Home > > Sheldan Nidle - 25 november 2014

Sheldan Nidle - 25 november 2014

2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! We komen met wat nieuws omtrent hetgeen er op jullie wereld gebeurt. Op dit moment gebruikt de duistere cabal de aanstaande bankiersvakanties om een tijdelijke vertraging in het brengen van ‘s werelds nieuwe financiële systeem te creëren. Voor ons is deze vertraging helemaal niet nodig. Integendeel, het is behoorlijk belangrijk dat deze schurken aan de kant worden gezet en dat dit eerste gedeelte van het nieuwe systeem aan iedereen wordt bekend gemaakt. We hebben geprotesteerd bij degenen die nu betrokken zijn bij deze zeer serieuze onderhandelingen. Het is belangrijk dat de mensen van dit rijk eindelijk een klein signaal zien dat er daadwerkelijk grote veranderingen plaatsvinden. Onze liaisons zeggen onze aardse vertegenwoordigers om zich hard op te stellen en het huidige debacle om te draaien. Het is essentieel dat elk aspect van dit proces op correcte wijze wordt uitgevoerd; desalniettemin is het heel belangrijk dat er een klein eerste stapje te zien is. Velen op jullie wereld begrijpen niet helemaal de draagwijdte van wat er gedaan moet worden. Desalniettemin is enige mate van beweging echt noodzakelijk. We zijn dan ook van plan dat waarvan we ten diepste voelen dat echt nodig is door te zetten. Er wordt nu beweging waargenomen en we zijn van plan er voor te zorgen dat er iets behoorlijk positiefs gebeurt.

Ons standpunt was altijd manieren te vinden om snel een einde te maken aan de cover-up en een formele mondiale disclosure aan te moedigen. De huidige vertragingen verlengen alleen maar de tijd om deze mogelijkheden te laten manifesteren. We zijn behoorlijk serieus in onze strategieën om dit rijk tot disclosure te brengen. De duistere cabal realiseert zich volkomen dat wanneer we eenmaal een meer open speler worden in deze ‘discussies’ de kansen voor welk soort vertraging ook grotendeels afnemen. De Hemel gaf ons een paar sterke decreten. Deze houden nog net geen meer directe rol voor ons in. Ondanks deze minimale restricties gaan we door met het instrueren van onze liaisons om onze aardse tegenhangers op het hart te drukken sterkere posities in te nemen bij het implementeren van een nieuw financieel systeem voor jullie wereld. De Agarthanen doen met ons mee bij het verzoeken om een snelle eerste middel om het begin van een nieuw monetair systeem te benadrukken. Dit systeem kan snel de grote banken en hun verschrikkelijke arrogantie ontmaskeren. Alleen al dit punt kan vele naties in staat stellen bijeen te komen en de ontmanteling van deze kwaadwillige reuzen van jullie bankierswereld te forceren.

M.b.t. nieuw bestuur, nadat eenmaal het mondiale “psych-net”, dat lange tijd onderhouden werd door het duister, doorbroken is, groeit de hoop voor nieuwe hervormingen. Momenteel worden de meeste grote regeringen gerund door personen die dagelijks worden gedrenkt in energieën die hen tot pionnen maakt voor het duister. We hebben iets van de intensiteit van dit mind-control netwerk verlaagd. Deze inspanningen zijn getemperd vanwege decreten die de Hemel ons gaf. We begrijpen volkomen dat de Hemel een groots goddelijk plan volgt. Deze operatie is iets dat we ten diepste respecteren. Toch blijven we ons zeer bewust van jullie grote frustraties. Jullie wordt gevraagd veel te ondergaan en we willen heel graag deze last zo spoedig mogelijk wegnemen. Onze liaisons dringen er daarom op aan om een simpel item te laten manifesteren. Deze tijden zijn daarom zowel groots als zeer ontmoedigend voor jullie. Het is onze grootste wens een punt van zekerheid bij de Lichtkrachten af te dwingen. Het is tenslotte de start van een feestelijk seizoen, dat beperkingen oplegt bij wat jullie mondiale financiële systeem kan voortbrengen.

We zijn daarom van plan hieraan vast te houden. Wees er op voorbereid dat er iets gaat gebeuren. Degenen die betrokken zijn bij de onderhandelingen begrijpen wat we van hen verlangen. We zijn er zeker van dat een klein deel van dit proces zich inderdaad gaat manifesteren. Net als jullie willen we dat jullie van welvaart gaan genieten, evenals van persoonlijke soevereiniteit. Dit wordt niet zomaar gezegd. Er zijn zaken die jullie gemakkelijk in staat kunnen stellen te erkennen dat wat er nu gebeurt niet alleen echt is, maar ook de mogelijkheid hebben die handlangers van het duister op hun plaats te zetten. We hebben hen afgesneden van ondergrondse sleutelfaciliteiten en hun daarmee enige tijdelijke vorm van een veilige haven ontnomen. Bovendien hebben we talloze defensieschepen als wachtposten ingesteld om onze positie voor hen zeer helder te maken. We willen heel graag disclosure op enigerlei wijze verhaasten. Nadat dit alles eenmaal achter ons ligt kunnen we bijeenkomen en gezwind het pad naar volledig bewustzijn vrijmaken. Op dit punt aangekomen kunnen we allemaal ontspannen en ons verheugen tijdens deze speciale momenten.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag om jullie te groeten en te zegenen! Er gebeurt veel op deze wereld, waarvan de meesten van jullie erg weinig afweten. Op dit moment is een stille revolutie gaande. Deze gebeurtenis wordt momenteel beperkt tot organisaties en individuen die vastbesloten zijn een meer humaan financieel systeem te creëren, dat binnen gezegende banen een nieuwe mondiale munteenheid veilig stelt. Deze munteenheid zal reëel zijn, niet een fiateenheid die gevoelig is voor de grillen en wensen van een uiterst hebzuchtig en agressief stel, de duistere cabal. Dit nieuwe geld zal gezegend worden met waarde, en een eerlijke handelskoers die wordt bestuurd door centrale banken onder het hoogste management van een nieuwe internationale ontwikkelingsbank. Dit systeem zal ons rijk voorspoed en een mondiale technologie brengen die armoede zal beëindigen en een ieder de kans zal geven oprecht onderwezen te worden over de wonderen van het oppervlakterijk van Moeder Aarde en haar binnenrijken.

Het is deze belofte die we welwillend zegenen en die we voor iedereen voorhebben. Zie de komende feestdagen als een tijd van bezinning op hetgeen zich nu rondom jullie aan het vormen is. Wees altijd bereid zowel de zegeningen als de healingen waar jullie recht op hebben te ontvangen. Voel diep binnenin je hart de nieuwe energieën die je zullen transformeren. Visualiseer hoe deze wonderen zich zullen manifesteren. Wees bereid alles te ontvangen dat komen gaat, evenals alles dat binnenkort voor jullie zal verschijnen. Jullie veranderen iedere dag. Jullie worden geheeld door de vreugde die voortkomt uit deze prachtige verzameling momenten. Wij komen iedere dag samen en zenden de barmhartige energieën van de Hemel naar jullie toe. Zelfs de grootse Seraphim van AEON zegenen jullie en kondigen succes in alle zaken voor jullie af. Deze woorden van genade stellen dit rijk in staat om te genezen alsmede te transformeren. Jullie staan op de rand van een uiterst wonderbaarlijk aantal goddelijke gebeurtenissen.

Wees trots op de Hemel en immer dankbaar voor die zaken die zich nu voltrekken. Een nieuw rijk wordt geboren waarin jullie zorgen en verlangen zullen inruilen voor vreugde en overvloed. De Hemel heeft jullie een grote vloot vrienden gezonden, die toegewijd zijn erop toe te zien dat deze geweldige transformatie plaats vindt zoals de Hemel dat voorzien heeft. Jullie zullen de basale emoties van haat en frustratie achter je laten en ze met graagte veranderen in liefde en verworvenheid. Bedenk hoe jullie zullen worden. Jullie zullen opstijgen in kosmisch bewustzijn en gereed gemaakt jezelf, evenals anderen, te genezen. Heel snel zullen jullie in eenheid zingen, samen met de hemelse koren en dit gewijde geluid gebruiken om deze realiteit in iets nieuws en wonderbaarlijks te veranderen. We voegen ons samen met jullie en zingen nu barmhartig: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag zijn we verder gegaan met een groots bericht van blijdschap! We vragen iedereen zijn innerlijke stem in eenheid te verheffen en te verkondigen dat dit de tijd is waarop een nieuw tijdperk voor de mensheid kan beginnen. Zie deze tijd als een die gevuld is met de Zegeningen van de Hemel. Het is tijd de Hemel om Verlossing te vragen en te weten dat je daadwerkelijk gehoord wordt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl