Home > > Sheldan Nidle - 8 november 2016

Sheldan Nidle - 8 november 2016

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

Selamat Balik! Veel gaat door zich te ontvouwen terwijl de Republiek werkt om haar wettige positie vis-à-vis overeenkomsten te stabiliseren, die zijn getekend en geratificeerd tijdens de Overeenkomst van 2015 in Parijs m.b.t. klimaatverandering. Dit akkoord liet toe dat er een nieuw financieel en monetair beleidsplan effectief werd. Dit is nu door meer dan 209 soevereine naties ondertekend. De nieuwe wereld die wij in recente boodschappen hebben beschreven staat feitelijk op het punt te worden geboren. Dit rijk heeft er lang over gedaan om zich te manifesteren. Als je kijkt naar het collectieve potentieel van de mensheid, zie je een resultaat dat door de hielenlikkers van de Anunnaki consequent werd ontkend. Deze ontkenning kan niet langer worden getolereerd. In de woorden van NESARA zijn we een zeer kostbare en soevereine groep van de mensheid. Meer passend bestuur en een gelegenheid om je potentieel te bereiken zijn onderdeel van een uitgebreid systeem van rechten, die jullie door de Schepper zijn gegeven. Ze kunnen jullie niet langer worden onthouden. Derhalve zullen jullie binnenkort beschikken over de middelen om je diepste dromen waar te maken. Gebruik deze giften om jullie oppervlakterealiteit te veranderen in de meest gekoesterde aspiraties die alleen maar een zeer opmerkelijke realiteit kan voortbrengen. Maak ons allemaal trots op wat jullie worden!

Dit concept van verandering gaat hand in hand met de behoefte om het steeds hoger wordende niveau van mondiaal bewustzijn te erkennen. Jullie wereld staat op het punt een enorme verandering te ondergaan in de wijze waarop alles gaat. Tijdens de laatste zes millennia werd het autoritaire gedrag van de Anunnaki niet aangevochten. In de laatste vier decennia begon dat te veranderen. Degenen die aan de macht zijn negeerden aanvankelijk de grote “volksrevolutie” in Oost Europa. Ze lieten hun minachting blijken door de onverzettelijkheid van de door de hielenlikkers geleide rijkdom-machines in het Westen. Dit was hun poging om deze globe op één of andere manier geleidelijk aan terug te brengen naar wat ze eerder was. Deze tegencoup door de rijken en machtigen in het Westen was aanvankelijk succesvol: in het laatste decennium van de 20e eeuw begon deze arrogante benadering echter uit elkaar te vallen. De onderontwikkelde wereld begon een zich snel ontwikkelende kans te zien om het afgeleefde financiële systeem dat de zaken op zijn plaats hield te hervormen. Het resultaat was het trage begin van wat later de “Brics-revolutie” genoemd zou gaan worden. Deze onmogelijk lijkende beweging begon in de jaren 2010 momentum te vergaren. Het is deze revolutie die momenteel scheuren in het monolithische pro-westerse systeem veroorzaakt. We balanceren op de drempel van een groot aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen die het resultaat zijn van deze serie samenvallende gebeurtenissen.

Op deze wereld proberen vele nationale leiders een manier te vinden om corruptie, vriendjespolitiek en een algemene malaise die de enorme verhoging beperkt die deze mondiale gemeenschap nodig heeft om te overleven, uit te wissen. Dit is grotendeels te danken aan een zo nodig verlangen naar verandering. Hiermee gepaard gaand is er de plotselinge timing door de Geestenwereld om middelen beschikbaar te stellen die een dergelijke transformatie enorm kan helpen om vrijelijk te laten gebeuren. Het is deze verbazingwekkende combinatie die een glorieuze revolutie mogelijk maakt. Lang geleden werd de Opgestegen Meesters opgedragen om geld in een bijna verbijsterende hoeveelheid te verzamelen en te verbergen. Iedereen die hiernaar keek begreep dat deze middelen de genadeslag zouden zijn die deze gemeenschap uit de despotische heerschappij van de Anunnaki en hun mondiale hielenlikkers zou bevrijden. Dit proces begon pas goed in het Gregoriaanse jaar 2013. Vanaf dat moment ontstond er een soort sneeuwbaleffect, resulterend in de opkomst van een aantal groepen die een nieuw politiek, monetair en financieel rijk manifesteerden.

Dit nieuwe rijk zou in Amerika gecentreerd moeten worden. De Meesters hebben zich van begin af aan het ultieme belang gerealiseerd van de geloofssystemen waar Amerika op gegrondvest is. Deze basisovertuigingen werden in de periode tussen de Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog langzaam losgelaten. Amerika veranderde in een land dat nog maar weinig overeenkomsten had met wat Jefferson en Saint Germain in 1776 hadden geproclameerd. In plaats daarvan werd het een misleide natie die onder invloed stond van het duister en haar armzalige, arrogante hielenlikkers. Deze natie nam platitudes aan en raakte op vele manieren dat waar het mee begonnen was kwijt. Een aantal verkeerde handelingen maakten deze malaise alleen maar groter. Wat er nodig was, was een manier om op een bepaalde manier gezond verstand weer terug te krijgen in het geheel. Ook deze beweging was ontstaan uit het lijden van het volk. Een beweging die in de late 90-er jaren was ontstaan uit een claim van boeren leidde tot de vorming van wat uiteindelijk NESARA zou worden. Van deze verlichting zou men niet eerder horen dan midden jaren 2010. Nu bevinden we ons op een kruispunt dat een schitterende mondiale beweging in gang zal zetten die dit land en deze wereld zal redden.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Dit is een uiterst belangrijk moment in jullie geschiedenis. Dit is een epische strijd die de manifestatie van NESARA en de opkomst van nieuw bestuur mogelijk zal maken. Het is eveneens een tijd waarin onze missie zal veranderen. De afgelopen drie millennia hebben we vol erbarmen gewerkt om de onderdrukten en vertrapten in dit rijk vergiffenis en genade te brengen. We hebben troost en bemoediging gegeven en hebben velen aangemoedigd en hoge niveaus van hoop en vriendelijkheid gecreëerd, zodat de mensheid toch steeds vooruit kon gaan ondanks de immense zorgen en wanhoop van deze tijd. We zullen nog meer doen en zullen beginnen jullie te onderwijzen en voor te bereiden op jullie eerste stappen richting Ascentie. Deze operatie zal het duister dwingen om snel te vertrekken en zal het Licht in staat stellen een meer bewuste realiteit te laten ontstaan. Jullie natuurlijke vermogens van creatie en steun voor dit nieuwe rijk zullen worden hersteld! We zien dit als het moment in de tijd waarop we ons opnieuw temidden van jullie kunnen bewegen. Halleluja! Halleluja!

De geschiedenis van beperkt bewustzijn van de mens bevat vele oogkleppen die de Atlantiers bij jullie hebben aangebracht als onderdeel van hun kwaadaardige experiment. Deze beperkingen werden jullie opgelegd zodat jullie mogelijk op een afschuwelijke manier hun speeltjes zouden worden. Dit hield op toen Atlantis bijna 13.000 jaar geleden plotseling verdween. Wij mensen bleven in een verschrikkelijk benarde situatie achter, aangezien de elementaire middelen om te overleven nooit werden inbegrepen bij de aan ons gegeven training. Velen van ons behielden verschillende gradaties van verbinding met de Hemel en begonnen al snel dit vermogen te gebruiken om elkaar te helpen. Aldus begonnen wij Meesters onze lange reis om de mensheid door zeer duistere dagen heen te helpen. Uiteindelijk stuurde de Hemel ons speciale Engelen om onze hulp te evalueren en het duurde niet lang voordat we opnieuw verbonden raakten met onze hemelse Broeder- en Zusterschapsraden. Dit betekende het bescheiden begin van onze speciale aardse missies.

Al die tijd hebben we een eenheid van wederzijdse waardering gevormd. De Hemel wenst oprecht dat jullie weten dat dit het moment is waarop jullie reis door beperkt bewustzijn haar einde nadert. Vele malen hebben we jullie over jullie bestemming verteld. Jullie ruimtefamilie bevindt zich, als jullie belangrijkste beschermers, boven jullie. Wij bevinden ons temidden van jullie als het spirituele element dat ervoor zorgt dat het grootse plan van de Hemel volledig wordt geïmplementeerd. Onder jullie bevindt zich Binnenaarde (Agartha), waar we zowel middelen van levensonderhoud als schuilplaatsen kunnen vinden. Gezamenlijk zijn we allemaal op zoek, en dit zullen we ook vinden, naar een nieuw rijk dat vrij is van de lasten die ons worden opgelegd door het duister en haar trieste hielenlikkers. Deze tirannieke groepen worden weg gevisualiseerd door de gezamenlijke energieën van het Licht. Het Licht verwelkomt jullie en erkent dit nieuwe tijdperk van een herenigde mensheid op een vergevingsvolle manier, een mensheid die zich in wonderbaarlijke tijden bevindt en die jullie Licht, Liefde en volledig bewustzijn zal brengen!

Vandaag bespraken we opnieuw de staat waarin dit oppervlakte rijk zich bevindt. We vragen jullie je positieve en grenzeloze energie in te zetten om dit nieuwe tijdperk tot stand te brengen. Het moment voor een schitterend wonder dat zal jullie bevrijden nadert, zodat jullie volledig je onmeetbare potentieel kunnen omarmen. Weet, , lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!