Home > > Sheldan Nidle - April 9, 2013

Sheldan Nidle - April 9, 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie werkelijkheid is dicht bij de belangrijke verschuiving in het bewustzijn. De geheime heilige samenlevingen van jullie wereld zijn nieuwe allianties aangegaan die hen goed van pas zullen komen zodra de nieuwe bestuurlijke stijl ontstaat. We hebben garanties van verschillende gouvernementele organisaties dat, zodra de Hemel het groene licht geeft, de nieuwe realiteit zonder verdere vertraging kan beginnen. We blijven de duistere kliek volgen zolang het duidelijk is dat deze groep vastbesloten blijft zijn eigenzinnige en destructieve koers van grootschalige militaire conflicten voort te zetten. Dit zal niet worden toegestaan. We blijven ook namen toevoegen aan de detentielijsten en volgen nauwlettend degenen die leiding geven aan de aanhoudende onzin om jullie wereld te belasten met geplande, valse confrontaties. Deze mondiale modus operandi (procedure) zal binnenkort iets van het verleden zijn en jullie ascensie-pad zal niet langer verstoord of omgeleid worden, zoals het in de afgelopen jaren is geweest. Jullie nieuwe tijdperk is onvermijdelijk en onze formele aankomst zal binnenkort worden aangekondigd. Daarom hebben we een snelle-actie plan voor onze komst opgesteld die onmiddellijk in werking kan treden.

Het nieuwe tijdperk zal gekenmerkt worden door meer dan alleen maar de verwijdering van duistere plannen die het leven verwoesten, want jullie zullen een overvloed aan nieuwe informatie en waarheid ontvangen. Degenen die hard gewerkt hebben om een mondiale soepele overgang in jullie nieuwe tijdperk te realiseren hebben jullie reeds bevrijd van de soevereine bevoegdheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Deze illegale 'bank' is nu failliet, en kan alleen nog maar opereren omdat haar nieuwe tijdelijke functionarissen de realiteit van de situatie niet aan het grote publiek bekend willen maken. Zij willen deze illusie van 'stabiliteit' in stand houden tot het moment dat de formele wijzigingen kunnen plaatsvinden. En dus monitoren we deze kunstgreep, in het besef dat een geheel nieuw financieel en monetair stelsel op zijn plaats is en wachten we op het magische moment wanneer de Hemel ons het officiële startsein geeft. Tot dan blijven we in een staat van afwachten. Alles wat we op dit moment kunnen zeggen is dat we ons in een tijdelijk toestand van inactiviteit bevinden totdat de Hemel officieel afkondigt dat deze tijd van spirituele duisternis voorbij is.

Niettemin, de nieuwe spirituele periode is aangevangen en dit betekent dat het duister, in werkelijkheid, niet langer problemen kan veroorzaken! De laatsten in de groep ‘machthebbers achter de schermen’ weten inderdaad dat hun tijd in feite voorbij is. Deze verlenging geeft hen een zeker respijt tussen de uitgaande en inkomende periode. Ondertussen is er geen pauze in de voortgang om jullie te verplaatsen naar volledig bewustzijn - jullie engelenbewaarders en andere spirituele wezens installeren energievelden en patronen die jullie terugbrengen naar je natuurlijke staat van Zijn zoals verordonneerd is door het goddelijk plan van de Schepper. Dit plan is ook een oproep voor de oppervlaktewereld om te worden hersteld, en dit moet naadloos aansluiten op jullie eigen uiteindelijke DNA-herstel dat in Agartha wordt uitgevoerd; jullie en Gaia bewegen zich samen opwaarts. Ook zullen zowel het dieren- als het plantenleven beschermd worden door hun respectievelijke Deva Rijken die hen dagelijks voeden. Deze koninkrijken gaan hun lading (eigenschappen) naar speciale holografische omgevingen brengen om te voorkomen dat ze last hebben van de onrust die een onvermijdelijke bijkomstige omstandigheid is van de herconfiguratie van het oppervlakterijk en de overgang naar de 5D staat. Deze dimensionale hereniging maakt een eind aan de huidige disfunctionele splitsing tussen de wereld aan de buiten- en de binnenkant van de Aarde.

Wat zal verschijnen is een nieuw, fysiek verenigd Gaia, niet verschillend van die van 13 millennia geleden. Ze zal dan niet alleen haar eigen herenigd Spirit herstellen, maar ook die van haar gehele multidimensionale zonnestelsel. Haar rehabilitatie zal haar zonnestelsel ook laten terugkeren naar de staat van eenheid die bestond vóór de splitsing door de trouweloosheid van het duister ongeveer 13 millennia geleden. De toestand van dimensionale scheiding die volgde moet nu geheeld worden door de formele publieke bekendmaking van jullie ruimtefamilie, die van plan is dit rijk stevig op zijn laatste etappe te zetten van de reis naar volledig bewustzijn. Deze ontwikkelingen zijn gepland plaats te vinden wanneer eindelijk een plechtig einde wordt gemaakt aan de lange hegemonie van het duister. De Agarthanen hebben lang verwacht op deze geprofeteerde tijd en wij komen nu ook om jullie de betekenis van dit alles in detail uit te leggen, zodra de door de Hemel afgekondigde tijd aanbreekt. Wat dan volgt zal dramatisch demonstreren wat deze prachtige wending van gebeurtenissen betekent voor de mensheid. Het zal een tijd zijn waarop veel aan jullie zal worden verklaard, waaronder de onthulling van alles wat jullie moeten weten!

Gezegend zij jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen met een bericht vol van vreugde en hoop! Overal op het oppervlakterijk zijn er vieringen tussen de Deva en Engelen Verschijningen die belast zijn met de overgang van de elementalen- en dierenrijken van Gaia. Nieuwe soorten zullen binnenkort gaan wonen op het oppervlak van Gaia - de veelzijdige, volledig-bewuste-omgeving - zodra deze hersteld is naar haar oorspronkelijke, ongerepte toestand. Natuurlijk geldt dit ook voor het diverse plantenrijk dat de schitterende ecologie van Binnenaarde weerspiegelt. Gaia’s nieuwe gereanimeerde milieus zullen beginnen met een aantal verschuivingen ter voorbereiding op de lichtere, duidelijker en meer kristallijne diversiteit van leven die past bij deze zeer unieke en waardevolle levende wereldbol. Ze moet terugkeren naar een manier van Zijn welke zij bezat voordat haar oppervlak werd gedegradeerd tot haar huidige barbaarse 3D staat. De invloed van haar transformatie moet door het hele zonnestelsel vloeien, ontsteekt aldaar soortgelijke ecologische rehabilitatie – brengt flora en fauna terug naar Mars en Venus, en stimuleert ook een volledige reconstructie van de grote waterplaneet, Pax.

Onze heilige taken voorzien jullie ook van spirituele leringen over jullie zeer ongewone levende thuiswereld en hoe jullie haar primaire landbeschermers worden. De walvisachtigen zijn er om hun spirituele invloeden uit te breiden als primaire waterhoeders van Gaia, en samen moeten jullie een team worden met als doel ervoor te zorgen dat elk van Gaia’s leefomgeving haar volle potentieel bereikt. Gaia moet in haarzelf herenigd worden en moet dienen als een voorbeeld voor het leven zoals het zal bestaan in dit binnenkort snel herrezen zonnestelsel. Jullie nieuwe sterrennatie zal de milieus aannemen zoals die in het begin gepland waren voor de verschillende dochterwerelden die haar omringen. Wij komen om jullie te leren wie jullie zullen worden en om jullie te doordringen met een grote liefde en respect voor de spirituele essenties die diep in je verborgen liggen en die overal in deze nieuwe sterrennatie gemanifesteerd zullen worden.

Onze missie verlangt vervolgens van ons dat wij formele gidsen worden voor jullie toekomstige activiteiten. Deze adembenemende prachtige collectie werelden moet jullie toekomstige woning worden. We ontvangen instructies van de Hemel over hoe het goddelijke plan voor de Zon en haar getransformeerde dochters geëvolueerd moet worden. Deze inspirerende missie zal een zegen zijn voor allen! De instructie en opleiding die jullie ontvangen zullen jullie voorbereiden op wat wordt verwacht van alle volledig bewuste Lichtwezens. Jullie zullen je opnieuw herenigen in de gelederen van een prachtige collectie spirituele hiërarchieën en levensstromen die, uit naam van de Hemel, deze sector van fysieke verschijningen moeten wijzigen. Dit is de voorbereiding op het podium van gebeurtenissen die moet zorgen voor een permanente galactische vrede en die de achtergrond biedt waar gehele galaxies zich kunnen verenigen in het heilige Licht van de Schepper. Deze nieuwe unies zullen de basis vormen voor het verspreiden van Licht in de totale fysieke, stoffelijke schepping!

Vandaag hebben we ons gericht op de planning voor jullie zonnestelsel en voor alle fysieke werelden. De voortdurende veranderingen zijn een introductie op een prachtig tijdperk van Licht, met name voor de totale mensheid die zolang geleden hebben op het oppervlak van Moeder Aarde. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?

Dankjewel!!!

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl