Home > > Sheldan Nidle - 3 februari 2015

Sheldan Nidle - 3 februari 2015

8 Ik, 12 Yax, 11 Ik

Dratzo! We komen met meer nieuws omtrent de vooruitgang die geboekt wordt om de realiteit van jullie wereld te veranderen. De vele leden van onze Aardse bondgenoten beginnen het onderdeel van de levering van hun talloze welvaartsprogramma’s te bereiken. De duistere cabal heeft geen succes gehad in het verhinderen van de voorbereiding door onze bondgenoten, van de middelen voor de veilige overdracht van jullie vele zegeningen. De levering van deze verschillende fondsen is onderdeel van een grote operatie om jullie wereld naar een nieuw financieel systeem over te zetten. Deze vooruitgang zal vervolgens tot nieuw bestuur en het formele einde van de schuldslavernij leiden, die jullie de laatste paar millennia meedogenloos in een of andere vorm hebben moeten doorstaan. Dit zal een tijd zijn waarin vrijheid en een nieuw, veel eerlijker, monetair systeem aan jullie zal worden onthuld. Deze gelden zullen worden geruggensteund door nieuwe strikte bankregels, die jullie welzijn zullen beschermen en jullie zullen voorzien van een manier om de veiligheid van jullie fondsen te garanderen. Samen met deze gebeurtenissen zullen een aantal aankondigingen gedaan worden door nieuwe besturen die jullie zullen toestaan een meer diepgaande interactie te hebben met deze nieuwe besturen. Jullie zullen echte waakhonden van deze besturen worden en elk moment paraat zijn om welke illegale actie dan ook te verhinderen.

Deze nieuwe besturen zullen een aantal technologieën, die nu onderdrukt worden vrijgeven. evenals het teruggeven van jullie voormalige belastinggelden en een algemene eenjarige viering afkondigen. Daarnaast zullen deze nieuwe besturen ‘disclosure’ geven en ons toestaan jullie aan te spreken. We zijn van plan deze tijd te gebruiken om jullie Geascendeerde Meesters te assisteren bij de voorbereiding van een serie mondiale lezingen, om jullie de mogelijkheid te geven precies te weten te komen wat de Annunaki deden om een essentieel onderdeel van de boodschappen die sinds de laatste drie millennia door een aantal religie-grondleggende Meesters verkondigd werden, te verdraaien. Deze lezingen zullen deze wereld terugbrengen naar harmonie, vrede en hemelse waarheden die jullie gegeven werden door deze grootse en wijze Meesters. Daarbij zullen onze mentoren deze geweldige lessen uitvoerig met jullie bespreken. De Hemel wenst voor een ieder van jullie dat jullie je volledig bewust zijn van je ware geschiedenis en dat jullie een veel beter begrip krijgen van deze grootse waarheden. Deze kennis zal jullie aanzienlijk helpen bij jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Het zal jullie eveneens de mogelijkheid geven te zien wat de Atlantiërs en de Annunaki aanvankelijk deden om jullie te manipuleren.

Zoals jullie kunnen zien zal jullie omslachtige reis door de lange geschiedenis aan jullie onthuld worden. Het belangrijkste onderdeel hiervan is hoe jullie in beperkt bewustzijn vervallen zijn en hoe de Annunaki jullie een onjuiste scheppingsmythe hebben aangesmeerd. Als deze feiten, samen met vele andere blootgelegd worden, kunnen jullie gemakkelijker dit originele verhaal en de bijbehorende feiten op een helderder manier en in een minder vertekend kader zien. Onze mentoren kunnen jullie vervolgens helpen een meer betrouwbare kijk op deze realiteit waarin jullie je nu in bevinden te verkrijgen. Het stelt jullie in staat je nieuwe realiteit gemakkelijk te aanvaarden, evenals jullie terugkeer naar het fysiek Engel zijn. Dit is per slot van rekening de voornaamste reden van onze hereniging. Het is de wens van de Hemel dat allen die zo slecht zijn behandeld deze geschiedenis zullen kunnen begrijpen. Daarna kunnen jullie verder met het begrijpen van de afgelopen 15 millennia (2 in Atlantis en de afgelopen 13 onder de Annunaki). Dit alles dient door jullie te worden vergeven wanneer jullie terugkeren naar de goddelijke dienstbaarheid van de Hemel.

Het doel achter onze komst naar jullie waarlijk gewijde kusten is om de Hemel te helpen jullie van de slavernij te bevrijden die jullie voor het eerst werd opgelegd door de Atlantiërs en die later werd voortgezet door de Annunaki en hun mondiale bende handlangers. Deze duistere cabal nam in omvang in macht toe toen jullie van het ene in het volgende millennium overgingen. Tegen het einde van de 20e eeuw geloofde deze groep oprecht dat ze, als het nodig was, de duistere missie die hen aan het begin van dit huidige tijdperk van “geschreven geschiedenis” door de Annunaki was opgedrongen, konden voltooien. Daarom werden de bevelen van hun vroegere meesters, de Annunaki in de mid 90-er jaren, om te stoppen en afstand te nemen, tegen dovemansoren gezegd. De cabal was daarna gereed om onrechtmatig de richtlijnen uit te voeren om jullie definitief hun slaven te maken. Wat zich nu aandient is het einde van deze terreur, die jullie in staat stelt terug te keren naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn, zoals de Hemel heeft opgedragen. De opkomst van nieuw bestuur en van een grootse voorspoed en viering zijn alleen maar de middelen om dit goddelijke doel te bereiken!

Namaste!We zijn jullie Geascendeerde Meesters! Jullie staan op het punt grote voorspoed te verkrijgen. In andere gezegende tijden was het begrip van een viering algemeen aanvaard. Dit werd iedere 50 jaar gedaan. Het was toentertijd gepast alle schulden kwijt te schelden en weer van voren af aan te beginnen. Beide maatregelen zullen worden gecombineerd en jullie zullen fondsen ontvangen, die al jullie voormalige schulden zullen uitwissen. Daaraan toegevoegd, zullen een aantal op dit moment nog separate wetten worden tentoongespreid. Deze zullen bestuur opnieuw organiseren en de basis vormen om met een schone lei te kunnen beginnen. Dit alles wordt gedaan om jullie gereed te maken voor wat er vervolgens van jullie verwacht wordt. We moeten komen en jullie informeren omtrent deze nieuwe realiteit. De Hemel heeft besloten dat jullie voortdurende geheugenverlies beëindigd wordt en omgezet wordt in kennis en wijsheid. Onze lessen zullen nog maar het begin zijn van dit essentiële proces. Vervolgens zal het jullie op een gezegende manier mogelijk zijn jullie mentor een aantal belangrijke vragen te stellen.

Onze lessen zullen een aantal vragensessies inhouden. Jullie werden door de Atlantiërs in een bewustzijn gestort dat jullie de kans ontnam jullie Akasha gegevens in te zien. Deze handicap sneed jullie af van je voormalige bron van innerlijke wijsheid. Dit hele proces moet worden onderzocht en jullie in staat stellen degenen te vergeven die jullie zo zonder nadenken de kans om beter te weten wie jullie zijn ontnamen. Dit zal worden hersteld. Velen van ons hebben, net als jullie, geleefd in Atlantis. We moeten gezamenlijk deze tijd onderzoeken en bekijken wat ons overkwam nadat Atlantis viel en haar overlevenden naar een nieuw land evacueerden. Ieder van ons heeft verhalen, die op een persoonlijke wijze kunnen verklaren wat er toen gebeurde. Wij, als Geascendeerde Meesters, hebben aan beide zijden van deze kwesties gestaan. Het is tijd om te herinneren en een tijd om te vergeven.

Wanneer jullie terugkeren naar volledig bewustzijn zullen we allen een galactische samenleving gaan vormen. Deze gezegende samenleving is gebaseerd op goddelijke dienstbaarheid en een volledig begrip van hoe de Hemel deze samenlevingen voor ons smeedde. We zullen bijeenkomen en een soort hemels ‘boot camp’ creëren waarin we allemaal opnieuw in een samenleving kunnen assimileren die ons zo plotseling was ontnomen. Daarna kunnen we beter begrijpen hoe we elkaar op een nieuwe manier kunnen aanspreken. Er zijn ons bepaalde plichten gegeven die op een verfijnde manier zullen worden uitgelegd. Onze nieuwe sterrennatie zal, om onze nieuwe werkelijkheid te smeden, eveneens worden gecombineerd met niet-lichamelijke Wezens en elementalen. De Hemel verwacht veel van onze nieuwe arrangementen. We zullen een voorbeeld zijn voor deze Melkweg en een plaats waar vele opwindende voorstellen vandaan zullen komen. Hier zal de galactische vrede permanent worden en een grotere intergalactische unie zal vorm krijgen!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. De Hemel zegent hetgeen er nu op onze oppervlaktewerkelijkheid gebeurt. We zegenen en danken de Hemel barmhartig voor wat er nu gebeurt. Laten we ons aansluiten bij onze spirituele en ruimtefamilies en deze nieuwe en schitterende realiteit verwelkomen! Weet geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl