Home > > Sheldan Nidle - 4 april 2017

Sheldan Nidle - 4 april 2017

13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! Vanwege de noodzaak om een nieuwe de jure regering te manifesteren, die volledig congruent zal zijn met NESARA, is er een enorme hoeveelheid Amerikaanse bankbiljetten betrokken bij de eerste belangrijke uitbetalingen. Daarom is er besloten om de Schatkist van de NESARA Republiek in het Westen te verplaatsen. Dit proces stelt een aantal toekomstige uitbetalingen in staat om zich op een meer efficiënte manier aan te dienen dan aanvankelijk werd gedacht. De enorme omvang van deze eerste uitbetalingen geeft aan dat dit de oude, illegale USA Inc in elkaar zal doen storten. Aangenomen wordt dat deze operatie zal betekenen dat de regering in Washington uiteindelijk zal ophouden te bestaan en dat het tevens het einde zal betekenen van alle gebruikelijke capriolen die op het moment aan de orde van de dag zijn. Degenen die de nieuwe NESARA regering zullen vormen zijn nu druk bezig een aantal procedures in te voeren die het eerste officiële begin van de Republiek zullen betekenen. Deze gebeurtenis is gepland om anderen die deze aardbol zullen transformeren van een oorlogstoneel naar een lange periode van vrede en welvaart aan te sporen. Het is tevens het officiële signaal dat mondiale schuldslavernij voorbij zal zijn.

Dit bijzondere proces is ontworpen om alle mensen tot soevereine en welvarende deelnemers van deze nieuwe mondiale overeenkomst te transformeren. De nieuwe Amerikaanse de jure regering en haar vele zuster-naties zullen worden gereorganiseerd tot legitieme en welkome leiders in een nieuwe realiteit. Deze werkelijkheid zal de weg vrijmaken voor het vrijgeven van een aantal ongelofelijke apparaten die voorheen door het oude regime, als instrumenten van nationale veiligheid, onder de duim werden gehouden. De functie van deze apparaten is om een uitgebreid arsenaal aan ziekten te genezen die de mensheid sinds de val van Atlantis hebben geplaagd. Daarnaast zal een heel scala van nu vergeten geschiedenisfeiten door onze Opgestegen Meesters worden onthuld en besproken. De Mensheid zal in staat zijn om toegang te krijgen tot voorheen achtergehouden wijsheid. Door deze kennis en voorheen verborgen technologieën toe te passen zullen jullie wonderen gaan ervaren – om bevrijd te worden van de gesel van ziekte en te ontdekken hoe een wonderbaarlijk verjongingsproces op eenieder van jullie kan worden toegepast. Het zal waarlijk voor iedereen een wonderbaarlijke tijd zijn!

Deze komende tijd belooft jullie een tijdperk te laten betreden waarin contact met ons binnen de Federatie en met het Binnenaardse rijk van Agartha mogelijk wordt. Deze eerste contact operatie is iets waar we sinds onze eerste aankomst, in de vroege jaren 90, naar toe hebben gewerkt. De duistere Anchara Alliantie heeft geprobeerd onze pogingen te saboteren door in jullie Zon omstandigheden te creëren die een Nova-verschijnsel mogelijk maakten. De Hemel stelde ons van hun daden op de hoogte en we hebben dit snel rechtgezet. Het heeft ons op een heldere manier bewust gemaakt van hoe belangrijk deze illegale procedure voor hen was. We hebben onze wetenschappelijke- en onderzoeksmissies snel opnieuw geordend en hebben hier een kleine operatie uitgevoerd om jullie Zon in de gaten te kunnen houden. Deze tijdelijke missie heeft zich aan het einde van de 80er jaren tot een verdedigingsmissie opgewaardeerd die een aantal van hun missies om de duistere cabal van de Aarde te helpen een aantal huiveringwekkende "invasies" te organiseren, heeft tegengewerkt. Deze omvangrijke poging van het duister leidde, dankzij de Hemel, al snel tot onze eerste-contact-missie. Deze missie heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld naar de huidige situatie. We zien nu toe op jullie transitie naar het Licht en volledig bewustzijn.

Deze huidige missie heeft bij onze mentoren, evenals bij de Agarthanen de behoefte geschapen om levende Kristallen Lichtkamers te creëren die jullie tot Galactische Mensen zullen transformeren. We hebben ontdekt dat dit proces een stabiel en afgewogen tempo behoeft om te zorgen dat het slaagt. Via onze Liaisons zijn we eveneens veel te weten gekomen over jullie verschillende culturen en overtuigingen. We vinden het interessant hoe het duister jullie werkelijkheid ten bate van haar eigen behoeften heeft verdraaid. We zijn blij dat diegenen die eraan werken om dit rijk te veranderen, ons zo volledig hebben geaccepteerd. We begrijpen hoe moeilijk het aanvankelijk is geweest om ons toe te laten in jullie veelsoortige mix. We zijn evenzo gelukkig dat jullie lange worsteling tegen het duister in belangrijke mate werd geholpen door onze hulp. Jullie zijn, in wezen, zeer dichtbij een volledige overwinning op de duistere cabal en haar vele lafhartige plannen om jullie onder permanente slavernij te brengen. Op het juiste moment zijn we klaar om jullie als nieuwe sterrennatie binnen de Galactische Federatie te accepteren. Deze gebeurtenis zal volgen op jullie transformatie tot Galactische Mensen en de terra-vorming van alle waterplaneten in jullie nieuwe sterrennatie.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Op deze dag zijn we vervuld van vreugde over de manier waarop onze gewijde geheime genootschappen ervoor zorgen dat het Licht snel haar grootste overwinning kan behalen. Deze huidige serie wonderen is te danken aan de bijzondere val die werd gezet door het duister te laten denken dat ze aan de winnende hand was. In werkelijkheid werd het barbaarse bewind voor ons een voortdurende undercoveroperatie om hun totale illusie van het overleven van de VS van A Inc. aan de kaak te stellen. Deze voortdurende undercoveroperatie zal jullie het bewijs leveren dat nodig is om de gehele cabal en al haar handlangers op alle niveaus te isoleren. We blijven jullie dankbaar dat jullie op een vergevingsvolle manier aan jullie collectieve toekomstvisies hebben vastgehouden en de Hemel in staat hebben gesteld dit op het juiste goddelijke moment af te maken. Ondanks het noodzakelijke extra oponthoud behielden jullie genadig jullie collectieve visie. Dit stelt nu de Hemel in staat om een groots geschenk van een nieuw en welvarend rijk af te leveren. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

We zijn dankbaar voor jullie visualisaties en jullie geweldige steun. We zijn deze uiterst moeilijke reis allemaal samen begonnen. Dit schitterende collectief dat we gezamenlijk hebben gecreëerd kan er volkomen zeker van zijn dat bijna aan haar diepste wensen van vrede, welvaart, vrijheid en soevereiniteit gehoor wordt gegeven. Dit manifesteren van NESARA en alles wat ermee gepaard gaat, is van jullie. We kijken ernaar uit om eenieder van jullie je meest passievolle dromen waar te zien maken. We stellen eveneens vast dat dit hemelse geschenk zich aandient als een met succes afgerond project. De Hemel begreep hoe moeilijk het is geweest om deze mondiale werkelijkheid te transformeren. De Hemel heeft tevens een manier gezien waarop deze schitterende taak zou worden uitgevoerd. We danken jullie voor je gezamenlijke focus en dat jullie in staat zijn geweest je vele frustraties te overwinnen. We vragen jullie simpelweg om de daaruit voortkomende kennis te gebruiken om te helpen een zelfs nog grotere feestelijkheid te ervaren! Halleluja! Halleluja!

We willen afsluiten door het mondiale collectief te bedanken dat jullie toekomstvisies heeft gevormd. Deze serie nobele daden heeft er nu gaande is mogelijk gemaakt wat. Laat deze grootse verrassing dienen als ijkpunt voor een groeiend potentieel. Terwijl we jullie grootse daden van compassie en vergeving zien ontvouwen, herinneren we ons hoe arrogant de voormalige duistere heersers van deze realiteit zijn geweest. Nu moeten ze toezien hoe zij die ze zo buitengewoon hebben onderschat, hun grootse plannen dwarsbomen. Wij zijn oneindig dankbaar voor jullie veerkracht en jullie schitterende vermogen om te groeien! Samen zijn we aan een hachelijke reis begonnen. We beleefden een ogenschijnlijk eindeloze serie van wendingen. De Hemel moest ons gedurende het verloop van de reis meerdere malen te hulp schieten. Toch hebben we het overleefd en kunnen we een schitterend reisverhaal vertellen. We sturen jullie een groot aantal gelukwensen voor een geweldig afgerond stuk werk. In dit opzicht brengen we jullie een zeer verdiende boodschap van vreugde en van jullie elegante overwinning!

Vandaag hebben we ons opnieuw gefocust op wat er over deze gehele prachtige blauwgroene bol gaande is. Veel staat klaar om te worden ontvouwd. Gebruik deze tijd om jezelf voor te bereiden op een uiterst vreugdevolle en ongelofelijke rit. Zoals het oude gezegde luidt: "het beste moet nog komen." Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!