Home > > Sheldan Nidle - 25 april 2017

Sheldan Nidle - 25 april 2017

13 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! Jullie wereld blijft zich langzaam ontrafelen. We ondervinden dagelijks hoe het duister en haar hele club handlangers in staat zijn een ongebruikelijke mate van vertragingen te veroorzaken. Deze vreemde procedure lijkt de oorzaak te verzachten achter de nieuwe veiligheid die in het hele leveringssysteem aan de orde is. Onze liaisons zijn in deze zeer gecompliceerde situatie nu toegewijd aan een succesvolle voltooiing. We verwachten dat een aantal unieke procedures worden verduidelijkt. Deze kunnen ervoor zorgen dat alle bovenste niveaus van het uitbetalingssysteem op korte termijn worden opgelost.

Deze verschillende scenario’s zijn zaken die iedere dag opdoemen. We hebben besloten een soepele afsluiting uit te werken van deze vele moeilijkheden die zijn opgedoemd en daarbij het Licht te reorganiseren. We kunnen dan eindelijk de klaarblijkelijke ongeïnteresseerdheid van onze collega’s overwinnen. Deze tendens lost langzamerhand op en laat de algemene uitbetalingen voortgaan. Bovendien realiseert het duister zich nu ten volle dat haar voortdurende vertragingen aan hun welverdiende einde komen. Er wordt door iedereen aangenomen dat er een paar tegenmaatregelen op het punt staan zich te manifesteren. We denken dat deze gebeurtenissen in staat zijn de huidige, ongemakkelijke aard van de algemene uitbetalingen te wijzigen. We geloven tevens dat de huidige situatie op een tweesprong komt.

Dit alles is de reden dat de huidige vertraging het einde nadert. We verwachten volledig dat de uiteindelijke verspreiding zich aan zal dienen. De duistere cabal realiseert zich kennelijk niet hoe wanhopig hun huidige situatie werkelijk is. Ze denken op de één of andere manier dat er redding komt. Ze houden zichzelf simpelweg voor de gek. De huidige situatie is een kunstgreep die bezig is zeer hardhandig op ze neer te komen. We kijken uit naar de onvermijdelijkheid van hun tragisch lot. We bereiden ons voor om hen in wettige hechtenis te nemen en daarna het Licht te bevrijden om de nieuwe NESARA Republiek op te zetten.

Dit alles bevindt zich uiteraard aan de horizon. Het duister ziet enigszins in dat hun listen worden doorzien. Ze weten oprecht dat hun huidige illegale USA Inc. op het punt staat te worden opgedoekt. Ze weten eveneens dat de oude realiteit niet langer kan bestaan. Diep van binnen beseffen ze hoe dicht ze het punt zijn genaderd waarop al deze voor hen verschrikkelijke uitkomsten van kracht gaan worden. Gek genoeg blijven ze de zaken voor zichzelf verslechteren. Daarom verwachten we nu dat dit rijk zich zeer snel zal veranderen, zodra de huidige complicaties terzijde kunnen worden geschoven. Weet dat alles waarlijk voor elkaar gaat komen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we om jullie allemaal te bedanken voor het vasthouden aan jullie collectieve toekomstvisie in een tijd waarin jullie uitbetalingen opnieuw zijn vertraagd of serieus onderhevig zijn aan uitstel door de complicaties die zijn veroorzaakt door de leidinggevenden van het huidige proces. Wij eren jullie om je schitterende focus. We zijn verheugd over het feit dat de Hemel ons heeft verzekerd dat jullie niet zullen worden genegeerd. Blijf je geduld bewaren en weet dat jullie wonderbaarlijke tijd zich op een gezegende manier zal ontvouwen. De beloofde welvaart zal zich inderdaad aandienen en tevens nadert de tijd dat jullie uit schuldslavernij zullen worden bevrijd.

Deze huidige tijd wordt gekenmerkt door subtiele aanpassingen die de meesten van jullie nog moeten gaan ervaren. De Hemel zorgt ervoor dat alles wat werd beloofd ook inderdaad gebeurt. Momenteel hebben we kunnen zien dat de "welvaarts"-zendingen het tijdstip naderen waarop toestemming is verleend om te worden afgeleverd. Het helpt om te weten dat de Hemel een aantal verrassingen voorbereidt die een einde zullen maken aan de huidige periode van bestaan van de Amerikaanse de facto regering. Dit feit alleen al vervult ons met grote blijdschap. Voor jullie staat eveneens een tijd van vreugde op het punt zich aan te dienen.

We besluiten onze korte openbaring met een simpele doch bondige boodschap. We vragen jullie je schitterende toekomstvisie en tegelijkertijd je innerlijke focus in stand te houden. Dit wordt jullie allemaal op de juiste manier gegeven als twee schitterende geschenken: goddelijke dispensatie en de daarmee gepaard gaande goddelijke genade. Jullie, mijn kinderen, zijn degenen op deze oppervaktewereld die een aantal vrijstellingen zullen ontvangen die in hoge mate de ervaring van jullie Ascentie zal verbeteren! Dit goddelijke proces zal jullie naar vele schitterende bonussen leiden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden onze berichtgeving over wat er om jullie heen gaande is. Het duister en haar vele onnodige complicaties staan op het punt te verdwijnen. Hun eeuwige smoezen en algehele inmenging zijn niet langer gewenst. Laat bekend zijn dat een nieuwe en vreugdevolle realiteit op het punt staat los te breken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!