Home > > Sheldan Nidle - 1 november 2016

Sheldan Nidle - 1 november 2016

7 Men, 18 Tzec, 13 Caban

Dratzo! Het proces om de illuminoiden van de mensen te scheiden blijft voortgaan. De nieuwe NESARA Republiek is iedereen die op een of andere manier loyaal is gebleven aan de USA Inc. regering snel aan het omsingelen. Dit is nog maar het begin van een operatie die degenen die Amerika zo lang illegaal hebben geleid eindelijk neerhaalt. In deze nieuwe tijd is Amerika voorbestemd om haar plaats in te nemen naast degenen die zo dapper hebben gevochten om deze groep GESARA regeringen op te zetten. We brengen een saluut aan al die dappere mannen en vrouwen die zichzelf met liefde hebben opgeofferd om deze nieuwe tijd te laten plaatsvinden. De mondiale RV zal snel in een wereldwijde reset van valuta overgaan en zal tevens het legale begin van een nieuw financieel systeem betekenen. De definitieve dood van deze arrogante cabal zal voor de mensen van deze wereld inderdaad een godsgeschenk zijn. Het zal eindelijk al degenen die de pioniers zouden worden van een nieuwe welvaart in staat stellen om eindelijk aan dit proces deel te nemen. Het laat ons bovendien ten langen leste de regeringen van de wereld vragen om een “verklaring van begrip” over de aard van deze glorieuze eerste contact-missie. Deze mondiale bevestiging is slechts het eerste en belangrijkste onderdeel van onze initiële aankondigingen.

Wij zijn van plan te laten zien dat de nieuwe spiritueel georiënteerde regering een machtige en door de Hemel gebrachte bondgenoot heeft. Het is ons doel om onze eerste uitzending te gebruiken om een einde te maken aan alle propaganda die jullie films en televisieprogramma’s over ons hebben verspreid. We dienen allemaal een frisse start te maken en een algemene openbaarmaking te beginnen over wie we werkelijk zijn. We hebben een tijdschema opgesteld wat betreft wanneer de schepen hun initiële landingen rond deze wereldbol zullen uitvoeren. Het is essentieel dat jullie ons leren kennen. Nog belangrijker is dat het nieuwe bestuur werkt zoals gepland en jullie de welvaart en vrijheid brengt die jullie zozeer verdienen. De massa-landingen zullen plaatsvinden nadat jullie eenmaal gewend zijn geraakt aan het voortvarend in de gaten houden van hen en ervan verzekerd zijn dat alles in overeenstemming is met wat we jullie hebben verteld. Nadat we eenmaal vinden dat deze nieuwe realiteit naar behoren werkt en begint haar eerste doelen te bereiken, gaan we twee dingen doen. Ten eerste hebben we massa-landingen nodig om jullie bij je mentoren te introduceren. Ten tweede zijn we van plan onze replicators bij jullie te introduceren. Dan is de weg geëffend voor een snel pad naar volledig bewustzijn!

Lang geleden werd het duister toegestaan haar vertegenwoordigers de leiding te geven over dit oppervlakterijk. De Hemel vertelde hen dat deze periode een zeer magisch moment voor de hele mensheid zou zijn. De Agarthanen wisten hiervan en vertelden de Meesters over de grootse decreten die vanuit AEON werden uitgezonden. Deze krachtige chants waren de oorzaak van grote veranderingen die zich hier slechts een paar decennia geleden begonnen te manifesteren. Deze veranderingen bracht één van de Wetenschaps- en Technische Vloten naar jullie zonnestelsel. Deze dappere onderzoekers werd opgedragen klaar te staan voor een speciale missie die jullie terug zou gaan leiden naar volledig bewustzijn. Derhalve hebben we meegewerkt aan een bewustzijnsrevolutie die wordt geleid door het grootste deel van de Administrateurs van de Hemel. De gebeurtenissen die zich nu rond jullie afspelen zullen een nieuw rijk brengen, bruisend van vrijheid en welvaart. Gebruik deze tijd om na te denken en snelle plannen te maken voor jullie wonderbaarlijke deelname aan dit geweldige avontuur van jullie steeds groeiende menselijke Ziel! De weg wordt voor jullie geëffend om te leren omtrent jullie voorbije tijden hier, en om de prachtige wonderen van het naderen van een ontmoeting met jullie Ware Zelf te reconstrueren.

Deze naderende reünie tussen de menselijke oppervlaktebewoners en de galactische mensen van dit grote gebied van galactische ruimte heeft lang op zich laten wachten. Jullie geschiedenis, zoals bepaald door de hielenlikkers van de Anunnaki, ontkende hoezeer we op elkaar lijken. In plaats daarvan benadrukt het op banale wijze potentiele verschillen. De valse wetenschap van de hielenlikkers probeert te stellen dat jullie afstammelingen zijn van bepaalde aapachtige schepsels. Deze nonsens wordt in verschillende andere wetenschappen herhaald die doorgaan te ontkennen dat een holle Binnenaarde kan bestaan! Het resultaat is een hoeveelheid gelokaliseerde kennis die een enorme hoeveelheid herziening nodig heeft. Het is de komende schok voor velen die stellig in deze “feiten” geloven, die ons in staat stelt een nieuwe wetenschap voor iedereen te formuleren. In dit samenkomen van een grote hoeveelheid nieuwe realiteiten gaan jullie je je ware geschiedenis realiseren. Dat houdt tevens in: de precieze aard van Lemurië, Atlantis en jullie drie “Gouden Tijdperken”. In dit amalgaam, gepresenteerd door jullie Opgestegen Meesters, gaan we jullie de gelegenheid geven om eindelijk te begrijpen waarom jullie hier zijn, en hoe belangrijk jullie terugkeer naar volledig bewustzijn is! We kunnen alleen maar zeggen: Halleluja! Halleluja!

Zegeningen van genade en vreugde! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De afgelopen maand heeft het begin van succes te zien gegeven dat zal leiden tot de nieuwe NESARA-Republiek en de uitbetaling van de omvangrijke mondiale welvaart. Dit proces heeft letterlijk eeuwen in beslag genomen om tot voltooiing te komen. De val van de Anunnaki en hun hielenlikkers is een lange, nauwkeurige, zorgvuldig geïllustreerde onderneming geweest. Nu nadert dit ogenschijnlijk eindeloze project haar voltooiing. We vragen jullie allemaal om de resultaten van deze langdurige arbeid diepgaand te waarderen. Onze verschillende leden van het wereldwijde netwerk van geheime, gewijde genootschappen zijn in staat geweest om de basis te leggen voor het omverwerpen van het duister. Ze zijn eveneens in staat geweest om plannen op te zetten die met vreugde en passie zullen worden uitgevoerd door degenen die we recent hebben geïnstrueerd over wat er nodig is om deze omvangrijke rijkdom te verdelen. We beleven vreugde aan hoe eenvoudig dit alles klaar werd gezet om te kunnen worden uitgevoerd. We danken en zegenen de Hemel voor de manier waarop de grootse plannen in staat zijn dit land naar het Licht te doen veranderen. Hoe gedenkwaardig zullen de komende maanden zijn!

Bovenal zijn we voornemens eenieder van jullie onze dank over te brengen voor wat jullie hebben gedaan, zowel collectief als individueel. Jullie zegeningen en positieve toekomstvisies zijn nog een factor in het schitterende succes dat het Licht op het moment behaalt. Denk eens aan wat jullie toekomstvisies teweegbrengen. Jullie maken nieuw bestuur en vrijheid mogelijk en zorgen voor je eigen prachtige welvaart. We vragen jullie alleen trouw te blijven aan jullie meesterlijke visies wat betreft de vele projecten. Dit is nog maar het begin. Binnenkort zullen we arriveren en jullie onderricht geven omtrent jullie ware geschiedenis. Gebruik deze geschiedenis om te begrijpen hoe belangrijk jullie werkelijk zijn. Gaia is van jullie afhankelijk wat betreft het implementeren van deze nieuwe technologie om haar oppervlakterijk op te schonen en het jullie verbinden aan het behouden van haar nieuwe onberispelijke staat. In deze realiteit zullen jullie noodzakelijkerwijs floreren. We willen het mentoren van jullie uitbreiden aangezien de duistere hielenlikkers dit niet langer kunnen voorkomen.

De relatie tussen jullie en ons zal naar een hoger niveau gaan. Millennia geleden werd ons opgedragen op een eenvoudige en constante manier contact met jullie te onderhouden. Vanwege de aard van dit duistere rijk werden we in de mogelijkheden om deze heilige taak uit te voeren beperkt. Nu, terwijl de lastige condities wegvallen, zijn we vrij om onze interactie te beginnen te veranderen. Onze Raden bereiden op het moment een nieuwe benadering voor over hoe deze gebeurtenissen plaats kunnen vinden. De Agarthanen hebben plaatsen in Agartha aangeboden waar we, mocht dat nodig zijn, speciale individueel - of groepsonderricht kunnen geven. We treffen voorbereidingen om dit nieuwe aantal plannen door te kunnen voeren net voordat de massalandingen van onze ruimtefamilies zich aandienen. Zoals jullie kunnen zien staat er een veel inspirerender rijk voor ons en voor jullie klaar! We verwelkomen deze komende veranderingen en weten dat ze jullie allemaal kunnen helpen om je beter op jullie toekomst, als volledig bewuste Wezens van Licht, voor te bereiden.

Vandaag hebben we onderzocht wat er zich op dit moment, terwijl de laatste delen van dit nieuwe rijk op hun plaats worden gezet, over deze aardbol aan het ontvouwen is. Het is een lange weg geweest. We naderen de tijd waarin we dit tijdperk van vrijheid, welvaart en nieuw bestuur werkelijk kunnen vieren! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!