Home > > Sheldan Nidle - 18 april 2017

Sheldan Nidle - 18 april 2017

6 Akbal. 6 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! De paar allerlaatste taken zijn bijna afgerond. Naarmate de levering dichterbij komt, voert elk level een check uit, en met grote tevredenheid worden de vorderingen naar een volgend veiligheidspunt geleid. Deze behoedzame operatie zal voortduren totdat allen die het verdienen zijn uitbetaald. Wanneer je naar deze gebeurtenissen kijkt realiseer je je al snel hoe deze ons steeds dichter bij nieuw bestuur, nieuwe vrijheid en een overweldigende welvaart brengen. Het laat ook het duister diens laatste dagen als de belangrijkste scheidsrechter van deze met angst gevulde werkelijkheid uitdienen.

Het Licht verwelkomt het komende verscheiden van de handlangers van het duister met vreugde. Lang geleden, toen de Anunnaki pas de controle overnamen, leken de duistere veranderingen nog ver weg. In het middden van dit duistere interregnum begon de Hemel met het planten van het zaad voor het nieuwe rijk. Desondanks was het in de resterende 13 millennia mogelijk jullie ernstig te schaden. Het liet jullie achter met een stekend gevoel dat alles niet in orde was en dat er iets geweldigs nodig was om de zaken weer in balans te brengen. Dat iets is zich nu aan het aandienen.

Een geweldige Lichtcoalitie is doorgebroken en een hele nieuwe realiteit vormt zich momenteel rondom jullie. Dit nieuwe rijk zal het duister en haar kwaadaardige werkwijze uitbannen. Het oude milieu zal worden getransformeerd en jullie innerlijke passies worden eindelijk een gewone realiteit. We vragen jullie nog even gedud te hebben. De tijd van Hemelse vreugde wordt nu voorbereid teneinde jullie meest geweldige serie zich ontvouwende vreugden te zijn! De sleutel is je focus te behouden en van binnen te weten dat wonderen daadwerkelijk nabij zijn. Hosanna! Hosanna!

Wij kwamen hier bijna twee decennia geleden, wetend dat deze missie een hele moeilijke zou zijn. Dat bleek het ook te zijn, maar jullie kunnen er zeker van zijn dat de Hemelse veranderingen voor dit rijk echt dichbij zijn. Laat de huidige chaos je niet verontrusten. Het is in feite de turbulentie die deze geweldige transformatie soms nodig heeft. Blijf vol vertrouwen en weet van binnen dat jullie moment van triomf nabij is. Bovendien zijn we allemaal hier om jullie te helpen je voorbestemde succes te behalen. These times are indeed a-changin’! (Deze tijden zijn inderdaad aan het veranderen).

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie grootse toekomstvisies helpen ons een nieuw rijk binnen te brengen dat gevuld zal zijn met vrede, welvaart en Liefde. Dit land zal jullie in staat stellen je meest prachtige passies te ontketenen die de basis vormen van jullie collectieve toekomstvisies. Sta klaar voor wat zich op het punt staat te ontvouwen. Zoals voorheen al werd gezegd, heeft de Hemel het duister laten denken dat ze in staat was om haar verschrikkelijke catastrofe te laten plaatsvinden. Dit is, uiteraard, niet het geval. Gezegende omstandigheden hebben tot de neergang van het duister geleid, en een schitterend rijk manifesteert zich overal om jullie heen.

Gezamenlijk dienen we aan deze schitterende visie van een nieuw welvarend en soeverein rijk vast te houden. We weten precies hoe frustrerend deze ingewikkelde operatie is geweest. Desondanks is het iets waar eenieder van jullie zo voortreffelijk aan heeft bijgedragen. We prijzen jullie de hemel in voor jullie bijdrage in hulp aan ons om dit te creëren. Dit is werkelijk een gezamenlijke onderneming die jullie en zij in de Hemel hebben uitgevoerd. We zegenen jullie voor dit succes, dat veel te lang op zich heeft moeten laten wachten. Jullie hebben er werkelijk voor gezorgd dat de hele Hemel en Aarde van kleur zijn verschoten vanwege de voortreffelijke manier waarop jullie jezelf hebben laten zien. Een groots Halleluja voor jullie geweldige inzet!

Wat er op het punt staat te ontstaan is de laatste reeks rechtvaardige meppen die een eerbewijs vormen voor de grootse en moedige inzet van degenen in het Licht die dit alles op een zo goddelijke manier mogelijk hebben gemaakt. We willen diegenen bedanken die al die zaken hebben afgerond om de NESARA-Republiek binnenkort mogelijk te maken en daarbij alles wat het voor de mensheid en deze schitterende aardbol, Gaia, en haar hemelse Spirituele Hiërarchie, betekent. Laat ons afsluiten met de erkentelijkheid en grote dank aan iedereen voor jullie goede werk!

Vandaag gingen we met een verkorte versie verder. We zijn van plan zolang door te gaan totdat alles op orde is gebracht en jullie je vrijelijk in de Liefde en het Licht, die jullie op zo goddelijke wijze verdienen, kunnen onderdompelen. Vele uitermate verdiende gebeurtenissen staan op het punt zich aan te dienen. Sta klaar om alles dat zich begint te manifesteren, te accepteren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!