Home > > Sheldan Nidle - 16 augustus 2016

Sheldan Nidle - 16 augustus 2016

6 Kan, 1 Uo, 13 Caban

Dratzo! Er staan verbazingwekkende gebeurtenissen aan de horizon. Die personen die jullie nieuwe realiteit voortvarend mogelijk maken wikkelen de laatste details af die nodig zijn voor succes. Deze acties gaan een uitgebreide serie fondsen autoriseren om formeel te worden overgemaakt. We wachten op de goedkeuring en de formele verantwoording van deze transfers. Het duister staat op het punt te worden verslagen. De volgende uitwisselingen zullen een nagel in de doodskist slaan van degenen die zo arrogant over jullie hebben geheerst. Deze verslagenen worden momenteel zorgvuldig in de gaten gehouden. Nadat de eerste fondsen eenmaal zijn uitgewisseld zal het duister volledig van jullie worden geïsoleerd. Tijdens de laatste twee decennia stalen deze verschrikkelijke figuren bijna jullie zielen. De Hemel kwam tussenbeide en wij zijn hier als instrument van verandering. Vele ongelooflijke zielen die werken onder auspiciën van de Opgestegen Meesters werkten in het geheim om deze dreiging voor de oppervlaktemensheid te beëindigen. Dientengevolge staan jullie aan de vooravond van een nieuw, vrij en welvarend tijdperk! De opkomst van NESARA en nieuw bestuur is maar één signaal van deze wonderbaarlijke tijd.

Toen we aanvankelijk naar dit zonnestelsel kwamen, ongeveer twee-en-een-half decennium geleden, zaten jullie middenin de laatste manipulaties van de Anunnaki. Het duistere Anchara continuüm bereidde een plot voor om de overeenkomsten die de Hemel na de val van Atlantis had voorgesteld te omzeilen. Het duister heeft er van alles aan gedaan om hetgeen de Atlantiërs werkelijk van plan waren verkeerd weer te geven. De oppervlaktemensheid was een smerig experiment geworden om een sub-ras te ontwikkelen dat volledig onder hun bevel stond. Deze waanzin werd beëindigd door de plotselinge, onrechtvaardig gekozen aanval op de verbannen nakomelingen van de heersers die naar een land vlakbij het huidige Griekenland waren gezonden. De daaropvolgende tegenaanval liet Atlantis zinken en maakte jullie verre voorouders kwetsbaar voor snelle uitsterving. De Anunnaki zagen dit als een kans om de brute experimenten van de Atlantiërs te stoppen. Gedurende de volgende 3000 jaren en meer overleefden jullie voorouders, afwisselend geholpen door de Agarthanen en door ons. Deze hulp leidde uiteindelijk tot de verschillende orden van de Opgestegen Meesters en tot een plan om jullie naar je vroegere volledig bewuste staat terug te brengen.

Dit speciale hemelse plan voltrok zich in stadia die bijna 4000 jaar in beslag namen om te voltooien. Het eerste stadium was het opnemen van ceremonieën, in het geheim gedaan door het gebruik van verschillende soorten mono-atomisch goud, zilver en platina. Deze speciale gebeurtenissen hielpen de gedachten van geselecteerde mensen om steeds dichter naar volledig bewustzijn terug te keren. Het zijn deze speciale “professionelen” die de kern vormden van de gewijde geheime genootschappen van de Meesters. Hun taken waren het inzetten van hun mentale - en bewustzijnsgroei om manieren te ontdekken hoe deze realiteit langzaam maar zeker naar het Licht te leiden. Het was onze aankomst, twee-en-een-half decennium geleden, die wat ze nu doen echt versnelde. Jullie worden door het heilige Licht van de Hemel op nieuwe inzichten voorbereid die nodig zijn om onze aanwezigheid bij jullie te accepteren. Aanvankelijk maakten de Anunnaki het ons heel moeilijk door bij jullie een diepe xenofobie in te prenten. Het dwingt ons om langzamer voort te gaan dan we zouden willen. Desalniettemin zijn we nu in staat om jullie vertrouwen te winnen nu jullie perceptie omtrent dit universum snel wijzigt. We staan allebei aan de rand van een grote gezamenlijke acceptatie.

We zijn de Hemel en de Agarthanen uiterst dankbaar. De Hemel gaf ons de missie en de Agarthanen voorzagen ons van een thuis. Talloze onderzoekers hebben het concept van een “Elektrisch Holografisch Universum” ontdekt. Dit is in principe waar onze wetenschappers lange tijd in geloofden. Wanneer we landen zullen we deze Waarheid laten zien en jullie concept over hoe de tabel der Elementen werkt wijzigen. Deze kennis staaft de aloude Alchemie en stelt jullie in staat eenvoudig de elementen te transmuteren en in enige simpele atoomenergie “magie” te delven. Deze wetenschap van de Ziel kan objecten verplaatsen, ongeacht gewicht, en kan een hele serie verrichtingen die jullie nu onmogelijk achten uitvoeren. Deze kennis is onderdeel van het grotere weten wanneer je een volledig bewust Lichtwezen bent. Onze mentoren gaan jullie hier iets over onderwijzen. De rest vereist een aanvoelen wanneer je deze nieuw verworven vaardigheden kunt gebruiken. Wanneer wij arriveren zal jullie leertijd omtrent deze grote verantwoordelijkheden beginnen. Het is tevens een tijd van vrijheid en welvaart. Deze gebeurtenissen starten binnenkort, zodra de eerste fondsen feitelijk worden geleverd.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen begrijpen zullen de komende gebeurtenissen de aard van deze realiteit voor altijd veranderen! We verwelkomen deze veranderingen, in de wetenschap dat deze veranderingen deel uitmaken van een schitterend plan dat eonen geleden voor het eerst door de Hemel naar voren werd gebracht. De Hemel wist dat er een speciale rustpauze nodig was om een serie gebeurtenissen te coördineren die het galactische duister de tijd zou geven om haar lang-geplande bijzondere declaratie op te wekken. Het is deze declaratie die het jullie mogelijk zal maken om jullie laatste stadia van de hervorming binnen te treden. Op dit moment betreden jullie deze laatste stadia. Het begin hiervan zal worden gekenmerkt door rijkdom, wijsheid en bewustzijnsgroei. Het is deze groei die de basis zal vormen voor nieuw bestuur en de acceptatie van buitenaardse bezoekers. Het zijn deze bijzondere omstandigheden die voor ons een teken zullen zijn dat jullie periode van isolatie ten einde is. Op dat moment kunnen jullie je nieuwe levens beginnen, een tijd om terug te keren naar dit bijzondere sterrenstelsel.

Wij Meesters weten wanneer we opnieuw openlijk met jullie kennis kunnen gaan maken. Vele speciale lessen dienen aan jullie gegeven te worden. Lang geleden werden jullie aan een geheugenverlies onderworpen die jullie deed vergeten wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. We zijn volledig van plan jullie van een uitgebreid arsenaal aan informatie te voorzien dat jullie mogelijk zal maken om deze vragen volledig te begrijpen en om deze wijsheid te gebruiken als een voorbode van wat jullie galactische mentoren jullie zullen gaan geven. Terwijl jullie in bewustzijn groeien zullen jullie eveneens meer kennis verkrijgen omtrent de manier waarop jullie hier gekomen zijn. Deze lessen van ons zullen jullie een eerste inzicht geven in dit lang onaangeroerde gebied. Jullie werd in het verleden omtrent jullie verre verleden veel tegenstrijdige informatie gegeven. Deze onduidelijkheid vraagt om volledige opheldering om aan jullie verwarring een einde te maken en om jullie in staat te stellen jullie kennis omtrent deze oude tijden te verbreden. Jullie kunnen dan eenvoudig zien hoe jullie je van Atlantis naar de Dag van Vandaag ontwikkeld hebben.

Al deze gegevens liggen er voor jullie om aan jullie mentor om uitleg te vragen over deze onderwerpen en wat er in de loop van de tijd met jullie is gebeurd. Jullie dienen de reikwijdte van je aandacht in te zien en het is evenzo belangrijk om je toekomstvisie te versterken en te beseffen hoe belangrijk dit is voor jullie transformatieproces. De vermogens die jullie werden afgenomen zijn er nog steeds. Het is tijd om hieruit te putten en collectief samen te komen om deze vermogens in te zetten en te leren hoe ze op de meest positieve manier versterkt kunnen worden. De nabije toekomst is een tijd om je dit eigen te maken, door gebruik te maken van je krachtige stille momenten om het allemaal samen te brengen. Als de welvaart eenmaal daadwerkelijk begint zal er veel tegelijkertijd gebeuren. Daarom is het van essentieel belang dat jullie deze momenten gebruiken om volledig in je op te nemen wat er zich overal om jullie heen ontvouwt. Houd altijd in gedachten dat er veel van jullie wordt verwacht wanneer deze periode in beweging begint te komen.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Deze tijd is bijzonder aangezien het de start markeert van een aantal belangrijke “versnellingen” waarvan we zeiden dat ze beginnen. Wees voorbereid en volledig klaar om een heleboel wonderbaarlijke gebeurtenissen te aanvaarden! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!