Home > > Sheldan Nidle - 16 december 2014

Sheldan Nidle - 16 december 2014

11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo! We brengen jullie meer nieuws. Op dit moment is het mechanisme om jullie je zegeningen te geven geactiveerd. Onze liaisons rapporteren dat de eerste aspecten van dit proces onderweg zijn en dat ze geen hobbels tegen zijn gekomen. Onze Aardse bondgenoten gebruiken vol vertrouwen een leveringssysteem dat gedurende jaren goed werd getest. Het is onze wens om een aantal belangrijke elementen ruim voor Kerstmis op zijn plaats te hebben. Met betrekking hiertoe hebben we contact opgenomen met degenen die de leiding hebben bij deze verschillende projecten en ze vertelden ons dat een aantal speciale omstandigheden worden uitgevoerd om het succes van deze verschillende overdrachten te verzekeren. We weten dat deze overdrachten onder de jurisdictie zijn van degenen die de aanpassingen completeren welke noodzakelijk zijn voor het creëren van een nieuw en veel eerlijker banksysteem. Het is dit nieuwe systeem dat de bulk van de overdrachten die jullie je zegeningen gaan brengen zal gaan toepassen. Zodoende zal het eerste deel van deze overdrachten ontegenzeggelijk bewijzen dat deze vele welvaarts- en humanitaire projecten inderdaad niet te stoppen zijn. Wij willen deze eerste overdrachten gebruiken om iedereen te bewijzen dat de macht van het duister echt voorbij is.

Dit einde van het Gregoriaanse jaar 2014 AD zal voor jullie bekend gaan staan als een zeer welkom keerpunt. Niet alleen zal welvaart zich onder jullie beginnen te verspreiden maar eveneens zal het ontstaan van nieuw bestuur zich gaan manifesteren. Toen Graaf Saint Germain en Thomas Jefferson het aanvankelijke ontwerp van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring schreven, zou het een grootse klaroenstoot geven voor vrijheid, soevereiniteit en welvaart voor iedereen. Dit glorieuze document werd in het begin enigszins leeggezogen door de slavernijkwestie zoals die destijds in het noorden en zuiden van Amerika bestond. Het duurde meer dan twee eeuwen voordat de ware betekenis van het document materialiseerde. Wat er gebeurt is het duidelijk maken van alle goddelijke waarheden die inherent zijn aan dit document en die deze wereldbol in staat stelt om eindelijk zijn glorieuze mandaat uit te voeren. De gebeurtenissen van de komende tijd zullen deze kwestie verder toelichten. Jullie gaan de uiteindelijke vervulling zien van een stille revolutie, die letterlijk eeuwen kostte om tot stand te komen. Degenen die zich zo voortvarend toewijdden aan deze kwestie gaan de ware beloningen, die zij zo enorm verdienen, oogsten.

Deze stille revolutie is bedoeld om nieuw bestuur te installeren die toegewijd is om een instrument van de mensen te zijn en een ware beschermer van hun rechten. Deze organisatie van bestuur zal de eerste uitdrukking zijn van hetgeen jullie galactische samenleving zal zijn. Jullie bewegen je voorwaarts op een bewustzijns-roltrap, die jullie onvermijdelijk naar volledig bewustzijn leidt. Jullie samenleving werd voortdurend wijsgemaakt dat schaarsheid en competitie de ware aard is van de menselijke samenleving. Dat is natuurlijk niet zo. Technologie en bewustzijn vormen een eenheid, die leidt tot de rijken die wij dagelijks bewonen. Het enige gevaar is teveel te vertrouwen op technologieën die geen voortdurende inmenging van de mensheid nodig hebben. Intelligentie is uiteindelijk gebaseerd op het gebruiken van spiritueel bewustzijn. Zulke input is essentieel en kan niet genoeg door ons worden benadrukt. Jullie staan op een punt in jullie technologische geschiedenis waar goed naar deze oerwaarschuwing moet worden geluisterd. Dat is waarom wij verheugd zijn dat er momenteel een speciale spirituele interventie aankomt. Deze interventie zal jullie snel voorbij enige potentiële obstakels naar jullie terugkeer tot volledig bewustzijn leiden.

De komende gebeurtenissen van de dag beloven jullie zodoende een weg naar jullie lotsbestemming. We zijn hier samen met jullie Agarthaanse neven om jullie in staat te stellen snel ingeleid te worden in het gebruik van wonderbaarlijke technologieën die het makkelijker voor jullie maken om vooruit te gaan. Gaia moet zien dat jullie mondiale samenleving niet langer haar bronnen wil exploreren en haar habitat wil vervuilen. De mensheid is bedoeld om zowel een speciale hemelse bewaker van Gaia te zijn, als iemand die volledig haar rol in de ontvouwing van het hemelse plan binnen de hele fysicaliteit begrijpt. Jullie zullen uiteindelijk jullie samenleving uitbreiden tot een gewijde sterrennatie die genadig de vele waterwerelden onder jullie beheer begeleidt en eveneens waakt over alle werelden die deel uitmaken van jullie specifieke sterrennatie. Deze goddelijke taken zijn verantwoordelijkheden die jullie graag op je nemen. Ieder van jullie realiseert zich diep van binnen waarom jullie hier zijn en begrijpt van nature hoe dit uit te voeren. Onze taak is jullie te helpen dit te ontdekken. We zijn zo blij dat de Hemel ons dit heeft gegeven. De komende tijd zal er een zijn waarin we onszelf bij ieder van jullie gaan herintroduceren!

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! Onze vennoten werken momenteel druk samen met onze spirituele- en ruimtefamilies om te verzekeren dat de overdrachten gaan zoals gepland. Momenteel testen we dit systeem om te verzekeren dat het makkelijk en zonder inspanning jullie de zegeningen kan brengen. Tot zover hebben we gezien dat dit systeem werkt zoals gepland. We hebben het voornemen om aan het begin van deze week dit systeem naar afronding van de overdrachten te begeleiden. Wij werken als een groep met als doel ons op het succes van dit systeem te focussen en de mogelijkheid te hebben het volgende deel van ons plan operationeel te maken. Als de overdracht heeft plaatsgevonden zal nieuw bestuur ontstaan. We wachten nu op het overbrengen van onze gekozen mensen naar Washington waar ze de sleutelposities in tijdelijk bestuur in kunnen nemen, die een terugkeer van constitutioneel- en algemeen recht zal voorbereiden. Dit zal model staan voor anderen die de andere regimes, na het succes van het nieuwe Amerikaanse bestuur, over zullen nemen.

Deze verandering in bestuur zal vergezeld gaan van een groeiende welvaart en een mondiale beweging richting vrede en samenwerking. Deze beweging richting vrede is uiteindelijk het hoogtepunt die de verschillende “kleine” bewegingen, in het creëren van een alternatief voor het bankensysteem van de duistere cabal, zal voortbrengen. Deze nogal ondergefinancierde operaties zullen de middelen verkrijgen om zich snel te kunnen uitbreiden en de gigantische uitbouw van infrastructuur over de gehele “derde wereld” te kunnen beginnen. We hebben deze bewegingen spiritueel gezien geruggensteund en ze tegen onomwonden mislukking beschermd. Het is nodig schoon drinkwater, goede wegen en deugdelijke riolering te verstrekken evenals eenvoudige toegang tot bankieren en andere bronnen, voor de ontwikkeling van een ecosysteem dat levensvatbaar is. Het is noodzakelijk dat Gaia deelgenoot is van iedere toekomstige mondiale ontwikkeling. De komst van onze ruimtefamilies zal dit verder verduidelijken. We verheugen ons op een van te voren bepaalde mondiale instelling die gebaseerd is op een spirituele hereniging met Gaia.

Laat ons kijken naar wat er gaande is. Jullie verhogen je in bewustzijn. Dit maakt jullie bewust van elkaar en de noodzaak elkander te helpen. Jullie worden je bewust van jullie groeiende verantwoordelijkheden voor de wereld, die jullie omgeeft. Jullie worden je meer bewust van hoe jullie samenleving bijdraagt aan een uitgebreid programma van uitroeiing. Jullie realiseren je dat jullie techniek de mogelijkheid bezit dit alles om te draaien. Desondanks is de sleutelcomponent een spirituele. Jullie gebruik van universele Liefde en Licht is het enige dat jullie realiteit kan redden. Daarom dienen jullie massaal jullie waarden te herevalueren en te beginnen deze nieuwe waardebepaling op een beslist opmerkelijke manier te gebruiken. Jullie beginnen over te gaan van iemand die de nadruk legt op verstandslogica naar iemand die de nadruk legt op hartlogica. Het is dit wat zal groeien wanneer jullie transformeren van beperkt naar volledig bewustzijn! Daarom zeggen we: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag behandelden we wat er in dit rijk gebeurt. We vragen jullie je wijsheid en gebed te gebruiken om deze nieuwe realiteit tot stand te brengen. Velen zijn nu bezig bij het manifesteren van wat we met jullie besproken hebben. We vragen jullie deze acties te steunen en jullie aangeboren kracht te gebruiken om deze nieuwe realiteit naar voren te brengen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl