Home > > Sheldan Nidle - 9 augustus 2016

Sheldan Nidle - 9 augustus 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De eerste fondsen zijn op hun plaats. Het nieuwe beveiligingssysteem is nu volledig effectief. Bovendien naderen de humanitaire-, welvaarts- en regeringsfondsen hun voltooiing en wachten op de feitelijke opleveringsfase. De regeringsfondsen bevatten wat bekend staat als een uitgebreide valutarevaluatie die een voorbode is van de Mondiale Valutareset (GCR.) Eerst is het noodzakelijk dat de oude registratie van ‘s werelds valuta de werkelijke waarde van iedere geldeenheid weerspiegelt en dat de nieuw gedrukte valuta dit zelfde proces volgen. De wereld dient te worden teruggebracht naar een basis van werkelijke waarde en naar een mondiale goudstandaard. Deze procedure verschilt van wat er gebeurde toen nieuwe landen hun onafhankelijkheid uitriepen. Toen trokken de oude koloniale naties profijt door een proces van exploitatie dat door het Westen werd ingesteld. Het Westen, door middel van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), had een leenstelsel opgezet dat onmiddellijk elk nieuw land het moeras introk via een vicieuze cirkel van permanente schuld, aangejaagd door een regeringssysteem dat omkoping en corruptie stimuleerde. Dit creëerde een beklemmende realiteit van bezitters en bezitlozen en dit hield stand tot begin 2010.

Het nieuwe systeem is gebaseerd op nationale omstandigheden en het is een gelijkmatiger speelveld dat eerlijke handel, meer rechtvaardige valuta en internationale samenwerking stimuleert. In deze door edele metalen ondersteunde wereld en met nieuwe bankregels is de oude wereld van armoede en niet-gerealiseerde dromen eindelijk uit de weg geruimd. Bestuur zal zich op de mens gaan richten en zal ernaar streven welvaart te verspreiden en de uitbreiding van de infrastructuur van ieder land te ondersteunen. Er is genoeg goud en er zijn voldoende bankreglementen om dit mogelijk te maken. De wereldwijde operatie van dit moment zal deze wonderbaarlijke realiteit gaan creëren. Deze nieuwe realiteit, samen met nieuwe republieken, vormen nog maar het begin van een rijk dat eindelijk de zware omstandigheden die geschapen zijn door een klasse van barbaarse oligarchen terzijde schuiven. Oorlog, haat en competitie tussen de naties van deze wereld werd aangewakkerd. Het is het plan van de Opgestegen Meesters en ons om een rijk te vormen dat de onaangesproken genieën van de wereld kan doen laten opstaan. Dit kan alleen maar leiden tot een rijk dat al lange tijd door jullie is gewenst. Het is waarachtig waar de Hemel Gaia naartoe heeft gebracht. Het is eveneens een plek die zichzelf voorbereidt op een beweging naar volledig bewustzijn!

Jullie dienen te begrijpen dat dit een moment is om ervoor te kiezen een nieuwe realiteit te creëren, gebaseerd op de profetieën die voor het eerst werden aangekondigd door Heer Michael tijdens het ontstaan van dit sterrenstelsel. Ieder sterrenstelsel is een levende entiteit waarvan de geboorte gepaard ging met een bijzondere ceremonie die door de Hemel wordt uitgevoerd. 14 miljard jaar geleden was dat hier het geval, toen Heer Michael voor dit nieuwe spiralende sterrensysteem een nieuwe geschiedenis schreef. Deze bestemming wordt nu bereikt, aangezien het Licht een transformatie afrondt die dit rijk naar het Licht zal doen terugkeren. Wij in de Galactische Federatie verwelkomen deze veranderingen aangezien ze ons in staat stellen om een eenheid van alle Wezens in dit Sterrenstelsel te creëren. Deze bijzondere vereniging zal het ons mogelijk maken om ons te voegen bij anderen van het Licht, die zich in de duizenden nabij gelegen sterrensystemen bevinden en die onze onmiddellijke buren zijn, om zo een eindeloze kring van met goedgunstigheid vervulde vrienden te vormen. Eenieder zal zijn/haar unieke goddelijke dienstbaarheid aan het Licht tonen. Jullie zullen je zeer binnenkort bij deze speciale missie voegen om alles en iedereen in deze immer groeiende unie van het Licht te herenigen! We verheugen ons in wat het Goddelijke voor ons heeft verordonneerd.

Neem dit speciale moment als het punt waarop jullie heilige bestemming tot uitdrukking zal worden gebracht. Gebruik deze toetreding tot het Licht in dit gehele universum als een tijd waarin een glorierijke eenwording tussen onze sterrennatie en die van jullie deze grootse bestemming verder tot uitdrukking brengt. Jullie staan op het punt wonderen te aanschouwen die dit zonnestelsel zullen transformeren en die jullie in staat zullen stellen verbazingwekkende zaken over jezelf en jullie vele voorouders te ontdekken. Jullie zullen een oude wijsheid ontdekken die de Grote Pyramide geboren kon laten worden en het belang inzien van de relatief talloze incidenten die nu een onbegrepen deel van jullie geschiedenis vormen. Jullie zullen leren over Agartha en vele andere mysteries die ontrafeld dienen te worden. Door dit te doen zullen jullie in gaan zien wat er in de afgelopen 13 millennia werkelijk met jullie is gebeurd. Jullie potentieel is veel groter dan jullie je ooit hebben kunnen voorstellen. Het is belangrijk dat jullie de talloze culturele geloofsovertuigingen die de Anunnaki jullie gaven om jullie op die manier te kunnen controleren en manipuleren, loslaten. Gebruik met deze kennis jullie hart en ziel om je de gebruiken van de Hemel eigen te maken. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij zijn uiterst verheugd! De lang beloofde leveringen zijn eindelijk zover om zich te manifesteren. Deze projecten werden lange tijd door het duister en haar eindeloze rij handlangers vertraagd. Dit grote obstakel werd uit de weg geruimd waardoor voor ons de weg werd vrijgemaakt om aan te kondigen dat een serie gelden eindelijk van jullie kunnen zijn. Dit gebeurt enkel als gevolg van de langdurige en ijverige toewijding van onze bondgenoten. Hun noeste arbeid heeft een uitweg opgeleverd die aan de verlengde weerstand van het duister een einde maakt. Het heeft eveneens een systeem opgeleverd voor de verspreiding van de welvaartsfondsen. Deze financiële instrumenten maken de geboorte van NESARA mogelijk en zorgen voor de uiteindelijke ineenstorting van de illegale Amerikaanse Regering! Deze gebeurtenis alleen al maakt dat aan vervalste verkiezingen, evenals met een ongelooflijke hoeveelheid verlakkerij, afgerekend kan worden. Het maakt tevens een grootse welvaart mogelijk die zich over de bewoners van dit oppervlakterijk kan verspreiden. Wij en de Agarthanen zijn uiterst verheugd om dit fait accompli te constateren! Halleluja! Halleluja!

Het blijft van essentieel belang, ook als jullie deze rijkdom eindelijk in handen hebben, dat jullie je denkbeelden en focus over deze nieuwe wereld in stand houden. Wat er nu aan het ontstaan is, is nog maar een begin. Talloze operaties dienen in volledige transparantie te worden uitgevoerd. Daarom vragen we jullie na te denken en verheugd te zijn over wat er uiteindelijk zal ophouden te bestaan. Er zullen vele bijzondere gebeurtenissen nodig zijn. Wees daarom altijd toegewijd en bereid om erop toe te zien en om zonodig alles dat nu gaat gebeuren bij te sturen. In het verleden werden jullie ideeën aan de hand gedaan omtrent wat we nodig hebben. Deze “waakhond”-functie is jullie vrijelijk toebedeeld. De Hemel wenst jullie in een staat van actie te zien. Het is van essentieel belang dat jullie deze nieuwe realiteiten volgen en er getuige van zijn dat alles waarop was gehoopt werkelijkheid wordt. Door dit te doen laten jullie aan je hemelse mentoren zien dat deze nieuwe zaken door eenieder van jullie goed kunnen worden beschermd. Dit is nog maar de dageraad van uiterst triomfantelijke tijden!

Eindelijk is het mogelijk om ons vrijelijk tussen jullie te begeven. Jullie begrijpen dat de zaken die we jullie zullen vertellen louter het begin vormen van een algehele procedure die deel zal uitmaken van een operatie die vervolgd zal worden met het ontstaan van een groots mentorsysteem. Eenieder van ons is gekomen om jullie lichamelijk te laten ervaren hoe jullie zullen transformeren en om jullie te laten ontdekken hoe jullie in deze realiteit zijn beland. Velen hebben ons geportretteerd als ofwel onwerkelijk ofwel een grote dwaling van jullie geest. Zoals jullie binnenkort zullen gaan zien zijn deze overtuigingen je reinste propaganda. Lieve Mensen, jullie worden omringd door diegenen die vurig wensen dit rijk ten goede te veranderen. Veel aandacht is besteed aan wat er op het moment in het geheim aan het ontstaan is. Dit zal een tijdperk zijn van kracht, welvaart en een terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen ons kunnen zien en appreciëren wat er wordt gedaan. Het tijdperk van het duister en dualiteit is bijna voorbij. Jullie worden voorbereid om een hele serie nieuwe inzichten te verwerven, evenals een methode om in een volledig bewust levend Universum te leven! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we door jullie te informeren omtrent wat er zal gaan opdoemen. De lange Duistere Nacht is gedoodverfd om ten einde te komen. Jullie zullen een periode van Ochtendgloren ontdekken daar het Licht is begonnen jullie nieuwe werkelijkheid te worden! Lang Leve dit Nieuwe Tijdperk! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!