Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 9 september 2014

Sheldan Nidle - 9 september 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! We komen weer veel vertellen! De verschillende programma’s om jullie welvaart te brengen zijn er! Nu moeten jullie beter begrijpen wat er met ieder van jullie gebeurt. Noodzakelijkerwijs verandert jullie lichaam en wordt het klaargemaakt voor de uiteindelijke veranderingen die jullie zullen transformeren tot volledig bewuste Lichtwezens. Deze transformatie vindt plaats in fasen, op een manier die jullie lichaam in staat stelt zich aan te passen. Soms zijn deze aanpassingen moeilijk voor jullie. Deze zogenoemde ascentiesymptomen zijn dingen die jullie allemaal voelen. Je kunt vreemde hartritmen voelen, of vermoeider zijn dan anders na wat inspannend werk. De ernst van hetgeen jullie ondergaan is van tevoren door de Hemel bepaald d.m.v. de agenda’s die jullie vele lichaamsgidsen zijn gegeven. Jullie hebben met deze agenda’s ingestemd voordat jullie op dit Aardse vlak werden belichaamd. Strikte instructies werden aan onze medische teams gegeven m.b.t. hoe ieders individuele spirituele, mentale, emotionele en fysieke tekenen te rapporteren. Deze metingen helpen ons om dagelijks jullie persoonlijke kristallen lichtkamers te herconfigureren.

Het eerste contact moet op goddelijke tijd plaatsvinden. Tot dan controleren onze liaisons voortdurend degenen die zo voortvarend en prachtig de middelen verschaffen om jullie rijk te veranderen van het duister naar het Licht. Dit proces heeft lange tijd geduurd. Het werd enorm versneld door de plotselinge ommekeer van de Anchara Alliantie, als gevolg van specifieke besluiten van het Anchara continuüm. Deze besluiten kwamen overeen met de oude profetieën van Aartsengel Michael voor deze Melkweg. We zijn nu bezig onze vloten samen te voegen en nieuwe leden in te brengen vanuit de sterrennaties die werden gevormd toen de verschillende duistere sterrenrijken van Anchara uiteenvielen. Deze nieuwe naties verlangen er hevig naar nieuwe Lichtlichamen te verkrijgen en te leren hoe deze te gebruiken om te ascenderen. Een van jullie toekomstige taken is onze medewerkers binnen de galactische federatie te assisteren om hen deze speciale gaven te leren. Jullie wijsheid en kennis op dit gebied zal speciaal behulpzaam zijn bij het laten leren van deze vaardigheden door deze nieuwe sterrennaties.

Terwijl we naar het moment van het eerste contact toewerken, bereiden we onze kennis van toekomstige landingsplaatsen voor en koppelen we elk van onze mentoren aan jullie. De feitelijke mentorenoperatie is nogal complex en vereist jullie volledige medewerking. Ieder van jullie moet diep naar binnen kijken en genadig de innerlijke “demonen” die jullie hebben verzameld sinds je geboorte loslaten. Daarom moet iedere mentor worden toegestaan met jullie te werken en dan deze talloze “demonen” te bevrijden. De Anunnaki begonnen, nadat ze eenmaal een zekere mate van controle over jullie was gegeven, aan jullie angsten te werken om jullie beter te kunnen manipuleren. In het algemeen draagt de oppervlaktemensheid een erfenis van deze aanvankelijke “terreurvalkuilen” bij zich, die door de Anunnaki bij jullie werden veroorzaakt, evenals nieuwe valkuilen die door jullie voorouders’ intergenerationele ervaringen werden veroorzaakt. Deze voegen nog toe aan, en maken zelfs nog complexer, de aanvankelijke gruwelen die oorspronkelijk door de Anunnaki werden bekokstoofd. Dit alles en nog veel meer zal worden getransformeerd en losgemaakt door onze mentoren.

Wat er aanstonds voor jullie ligt is welvaart en de opkomst van nieuw bestuur. Twee maanden nadat dit gebeurt zal er ‘disclosure’ zijn. We verwachten volledig dat deze aankondiging tot onze disclosure zal leiden. Op ditzelfde moment zullen we de eerste lessen zien van jullie Verheven Meesters. Deze lessen zijn bedoeld om jullie klaar te maken voor de vele nieuwe en verbazende feiten die jullie moeten kennen. De Anunnaki begonnen hun tijd met jullie door een hoogst misleidend en manipulatief verhaal over jullie afkomst te bedenken. Dit werd gedaan zodat ze konden verkondigen dat ze scheppingsgoden waren. De Anunnaki waren daardoor in staat om verschrikkelijke dingen te doen om deze controle te handhaven. Deze verhalen moeten worden vervangen door Waarheid. Jullie moeten je kracht terugnemen en vrijelijk en rechtvaardig de verschrikkingen van het verleden corrigeren. Dan kunnen jullie vrij zijn om ons te accepteren. We komen louter als vertegenwoordigers van jullie voorouders. We komen om jullie te voorzien van volledig bewustzijn en met de kans om jullie speciale positie in deze Melkweg weer in te nemen!

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen in vrede en vreugde! Overal op deze globe bereiden onze medewerkers de weg voor jullie welvaart, vrijheid en het opnieuw verkrijgen van jullie persoonlijke soevereiniteit voor. Er zijn drie gewijde netwerken opgezet voor deze goddelijke doelen. De eerste is om jullie welvaart te verzekeren. De tweede betreft de terugkeer naar algemene wetten en de derde is het mogelijk maken van het verschijnen van nieuw bestuur. Het huidige financiële systeem met haar illegale betalingen aan wetgevers en de verschillende regeringsdepartementen is ideaal passend voor speciale belangen en een uitgebreid misbruik van macht. Dit gaat in tegen wat de Hemel voor jullie wenst. Eveneens immoreel is de enorme misrepresentatie van de wet. Dit schept een serie moraliteiten die eveneens ingaat tegen jullie dagelijkse belangen. De Hemel wenst dit alles te transformeren en te voorzien in een veilige omgeving voor iedereen.

De Schepper gaf jullie gewijde rechten en deze gezegende gaven vereisen een realiteit die hieraan eer kunnen bewijzen. Dit is waarom onze medewerkers twee van deze netwerken hebben gesmeed. Een eerlijke algemene wet moet opnieuw de werkwijze zijn van ware rechtvaardigheid in jullie landen. Elk individu moet weten dat er een eerlijke legale moraliteit bestaat. Hieraan verbonden is de opkomst van een uitgebreide schoonmaak op alle niveaus van bestuur. Wetten vergelijkbaar met NESARA werden geïnitieerd om het prototype voor zulke acties op te zetten. Welvaart kan alleen permanent worden gemaakt als regeringen werkelijk eerlijk en redelijk zijn voor iedereen. Dit kan alleen gebeuren als deze zegeningen een complete schoonmaak mogelijk maken. Het is van het grootste belang om bestuur te laten switchen van oorlog en competitie naar vreedzame oriëntatie en bereidheid tot samenwerking met iedereen. In dit milieu kunnen onze lessen postvatten en leiden tot een waarlijk goddelijke transformatie.

Tenslotte is daar de belangrijke zaak van het aan jullie doen toekomen van fondsen die ofwel illegaal van jullie zijn afgenomen ofwel afkomen van een uitgebreide verzamelde stroom overvloed. Deze fondsen zijn in excellente handen en zullen aan iedereen worden uitgedeeld. Het huidige systeem van beperkingen en gebrek gaat echt in tegen hetgeen voor iedereen in deze realiteit was besloten. Jullie zijn speciale kinderen van de Hemel en de tijd komt om jullie te bevrijden van tekorten en jullie de gereedschappen te geven om jullie zoetste dromen te verwerkelijken. Het is tijd om de “ratrace” van de oude machtsstructuur, die jullie in een hol hield en niet in staat om jullie diepste verlangens te verwerkelijken, te beëindigen. Wij, Verheven Meesters, hebben millennia gespendeerd om jullie aan moraliteit en de Hemel gebonden te houden. Dit zal nu worden uitgebreid op een manier die jullie in staat stelt jullie ware doelen te kennen en te verwezenlijken. Een speciale tijd voor iedereen is eindelijk gearriveerd! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap aan jullie. Zoals jullie kunnen zien wordt er belangrijke vooruitgang geboekt die jullie welvaart en jullie vrede verzekert. Blijf gefocust op deze doelen en kijk hoe prachtige gebeurtenissen zich voor jullie ogen afspelen! Doe dit alles in Liefde en Vreugde! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge