Home > > Sheldan Nidle - 8 maart 2016

Sheldan Nidle - 8 maart 2016

4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Verschillende aanwijzingen laten ons zien dat de eerste humanitaire fondsen naar de daarvoor aangewezen rekeningen in Europa en Noord-Amerika zijn overgebracht. Deze fondsen vormen de voorhoede van wat ons aangeboden zal gaan worden. Ze laten zien dat de mogelijkheid om grote hoeveelheden fondsen over deze verschillende gebieden te verplaatsen inderdaad bestaat. We verwachten volledig dat deze fondsen het bewijs zullen zijn dat de invloed van de duistere cabal met succes gebroken is. Het volgende dat zal gebeuren is de definitieve verdeling naar een aantal individuele rekeningen. Dit zal voor onze bondgenoten een signaal zijn om het complexe proces van de voltooiing van de welvaartsfondsen in gang te zetten. Deze zullen op hun beurt de totstandkoming van NESARA in gang zetten; eerst in de V.S. en uiteindelijk de implementatie van GESARA op mondiaal niveau. In Azië en Afrika zullen vervolgens een aantal essentiële infrastructurele projecten van fondsen worden voorzien om zo van start te kunnen gaan. Dit zal het begin markeren van een uitgebreid aantal mondiale projecten om een einde te maken aan de bezorgdheid om zuiver water en deugdelijke sanitaire voorzieningen in vele landelijke gebieden. Jullie wereld heeft bovendien de oprichting nodig van middelen om toezicht te houden op deze omvangrijke financiële projecten. Een netwerk van kleinere “uit de gemeenschap ontstane” uitvoerders zal volledig worden benut.

Deze “klein maar fijn” benadering is er één die gedurende het laatste halve decennium effectief is gebleken in Afrika, Azië en ook in de beide Amerika’s. Deze operatie zal worden uitgebreid op het moment dat het nieuwe financiële systeem volledig operationeel is. Onze aardse bondgenoten hebben een middel ontwikkeld om deze essentiële projecten eenvoudig over de zogenoemde derde wereld te verspreiden. Het is dit gebied, dat de meerderheid van de mensheid omvat, dat om de meeste aandacht vraagt. Daardoor was het belangrijkste dilemma hoe een begin gemaakt kon worden met de succesvolle transformatie van een uiterst verwaarloosd deel van jullie wereld. Daarbij is deze regio traditioneel gezien de plek geweest waar het merendeel van het misbruik van Gaia heeft plaatsgevonden. Wanneer we eenmaal vrij door jullie luchten kunnen reizen, zijn we van plan deze natuurlijke bronnen met onze technologieën te herstellen. Deze gemeenschappelijke regio is het belangrijkste toneel van natuurrampen die dagelijks in jullie levende wereld plaatsvinden. Als deze eenmaal zijn verbeterd, kan de huidige cyclus van uitroeiing formeel worden gecorrigeerd. Vervolgens kunnen de afnemende energieën van jullie electro-gravitationele veld worden bijgesteld!

Terwijl jullie beginnen te herstellen van letterlijk millennia van schuldslavernij, is Gaia eveneens in staat te herstellen van millennialange exploitatie. Gaia is lange tijd een mondiale opsplitsing geweest van haar binnenste en buitenste zelf. Gaia wenst het proces van een grootse hereniging van deze twee helften nu te versnellen. Saint Germain en Quan Yin hebben met hulp van de Hemel gezorgd voor de middelen om bewustzijnsgroei te bewerkstelligen. Deze innerlijke groei ging gepaard met een serie aanpassingen aan jullie chakra’s en aan jullie vele zenuwstelsels. Deze zijn op hun beurt weer gekoppeld aan een serie veranderingen aan jullie realiteit. Deze talloze veranderingen weerspiegelen wat Gaia nu met dit oppervlakterijk doet. Sterker nog, het binnenrijk Agartha expandeert sneller dan dit oppervlakterijk. Wat nodig is, is een snelle verhoging in de trillingen van jullie rijk. Dus terwijl jullie in bewustzijn groeien, verhoogt Gaia tegelijkertijd het trillingsniveau van jullie realiteit. Dit heeft jullie in staat gesteld om te groeien en zaken te accepteren die voorheen door deze oppervlaktepopulatie massaal werden afgewezen. Het heeft jullie tevens in staat gesteld te accepteren dat we bestaan en dat de Opgestegen Meesters inderdaad echt zijn.

Al deze elementen vormen de kern van de verschuiving in werkelijkheid die jullie wereld zal veranderen door jullie overvloed en nieuwe financiële en bestuurlijke bondgenootschappen te brengen. Deze gebeurtenissen zullen de nieuwe werkelijkheid vorm geven, dat een nieuwe “Jij” zal creëren en dat je een plaats zal geven binnen deze nieuwe werkelijkheid. De vertegenwoordigers van jullie Agarthaanse families en onze vennoten werken voortvarend om ervoor te zorgen dat dit allemaal zo snel mogelijk gebeurt. Deze gezamenlijke operatie leidt naar een nieuw hoogtepunt omdat de oude families en de betrokkenen van koninklijke komaf nauw samenwerken met hun adviseurs: de Opgestegen Meesters. Deze heilige coalitie moet strijd leveren met een duistere oligarchie die niet werkelijk in staat is een wereld te visualiseren zonder macht, rijkdom of prestige. Hun dilemma heeft het onvermijdelijke enkel uitgesteld. Aldus ontstond er een aantal vertragingen, wat leidde tot enige bezorgdheid en angst bij de oude families terwijl nieuwe procedés werden ingezet om ervoor te zorgen dat het grote aantal fondsen met succes wordt geïnstalleerd. Deze elementen van een nieuwe realiteit worden nu echter op hun plaats gebracht.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Velen van jullie kijken niet veel verder dan ouderdom en dood. Wij Meesters hebben millennialang voorbij deze feiten geleefd. Onze primaire taak is simpelweg op de mensheid te passen door middel van compassie en genade. Deze goddelijke serie taken zorgt ervoor dat wij jullie voortdurend adviseren hoe jullie je leven het beste kunnen leiden. Momenteel veranderen de Hemel en jullie vele beschermengelen jullie ook. Dit maakt jullie klaar voor je levende ascentie om opnieuw fysieke engelen te zijn. Onze missie is derhalve om eveneens op deze veranderingen toe te zien. Het gaat goed met jullie. Desalniettemin zullen deze gebeurtenissen jullie enige moeilijkheden opleveren. Wij maken dit, indien nodig, gemakkelijker door in te grijpen met gebruik van goddelijke genade. Ieder van jullie heeft een aantal manieren waardoor jullie je leven zelf het beste uit kunnen werken. Door dit te doen bewegen jullie je met minimale moeite naar de rand van jullie beloofde terugkeer naar fysiek Engelschap.

Zoals jullie nu weten wordt elke Opgestegen Meester getransitioneerd door middel van een speciale ceremonie die wordt voorgezeten door de Hemel. Feitelijk gaan jullie richting hetzelfde. Alleen in dit geval zal het een speciale Kristallen Lichtkamer zijn. Dit zal eindelijk omkeren wat de Atlantiërs bijna 13000 jaar geleden met jullie hebben gedaan toen jullie werden weggestuurd uit de laboratoria die ervoor zorgden dat jullie toen werden ‘beveiligd’. Deze abrupte handeling stelde jullie bloot aan de ernstige manipulaties door de Anunnaki. Al deze waanzin wordt nu langzamerhand omgedraaid. Wij Opgestegen Meesters zien toe op deze veranderingen en zorgen ervoor dat de juiste uitkomst, indien zo bedoeld in jullie levenscontracten, succesvol bereikt kan worden. Jullie gaan talloze feiten leren en wonderen volbrengen terwijl jullie het gewijde moment in de tijd naderen voor deze grootse transformatie. Onze Ruimtefamilies zijn klaar om jullie volledige terugkeer naar het Licht te aanvaarden en hebben nieuwe taken voor jullie om uit te voeren!

Die heilige taken, opgesteld door deze Ruimtefamilies en de Hemel gaan jullie eerst helpen met het ontrafelen van jullie geld en rijkdom paradigma en vervolgens wordt bekeken hoe jullie terugkeren naar een volledig bekwaam landrentmeesterschap. Dit goddelijke proces zal zich in vele stadia voltrekken aangezien het ver verwijderd ligt van wat jullie weten. Het doel hiervan, en van volgende stadia, is om jullie innerlijke kerninzichten te wijzigen. Wat de Hemel doet is jullie wegleiden van beperkt bewustzijn en jullie voorbereiden op het graag ontvangen van een aantal nieuwe mantels. Tot dusverre is deze operatie succesvol en beginnen jullie een aantal nieuwe bewustzijns-verantwoordelijkheden te aanvaarden. Terwijl jullie hierin groeien aanvaarden jullie een herzien rijk. Dit is een onderdeel van jullie conversie-ceremonie. Elk jaar brengt jullie dichter bij die gebeurtenissen die voorbestemd zijn om jullie letterlijk nieuwe en geweldige mantels te laten dragen! Jullie gaan wonderbaarlijk vooruit! Veel Liefde en een groots Halleluja voor jullie allen!!!

Vandaag valt er veel vertellen en is er veel om ons over verheugen. Als volk gaan jullie in stijl richting jullie grootse ascentie. De zaken die enige laatste-moment-vertragingen veroorzaakten zijn over en voorbij. Onze bondgenoten in Binnenaarde, in de ruimte en in de Hemel zijn bij ons. Dit is de start van een zeer glorieuze tijd voor de hele mensheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!