Home > > Sheldan Nidle - 2 februari 2016

Sheldan Nidle - 2 februari 2016

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Alles blijft vooruitgaan. Dit hele complexe proces wordt zorgvuldig door een serie nieuwe veiligheidsmaatregelen begeleid om kwaliteitscontrole te waarborgen. Dit is toegevoegd vanwege de onregelmatigheden van een aantal banken en andere soortgelijke instituten die dienen als de aangewezen toezichthouders voor de verschillende oude families en Europese koningshuisleden die onderdeel zijn van deze operatie. We verwachten dat dit hele proces van overboekingen en leveringen minder dan een maand zal vergen. We vragen jullie simpelweg geduldig te blijven en klaar om jullie zegeningen op veilige bankrekeningen, die jullie eigenhandig hebben voorbereid voor dit proces, te storten. De huidige regeringen lopen op hun laatste benen en we verwachten de benodigde aankondigingen binnenkort te horen. Deze serie ontwikkelingen zullen de weg plaveien voor onze eerste publieke aankondigingen betreffende de massa-landingen. Eerst willen we jullie een algemene uitleg geven over wat we van plan zijn te doen. Daarna willen we jullie een basisbegrip geven van ons mentorprogramma.

Er bestaat al millennia lang een onderlinge relatie tussen de oppervlaktemensheid, Agartha en ons. Dit geheime project heeft nu een punt bereikt waar het zonder problemen bekend kan worden gemaakt. De duistere cabal begrijpt wat deze onverwachte ‘disclosure’ betekent. Het is er één die dreigt het slinkse rijk dat vanaf jullie Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, ineen te laten storten. In de afgelopen 60 jaar is een geheime mondiale regering tot volle wasdom gekomen, vastberaden om een permanente dictatuur te vormen. Deze geduchte poging wordt op het moment door jullie moedige en toegewijde inzet om de agenda van het Licht te ondersteunen, afgebroken. Het groeiende bewustzijn van dit rijk heeft dit alles mogelijk gemaakt. Dit proces werd eveneens geholpen door de vele acties van de Agarthanen die ervoor zorgden dat een nieuw financieel systeem de voorloper zal worden voor wereldwijd nieuw bestuur. Dit alles geeft ons de signalen dat we binnenkort eindelijk contact met jullie kunnen hebben! Onze liaisons, die dienen temidden van de groepen die toegewijd zijn aan jullie overwinning, hebben er behoorlijk veel vertrouwen in dat een nieuwe wereld zich binnenkort zal manifesteren!

Dit nieuwe rijk is er één waarin jullie bevrijd zullen zijn van de ketenen van schuldslavernij. Het is interessant om op te merken dat dit nieuwe tijdperk er één zal zijn dat gegrondvest is op monetaire overvloed. Lang geleden werden de oude families door de Meesters benaderd om te dienen als een bewaarplaats van een deel van de achtergelaten fondsen die door de eeuwen heen verzameld waren door de opgestegen dienaren van de Hemel. Deze enorme hoeveelheden goud en andere waardevolle zaken zijn de kern voor een tijd waarin valuta niet langer de bron van rijkdom zullen zijn. Dit nieuwe tijdperk zal worden gegrondvest op het principe van jullie vaardigheden die de reden van jullie “rijkdom” zullen zijn. Onder jullie zijn er veel die niet in staat zijn geweest om los te breken uit de ketenen van de schuldslavernij en de scheve verdeling van rijkdom. Deze nieuwe tijd zal hier verandering in brengen en iedereen in staat stellen zijn/haar potentieel aan te boren. Dit proces zal een plotselinge, ongekende stroom van uitvindingen en vindingrijkheid ontketenen. We kijken ernaar uit om onze rol te vervullen en jullie te helpen dit uiterst welkome wonder te bereiken!

Herinner je, terwijl jullie de ketenen van jullie ingeperkte verleden beginnen los te maken, diep in je hart de verre oorsprong van deze langdurige gevangenschap. Je bent op een reis die je naar volledig bewustzijn zal terugbrengen en die je in staat zal stellen te zijn wie je werkelijk bent. Het duister verliest zijn vaardigheid om te beperken hoe je denkt, handelt en voelt. Jullie beginnen de verbindingen met elkaar, die aanvankelijk verloren gingen als gevolg van de plotselinge aard van jullie transformatie tot wezens met beperkt bewustzijn en vaardigheid, te herbouwen. In de komende tijd gaan jullie je beginnen te herinneren wie jullie waren en waarom jullie werkelijk hier zijn. Onze goddelijke taak is dit proces te voeden en onze vaardigheden te gebruiken om een einde te maken aan jullie verborgen angsten en zorgen. Jullie gaan opnieuw een leefpatroon aanleren dat voor jullie natuurlijk was, voordat de duistere Atlantiërs jullie snel veranderden en jullie in een schijnbaar eindeloze “lange nacht van de zwaarden” stortten. Jullie gaan opnieuw één worden met het Licht! Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen en zijn vervuld van vreugde! Veel grootse zaken gaan deze week beginnen. Het proces van voorbereiding op de gezegende leveringen gaat door! Het heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk door onze talloze medewerkers werd gedacht. Desalniettemin geeft de langdurende leveringsoperatie een bijzondere versnelling te zien. Deze komende maand belooft niet alleen dat er leveringen, maar ook de opkomst van nieuw bestuur en de formele implementatie van een nieuw financieel systeem te zien zullen zijn. In dit opzicht maakt een serie afrondende overeenkomsten het mogelijk om precies te plannen hoe het nieuwe wereldwijde financiële systeem zich zal gaan ontvouwen. Onze medewerkers zijn bovendien de laatste lijsten en de formele garanties aan het voorbereiden, die de basis zullen zijn voor de omvangrijke arrestaties van talloze, over de gehele wereld verspreide, belangrijke financiële figuren.

Het is derhalve essentieel, mijn Gezegende vrienden, dat jullie gefocust blijven en in staat om je positieve visie t.a.v. deze nieuwe zich manifesterende realiteit uit te dragen. We verenigen ons ook met elkaar om deze goddelijke visie te versterken en te combineren met heilige decreten van de Hemel. Dit nieuwe tijdperk is er aanvankelijk één waarin jullie een verbazingwekkende hoeveelheid waarheid leren kennen. Neem die tot je en bereid jezelf voor op een pad dat jullie naar een goddelijke peilloze diepte leidt die het begin zal zijn van volledig bewustzijn. Onze roeping is onze goddelijke begeleiding te gebruiken en toezicht te houden op missies om jullie te laten aanvaarden wat we jullie gaan leren. Tijdens de laatste 13000 jaar voltrok zich een geschiedenis waar jullie je helemaal niet bewust van waren. Dit dient eerst te worden gecorrigeerd en daarna zorgvuldig steeds opnieuw besproken. Dit te weten gaat vooraf aan hetgeen de Hemel en jullie ruimtefamilies gaan uitleggen.

Deze kennis is nodig om jullie te bevrijden van een filosofische serie manipulaties die de Anunnaki en hun handlangers gebruikten om jullie te controleren. Dit nieuwe tijdperk is er één waarin de Hemel klaar is om jullie naar je aanvankelijke rol, een hoeder te zijn van Gaia en haar gevarieerde ecosystemen, terug te brengen. Het leven is kostbaar en jullie dienen te ontdekken hoe daar op de juiste wijze voor te zorgen. Jullie gaan tevens je Binnenaarde-families ontmoeten. Met hen gaan jullie een nieuwe sterrennatie creëren en tezamen werken om de gewijde decreten van de Hemel in dit uitgebreide zonnestelsel te manifesteren. We zijn opgewonden vanwege onze nieuwe plichten en gaan jullie voorbereiden op een aantal heilige taken. Dit proces zal beginnen nadat de nieuwe regeringen geinstalleerd zijn en deze jullie een nieuwe serie edicten hebben gegeven die nieuwe betrekkingen tussen jullie en Gaia zullen smeden! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door jullie te informeren over wat er gebeurt. Dit rijk staat nu aan de rand van grote veranderingen die eindelijk jullie lange reis door duisternis en beraamde manipulatie gaan beëindigen. Neem deze nieuwe kennis tot je en gebruik die om dit rijk te transformeren en jullie toekomstige rol om een boodschap van Licht en Liefde door deze Melkweg te verspreiden, te accepteren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!