden ingetrokken wanneer disclosure door een aantal belangrijke regeringen wordt aangekondigd. Tot dan worden de Agarthanen en wij beperkt tot een aantal “do’s and don’ts”. De Geascendeerde Meesters Quan Yin en Graaf Saint Germain bekijken nauwgezet wat er gebeurt. We verwachten dat deze besprekingen succesvol zullen zijn en een schema voor de machtsoverdracht is feitelijk heel dichtbij.

Nadat disclosure er eenmaal is kunnen we aankondigingen doen en echt beginnen met nieuwe operaties die ons in staat stellen om meer missies uit te voeren bij daglicht. Dan zullen onze schepen beginnen een eerste golf van geïnteresseerden naar onze moederschepen te brengen – alwaar we een algemene rondleiding zullen geven, het is tevens een tijd waarin we een dialoog kunnen starten omtrent de feitelijke komst van ’s mensen mentoren. We gebruiken deze tijd om jullie aan ons te laten wennen. Na de landingen zal onze interactie immens toenemen. Deze uiteindelijke periode zal jullie eveneens in staat stellen gewend te raken aan de Agarthanen. Toen Atlantis Lemurië aanviel werden de Agarthanen tijdelijk afgesloten van de oppervlakterijken. Atlantis gebruikte deze tijd om zichzelf het dominante gebied op Gaia’s oppervlakterijk te maken. Deze dominantie zou duren totdat Atlantis zo’n 13000 jaar geleden werd vernietigd. De Atlantiërs vluchtten naar Centaurus en jullie bleven achter met nieuwe meesters, de Anunnaki. Deze Wezens bleven aan de leiding tot de vrede met het Anchara Continuum, midden jaren 90.

De huidige tijd is er een waarin over de uiteindelijke overgave wordt onderhandeld, zelfs wanneer de cabal op een of andere manier probeert kattenkwaad uit te halen om uit hun huidige dilemma te komen. We kunnen jullie verzekeren dat dit niet gaat gebeuren. De rijkdom en de macht van het duister is weggeknaagd tot een punt waarop zo’n herleving hoogst onwaarschijnlijk is. Onze Aardse bondgenoten voeren een aantal evenementen uit over de hele globe. Deze gebeurtenissen grijpen in de basis in elkaar, zodat het echec van de cabal verzekerd is. De huidige besprekingen zijn simpelweg nog een paar van deze belangrijke puzzelstukjes. Jullie vrijheid en welvaart zijn extreem dichtbij. We hebben onze technologie gebruikt om rampen te voorkomen, dus het duister initieert geen vertraging in haar overgave. Bovendien gaf de Hemel ons een heel agressief plan om uit te voeren als back-up voor wat er momenteel plaatsvindt. Deze gebeurtenissen maken het heel duidelijk dat een paar uitbundige vieringen op het punt staan te gebeuren!

Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! Onze medewerkers vervolgen hun ontmoetingen met voorgedragen vertegenwoordigers van de duistere cabal. We hebben in de gezegende naam van de Hemel bevolen dat deze gesprekken een ware dankbetuiging aan de mensheid voortbrengen. Gewijde wetten vereisen dat we deze corrupte Wezens zorgvuldig de vuilnisbak van de geschiedenis in vegen. Deze goddelijke taak vereist dat onze medewerkers een bewezen lijst van hun zonden en grootschalige misdaden vrijgeven. Deze speciale lijst zal gelden als bewijs voor hetgeen gedaan is. Het duister is nog steeds, ondanks haar pijnlijke daden, onze menselijke last. De Hemel eist dat ze uit hun macht gezet worden, om ze voor te bereiden op wat er komen gaat. Daarom moet een ieder van hen volkomen geïsoleerd worden van de mensheid, tot de daadwerkelijke overgang naar volledig bewustzijn daar is. Dit goddelijke edict houdt in dat deze gesprekken maar een mogelijke uitkomst kunnen hebben: jullie onvermijdelijke victorie!

Deze serie bijeenkomsten zal de manier waarop de nieuwe realiteit formeel aan jullie wordt geïntroduceerd, bepalen. De door het duister gekozen bestuurlijke leiders dienen zich bewust te blijven van hun huidige positie. We zijn niet van plan ze te voorzien van enig middel van bestaan, dat op welke manier dan ook dit proces van verandering kan hinderen. De Hemel is klaar de transformaties die plaatsvinden in jullie fysieke -, mentale - en emotionele lichamen te versnellen. Het duister dient zich volledig te realiseren dat het op dit moment is afgesloten van bepaalde bronnen die kunnen zorgen voor een vorm van uitstel. Daarom moeten we balanceren op een gezegend koord. Dit is er gaande op deze prachtige globe. Heel binnenkort zullen jullie middelen krijgen die jullie werkelijkheid waarlijk kunnen veranderen! Gebruik ze verstandig. Onthoud dat er om jullie te assisteren hulpbronnen voor jullie beschikbaar zijn. Deze zijn er alleen maar om jullie te helpen je gewijde doelen te bereiken!

We hebben de edicten die door de Hemel zijn uitgevaardigd nagevolgd en correct gebruikt. We vragen jullie hetzelfde te doen. Wees immer verstandig en begrijp deze vervagende realiteit. Gebruik de gereedschappen die je kent en wees gereed de nieuwe te gebruiken die eervol aan jullie gegeven zullen worden. Een nieuwe realiteit is zich aan het vormen. Dit vereist dat het duister allereerst wordt weggestuurd en vervolgens van jullie wordt geïsoleerd. Deze duivelse slangen kunnen jullie gemakkelijk je zegeningen ontnemen. Daarom moeten we ze aan de kant duwen om vervolgens, in vreugde, jullie de Hemelse zegeningen te overhandigen. Geliefden, we hebben er vertrouwen in dat, gezien jullie nieuwe omgeving, jullie voorbestemd zijn te overwinnen! Jullie stijgende bewustzijn bestaat in een rijk dat gevuld is met gevaren. We elimineren deze en staan klaar de grootschalige isolatie van dit tuig te beginnen. We vragen jullie eenvoudigweg geduld te hebben en klaar te staan om jullie gewijde dromen te manifesteren. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen aan jullie. We vragen jullie ernstig om gefocust te blijven op succes en het isoleren van deze duistere boeven. Laat de nieuwe realiteit zich manifesteren en ons in staat stellen jullie op de juiste manier en vrijelijk aan te spreken. Onze grootse overwinning komt steeds dichterbij voor ons allemaal! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl