Home > > Sheldan Nidle - 2 augustus 2016

Sheldan Nidle - 2 augustus 2016

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! Het komt allemaal in zicht! De sleutel vormt de nieuwe Amerikaanse valuta. Die wordt gedrukt en door het nieuwe Departement van de Schatkist afgewikkeld. Deze door kostbare metalen gesteunde valuta geven aan dat dit halfrond zich bij het Oosten heeft aangesloten. Dit geld gaat de eerste stadia van een mondiale revaluatie opzetten, wat de grondslag zal zijn voor een nieuw en eerlijker banksysteem. Welvaart vereist dat deze veiliggestelde fondsen de stabiele basis zijn voor de welvaart van deze oppervlaktewereld. Het is deze welvaart die een nieuwe wereldwijde realiteit met succes zal aanjagen. Vele verbazingwekkende uitvindingen, lang achtergehouden door het oude regime, worden vrijgegeven voor talloze revoluties in genezing en in een wereldbeeld dat niet langer geschikt is voor de mensheid. Onze wens is deze groei te ondersteunen door jullie bij tijden te laten weten hoe deze nieuwe technologieën het beste uitgebreid kunnen worden. Onze expertise en begeleiding maken het jullie mogelijk om je wensen snel uit te voeren. Het belangrijkste doel hierbij is om jullie te helpen ontdekken hoe het universum werkelijk werkt en, door de verbazingwekkende elektrische oorsprong ervan te leren, te veranderen hoe jullie je realiteit zien.

Jullie beginnen een elektrische realiteit binnen te gaan die bij jullie voorouders summier bekend was. Elektriciteit was belangrijk voor zowel de volken van het Westelijk als het Oostelijk Halfrond. Nog belangrijker, de elektrische schepping van dit universum was iets dat goed bekend was bij de meeste gemeenschappen, zoals Egyptenaren, Maya’s en Soemeriërs. De oude teksten van India en China documenteerden zelfs een aantal van de wonderen en catastrofes die zo in de loop van de tijd werden gecreëerd. Deze wonderen werden stilgelegd toen jullie oude meesters uit de lucht deze kennis zo’n 3000 jaar geleden voor jullie verborgen. De Anunnaki geloofden dat deze apparaten datgene tegenwerkten wat ze jullie bij wilden brengen. Vele oude culturen hebben derhalve mythen die vermelden dat deze apparaten van jullie werden afgenomen en alles van deze gewijde kennis plotseling voor jullie verborgen werd. Dientengevolge duurde het bijna 2000 jaar voordat werd toegestaan dat iets van deze kennis bij jullie terugkwam. Op dit moment bevinden jullie je op het punt waar jullie meer dan twee millennia geleden stonden. Jullie groei in deze gebieden zal nu door de Opgestegen Meesters en door ons worden bewaakt.

Het is essentieel dat jullie dit rijk op een nieuwe manier gaan zien. De oude duistere orde wil jullie wanhopig graag terugdwingen naar haat, afgescheidenheid en smaad. Hun speciaal geconstrueerde valse vlag operaties hebben echter gefaald te werken zoals voorheen. We realiseren ons hoe moeilijk het is je bewust te zijn van dit geweld en toch kalm te blijven. Het duister heeft agenten die getraind zijn in gebeurtenissen die een diepe innerlijke rancune oproepen. Het is deze toenemende rancune en groeiend besef van machteloosheid waarvan zij hopen dat het eindelijk kan veroorzaken wat het duister zo intens graag wil, een of andere vorm van militaire actie. Tot dusverre hebben jullie een realiteit gecreëerd die haar groeiende bewustzijn inzet om een intense en woedende respons te weerstaan. Deze voortdurende uitgestelde reactie stelt onze bondgenoten in staat een verloop van gebeurtenissen voor te bereiden dat eindelijk deze verschrikkelijke scenario’s kan veranderen. Elke dag dat een dergelijke gewelddadige reactie kan worden uitgesteld maakt het mogelijk dat nieuw bestuur kan verschijnen en dat deze serie onhanteerbare en potentieel gevaarlijke aaneenschakelingen grondig verandert. De tijd voor deze zeer welkome veranderingen nadert.

Jullie wereld bevindt zich op de uiterste top van een cyclus die lange tijd nodig heeft gehad om zich te manifesteren. Degenen die klaar zijn voor de gebeurtenissen die in een nieuw rijk zullen resulteren, realiseren zich hoe deze momenten juist uitgevoerd dienen te worden en ook met een tempo dat iedere potentiële vergissing onmogelijk maakt. Het is vaak makkelijk om prematuur actie te ondernemen. De hele aard van bewindswijziging vraagt erom om snel, stil en precies te handelen. Er mag geen spoor van twijfel in het bewust gekozen moment aanwezig zijn. Degenen die de leiding hebben over deze gebeurtenissen weten dit en hebben een speciaal aantal tijdstippen vastgelegd om snel actie te kunnen ondernemen. Het is meestal essentieel dat deze kritische ogenblikken eerst het benodigde momentum verzamelen. Een dergelijk moment begint nu te ontstaan. Het vormt zich precies zoals door onze bondgenoten en door ons was voorspeld. Degenen die de gebeurtenissen in de afgelopen paar maanden hebben gevolgd weten dat het juiste moment aanstaande is. Nog maar enkele zaken dienen op het juiste moment te gebeuren voordat de bal kan gaan rollen. Dit is een zeer bijzonder moment dat maar een enkeling begrijpt. Talloze operaties zullen worden gecoördineerd en vervolgens zal een hele nieuwe serie inzichten beschikbaar komen! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze realiteit is op dit moment bezig ten goede te veranderen. Onze bondgenoten hebben onvermoeibaar gewerkt om zonder twijfel te bewijzen dat deze wereld gebaseerd is op een aantal onwaarheden en regelrechte leugens die ongeveer 8000 jaar geleden voor het eerst door de Anunnaki in de mensheid werden geïmplanteerd. Vóór die tijd was de mensheid bijna helemaal geofferd door diezelfde Anunnaki wanneer ze geloofden dat hun orders totaal werden genegeerd. Na de Zondvloed werd de mensheid eenvoudigweg aan zijn lot overgelaten en bezweek bijna in zijn geheel door een serie oorlogen en zinloze conflicten. Degenen wiens levens gespaard werden ontwierpen een technologie die grote imperia creëerde, evenals een realiteit die altijd op het punt van ultieme vernietiging bleef staan. Deze bijzondere beschaving verkeerde in constant verval en haar overblijfselen zijn te vinden in het Egypte, Soemerië, India en China dat jullie vandaag de dag kennen. Uitlopers van deze samenlevingen kunnen worden aangetroffen op het Westelijk halfrond en verspreid in de Stille Zuidzee.

Jullie zijn degenen waar we de afgelopen 8000 jaar over hebben gewaakt. Veel van jullie voorouders bezweken in de oorlogen waar we in de vorige paragraaf op doelden. De mensheid bezit een geschiedenis die in zijn geheel verteld dient te worden. Eenieder van jullie is een gewijde ziel die de Hemel nauwkeurig heeft ontwikkeld. Gebruik jullie grootse, onaangeboorde vermogens om je te verenigen en jullie vermogens gezamenlijk in te zetten om dit grootse proces, dat jullie voorbereidt op een terugkeer naar volledig bewustzijn, vooruit te helpen. Op bepaalde momenten werd iedere Opgestegen Meester door de Hemel uitgekozen om jullie bij te staan in deze groei van sterfelijk naar onsterfelijk Wezen. Begrijp dat het duister nog steeds haar geslonken kracht inzet om deze heilige operatie te vertragen. Wees bereid om in te zien dat deze tijd vergeleken kan worden met het popstadium van een vlinder. Er zijn een aantal sleutelstadia vereist. De laatste hiervan zal worden bereikt in de Kristallen Lichtkamer. In deze gewijde, levende entiteit zullen jullie terugkeren naar het Wezen dat jullie in het oude Atlantis zijn geweest en dat jullie als nieuwe kolonisten in Lemurië waren.

Voor de Hemel en voor ons is het creëren van dit nieuwe type Jij van essentieel belang. Vele malen in het verleden zijn jullie bijna bezweken, of door de toenmalige Anunnaki gestraft. Jullie waren in staat te overleven omdat jullie een uiterst glorierijke bestemming hebben die zo barmhartig door de Hemel aan jullie gegeven is. Besef deze keer, ondanks alles dat jullie wordt aangedaan, dat jullie op de uiterste drempel van een nieuw tijdperk staan. Jullie zullen je voorouders uit dit gehele universum ontmoeten, evenals degenen die in Binnenaarde, Agartha, leven. Vóór jullie liggen waarlijk wonderbaarlijke tijden. Zaken die jullie je nog vagelijk kunnen herinneren zullen opnieuw verschijnen en zullen jullie de middelen geven om een nieuw tijdperk, dat gevuld is met welvaart en onmetelijke innerlijke vreugde, te betreden. We zijn bevoorrecht om Diegenen te mogen zijn die zijn aangewezen om jullie naar de uiteindelijke overwinning te leiden. Van eenieder van jullie wordt veel verwacht. De tijd voor het verkrijgen van deze hemelse geschenken is ophanden. We groeten jullie en weten dat onze herenigingen klaar staan om zich te manifesteren!

Vandaag hebben we besproken wat er rondom deze wereld aan het ontstaan is. Zoals jullie kunnen zien is dit werkelijk een tijd van wonderen en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Laat de laatste kleine vertragingen jullie niet ontmoedigen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!