Home > > Sheldan Nidle - 15 november 2016

Sheldan Nidle - 15 november 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! We komen met goed nieuws over de rariteiten en de wonderen van afgelopen week. De Amerikaanse verkiezingen waren niet meer dan een laatste oprisping van de oude, maar nog steeds functionerende USA Inc. De resultaten waren precies een indicatie van hoe Amerika klaar is voor een nieuwe realiteit, de NESARA republiek. Financiële instituten worden met de introductie van nieuwe, kleurrijke VS schatkistbiljetten, geleidelijk aan opgestart. Deze zullen door goud worden gesteund en zullen de formele ineenstorting van de Federale Reserve betekenen. Dit nieuwe bestuur wordt gevestigd om een oud systeem, dat maanden geleden zijn uiteindelijke duik in vergetelheid nam, te beëindigen. De nieuwe Republiek gaat jullie op internationaal niveau feest brengen dat alle schulden zal verwijderen en jullie de vrijheid en controle zal geven om opnieuw te beginnen. In deze nieuwe realiteit zullen jullie floreren en bekrachtigd zijn om je welvaart te gebruiken teneinde je passie vorm te geven. Deze realiteitsverschuiving zal voor het noodzakelijke overzicht zorgen om ervoor te zorgen dat degenen die jullie onder controle hadden echt van jullie geïsoleerd zullen worden. Deze komende tijd zal een periode zijn waarin jullie je opnieuw verbinden met je spirituele - en ruimtefamilies. De oude angsten en twijfels binnenin jullie zullen snel vervagen!

Het is essentieel dat jullie je de vermogens die jullie nu bezitten gaan realiseren. Een eindeloze stroom geld zal jullie in staat stellen mondiale armoede te beëindigen en daarmee een einde brengen aan de economische problemen die hebben geleid tot haat en verdeeldheid, wat door de hielenlikkers van de Anunnaki millennialang werd geëxploiteerd. In dit nieuwe rijk zijn jullie voorbestemd te floreren. De oude inzichten die jullie lang koesterden, zullen verdwijnen. Jullie zullen een mondiaal forum krijgen dat jullie onnodige angsten zal uitbannen en dat vrede en samenwerking de nieuwe internationale normen zullen laten worden. Deze tijd zal ook de Opgestegen Meesters vrijmaken om jullie vele zaken te onderwijzen omtrent jullie oude realiteit, die zal worden getransformeerd in de voorloper van jullie uiteindelijke transformatie naar Galactische Mensen. Zoals we eerder al zeiden, vereist deze complexe operatie allereerst de aankomst van onze mentoren en ten tweede, jullie reis naar Agartha. Het is hier dat jullie gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamers worden bewaard. Dan zijn we van plan jullie te verwelkomen in de rijken van alle Galactische Mensen. Daarna, op de prachtige wijze van goddelijke dienstbaarheid, gaan jullie leren hoe de Hemel ons gebruikt om elke realiteit zoveel beter te maken voor alle betrokkenen.

In de tussentijd hebben we met onze Agarthaanse verwanten gewerkt aan de voorbereidingen van een enorme herstructurering van Gaia’s oppervlakterijk. Tijdens de laatste twee decennia hebben we met Gaia’s Spirituele Hiërarchieën samengewerkt om haar belangrijkste 24 tektonische platen en talloze atmosferische lagen te prepareren en haar oppervlakte voor te bereiden op een enorme make-over. Dit houdt een uitbreiding in van 1/3e van haar landoppervlak en een algemeen opnieuw vergrendelen van haar oppervlakteplaten, samen met een toename van haar atmosferische zuurstof tot ongeveer 35%. Deze actie is bedoeld om Gaia’s oppervlakte fysiek te herenigen met haar Binnenaarde-component. Voor de eerste maal in bijna 13 millennia zal Gaia een samengevoegd 5D- rijk worden. Derhalve zal Gaia ook, terwijl jullie transformeren in je Kristallen Kamers, transmuteren en opnieuw bovenkomen als haar vroegere zelf, een wonderbaarlijke 5D-wereld. In dit nieuwe rijk gaan jullie je nieuwe galactische gemeenschappen perfectioneren en ze dan transformeren naar een geterraformeerde Venus en Mars. Wanneer alles achter de rug is, zullen jullie wonen in een nieuw, verenigd rijk dat jullie nieuwe sterrennatie zal worden! Dit zal een heel belangrijk onderdeel worden van de Galactische Federatie!

Dit proces van het verhogen van jullie bewustzijn is gebaseerd op goddelijke decreten van AEON. Deze bepaalden dat de Hemel en haar goddelijke dienaren samen moesten komen voor de formulering van een plan om jullie naar je erfgoed van galactisch menszijn terug te brengen. De eerste stap in dit proces was om een algemene upgrade van jullie bewustzijnsniveau te beginnen. De aanvallen door het duister op jullie Zon zorgden alleen maar voor een versnelling van deze heilige geboden. Aan het begin van de 90-er jaren was onze eerste respons het zenden van een speciale Wetenschaps- en Technische vloot naar jullie zonnestelsel. Zoals in eerdere rapporten aangegeven ontmoette de vloot aanvankelijk een grote mate van weerstand, die aan het einde van het eerste decennium van onze interacties werd verholpen. Sindsdien zijn we begonnen een progressief grotere mate van vertrouwen te ontwikkelen. Dit proces heeft nu geresulteerd in een algemeen plan dat ons zal leiden naar ons gezamenlijke doel van een NESARA Republiek. Het wordt voorzien dat na een paar maanden na de lancering van deze nieuwe Republiek, we onszelf formeel bij jullie kunnen beginnen te introduceren. Daarna kunnen we de landingen initiëren, evenals de laatste details richting volledig bewustzijn.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het einde van het jaar is voor ons zoals gewoonlijk een opwindende tijd. We kijken met vreugde toe en ondersteunen in het geheim de verschillende religieuze ceremonieën waar deze tijd van het jaar het meest bekend om staat. Het is een gelegenheid waarin het grootste deel van jullie energie aan deze ceremonieën wordt gewijd. We herinneren ons de tijd toen we, als mens, met plezier aan deze heilige rituelen deelnamen. We begrijpen het gemeenschappelijke belang en zijn van plan om jullie te informeren over wat we collectief allemaal weten. De mens begrijpt hoe jullie beoefening van deze belangrijke basisovertuigingen de spirituele aspecten van Gaia ondersteunt. Wat werkelijk interessant is, is hoe deze overtuigingen zullen veranderen wanneer we de bijzondere kans krijgen om jullie aan te spreken. Terwijl jullie in bewustzijn groeien, krijgen jullie een meer diepgaande uitleg van de grootse betekenissen van deze laatste momenten van dit Gregoriaanse jaar. We zijn van plan om dit op een zeer toegankelijke manier te doen. Sinds de laatste dagen van Atlantis hebben deze eindtijden een langdurige herinnering aan dat gezonken continent en haar onuitwisbare erfenis opgeroepen.

We willen jullie graag bedanken voor jullie positieve toekomstvisies. Jullie hebben dit oppervlakterijk in staat gesteld een periode van aanpassing te betreden dat nodig is voordat de republiek formeel wordt afgekondigd. Deze komende tijd is er een waarin velen van jullie kunnen doorgaan de veranderingen die zich binnenkort over de gehele aardbol zullen aandienen te verwerken. Een potentieel omvangrijke oorlog is voorkomen, alleen maar omdat jullie relatief kalm zijn gebleven bij het vooruitzicht op een mogelijke calamiteit. We kunnen jullie enkel maar blijven bedanken voor jullie affirmaties en de geweldige kracht van jullie gezamenlijke gebeden en meditaties. Deze uitzonderlijke energieën zullen verder steun geven in jullie eenvoudige transitie naar nieuw bestuur en een uiterst welkome welvaart. Net als ons verheugt het Gaia om te zien hoe jullie schitterende vermogens stap voor stap terugkeren. Jullie spreiden met trots ten toon wat de Hemel altijd al als jullie verbazingwekkende potentie heeft gezien. Geniet van dit tijdperk van fantastische manifestatie. Jullie zijn hierin waarlijk de krachtige mede-scheppers!

Laat ons besluiten met een inspirerend gebed van hoop en genade. Jullie zijn allemaal door een periode van immense frustratie en verpletterde dromen gegaan. We komen in deze tijd voor eenieder van jullie met een intentie om op te focussen. Keer je naar binnen. Visualiseer een brede rivier van energie die uit de Hemel naar beneden stroomt, die alle plekken bereikt en vult met een levendige, hemelse gloed. Zie hoe deze energieën alles veranderen. Laat de wereld deze energieën opnemen en ze versterken. Laat deze schitterende energieën beginnen het oude snel af te breken door in alles een nieuw systeem van hemelse inzichten te implanteren. Zie hoe de levensenergieën veranderen in een prachtige paarse kleur dat snel de basistrilling van Gaia doet toenemen en deze verandert in de meest adembenemende nuance van diep paars. Vanuit deze gloed accepteert de wereld alle manieren waarop alle haat snel in Liefde, Eenheid en Welvaart zal veranderen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gaven we weer een vervolg aan onze berichtgeving. Laat ons dit beschouwen als een glorieuze afsluiting van wat we jullie reeds lange tijd hebben willen vertellen. Bespreek dit met elkaar en weet dat er vele schitterende gebeurtenissen op het punt staan zich te manifesteren! Gebruik deze tijd om al deze elementen te visualiseren om vervolgens, gezamenlijk, voor jullie langdurig lijdende oppervlakterijk een nieuwe werkelijkheid te creëren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!