Home > > Sheldan Nidle - 24 februari 2015

Sheldan Nidle - 24 februari 2015

3 Men, 13 Zac, 11 Ik

Selamat Balik! We hebben goed nieuws! Het proces van het verminderen van de verschrikkelijke invloed van het duister gaat door. Het Licht is, door de juiste gebeden en goddelijke handelingen zeer dichtbij het ontmantelen van de laatste, vele millennia geleden door de Anunnaki geplaatste hindernis. Deze serie goddelijke handelingen zal de talloze fondsen vrijmaken en deze genadig laten verdelen. De Agarthanen hebben sleutels in hun bezit voor speciale chants en decreten, speciaal gemaakt voor juist dat doel. Deze handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het daarvoor de juiste goddelijke tijd is. Dat speciale moment is nu. Derhalve instrueert de Hemel wanneer en hoe deze laatste hymnen worden uitgevoerd. Gaia bereikt het punt van haar reizen waarop zulke hermetische middelen succesvol kunnen worden toegepast. Onze liaisons werken zodoende samen met degenen van het Licht die lang geleden geselecteerd werden om deze zeer gewijde taak uit te voeren. De door de Hemel gekozen afgezanten stellen deze goddelijke woorden ter beschikking. Hun handelingen zullen de matrices van deze realiteit opnieuw instellen en de vele gebeurtenissen de ruimte geven die nodig zijn om deze realiteit het begin van jullie vrijheid en grootse welvaart te laten manifesteren.

In deze nieuwe leefomstandigheden gaan jullie eerst je Agarthaanse verwanten ontmoeten. De lange afscheiding die begon met de vernietiging van Lemurië, zo’n 25000 jaar geleden zal formeel eindigen. Jullie gaan kennis nemen van jullie afkomst en beginnen te begrijpen dat jullie inderdaad speciale aliens zijn op Gaia’s oppervlaktewereld. Nadat jullie eenmaal een nieuwe geografie leren zullen jullie gedachten omtrent wie Gaia is een nieuwe richting inslaan. Deze veranderingen in jullie perceptie wordt een zeer veelbelovende tijd voor ons om voor jullie te verschijnen. In essentie hebben jullie een volledig groot jaar doorleefd, en nu, gewapend met deze kennis zijn jullie klaar om opnieuw te beginnen. NESARA is slechts één van de vele gereedschappen die jullie zal opporren richting het hervatten van jullie volledig bewuste realiteit. Gaia zal jullie tijd in de Kristallen Lichtkamers gebruiken om haar oppervlakte en binnenaardse realiteiten te herenigen. Deze hereniging zal haar oppervlakte terugbrengen naar een nieuwe en ongerepte staat. Dan zal de dodelijke dualiteit van de oppervlakte zich transformeren naar een waarin fauna en flora co-existeren. De wereld van een primitieve en open atmosfeer zal worden gewijzigd in één waar de twee firmamenten weer in werking zijn.

Zoals jullie je kunnen voorstellen komt deze nieuwe realiteit met een enorme hoeveelheid nieuwe verantwoordelijkheden. Jullie gaan je samenvoegen met jullie binnenaardse verwanten en nieuw bestuur creëren. Wanneer jullie je nieuwe sterrennatie formeren gaat dit model zich over dit zonnestelsel verspreiden. Deze nieuwe sterrennatie is door de Hemel een mandaat gegeven om de wens van de vroegere Anchara-naties, om volledig bewuste Lichtwezens te worden, te helpen realiseren. Vervolgens, als onderdeel van deze goddelijke missie, gaan jullie helpen bij de hervorming van hun talloze sterrennaties. Deze missie zal uiteindelijk overgaan in één waarin jullie succesvol helpen bij het vervullen van één van de aanvankelijke doelstellingen van deze organisatie, het brengen van vrede naar, en het unificeren van, deze geweldige Melkweg. Deze grootse missie zal jullie sterrennatie helpen één van de meest gerespecteerde te worden. Jullie hebben echter ook een missie te vervullen om nog meer melkwegstelsels onder te brengen. Momenteel zijn er meer dan 10000 nabijgelegen melkwegstelsels die met elkaar één grote unie vormen. Onze gezamenlijke missie is vrede en Licht te verspreiden door de fysicaliteit. We gaan ons met anderen samenvoegen om het goddelijke plan van de Schepper (de Grote Scheppende Kracht) te ontvouwen.

Wees altijd klaar voor nieuwe kennis en verkondigde wijsheid, wanneer jullie door de eerste gemanifesteerde periode van veranderingen heen gaan. Onthoud dat jullie lang geleden, toen jullie in beperkt bewustzijn werden gedwongen, belogen en gemanipuleerd werden, eerst door de Atlantiërs en daarna door de Anunnaki. Jullie hebben de waarheid nodig nu jullie je op een nieuwe realiteit voorbereiden. Deze Melkweg is weids, en voor jullie enorm in omvang. Toch bezit het een goddelijke orde die jullie moeten kennen. Wij allen erkennen dit en we wensen van harte jullie ware afkomst en geschiedenis aan jullie uit te leggen. Nadat jullie eenmaal volledig bewust zijn adviseren we jullie je vele Akashagegevens te bestuderen en eindelijk volledig greep te krijgen op jullie plaats in deze wonderbaarlijke Schepping. Deze wijsheid, tezamen met die welke waarin is voorzien door jullie talloze ervaringen kan worden toegevoegd aan jullie eigen persoonlijke “Boek van Begrip”. Gebruik deze verkregen wijsheid om je te gidsen en wees klaar om samen te werken met anderen om creatief welk probleem ook dat kan opdoemen in jullie sterrennatie op te lossen. Zeker, jullie staan aan het begin van een zeer wonderbaarlijk nieuw leven!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren! Onze vennoten zijn uiterst verheugd over de dingen die eindelijk gaan gebeuren. Het duister is lange tijd trots geweest op zichzelf omdat ze in staat was onze verschillende leveringen verborgen te houden. Dit is echt het laatste dat hun loyale volgelingen nog kunnen blijven doen. Deze hoeveelheid vertragingen zal eindigen omdat het Licht de benodigde documenten heeft verkregen, die nodig zijn om dit dilemma te beëindigen. Daarom kunnen verschillende projecten, die lange tijd de benodigde fondsen misten, nu spoedig hun start maken. Dit is eveneens het geval met de welvaartsfondsen. Een serie van voorbereidende overdrachten werd afgerond. Het was voor onze helpers echter noodzaak om te stoppen en binnenkort kan dit gecompliceerde proces weer van start gaan. De voltooiing van dit proces is ontworpen om het huidige bestuur te vervangen en jullie in staat te stellen een einde te maken aan een lange geschiedenis van wereldwijde schuldslavernij. Dit proces zal jullie niet alleen voorspoed brengen maar zal ook een einde maken aan discriminerende en oneerlijke belastingen.

Wat in deze tijd uiterst belangrijk is, is deze financiële hulpmiddelen te gebruiken om jullie dromen waar te maken en dit rijk een betere plaats te maken om in te leven. Er moet veel gedaan worden. We zijn van plan om onze toekomstige lessen te gebruiken om niet alleen jullie kennis te laten toenemen maar ook verschillende inzichten te geven in hoe jullie het best jullie levens kunnen verbeteren. Het allerbelangrijkst is om beter begrip te krijgen van hoe jullie hier gekomen zijn en hoe jullie je, als een collectief, kunnen voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Deze wereld is waarlijk een duistere die nog maar net begonnen is licht te verspreiden. Elke seconde van iedere dag zendt de Hemel zegeningen naar jullie. Gebruik deze overvloed aan zegeningen en voorzieningen om de vooruitzichten op wat je wilt gaan doen te verbeteren. Wees bezield om met anderen te werken en leer op een nog veel hoger niveau een samenleving te creëren die gevuld is met Liefde en Godgedreven verantwoordelijkheid. Gebruik dit besef van betekenis om grootse plannen te smeden en zo deze wereld ten goede te veranderen.

Lang geleden kwamen we van vele verafgelegen streken om dit planetair systeem te helpen en om met liefde de uitgebreide bescherming te geven die deze wereld zo nodig heeft. We zegenen onze wederzijdse ervaringen en nemen deze als een wijsheid, die we zullen gebruiken om dit land een waar paradijs te maken. Jullie zijn dichtbij de transitie naar de mogelijkheden die de onze weerspiegelen. Ons proces is om jullie te begeleiden en jullie, in dienst van de wijsheid, voorzichtig naar een nieuwe wereld te leiden. We werden voor deze taak uitgekozen door enkel het doorleven van ontelbare levens. Deze levens leidden ons naar wat we uiteindelijk zijn geworden. Jullie hemelse gidsen wijzen een ieder van jullie nu op dezelfde manier in een gewijde richting. Wij assisteren hen daarbij en hebben programma’s geïnstalleerd die als basis moeten dienen voor dit nieuwe rijk. We vragen jullie daarom om voortdurend naar binnen te kijken en deze inzichten te gebruiken om jullie op je pad naar je dromen te houden. Onthoud, Liefde en Licht is al dat is! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door jullie ervan te verzekeren dat het goede nieuws om de hoek ligt! Deze wereld zal spoedig veranderen. Tot dan kan het vaak lijken alsof de plaat blijft hangen. Blijf dus positief en gefocust, zelfs al lijkt het alsof er niets nieuws is. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl