Home > > Sheldan Nidle - 9 november 2014

Sheldan Nidle - 9 november 2014

2 Oc, 8 Xul, 11 Ik

Dratzo! Vele zaken op jullie wereld beginnen zich nu te manifesteren. Mondiaal zijn er nu ontmoetingen om een nieuw, uiterst transparant financieel systeem te formuleren. Een zeer belangrijk onderdeel van deze onderhandelingen is de noodzaak om de mondiale valuta te herevalueren en te resetten. Hiermee samen is de vereiste om en masse terug te keren naar de goudstandaard. We bekijken en houden toezicht op deze besprekingen. De oude families bezitten een enorm bedrag aan depots van nooit eerder geboekte goudstaven. Een groot deel hiervan zal worden aangewend om deze valuta te steunen en de basis te zijn van de mondiale welvaartsfondsen. Deze zijn voornamelijk humanitair van aard. De fondsen zullen een explosie aan projecten, die de mondiale gemeenschap enorm ten goede gaan komen, mogelijk maken. Ze gaan jullie eveneens in staat stellen de momenteel geheime kennis te leren en jullie voorbereiden op een beter begrip van het zich ontvouwende Hemelse beleid. Ze zullen eveneens helpen bij de wereldwijde disclosure. Deze welvaart zal zodoende de weg bereiden voor een nieuwe realiteit en de bewustwording van wat er in de zeer nabije toekomst gaat gebeuren.

Toen we meer dan twee decennia geleden onze eerste contactmissie begonnen, namen we contact op met de Spirituele Hiërarchie van deze gewijde bol en ontdekten we de geschiedenis en het doel van jullie Verheven Meesters. Deze kennis leidde ertoe contact met ze op te nemen en we begonnen te denken over hoe we elkaar konden steunen. Naarmate we vorderden begonnen we een hechte, onderling verbonden missie met de Agarthanen. We stichtten daar een grote basis en begonnen langdurige en betrokken ontmoetingen met hun belangrijkste raad. We vroegen hen de Aardse oppervlaktemissies, die ze al duizenden jaren uitvoeren, uit te breiden. Daarna vroegen we ze ons te helpen bij het samenstellen van gelijksoortige missies met ons eigen personeel. Met deze handelswijze hebben we deels diegenen geholpen die toegewijd zijn aan disclosure. Het is noodzakelijk dat dergelijke missies heimelijk werken. Zodoende hebben de resultaten ervan een groot deel aan bruikbare informatie omtrent jullie samenlevingen en jullie zelf opgeleverd.

We ontmoetten degenen die voortvarend werken aan het tot stand brengen van nieuw bestuur. Onze liaisons hebben in het geheim contact opgenomen met deze wonderbaarlijke personen en gebruikten onze goede diensten om hun zaak te helpen. Het is belangrijk dat het duister verslagen wordt. Het grootste deel van dit werk moet worden uitgevoerd door personen zoals hierboven beschreven. Jullie hebben de vaardigheid om letterlijk dit rijk te veranderen. We zijn hier om jullie, waar nodig, van adequate hulp te voorzien. Wij begrijpen wat de Hemel doet en wensen vurig deze serie nobele zaken t.b.v. verandering te ondersteunen. Feitelijk hebben we ons bij een aantal geheime ontmoetingen van de duistere cabal laten zien om ze aan te sporen jullie aanwijzingen op te volgen. De Hemel heeft ons m.b.t. deze kwestie meer speelruimte gegeven. Derhalve zijn we zeker van plan de rol van onze liaisons uit te breiden inzake het openen en veiligstellen van een goede communicatie tussen te Lichtkrachten op jullie wereld, en tevens de rol van sommige Agarthanen die zeer betrokken zijn bij dit proces uit te breiden.

Het doel achter dit alles is simpelweg voor onze bondgenoten een middel te faciliteren om hun overwinningen veilig te stellen en jullie wereld voor te bereiden op een radicaal nieuw type bestuur. Meer dan 200 jaar geleden hielp Graaf Saint Germain om dit in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op schrift te stellen. We zijn zeer toegewijd om nu overal op de wereld te gaan zien bloeien wat het duister zo graag wenste te vernietigen. Dit proces is slechts het begin van wat we van plan zijn onze mentoren aan jullie te laten introduceren. Een galactische samenleving kan gemakkelijk beginnen in de zalen van waarachtig en open bestuur. De resulterende uitwisselingen zijn zeer geschikt voor wat onze mentoren met jullie gaan bespreken. Daarom zien we deze nieuwe besturen en hun beleid van volledige disclosure als een middel voor jullie om een mondiale dialoog met ons te openen. Jullie bestemming is om je te herverbinden met je spirituele en ruimtefamilies. Dan kunnen jullie je beginnen te herinneren wie jullie werkelijk zijn en blij terugkeren naar volledig bewustzijn. In deze staat kunnen jullie ware beheerders van deze wereld worden, en inderdaad van de hele fysicaliteit.

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met meer goed nieuws! Op dit moment werken we nauw samen met onze medewerkers bij het vinden van manieren om onze humanitaire en welvaartsfondsen op grote schaal vrij te geven. De Agarthanen beloofden ons dat deze fondsen beschermd worden en dat het vrijgeven ervan bijna plaatsvindt. We vragen jullie geduld te hebben en klaar te zijn om jullie welverdiende zegeningen te ontvangen. De bondgenoten van het duister storten in elkaar bij het vooruitzicht van een brede wettelijke aanval, die hun hele bestaan bedreigt. Gebruik daarom jullie eigen innerlijke goede diensten om ons te helpen een nieuwe realiteit voor de mensheid te manifesteren. Open jullie hart voor het Licht terwijl je dit doet en meng je met genade onder ons. Tezamen zijn we een waarlijk niet te stoppen kracht, voorbestemd om de macht van de duistere cabal en al haarhandlangers te verslaan. Het huidige belangrijkste doel is om deze schurken te arresteren en ze van jullie te scheiden.

Terwijl jullie je voorbereiden op het ontvangen van jullie vele zegeningen, wees je bewust van het lot van je medemens. Deze wereld heeft heel veel nodig om haar infrastructuur te verbeteren. Er zal gezorgd worden voor het lenigen van deze noden. Wat we van jullie vragen is simpelweg naar anderen uit te reiken. Wees bereid je met anderen te verbinden. Leer hoe ieder van jullie reageert op de komende veranderingen en help elkaar er doorheen. Vele krachtige overtuigingen zullen de komende tijd worden verbrijzeld. Wees in staat om elkaar te bemoedigen. Een uitgebreide serie overtuigingen zal worden aangevallen. Knuffel de mensheid en gebruik sociale media om elkaar te bemoedigen. Gebruik je wijsheid om gerust te stellen en uit te leggen. Deze nieuwe realiteit zal de tirannie van bestuur beëindigen en dit vervangen door een instituut dat aan de mensheid is toegewijd.

In dit nieuwe rijk zullen jullie zowel welvarend als vrij zijn. Jullie zullen eindelijk in staat zijn jezelf vrijelijk en openlijk naar anderen te uiten. Gebruik deze tijd om de dialoog met elkaar aan te gaan en te leren over dit nieuwe rijk. We zijn klaar om deze dialoog te voegen bij het jullie onderwijzen van een serie belangrijke lessen over het leven en hoe we hier kwamen. Een waarachtige moraliteit, gebaseerd op deze lessen, zal opdoemen. We zijn van plan er voor te zorgen dat de intentie van de avatars, die aan hun aanvankelijke volgers werd geopenbaard, nu aan jullie bekend wordt gemaakt. Deze grote wijsheid gaat helemaal over liefde en Licht. Het gaat over hoe jullie allemaal een mondiale menselijke gemeenschap vormen. Deze gemeenschap moet samenkomen om deze liefde uit te drukken door ervoor te zorgen dat elk nieuw bestuur het publiek en deze opkomende gemeenschap waarachtig dient. Het is tijd samen te komen en de Hemel en Gaia te dienen.

Vandaag gaven we jullie een basisoverzicht van wat er momenteel opdoemt, evenals jullie groeiende verantwoordelijkheid om het te helpen manifesteren. Vele geweldige zaken staan klaar om te gebeuren. Desalniettemin, geef ze de tijd om zich succesvol te manifesteren. Blijf positief, zelfs wanneer jullie enige innerlijke frustratie voelen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl