Home > > Sheldan Nidle - 11 april 2017

Sheldan Nidle - 11 april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! De idioterie van deze eigenaardige realiteit blijft constant nieuwe gezichtspunten opleveren over hoe deze wereld werkt. Wij hebben grote moeite om het allemaal uit te vogelen. Om die reden verloopt het allemaal niet bijzonder soepel, maar bevinden we ons wel in de laatste processen om de voorspelde uitgifte van de RV en het einde van de oude USA. INC. mogelijk te maken. Dit rijk is gevuld met steeds nieuwe valkuilen die op een bepaalde manier in gezegende toestanden veranderen en alles vooruit helpen. We verwachten binnenkort te vernemen dat de eerste lang verwachte uitbetalingen eindelijk zijn begonnen. Degenen die met deze taak zijn belast staan erop dat de huidige misleide staat van dit rijk dit vaak uitgestelde moment niet langer zal uitstellen. We verwachten het goede nieuws te vernemen en weten dat er iets groots op het punt staat te gebeuren. Deze reis van jullie is voortdurend ontluisterd door de geslepen verlakkerij van de ogenschijnlijk niet te helpen duistere cabal. We neigen om hun overtuigingen te lachen. Wij geloven dat een belangrijke reeks wonderen op het punt staat over ons neer te dalen om alles te veranderen.

We hebben de afgelopen paar decennia deze collectieve gekte gadegeslagen, en het is niet eenvoudig om ons hier formeel in te mengen. Dit rijk lijkt wel een moderne "Alice in Wonderland"-realiteit waar dat wat werkelijkheid lijkt het niet is en dat wat belachelijk is plotseling de enige waarheid lijkt te zijn. Bij jullie handelen degenen die aan de macht zijn op een surrealistische manier. Intussen wordt dat wat onmogelijk lijkt de enige echte uitweg. Desondanks gebeurt er in deze eigenaardige ondersteboven-realiteit echt wel iets. Het is geen wonder dat we in het verleden dergelijke onvolkomen werelden uit de weg zijn gegaan. Ondanks dat zijn we echter toegewijd om dat te doen wat goed is en dit rijk in staat te stellen in bewustzijn te groeien en haar huidige problemen op te lossen. We zien dat zij die gemachtigd zijn deze nieuwe wereld te creëren op het punt staan om tot de zeer gewenste actie over te gaan. Het is dit wat ons het gevoel geeft dat er iets geweldigs staat te gebeuren!

Zij wiens levens sterk met gewijde processen verbonden zijn realiseren zich hoe diepgaand het creëren van deze nieuwe realiteit gevorderd is, zelfs al lijkt het misschien niet zo. Er wordt iets werkelijk schitterends geboren. Het duister begint te begrijpen dat deze oude realiteit ten einde is en dat er in plaats daarvan een nieuwe werkelijkheid ontstaat die in de nabije toekomst dit rijk van twee zaken zal voorzien. Ten eerste: de nieuwe welvaart en het goddelijke gevolg daarvan; de opkomst van een meer bewuste mensheid. Ten tweede: de groeiende macht in dit rijk die het duister en haar kwaadaardige manieren eindelijk zal beproeven en haar daadwerkelijk zal vernietigen. In het kielzog ervan zal er sprake zijn van een energietoename die het Licht en haar ware Liefde, de weg van de Rechtvaardigheid, zal doen vestigen! Wees hier voortdurend bewust van en weet diep in je Hart dat dit met onzin gevulde moeras het zaad voor deze nieuwe wonderbaarlijke realiteit bevat. Jullie hebben voor je gevoel, om dit punt te bereiken, eindeloos rondgedoold. Word je voor altijd bewust dat deze nieuwe heilige kracht zich aan het vormen is en dat het de aardse mensheid naar een voorbestemd punt van hemelse glorie zal brengen.

De transformatie van deze realiteit zal een einde maken aan de huidige sfeer van hopeloosheid, en zal het vervangen door vrijheid die Soevereiniteit inhoudt, evenals een manier om vorm te geven aan je innerlijke passie voor Liefde, Licht en Vreugde. Het is dit op gang brengen van gelukzaligheid dat de nieuwe republiek en haar bijzondere vorm van hemels bestuur zal doen creeren. De heilige kracht achter dit alles neemt steeds verder toe en staat op het punt om jullie huidige onnodige lijden te transformeren. Denk daarom niet dat de ongezonde omstandigheden van nu permanent zijn. Het duister en haar talloze regimenten zullen worden weggevaagd. We begroeten het begin van onze tijd met jullie! Dit zal jullie in staat stellen om in alles te participeren. Jullie zullen aan jullie Hemel op Aarde kunnen beginnen. Alle wonderen zullen standaard worden. Halleluja! Halleluja!

Hoera! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vervuld van een Vreugde die op een eenvoudige manier erkent hoe prachtig jullie groeien en jezelf voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Dit land dat zich nu vormt zal door de Hemel worden Gezegend en zal daarom in staat zijn, op de juiste tijd, op een magische manier te verschijnen. Onze operatie zal deze zaken in gereedheid brengen en ons zelf voorbereiden op de manifestatie van deze innerlijke gelukzaligheid! Maak je geen zorgen, lieve Mensen! Dit nieuwe rijk zal uit de huidige puinhopen, die dit land van misplaatste dromen op het moment bedekken, oprijzen. Jullie zijn voorbestemd om binnenkort de wonderen en een nieuwe realiteit te mogen aanschouwen! We beseffen terdege hoe gemakkelijk jullie de komst van het Goede met het slechte verwarren. We begrijpen waarom de Hemel dit alles heeft verhuld en dat het maakt dat jullie temidden van dit speciaal geplande mysterie in verwarring achterblijven. Dit proces begint zich nu op te lossen en zal iets worden dat voor jullie duidelijker zichtbaar is.

Dit proces is een manier om jullie in staat te stellen de zaken op een veel uitgebreidere schaal zichtbaar te maken. Het is iets dat zal veranderen terwijl jullie bewustzijn toeneemt. In dit nieuwe bewustzijn zullen jullie ons duidelijker kunnen zien en beter kunnen begrijpen waarom dit alles op die manier moest ontstaan. Het is vaak niet eenvoudig om oude overtuigingen op een nieuwe manier te gaan zien. Toen we onze eigen opleiding zijn begonnen om goede en betrouwbare Opgestegen Meesters te worden, zijn we dit ook tegengekomen. Het zit hem in het uitgieten van deze nieuwe flessen van inzicht dat maakt dat jullie leren hoe je je oude realiteiten kunt herordenen. Door dit regelmatig te doen leer je de zaken anders te bekijken. Jullie hebben allemaal heel snel geleerd hoe groot de kracht is van jullie collectieve toekomstvisie. Nu zullen jullie jezelf de volgende stap laten zien; het hernieuwen van je overtuigingen met behulp van deze uiterst prachtige toekomst-visies. Het her-inrichten van jullie oude percepties naar nieuwe is essentieel voor wat jullie vervolgens gaan doen.

Beschouw deze groei als een nieuw pad naar de bewustwording van wie je werkelijk bent en waarom je hier nu bent. Het kan zwaar zijn en, zoals eerder gezegd, enigszins verwarrend. Laat deze komende tijd een soort voorbode zijn van wat er in het verschiet ligt. Gebruik deze lessen om je beter te helpen begrijpen wat de Hemel werkelijk van plan is. Wanneer je dit eenmaal van binnen begrijpt, zal de vreemde puinhoop die je omgeeft opeens zinvol blijken te zijn. Daarom is het belangrijk kalm te blijven en niet te hard te proberen de zin achter alles te ontdekken. Op het juiste tijdstip zullen de verborgen waarheden tamelijk duidelijk worden. Alles zal zich vanzelf onthullen en de huidige stresspunten zullen verdwijnen. In dit moment van helderheid zul je je eindelijk kunnen realiseren waarom alles op zijn eigen goddelijke wijze is gebeurd. De methodes van de Hemel kunnen op gezette tijden verwarrend lijken. Klaarheid zal zich echter op de juiste tijd aandienen.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Het is onze intentie hiermee door te gaan totdat de Geestenwereld en de Galactische Federatie openlijk ter plekke verschijnen. Deze veelbelovende tijd komt iedere dag een stukje dichterbij! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!