Home > > Sheldan Nidle - October 9, 2012

October 9, 2012

6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Veel gebeurtenissen zullen heel binnenkort plaatsvinden. Jullie wereldeconomie staat op een punt van instorting. De staat van jullie wereldeconomie is afhankelijk van een illegale stroom geld van rekeningen die in het afgelopen jaar door de Federal Reserve werden geplunderd. Deze rekeningen werden illegaal in beslag genomen als onderdeel van procedures om de uitwisseling van fondsen van één rekening naar een andere te controleren. Onze medewerkers zijn nu bezig deze dagelijkse internationale bewegingen van grote hoeveelheden valuta’s om te leiden. Nu deze fiscale inkomstenbronnen beginnen op te drogen, zoeken de VS Corporatie en zijn handlangers wanhopig naar een manier om te blijven drijven. Deze plotselinge verlaging van 'echte contante valutareserves' heeft de centrale banken van de wereld in een staat van paniek gebracht. Dit komt tegen een achtergrond van een reeks ultimatums, die onlangs door onze heilige medewerkers aan deze banken zijn overhandigd inzake grote schulden die slechts in goud terugbetaald kunnen worden. Deze nog steeds-geheime ontwikkelingen hebben als doel een soort vroege ‘Halloween’ voor de duistere kliek te creëren. Intussen blijven de verschillende houders van bekende en 'duistere' goudvoorraden op de wereld aan hun totalen toe te voegen.

Dit enorme verlies van goud en zilver verergert in toenemende mate de hachelijke situatie die de fiatvaluta’s te wachten staat. Zoals hierboven vermeld, worden de enorme gezamenlijke schulden van jullie kwetsbare economie nu opgevraagd en betalingen in reële goudreserves worden geëist. Deze gezamenlijke druk staat op het punt een massale instorting te veroorzaken van het fiat-geldsysteem. Degenen die dit veroorzaken beseffen zeer goed de gevolgen van een dergelijke drastische manoeuvre. Deze kolossale schuld en het verspillen van de op goud-gebaseerde schuldbekentenissen, die nu terugbetaald moeten worden, zullen echter het tweelingvoertuig worden voor de verandering van bestuur en het installeren van het nieuwe mondiale financiële stelsel. Deze voorgestelde, en grondig voorbereide oplossing voor de wereldproblemen kan niet zomaar door de duister kliek onder het tapijt worden geveegd. Deze schuldenberg is hun eigen schepping en het creëert onvermijdelijk de middelen voor hun ondergang. De mondiale fiscale situatie verslechtert snel, waardoor het valse optimisme, dat gebaseerd is op statistieken van 'voorgekookte boeken' van het Westen, nogal zinloos is. Aan de andere kant, creëert deze versnelde glijbaan ook de gelegenheid om het nieuwe systeem plotseling door onze heilige bondgenoten in te voeren.

Deze diverse impulsen komen snel naar voren. In het openbaar wordt een fictieve façade gepresenteerd die pretendeert dat alles normaal is en dat een zekere vorm van herstel mogelijk is. In feite is dit klinkklare onzin, want het omgekeerde is waar. De Lichtwezens die de kaarten voor verandering in handen hebben zijn deze nu actief aan het uitspelen, en dit wordt bevestigd door ons verbindingspersoneel die blijven rapporteren dat instorting dichtbij is. Degenen die aan het plan werken om de duistere regimes te vervangen door nieuwe regeringen zijn er volledig van overtuigd dat hun aankondiging van deze verandering aanstaande is. Als gevolg hiervan hebben we onze mensen op de planeet, die hun operatie hebben verbonden met die van onze Agarthaanse familie, gewaarschuwd om klaar te staan en als raadslieden op te treden in die gemeenschappen waar zij wonen om niet in paniek te geraken, maar eerder om de vreugde te zien van wat er gaat gebeuren. Jullie wereld moet veranderd worden van een wereld van verraad en strijd in een rijk waar het bestuur in feite luistert naar de mensen en vervolgens daarnaar handelt. Het nieuwe financiële systeem is ontworpen om iedereen hulp en universele welvaart te bieden. Toch is dit slechts een voorloper op de wonderbaarlijke transformaties die gepland zijn, waaronder een formele publieke aankondiging van onze aanwezigheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat de komende gebeurtenissen jullie wereld eindelijk uit de greep van de duistere kliek zullen brengen. Condities zijn vergrendeld waardoor deze verandering onvermijdelijk is. Het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat deze verschuiving zo gemakkelijk en vlot mogelijk gebeurt. We hebben onze deskundigheid en technologie gebruikt om pogingen te voorkomen die dit resultaat bedreigen. Het duister begrijpt wat we doen en beseft dat het is machteloos om het eindresultaat te veranderen. Dus begrijpen wij absoluut niet waarom ze dit stressvolle spel van het balanceren op het randje van oorlog verlengen. Ons verbindingspersoneel op elk niveau van de organisaties van het duister rapporteren over de enorme angst en paniek bij degenen die verantwoordelijk zijn voor deze werkelijkheid. We hebben de plannen en complotten van deze duistere zielen gevolgd – geen resultaat. En toch blijven ze doorgaan. Hun angst vloeit ongetwijfeld voort uit de lange, ongemakkelijke geschiedenis die ze deelden met de Anunnaki, en op basis van hun ervaring met hen, vrezen ze wat de gevolgen van hun misdaden echt inhouden. Deze overdreven bezorgdheid proberen wij momenteel weg te werken.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen met nieuws. Jullie wereld is momenteel in de greep van een klimatologische strijd tussen het Licht en de duistere kliek. De geheime heilige genootschappen en die groepen en individuen die oprecht de wereld willen verschuiven uit de greep van het duister hebben hun krachten gebundeld en hebben een aantal juridische dagvaardingen afgekondigd betreffende het neerhalen van deze werkelijkheid. De eerste stappen waren om een aantal heilige Ouden uit de vroegste geslachten van Oost en West zover te krijgen dat ze in hun voordeel zouden verordonneren. Deze decreten zijn een juridisch precedent voor het verdrijven van het duister. Jullie huidig mondiaal juridisch systeem is grotendeels gebaseerd op het Romeins recht en oude inheemse gebruiken, en deze vormen de basis van het huidige mondiale systeem van geschreven recht. Dit betekent dat degenen die in het centrum van de legaliteit van oude statutaire wetten zitten deze wijziging van mondiaal bestuur steunen.

Deze spannende ontwikkeling en de dreigende instorting van het economisch systeem op deze wereld heeft de kliek met de neus op het feit gedrukt dat zijn langdurige heerschappij inderdaad zijn einde heeft bereikt. Het duister heeft lang deze zojuist geciteerde instrumenten gebruikt om de legitimiteit van hun duistere wet van het ambt van de Paus vast te stellen. In feite wordt het fundament, die de basis vormt voor de legitimiteit voor de tijdelijke regeling van de Paus, verwijderd. Inderdaad, alle tijdelijke uitspraken die de basis vormen voor de legitimiteit van de natiestaat staan nu op de tocht. Deze ogenschijnlijke eenvoudige manoeuvre is een teken aan het duister dat zijn tijd om te vertrekken uit zijn talrijke machtscentra is gearriveerd. Het duister heeft tot nu toe geprobeerd dit te negeren, maar het feit van deze dreiging is niet aan hun aandacht ontsnapt. We treffen nu de kliek op meerdere fronten - economische, financiële, juridische, en we zijn ervan overtuigd dat onze strategie snel een eind zal maken aan de wet van terreur die al millennia lang in jullie wereld heeft bestaan.

Jullie zien nu dat, als gevolg van wat wij ten dele hebben gedaan, talrijke rechtszaken op de hele wereld in behandeling zijn. De enorme schuldenlast werd in werkelijkheid de executeur van het duister. In feite kan deze schuld juridisch verwijderd worden zodra het nieuwe bestuur is geïnstalleerd. Het duister gebruikt de schuld om de naties van deze wereld te overdonderen en eist steeds strengere bezuinigingsmaatregelen die bedoeld zijn om een toenemende onverdraagzaamheid en een diepgewortelde staat van tirannie te creëren. De heilige decreten van AEON hebben herhaaldelijk verklaard dat het tijd voor actie is en dat het tijd is voor de manifestatie van een nieuwe wereld van Licht. Wat wij doen is tot stand brengen wat de Hemel ons heeft opgedragen om te doen. Onze medewerkers hebben om zich heen verzameld een groep van geïnspireerd individuen die het duister en zijn onheilige constructies afbreken, en ons voorbereiden om verder te gaan naar het volledig bewustzijn en naar een nieuwe werkelijkheid voor allen.

Vandaag gingen we verder om jullie zoveel mogelijk te informeren, binnen de discretionaire beperkingen die ons gegeven zijn, over de gang van zaken in jullie wereld. De Galactische Federatie is gekomen om jullie overgangswereld met onze hulp verder te brengen. Denk na over de onmetelijkheid die aanstaande is en steun degenen die jullie deze nieuwe dag voor Gaia en de mensheid brengen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!