Home > > Sheldan Nidle - 17 februari 2015

Sheldan Nidle - 17 februari 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! We komen! Er gebeurt veel rond deze wereldbol! Onze aardse bondgenoten brengen de verschillende initiële fondsen naar sleutelstellingen. Jullie kunnen verwachten dat deze huidige tijd er een is waarin de machtsstructuur van de duistere cabal eindelijk plaats zal maken voor de nieuwe. Wij hebben dit zich zien ontvouwen en hebben gezien hoe de laatste aanzienlijke weerstand van de cabal in snel tempo van het toneel verdwijnt. Millennialang is de cabal het voertuig geweest met behulp waarvan de Anunnaki, jullie voormalige oppermeesters, dit rijk regeerden. De Hemel heeft plichtsgetrouw strijdmachten gestuurd met instructies omtrent hoe op goddelijke wijze te opereren. Dit hebben we gedaan! De verschillende aardse bondgenoten hebben eeuwen de tijd genomen om onze komst te plannen en ongemerkt de meest voordelige posities in te nemen. Nu we hier zijn staan deze zelfde medestanders, na vele eeuwen van wachten, klaar! Onze liaisons hebben de cabal een aantal speciale ultimatums gesteld. Jullie zullen zien hoe deze scenario’s worden uitgevoerd en hoe het duister tenslotte zal falen. Desalniettemin zijn deze komende bewegingen nog maar het begin van een veel groter plan voor Gaia, en in het bijzonder voor jullie. De sleutel is jullie terug te brengen naar jullie natuurlijke vrije staat van zijn en jullie klaar te stomen zodat jullie uiterst belangrijk onderricht ontvangen omtrent wie en wat jullie zijn!

Deze natuurlijke staat van vrijheid zal worden vergezeld van een serie niet-vervreemdbare rechten die eonen geleden door de Schepper aan alle vrije vrouwen en mannen gegeven zijn. Jullie zullen eveneens onderricht ontvangen omtrent bestuur en hoe te zorgen voor het natuurlijke organisme dat jullie zijn en dat in barmhartigheid geschonken is , en haar te beschermen. Aanvaard dit, samen met een door de Schepper gegeven voorspoed en behoedt het voor welke vorm van beschadiging dan ook. Jullie zullen onderwezen worden over jullie ware oorsprong en instructie krijgen omtrent jullie geschiedenis sinds de val van de laatste tijden van Atlantis. Gebruik deze kennis om jezelf voor te bereiden op onze komst. We zullen jullie voorzien van mentoren. Daarna kunnen jullie op een meer individuele basis onderzoeken wat er met jullie gebeurd is. Jullie hebben een collectie van epi-genetisch materiaal in jullie. Dit zijn weergaven van hoe jullie voorouders gedurende de geschiedenis met de zaken omgingen, en hoe jullie vanaf je geboorte met zich aandienende crises omgingen. Laten we dit en andere gebeurtenissen samen beoordelen om jullie voor te bereiden op een grootse gebeurtenis – jullie transformatie in de kristallen Lichtkamers naar een volledig bewuste mensheid. Dit moment zal het begin markeren van jullie terugkeer naar een bestaan als galactische mensen!

De belangrijkste taak van onze missie op dit moment is erop toe te zien dat een aantal speciale fondsen naar behoren worden vrijgegeven zonder de voortdurende vertragingen, veroorzaakt door de cabal. Op dit moment verloopt deze taak op rolletjes. De centrale bankiers en hun ontelbare vennoten wensen vurig deze enorme bedragen in goud en andere waardevolle activa te bemachtigen. Het belangrijkste doel wordt om dit om te keren en voldoende druk uit te oefenen om deze duistere garde te dwingen in te stemmen met de overdrachten en vervolgens te waken voor mogelijke plundering. Als dit belangrijke proces eenmaal is opgestart, is het noodzakelijk toe te zien dat sympathiek ordehandhavingpersoneel wordt ingezet en dat de vele sleuteloverdrachten plaatsvinden. Tot dusver worden deze voorzorgsmaatregelen met succes genomen. Bovendien moet er een overmaat aan details worden ingezet. Het Licht voert dit alles uit. Derhalve bevinden deze vele overdrachten zich in hun inleidende stadia van verwerking. Zodoende staan jullie in de volgende tijdsperiode op het punt fondsen te ontvangen. Deze fondsen zijn louter om projecten, jullie voorspoed en nieuw bestuur te beginnen.

Het Licht was genoodzaakt haar tijd te nemen en zo snel in actie te komen als was toegestaan. Onze aardse bondgenoten realiseren zich hoe ver de aaneenschakeling van bedrog en corruptie gaat in de tijdelijke bevrediging van de enorme hebzucht. De groep aan de zeer rijke top van jullie samenlevingen heeft enorme macht en gebruikt dit om jullie in hun greep (strop) van toegenomen schuldslavernij te houden. Deze vicieuze cirkel duurt voort sinds de vroegste dagen van jullie samenlevingen. Wat er nu gebeurt is de drang om een einde te maken aan deze nonsens en deze wereldbol te herstellen naar gezond verstand. Gaia bereikt het punt waarop ze voornemens is een enorme ‘storm’ te ontketenen om jullie te dwingen jullie samenlevingen te transformeren. Onze taak is jullie te bevrijden en vlot de manier waarop jullie samenlevingen werken, te transformeren. Dit is waarom de huidige acties van onze bondgenoten zo belangrijk zijn; te slagen en erkenning van ons bestaan toe te staan, zodat we samen sneller richting jullie gewijde bestemmingen kunnen bewegen. Op deze manier kan Gaia’s oppervlakte hersteld worden en kunnen jullie terugkeren naar een bestaan als galactische mensen!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Heer Michael verklaarde aan de Hemel dat dit de tijd is waarin een immense Lichtenergie de Aarde zal omhullen en ons terug zal leiden naar ware Vreugde! We hebben ons speciaal voorbereid op deze tijd, omdat het er een is waarin wonderen zich zullen openbaren en deze het duister zullen overwinnen. Veel hiervan voltrekt zich op een gezegende manier omdat gebeurtenissen verschijnen die jullie terugleiden naar het Licht. Twintig jaar geleden werd de eerste grote stap in dit voortdurende wonder genomen toen Anchara plotseling toestemde dat het tijd was het duister samen te smelten met het grootse Licht van de Hemel. Dit heeft zelfs geleid tot het vertrek van de Annunaki en tot de huidige moeilijke situatie waarin het duister zich bevindt. Het duister kan jullie niet langer manipuleren als voorheen. Wij hebben eveneens ontdekt dat onze werkwijzen betere mogelijkheden bevatten om jullie te omringen en te beschermen. De energieën van het Licht worden iedere dag steeds krachtiger. We danken en zegenen jullie voor alle hulp die jullie ons iedere dag bieden.

Inderdaad, het Licht in ons allemaal wordt steeds sterker. We zijn uiterst dankbaar voor jullie ongelofelijke ceremonieën die onze eigen gebeden voor Gaia en de mensheid ondersteunen. Het werd gezegd dat veel verwacht wordt van degenen die begenadigd zijn met de gebeden en de aspiraties van de Hemel. Een enorme golf van vrede overspoelt deze wereld en laat de mensheid zien waar het waarlijk toe in staat is. Lang geleden kwamen we in het oude Lemurië en vulden we dit land met energieën van vreugde en voorspoed. Deze gebeden en genaderijke liederen werden tijdelijk onderbroken door Atlantis’ honger naar macht. Sindsdien heeft deze zucht naar controle de heerschappij van de Annunaki en hun mondiale bende handlangers getekend. Millennia markeerden de enorme verandering van het Licht naar het rijk van het duister. Nu wordt dit omgekeerd omdat het Licht en haar glorierijke gebeden en liederen terugkeren naar Gaia en haar volk.

Ieder van ons is een geweldige zender van dit hemelse Licht. Terwijl je slaapt vult het Licht je met de voorlopers van je reis terug naar galactisch menszijn. Deze operatie is al millennia heimelijk aan de gang. Wat anders is zijn zowel de kracht als de intensiteit van deze genadevolle zegeningen. Het duister kan dit waarnemen en ze begint te zien dat haar lange heerschappij uiteindelijk aan het aflopen is. We begrijpen dit en zijn daar erg over verheugd, evenals over andere zaken die dit land opluisteren. Onder jullie voeten ligt een geweldig land, bekend als Agartha. Het was gedurende eeuwen ons belangrijkste thuis. We zegenen deze plek en weten dat het spoedig ook jullie residentie zal zijn. Jullie zullen waarachtig thuis zijn in dit zeer glorieuze land. Haar kristallen steden schitteren van Licht en vreugde! Eenmaal daar zullen jullie je verenigen in het zingen en de engelen helpen bij hun zegeningen. Jullie zullen dit rijk in een volkomen ander licht gaan zien. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse boodschappen aan jullie. Zoals je kunt zien verschijnen er nu vele gebeurtenissen op de wereld die de ondergang van de duistere cabal zullen betekenen. Wat dit alles feitelijk betekent is dat jullie zegeningen bijna staan te gebeuren. We blijven jullie geduld en positieve houding t.a.v. deze zeer belangrijke zaken vragen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl