Home > > Sheldan Nidle - 23 augustus 2016

Sheldan Nidle - 23 augustus 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! Er wordt nu veel vooruitgang geboekt. Er bestaat onder de Ouderen en de verschillende Koninklijke groeperingen een sterke en onverklaarbare zorg dat het duister op één of andere manier hun teloorgang hebben voorgewend. Dit heeft de manier waarop deze machtige groeperingen naar deze enorme vrijgave van fondsen kijken zwaar gekleurd. Onze taak is te bewijzen dat die zorgen geen fundering hebben. Op dit moment werkt ons niet eenvoudige programma om deze niet- gesubstantieerde overtuigingen succesvol te ontkrachten. De Ouderen zien duidelijk dat een vrijgave van deze enorme hoeveelheid fondsen geen enkele vorm van mislukking teweeg kan brengen. Hoewel het duister in staat zou kunnen zijn enkele van deze fondsen te stelen, beschikken we over de middelen om deze snel terug te halen en iedereen die erbij betrokken is te arresteren. Vanwege deze nu bewezen bekwaamheid zijn de Ouderen en de Koninklijken eindelijk klaar om de datum voor de vrijgave doortastend te resetten. Derhalve zijn we er intens van overtuigd dat de mondiale RV uitwisselingen feitelijk gerealiseerd kunnen worden en staan daarom toe dat het complexe RV proces gaat beginnen. Deze forse uitwisselingen kunnen vervolgens leiden tot de verdeling van de welvaartspakketten en nieuw bestuur!

Nadat het nieuwe geld is vrijgegeven zal het een groot aantal fondsen versnellen die maandenlang in de wacht hebben gestaan. Dit laatste heeft de vrijgave van een groot aantal waarborgen, humanitaire fondsen en andere soortgelijke projecten vertraagd. We voorzien dat in de komende weken al deze fondsen die werden tegengehouden door de Chinese en Europese Ouderen eindelijk kunnen worden verwerkt en gedistribueerd naar deze zeer speciale gelden. Een andere verwezenlijking is de neutralisatie van de handlangers van de duistere cabal in de huidige corrupte regeringsregimes van dit rijk. We zijn vol vertrouwen dat deze besluiten definitief zijn en de vele gemeenschappen in staat zullen stellen te worden overstroomd met geld dat formeel jaren werd achtergehouden. Deze fondsen kunnen spoedig het begin van een aantal belangrijke sanitaire -, water– en woningbouwprojecten mogelijk maken. Jullie wereld dient tevens haar lange afhankelijkheid van Gaia’s natuurlijke bronnen te beëindigen. Deze projecten bevatten een ander essentieel ingrediënt, namelijk het beëindigen van de vernietiging van natuurlijke ecosystemen. Dit alles is natuurlijk nog maar het begin!

Dit beïnvloedt de mensheid op een aantal verschillende manieren. Het vertragen laat kwaadwillende strategieën voortduren die zijn ontworpen om de religieuze werkwijzen van dit rijk te gebruiken om rampen te creëren. Het zijn deze potentiele rampen die velen zorgen baren en die de boeven van deze aardbol plezier doen. Er zijn momenteel zoveel mogelijkheden aanwezig. Jullie wereld transformeert snel en het is belangrijk dat de stroom van fondsen zich snel manifesteert. Velen zijn bereid om eindelijk het oude te beëindigen en een gestage mars richting een nieuwe mondiale oplossing te beginnen. We zien dat jullie groeiende bewustzijn op nieuwe en wonderbaarlijke manieren wordt geoefend. De oude overtuigingen worden afgestoten en een nieuwe realiteit begint zich langzaam te manifesteren. Het is in deze bewustzijnsuitwisseling dat we hoop vinden voor jullie nieuwe en immer-groeiende realiteiten.

Onze liaisons kijken toe hoe dit alles zich ontvouwt en we staan in voortdurend contact met de Opgestegen Meesters en onze Agarthaanse neven. Hun gezamenlijke overdenking is dat jullie in veel verschillende richtingen groeien. Wat echt nodig is, is enige verstandige supervisie. Jullie dienen de geschiedenissen die doelmatig door de Anunnaki en hun kwaadaardige handlangers verloren gingen te herontdekken. Dit proces is iets wat jullie Opgestegen Meesters als eerste zullen overbrengen. We zullen deze momenteel verborgen gebeurtenissen via een aantal besprekingen, waarover jullie mentoren je gaan vertellen, verder detailleren. Aanvankelijk gebruikten de Anunnaki geavanceerde technologie en stonden ze de handlangers toe om ontzag en macht te handhaven om die technologie uit te buiten. Deze hele serie historische episodes dienen tot in detail te worden behandeld. We bezitten een geschiedenis die het best kan worden verklaard door “tijdreizen”. Dit alles kan zeer verwarrend zijn. Wees er dus van bewust dat jullie nog veel moet worden verteld. Deze ware verhalen zullen de basis vormen voor jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn uiterst verheugd over wat er op deze hele wereld gaande is. Overal wordt een nieuw, zich uitbreidend bewustzijn een betekenisvolle factor. Jullie stijgen uit boven wat het duister jullie heeft geleerd en jullie koesteren de diepe wens om zelf nieuwe denkwijzen en handelwijzen te creëren. Hiermee gepaard zijn tevens de oude overtuigingen die aan jullie blijven kleven als lijm. We vragen jullie je gezamenlijke toewijding te gebruiken om deze problemen te overwinnen. Denk er alleen aan om nieuwe wegen te creëren en gebruik jullie gezamenlijke ervaringen om wonderbaarlijke mogelijkheden tot stand te brengen. Jullie positiviteit is de sleutel, net als jullie toekomstvisie. Deze zaken kunnen jullie helpen de doelen te bepalen die jullie wensen te bereiken. Dus wees moedig en bereid om uitvoerbare risico's te nemen. Deze beide kwaliteiten kunnen jullie in staat stellen om grootse daden neer te zetten!

Eenieder van jullie maakt op zijn/haar eigen unieke manier een groei door. Concentreer je op de beste methode om je hoogste verlangen te realiseren. Eén van de dingen die je dient te doen is je mentaal opnieuw te focussen op hoe je je plannen ten uitvoer wenst te brengen. Met andere woorden, maak een "mind map". Dit plan laat je zien, stap-voor-stap, hoe je je toekomstvisie het best kunt bepalen. Veel van de Meesters doen dit voortdurend. Vervolgens kunnen ze als richtlijnen worden gebruikt bij het daadwerkelijk implementeren van dat wat noodzakelijk is om deze gezegende plannen te voltooien. Omdat je bedreven raakt in het werken met plannen ben je in staat om dat wat je wenst eenvoudig te creëren en te manifesteren en kun je zien hoe je ‘flow’ in zijn werk gaat. Eén van de beste manieren om dit te doen is eenvoudig je aanvankelijke idee terug te brengen naar de benodigde stappen. Bezin je vervolgens op hoe je toevloed in deze visie werkt. De rest zal gemakkelijk gaan!

Al dit innerlijke werk is van belang voor het verkrijgen van een beter begrip van hoe je dat wat je wenst het beste kunt bereiken. De andere sleutelfactor is eenvoudigweg te ontdekken hoe je zelf te werk gaat en hoe je met jezelf communiceert. Deze ontdekking van hoe je verder gaat is de sleutel tot het succesvol samenwerken met anderen. In alle gevallen dien je positief te blijven en je projecten te beschouwen als succesvolle ondernemingen. Een andere factor is om krachtig deel van het mondiale collectief te blijven uitmaken. Wat er zich ontvouwt is in werkelijkheid een collectieve onderneming. Het is jouw schitterende positieve toekomstvisie die, samen met onze inzet, je de kracht geeft om te slagen. Veel mensen leveren grootse prestaties enkel en alleen vanwege wat jij hebt gedaan door voor hen de juiste omstandigheden te scheppen. Laat ons jullie allemaal bedanken en jullie zegenen voor de energie die jullie vrijelijk in deze projecten hebben gestoken om Gaia en haar volken te transformeren. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we jullie opnieuw verslag gedaan door uit te leggen wat er op deze aardbol aan het ontstaan is. Al deze gebeurtenissen werden mogelijk gemaakt door jullie positieve toekomstvisies. De tijd voor deze grote veranderingen is aangebroken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!