Home > > Sheldan Nidle - 16 februari 2016

Sheldan Nidle - 16 februari 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! Een enorme operatie om de noodzakelijke fondsen te leveren gaat door zich in de goede richting te bewegen. De geringe tegenwerking door de cabal heeft ervoor gezorgd dat het Licht, wat betreft beveiliging, in een hogere staat van paraatheid blijft dan gewoonlijk. We zijn ons terdege bewust van waar het duister nog steeds toe in staat is. Deze dreiging is op zijn hoogst minimaal. Toch kiest het Licht ervoor deze leveringen met een geheimhouding te omhullen die veel verder gaat dan normaal is. Ondanks deze maatregelen hebben we er vertrouwen in dat deze fondsen met succes verspreid zullen worden naar alle beoogde partijen. Ook het welvaartsprogramma beantwoordt op een zelfde manier aan strikte protocollen waardoor ook deze geplande leveringen vertraagd worden. Ondanks deze extra maatregelen zullen alle fondsen geleverd worden en dit zal tot nieuw bestuur leiden. Dit is belangrijk voor ons omdat deze nieuwe besturen niet alleen een einde zullen maken aan jullie schuldenslavernij, maar het eveneens mogelijk zullen maken om voor eens en altijd een einde te maken aan de decennialange UFO-doofpot. Dit is een positief teken dat ons in staat zal stellen om eindelijk direct met jullie in contact te treden. Aldus kan waarlijk worden gezegd dat dit zeer interessante tijden zijn!

Het plotselinge verval van deze oude cabal is wat er daadwerkelijk gaande is. Deze kwaadwillende oligarchie dient de geschiedenis in te verdwijnen zodat jullie kunnen worden bevrijd van de schijnbaar nooit eindigende schuldslavernij. Dit proces kwam in het laatste decennium past echt op gang. Het nieuwe financiële systeem werd geboren in de casino-achtige vestingen van het voormalige mondiale bankensysteem. Degenen die een serieuze poging deden om een nieuw systeem op te zetten zagen de excessen van het oude als een reden om dit gedateerde, hebzuchtige systeem te verwijderen. De opkomst van landen zoals China, Rusland en Zuid-Afrika plaveide de weg voor een reden om de tirannie van de westerse banken en hun trawanten, de westerse multinationals, te overtroeven. Aldus begon een nieuw, eerlijker en transparanter systeem te ontstaan. Dit begon vorm aan te nemen door de succesvolle “oorlog” tegen de fiat Federal Reserve Dollar. De verschuiving van de economische macht naar China en haar bondgenoten (zoals BRICS) maakte het mogelijk dit proces in de laatste paar jaren te vervolmaken. Het resultaat is een nieuw systeem dat de verspreiding van vele welvaartsprogramma’s mogelijk maakt.

De instroom van gelden zal de naties van deze wereld in staat stellen de lang verwaarloosde systemen, die hun water-, riolerings- en transportsystemen vormen, opnieuw in te richten. Daarbij zal het de naties van deze aardbol in staat stellen een einde aan armoede en slechte gezondheid (ziekte) te maken. Een nieuw wereldwijd medisch systeem wordt op dit moment geboren dat gebruik zal maken van zowel nieuwe als traditionele behandelwijzen. Het is belangrijk dat de mensheid zichzelf verheft uit de opgelegde slechte gezondheid en op zoek gaat naar de middelen om ziektes te helpen genezen en voorkomen. Terwijl dit wordt gedaan is het van essentieel belang dat een modern en efficiënt onderwijssysteem wordt ontwikkeld en aangemoedigd. Aldus kunnen geneeskunde en onderwijs middelen worden om een beter begrip te krijgen van een overvloed aan nieuwe kennis die beschikbaar zal komen doordat het bewustzijn van de mensheid zich vergroot. Dit proces gaat steeds verder en maakt deel uit van het plan van de Hemel om de weg te bereiden naar volledig bewustzijn. De Opgestegen Meesters en de Agarthanen zijn hierbij volledig betrokken om ervoor te zorgen dat deze complexe operatie zal slagen. Jullie staan op het punt om vele wonderen zich te zien voltrekken.

Lang geleden hebben wetenschappers van Atlantis en priesterlijke groepen jullie in een uitzichtloze positie gebracht. Jullie hebben veel doorstaan en jullie dienen goed te beseffen hoe dit jullie heeft beïnvloed, zelfs vandaag nog. Onze mentoren hebben de bedoeling dit met jullie te onderzoeken en uit te leggen wat dit werkelijk voor jullie betekent. Het gaat om een lange geschiedenis die jullie dienen te begrijpen en jullie dienen degenen die jullie in je huidige narigheid hebben gebracht te vergeven. Deze vergeving is belangrijk omdat het jullie kan helpen om eenvoudig de ketens van genen te verwijderen die jullie hevig in een wurggreep houden. Wanneer deze eenmaal volledig zijn verwijderd, kunnen jullie een beter zicht krijgen op waar jullie vandaan kwamen en waar jullie nu naartoe gaan. Dit is één van de vele opschoningen die nodig zijn voor jullie om te accepteren wat er nu op jullie wereld gaande is. Deze oefeningen kunnen jullie in staat stellen jezelf voor te bereiden op het herkrijgen van de status van fysieke engelen. We werken voortvarend om programma’s te voltooien zodat onze mentoren jullie kunnen helpen je voor te bereiden op de grootse transformatie die jullie te wachten staat. Door dit te doen zullen jullie je herenigen met je spirituele- en ruimtefamilies!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er op Gaia gebeurt is inderdaad een wonder. Deze wereld heeft lange tijd degenen die de duidelijke vaardigheid missen om het voor elkaar te krijgen over het hoofd gezien! De Hemel heeft gezorgd voor een nieuwe serie geweldige bondgenoten die jullie heel graag de speciale stimulans willen geven om jullie doelen te bereiken. Het neerhalen van de duistere oligarchen gaf jullie de gelegenheid om voorwaarts te gaan en jullie dromen en wensen te realiseren. Deze serie gezegende kansen is nog maar het begin van wat er op jullie ligt te wachten. Jullie zijn niet langer de mensen die de hulpmiddelen en de durf missen om te slagen. Deze realiteit gaat spoedig kenteren, aangezien de eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten. Weet dit in je hart en gebruik jullie nieuwe zegeningen om voorwaarts te gaan en anderen te helpen in jullie queeste. Deze nieuwe tijd is er een waarin jullie een positieve visionair worden en derhalve in staat om ware wonderen te bewerkstelligen! Deze nieuwe realiteit is waarachtig gevuld met jullie zegeningen.

We staan verbaasd over wat jullie hebben gedaan om dit alles te laten gebeuren. Jullie vaardigheden zijn dagelijks zichtbaar. Jullie positieve vooruitkijken heeft er enorm toe bijgedragen dat het grootste deel van de wraak van het duister op afstand werd gehouden. We zegenen jullie en vragen de Hemel dagelijks om namens jullie in te grijpen. Jullie vastberaden positieve houding helpt de Hemel eveneens net als iedereen die nu een wonderbaarlijke nieuwe realiteit helpt te bewerkstelligen. Geef, wanneer die uiteindelijk bereikt is, jezelf een schouderklopje aangezien jullie visie dit alles zo snel liet gebeuren als mogelijk was. We danken jullie voor jullie verzoek aan de Hemel om de goddelijke genade die jullie verdienen. De tijd van de ontvangst van de hulpmiddelen die jullie nodig hebben om jullie wonderbaarlijke missie uit te voeren nadert snel. We verwachten dat jullie heel binnenkort enthousiast in jullie talloze projecten duiken! Deze zullen het begin van een nieuwe realiteit markeren.

In deze tijd kunnen wij, Meesters jullie vrijelijk instrueren omtrent jullie ware geschiedenis en over jullie reis vanuit Atlantis. Velen van jullie zullen enigszins geschokt zijn over deze geschiedenis. Alles wat er gebeurde was het resultaat van een speciale serie manipulaties door de Anunnaki en hun wereldwijde groepen handlangers. Deze speciale tijd is er een om jullie hiervan gezegend te bevrijden en jullie in staat te stellen het belang beginnen in te zien van elke stap in dit lange en complexe proces. Jullie worden bevrijd en gaan leren hoe jullie hier kwamen. De meesten van jullie zijn enigerlei vorm van sterrenzaad die een vreemde, eeuwenlange reis hebben gemaakt. Beschouw deze geschiedenis als een voorbereiding op wat jullie binnenkort gaan doen. Jullie gaan een nieuwe geschiedenis smeden en eindelijk de doelen bereiken die jullie jezelf hebben gesteld toen jullie naar Gaia kwamen. We zegenen jullie en weten dat deze reis een zeer heilige afloop zal hebben!

Vandaag vervolgden we ons verhaal over wat er gebeurt rond deze schitterende bol. Gebruik deze tijd om na te gaan wat jullie weten en om je voor te bereiden op wat er heel binnenkort gaat plaatsvinden. Er ligt een heel glorieuze toekomst voor jullie! Wees voorbereid op wat er nu gaat gebeuren en weet dat er nog een aantal wonderen gaan verschijnen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!