Home > > Sheldan Nidle - 10 februari 2015

Sheldan Nidle - 10 februari 2015

2 Imix, 19 Yax, 11 Ik

Selamat Jalwa! Wees verheugd! Er zijn vele gebeurtenissen ten goede. De oude families en hun aardse bondgenoten hebben de duistere cabal op haar knieën gebracht! Dit feit wordt bekendgemaakt door de simpele handeling van een uitgebreide overdracht van gelden door degenen die deze zeer nobele zaak en haar wonderbaarlijke missie dienen. Meer dan 13 millennia geleden begonnen jullie voorouders een groot avontuur, dat begon met de val van Atlantis en de heerschappij van de Anunnaki. Deze weg leidde jullie voorouders door drie “gouden tijdperken” in wat wordt genoemd geschreven geschiedenis. Hierin bleven jullie voorouders trouw aan hun zaak en bepaalden ze het toneel voor wat er momenteel gebeurt. Wat er gebeurt zijn slechts de laatste stappen in een lange reis terug naar volledig bewustzijn. We brengen een saluut aan jullie en degenen die onbuigzaam de goddelijke decreten van de Hemel uitvoeren. Deze realiteit ondergaat grote veranderingen teneinde jullie schuldslavernij te beëindigen, jullie natuurlijke soevereiniteit terug te brengen en jullie een grootse welvaart te laten ervaren. Dit loopt allemaal vooruit op nieuw bestuur en een mondiale disclosure van jullie spirituele en ruimtefamilies.

De grote veranderingen die klaar staan om zich te manifesteren zijn een gift, genadig door AEON aan jullie toegekend. Het is tijd voor elk van jullie om klaargestoomd te worden voor een terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit is een grootse onderneming van de Hemel. De eerste stappen waren het beginnen te wijzigen van jullie chakra’s en RNA DNA. Dit kwam vervolgens bovenop de dagelijkse aanpassingen door onze diverse medische teams in samenwerking met jullie vele lichaamsbewakers. Deze Engelwezens hebben een plan voor jullie, dat door de zielengroepen en hemelse administraties waaraan jullie zijn toegewezen werd uitgewerkt. Deze gewijde groeperingen helpen ons bij onze observaties van jullie nachtelijke conditie. Elke aanpassing is in werkelijkheid een afstemming die wordt gedaan aan de vibraties die ons door de Hemel worden gegeven. Jullie moeten onderdeel zijn van een enorm ontwakingsproces, hetgeen een gedeelte is van de algemene stappen om jullie voor te bereiden op de kristallen kamers. Dit is tenslotte het belangrijkste punt van alles. Jullie moeten deze realiteit loslaten en, met de Hemel, verdergaan met eentje die meer past bij jullie opnieuw verworven vaardigheden.

De nieuwe besturen zullen aanvankelijk tijdelijke instrumenten zijn om jullie te scheiden van de overblijfselen van door de cabal gerunde regimes en om al diegenen die gedurende jaren hun beleid hebben bepaald te arresteren. Verkiezingen waren meestal een farce, voornamelijk ontworpen om degenen die niet in het openbaar tegen de ware status quo ingingen aan de macht te brengen. De oude families en hun bondgenoten zijn nu in staat om een nieuw financieel systeem te installeren en uiteindelijk de valuta’s van de wereld terug te zetten naar een door welvaart aangedreven kostbare metalenstandaard. Dit is hoe jullie je uit een monetair systeem, dat jullie in een mondiale schuldslavernij gevangen zette, gaan bewegen. Er bestaat technologie op jullie wereld die we gemakkelijk kunnen aanpassen om jullie een manier te geven teneinde jullie eigen voedsel te produceren, wat Gaia helpt en jullie snel naar jullie bestemming kan brengen. Dit is nog maar het begin van een hele serie wonderen voor jullie. Jullie cabal bezit een aantal wonderbaarlijke apparaten die chronische ziekten kunnen genezen en in een heleboel zaken kunnen voorzien.

De Galactische Federatie is in afwachting van een formele aankondiging. We zijn van plan jullie niet alleen mentoren te geven, maar eveneens meer wonderbaarlijke technologie. Voordat sommige van deze apparaten kunnen worden geïntroduceerd moeten we een breed overzicht geven van wat we hebben. We zijn er vast van overtuigd dat onze technologie jullie eenvoudigweg de verborgen apparaten van de cabal kan laten zien. Dit moet pas worden gedaan nadat jullie verder op weg zijn naar volledig bewustzijn. Dit is omdat deze serie apparaten gebouwd zijn om personen of groepen te helpen die zeer vergevorderde telepathische en telekinetische vaardigheden hebben. Bovendien vereist de technologie een speciaal iemand die buitengewoon competent is in de werkwijzen van een galactische samenleving. Op dit moment debatteren velen die de implicaties van kunstmatige intelligentie begrijpen hoe die moet worden toegepast in jullie huidige realiteit. Wij zijn dit soort overtuigingen ver voorbij en hebben een gewijde link gesmeed tussen de Hemel, deze apparaten en onszelf. Wij zijn van plan dit meer volledig te bespreken zodra er formele disclosure is.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Verheug je! Verheug je! Zij die onze wijsheid raadplegen hebben ons geïnformeerd dat een aantal technische kwesties, de laatste van vele, zijn opgelost en de definitieve aftelling kan eindelijk beginnen. Elk van deze verschillende serie zegeningen droeg een aantal belangrijke zaken met zich mee die opgelost moesten worden. Het dient gezegd te worden dat onze vele vennoten passende oplossingen voor deze verschillende zaken aandragen. We vragen jullie, Geliefden, positief te blijven en vertrouwen te blijven hebben. Een aantal uiterst welkome zegeningen zullen over jullie neerdalen. Wees verheugd terwijl jullie deze werkelijkheid zich tot een heel andere zien transformeren. De Hemel heeft ons inderdaad gezegend en heeft ontelbare wonderen geschonken om ons prachtige werk te helpen! Samen zullen we zegevieren en het opkomen van bestuur zien dat een einde zal maken aan schuldslavernij en voorzien in een terugkeer naar voorspoed en jullie kostbare persoonlijke soevereiniteit!

Deze nieuwe goddelijke leefomgeving is louter een prelude naar eentje waar jullie eenvoudig jullie herkomst en geschiedenis kunnen ontdekken. Dit wordt door de Hemel bewerkstelligd om het jullie zo mogelijk te maken helder de moeizame weg die jullie naar de vrijheid hebben bewandeld, te zien. Lang geleden heeft de duistere cabal methodes geïnstalleerd om jullie te verhinderen dit pad met succes te bewandelen. Inderdaad leek de weg soms zeer desolaat, mijn kinderen. Het Licht van de Heer is waarlijk gekomen en heeft het mogelijk gemaakt dat een overwinning zich aandient. Dit is alles wat er nu over gezegd kan worden. Wees bereid dit binnenin jullie en rondom jullie te voelen. Het duister heeft gepoogd binnen dit en andere melkwegstelsels bondgenoten te vinden. Hun pogingen werden afgestraft en nu vormt zich binnen de gehele Melkweg een immense vreugde. Alleen het Licht verspreidt haar wonderen en het duister bekeert zich naar deze wonderbaarlijke realiteit. We hebben een uiterst kostbare gebeurtenis bereikt. Wees positief en weet dat een groot aantal aankondigingen dichtbij is!

Op dit moment staan jullie op de uiterste rand van een paar grootse veranderingen. Zelfs de Anunnaki, die lang de meesters van het duister zijn geweest, verheugen zich nu in de grootse overwinning van het Licht. We spelen eindelijk het scenario uit dat eonen geleden door Heer Michael is voorspeld. Deze operatie was een langdurige. Vele millennia zijn gepasseerd voor de huidige tijd. Jullie zijn hier zowel vanuit andere werelden als vanuit deze. We begroeten degenen die hun middelen en mogelijkheden ten behoeve van jullie hebben gebruikt om het duister te overwinnen. Dit goddelijke spel nadert een climax. Het Licht zal spoedig naar voren treden en tot in detail beschrijven wat jullie daadwerkelijk hebben gedaan. Wij, als goddelijke groep, staan klaar om op dat moment een aantal rustige aankondigingen te doen. Deze zullen afkomstig zijn van de velen die onze woorden bij jullie brengen. Luister naar ons en wees dan bevrijd! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hadden we het over hetgeen er nu gebeurt. We vragen simpelweg om jullie geduld en steun. Deze wereld heeft in de laatste tientallen jaren veel meegemaakt. De tijd voor uiteindelijke ontknoping nader snel. Wees positief en klaar om ons te helpen bij deze zeer gewijde zaak. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl