Home > > Sheldan Nidle - 9 februari 2016

Sheldan Nidle - 9 februari 2016

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! We hebben goed nieuws ontvangen! Het proces van leveringen blijft onverminderd doorgaan. Zoals altijd wordt dit proces ingewikkelder gemaakt door het feit dat de duistere cabal zich volledig realiseert wat er nu over de hele wereld gaande is. De troepen van het Licht maken gebruik van de voorsprong die is geboekt door de acties van hun bondgenoten en medewerkers om deze cabal uit haar macht te zetten. Lang geleden, toen hun Anunnaki-meesters op deze oppervlaktewereld de opperheersers waren, waren dergelijke activiteiten waar we op het moment mee doorgaan, onmogelijk. Deze duistere oligarchen hadden niet gerekend op hetgeen een aantal pijnlijke fouten hen zou opleveren. Ze staan op het punt van een enorme ondergang, die jullie een nieuwe tijd gevuld met vrijheid, voorspoed en een toenemend verantwoordelijkheidsgevoel zal brengen om dit glorieuze systeem in stand te houden. Deze operatie heeft meer tijd in beslag genomen dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de resterende capaciteit van deze doortrapte vijanden. Hun toekomstige ondergang voorspelt het definitieve einde van de ufo-doofpot die heeft voorkomen dat we op een aanvankelijk door ons gewenst niveau met elkaar konden communiceren. Ze hebben deze doofpot gebruikt om een geheim bestuur op te zetten, dat de plannen van de Hemel bijna heeft doen mislukken.

Deze macht was aanvankelijk iets dat we in het geheim moesten overwinnen om op die manier de gewijde decreten van de Hemel uit te kunnen voeren. Dit was een uiterst moeilijke opgave aangezien we niet in staat waren gebruik te maken van een aantal strategieën waar we in vele voorgaande buitenaardse scenario’s tegen het duister wel gebruik van hebben kunnen maken. Deze tijd was er één waarin de meesten van jullie niet volledig begrepen waarom we hier waren en waarom het noodzakelijk was dat we in zulke grote aantallen moesten komen. Daarom moesten we teruggrijpen op een aantal door onze vennoten toegepaste procedures om het Licht, dat lange tijd weerstand had geboden aan de tactieken van het duister, te laten zegevieren. Deze vele geheime organisaties werden door jullie Opgestegen Meesters, die hoofdzakelijk in het Binnenaardse rijk van Agartha verbleven, beschermd. De Agarthanen maakten ongebreideld gebruik van hun brede invloed om het ons mogelijk te maken een aantal veiligheden in te bouwen. Deze waren van essentieel belang om ons in de positie te krijgen waarin we ons vandaag de dag bevinden. We bedanken degenen van het Licht die ons in staat hebben gesteld om hier te komen zodat we programma’s op konden zetten die momenteel naar jullie grootse overwinning leiden. Binnenkort zullen we onszelf bij jullie introduceren en uitleggen hoe jullie volledig bewust zullen worden.

Er is nu een proces gaande dat de manier waarop deze realiteit werkt zal veranderen. Lang geleden was dit tijdperk in handen van een zeer arrogante groep handlangers die de wensen van hun voormalige opperheren maar al te graag trotseerden. Deze aardse groep was aanvankelijk in staat, voordat dit plan pas een decennium geleden werd teruggewezen, het actieplan van haar meesters om te vormen. Op dit moment kunnen jullie zien hoe de wereldwijde intriges van deze ontspoorde oligarchie worden overwonnen. Gedurende deze tijd hielden de troepen van het Licht de schijn op dat dit rijk zich niet in een overgangsperiode bevond. Deze camouflage was noodzakelijk. Er werd besloten om de overgang te beëindigen om te vermijden dat niet al te veel mensen geschokt zouden zijn door wat er zich ontspon. Dit maakte het mogelijk dat velen op een geleidelijke manier geïnformeerd konden worden omtrent de radicale overgang die zich op het moment in dit rijk voltrekt. Dit nieuwe rijk zal volkomen anders zijn dan die welke jullie voorheen hebben ervaren. Derhalve zal jullie groeiende bewustzijn de nieuwe realiteit smeden en het jullie mogelijk maken in een tijdperk te leven dat vrij is van de onderdrukking en de leugens van de cabal.

Wanneer het nieuwe bestuur de regie overneemt, zullen de oude gewoonten eindelijk te ruste worden gelegd. De oligarchie heeft ervoor gezorgd dat haar ware heersers, de grote banken en de grote multinationals, altijd voorgetrokken werden boven het volk. Het hield wetten in stand die haar trawanten ieder jaar meer en meer winst opleverden en die degenen die aan deze uiterst illegale heerschappij probeerden te ontkomen, aanvielen. Het bedacht constant nieuwe verhalen over waarom dit bestuur door een patstelling en door een grote schuldenlast en “nep-uitgaven” belemmerd werd. Het nieuwe bestuur zal een einde maken aan dit belachelijke spel en zal jullie van deze sluwe marionetten bevrijden. Het zal deze bedriegende oligarchen hun straf geven en iedereen die jullie heeft belogen, bedrogen en gemanipuleerd, arresteren. Deze tijd zal eveneens een nieuw financieel systeem te zien geven, een groot aantal achtergehouden uitvindingen zullen onthuld worden en dit zal eindelijk een einde maken aan de decennialange UFO-doofpot. Dan zullen jullie waarlijk vrij zijn, welvarend en goed op weg naar het schitterende volledig bewustzijn! Dit zal het ons mogelijk maken om te landen en een begin te maken met het mentoren van jullie.

Namaste, Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze medewerkers hebben zich nu in de laatste stadia van een zeer complexe leveringsoperatie begeven. Het aantal speciale instellingen die aan dit proces deelnemen heeft deze procedure bemoeilijkt. We zijn ons bewust van hoe gretig de laatste overblijfselen van het duister zijn om deze verplaatsingen van de fondsen over de oceanen en continenten, te saboteren. Ondanks deze en vele andere problemen, is deze operatie tot dusverre in staat geweest om de haar toebedeelde taken te voltooien. In de komende weken verwachten we dit allemaal af te ronden en erin te slagen om nieuw bestuur in te stellen. We brengen onze gezegende dank uit aan de Hemel en haar vele helpers die deze pogingen zo genaderijk hebben ondersteund. We bedanken eveneens een ieder van jullie. Jullie hebben een algemene positiviteit hooggehouden, die deze goddelijke inzet enorm ondersteunt. We wijden een nieuwe verlichte manier om dit te doen in, dat als raamwerk zal dienen voor jullie nieuwe werkelijkheid!

Deze positieve inspanning van jullie dient te worden toegejuicht. Het duister en diens oligarchische handlangers hebben een zee van fysieke doem gelegd over de lengte en breedte van deze wereld. Desalniettemin heeft deze grote oceaan van negativiteit jullie visie en energie niet ernstig geschaad. Deze geweldige operatie is een gezegend teken van wie jullie werkelijk zijn. Jullie stijgende niveau van bewustzijn beperkt het duister op een actieve manier en levert het bewijs van waarom dit nieuwe tijdperk zich binnenkort zal manifesteren. Een ieder van jullie laat zien hoe dit groeiende bewustzijn het lot van het duister en haar handlangers bezegelt. Enkele decennia geleden werd deze goddelijke poging als onmogelijk beschouwd. Nu is het duidelijk en vormt het de onderstroom die het Licht naar een uiterst wonderbaarlijke triomf zal leiden!

Jullie toekomst zal er één zijn waarin jullie je grootse doelen zullen bereiken en dit zonnestelsel en deze Melkweg naar het Licht zullen laten terugkeren. De tijd voor een paar waarlijk wonderbaarlijke gebeurtenissen nadert! Deze zullen ons in staat stellen om eindelijk vrijelijk voor jullie te verschijnen. Dan zullen jullie zien dat al deze grootse gebeurtenissen jullie niet alleen je vrijheid zullen brengen, maar tevens een herontdekking van jullie werkelijke geschiedenis en jullie afkomst van de vele werelden die onze ruimtefamilies gezamenlijk vormden. Met deze nieuwe kennis kunnen jullie begrijpen waarom jullie werkelijk hier zijn en jullie goddelijke plichten vervullen. Gezamenlijk zullen we een uiterst wonderbaarlijke nieuwe sterrennatie vormen en met graagte een hele schare aan verantwoordelijkheden accepteren. Hierin zal jullie grootse transformatie liggen, evenals een enorme blijdschap verspreid over de gehele Hemel! Jullie zijn inderdaad gezegend en klaar voor een aantal uiterst heilige plichten.

Vandaag vervolgden we onze uitleg omtrent hoe onze huidige realiteit wordt getransformeerd en voorbereid op een nieuw rijk. Onze vele hemelse - en ruimtefamilies zijn de triomfantelijke grootse finale dicht genaderd. Dit zal deze werkelijkheid enorm veranderen. Blijf positief en volkomen gereed voor de grote vreugden die op het punt staan zich te manifesteren. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!