Home > > Sheldan Nidle - 9 december 2014

Sheldan Nidle - 9 december 2014

4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! We komen nu uitleggen wat er momenteel op jullie wereldbol gebeurt. De handlangers van het duister die jullie rijk controleren zitten in een lastig parket. De strategieën die altijd hebben gewerkt om het Licht te verwarren werken niet langer. Een speciale tegen-strategie leidt nu tot de nederlaag van de cabal. Dientengevolge tasten zij nu in het duister en zijn ze niet in staat met een winnend plan te komen. Dit dilemma heeft gezorgd voor paniek binnen hun wereldwijde leiderschap. De grote internationale financiële dienstengroepen en hun multinationale medewerkers begrijpen dat hun nederlaag en arrestatie inderdaad imminent is. Verschillende figuren in hun uitgebreide onderling verbonden bankencorporaties suggereren enige radicale ontwikkelingen als mogelijke uitweg. We hebben de hoofdwerkgroepen van deze immense octopusachtige organisatie ervan verzekerd dat elke poging tot vertraging van dit proces gedoemd is te mislukken. We hebben een serie handelingen aan onze bondgenoten voorgesteld die dit ingewikkelde schaakspel tot een snel einde kan brengen. Dit houdt een serie unilaterale handelingen in die de mondiale valutareset kan laten plaatsvinden. Deze serie handelingen lost de impasse op door snel de vele sleutelregimes die deze transformatie jarenlang hebben tegengewerkt eruit te werken.

We zijn jullie allemaal heel veel dank verschuldigd voor jullie voortdurende geduld. We begrijpen hoeveel frustratie jullie iedere dag opnieuw doormaken. Daarom doen we wat we kunnen om dit goed te maken en het begin van een enorme transfer van rijkdom, die ieder van jullie in staat stelt te doen waarvoor jullie hier kwamen, mogelijk te maken. Het is inderdaad behoorlijk moeilijk een zekere mate van zelfbekrachtiging van jullie positieve dromen te handhaven wanneer het lijkt dat deze zaken constant door het duister en haar notoire trawanten worden vertraagd. Ons plan is het Licht te laten zien hoe degenen die op Gaia’s oppervlakte opereren het onvermijdelijke kunnen versnellen. De huidige sleutel is om het proces losser te maken; om de beloofde rijkdom veilig bij degenen, die we zo zeer koesteren en plichtsgetrouw vertrouwen, te krijgen. Dit proces moet snel werken vanwege de opkomst van nieuw bestuur en de transformatie van het mondiale financiële systeem. We hebben een aantal manieren waarop dit snel kan gebeuren voorgekauwd. Onze liaisons voeren, met de hulp van onze Agarthaanse vrienden, de manieren uit om deze hoogstaande en zeer noodzakelijke doelen te bereiken.

We hebben de mogelijkheid om goud te creëren en te verplaatsen wanneer we willen. We bezitten eveneens de mogelijkheid om leiderschap van de ene naar de andere plek te teleporteren. Het is tijd om technologie te gebruiken en de intriges van het duister te blokkeren en de wensen van onze supporters op Gaia’s oppervlakte ronduit te ondersteunen. Onthoud dat jullie wereld een mondiaal mindcontrole-net bezit, evenals geheime technologie voor oorlogvoering in de ruimte, die semi-verhuld is, en er zijn krachten die proberen een vorm van oorlog aan te stichten. We hebben dit contingent ruimtewapentuig al enige jaren geneutraliseerd en op afstand gehouden. Degenen die dit rijk vurig kwaad toewensen zijn vastbesloten om een manier te vinden om deze technologie te gebruiken. We bekijken en observeren hoe het duister de ene na de andere geheime missie uitdenkt om op een of andere manier de door ons opgelegde patstelling te doorbreken. We zijn te sterk voor ze. De enige oplossing is de onmiddellijke overgave van de cabal aan die medewerkers die dagelijks met hen aan het arm-worstelen zijn. Onze liaisons doen nu wat nodig is om de troep op te ruimen die maar doorgaat op Gaia’s oppervlakterijk. De tijd voor succes doemt op!

We doen daarom wat nodig is om onze verschillende wijzen om de duistere cabal en haar schijnbaar nimmer eindigende machinaties neer te halen te completeren. Dit vereist een aantal zaken die door onze aardse medewerkers gedaan moeten worden. Onze liaisons verzekeren ons dat essentiële acties nu onderweg zijn. Het is de hoop van de Opgestegen Meesters en van de Hemel dat deze duistere ellendelingen hun nederlaag erkennen en van jullie worden geïsoleerd. Plannen, waardoor deze duistere handlangers kunnen worden gearresteerd, veroordeeld en naar plekken worden gebracht waar ze niet langer gebeurtenissen op deze wereld kunnen beïnvloeden, zijn goedgekeurd. Alleen dan kunnen we waarachtig stellen dat zich een nieuwe realiteit volledig rond jullie kan manifesteren. We hebben met velen op jullie wereld, die volledig begrijpen wat er gedaan moet worden, overlegd. In dit licht bezien kunnen we stellen dat acties, ontworpen om de huidige impasse te doorbreken en jullie rijk naar een nieuwe realiteit te leiden, onderweg zijn. Dit kan eveneens snel tot ‘disclosure’ en de komst van onze mentoren in jullie rijk leiden. Het is in deze tijd dat jullie heel dichtbij de laatste stappen komen, die tot volledig bewustzijn leiden!

Namaste! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen hier om een aantal gebeurtenissen die de ontvangst van onze zegeningen beïnvloeden uit te leggen. De meest belangrijke hiervan is hoe de huidige macht van het duister, die de uitbetaling van het nieuwe financiële systeem wil voorkomen, uit te schakelen. Er is een serie overeenkomsten die we met de handhavende eenheden van jullie rijk hebben getekend en deze eenheden duwen momenteel de illegale barrières voor de introductie van een nieuw veiligheidssysteem voor internationale banktransfers opzij. Bovendien gebruiken onze ruimtevrienden hun mogelijkheden om te verzekeren dat een aantal van onze programma’s geïntroduceerd en snel voldaan worden. We zegenen allen die ons in staat stellen de vileine en afschuwelijke manieren waarop het duister het verwerken van jullie zegeningen controleert opzij te zetten. We wensen ten diepste dat we in staat zijn jullie in dit feestseizoen een speciale gift te geven. We zijn eveneens van plan deze welvaart te gebruiken om bij jullie een nieuw bestuurssysteem te introduceren.

Onze medewerkers bereiden daarom deze hemelse zegeningen voor! Tientallen jaren moesten jullie geduldig wachten op gebeurtenissen die dit rijk immens kunnen veranderen. We werken nauw samen met velen om ervoor te zorgen dat de boeven, die de leveringen van bepaalde fondsen gestolen of geblokkeerd hebben, de berechting die ze waarlijk verdienen ontvangen. Arrestaties en verschillende aanklachten worden voorbereid om hen te isoleren zodat ze niet langer in staat zijn om hetgeen we jullie al zo lang beloofden te vertragen. Het duister is nu druk bezig verschillende opeenvolgingen van gebeurtenissen te orkestreren die tot weer een mondiale oorlog kunnen leiden. Onze ruimtefamilie is dit proces aan het aflasten. We vragen jullie ook, Gezegenden, jullie meditaties en rituelen te gebruiken om deze zeer nobele zaak te helpen. We bidden dagelijks en focussen ons op vrede, verandering en welvaart voor dit rijk. Een nieuwe periode van groot bewustzijn is zich aan het vestigen in en rond deze wereldbol. Gebruik deze nieuwe energie om een nieuw tijdperk voor de hele mensheid te manifesteren!

Realiseer je diep in je hart dat een nieuwe periode voor de mensheid daagt. Dit nieuwe tijdperk zal in vrijheid, vrede en welvaart worden beleefd. De Hemelse decreten zijn nogal specifiek. Ieder van ons zal in goddelijke dienst voor het Licht worden geplaatst. Deze geweldige missie zal zichzelf onthullen wanneer je je meer van haar bestaan bewust wordt. Het duister, dat dit rijk lange tijd gerund heeft, vervaagt. Terwijl dat gebeurt, heft de beschaduwde, klamme greep van deze schurken zich op. Jullie worden geïntroduceerd bij nieuwe menselijke groepen van het Licht. Het proces van het gaan van beperkt naar volledig bewustzijn zal zich versnellen. Het zal ons in staat stellen om op het juiste goddelijke tijdstip te materialiseren. Op dat punt zijn we van plan jullie te instrueren m.b.t. een aantal onderwerpen die essentieel zijn voor deze transformatie. Jullie gaan eveneens degenen die van Binnenaarde en de kosmos zijn ontmoeten. Deze ontmoetingen breiden zich uit tot onze spirituele familie en bereiden jullie voor op een terugkeer naar een leven als volledig bewuste Lichtwezens.

Vandaag informeerden we jullie verder omtrent hetgeen hier gebeurt. Vele prachtige wonderen zullen tijdens dit feestseizoen verschijnen. Wees klaar om ze te accepteren en je te verheugen op hetgeen de Hemel jullie gaat geven. Het komende jaar zal gevuld zijn met zelfs nog grotere wonderen en de laatste stappen waardoor jullie je ultieme verandering naar volledig bewustzijn gaan beginnen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl