Home > > Sheldan Nidle - 22 november 2016

Sheldan Nidle - 22 november 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! Momenteel is er een operatie gaande met als doel de resterende illuminati-schurken die in het Amerikaanse bestuurslichaam nog in machtsposities zitten, te isoleren. Dit proces heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk door de Chinese en Europese Elders en Royals was gedacht. Het nieuwe wettige Amerikaanse bestuur werd in het laatste deel van wat jullie kennen als de Gregoriaanse kalendermaand Oktober op een voorlopige manier uitgeroepen. Blijft over een meer formele afkondiging die binnenkort gedaan zal worden. Intussen is er een opruimproces gaande. We zien op dit alles toe en stellen parameters op die deze operatie succesvol zullen maken. We verwachten dat dit de weg vrij zal maken voor de nieuwe Amerikaanse Republiek en dat NESARA publiekelijk zal worden aangekondigd. We zijn alles wat zich ontwikkelt zorgvuldig in de gaten blijven houden en zullen een volledig verslag geven aan de speciale raad die de bewaker zal zijn van de nieuwe GESARA besturen. Onze liaisons vormen een sleutelrol in deze onmisbare raad voor de Elders en de Royals. Ons doel is deze nieuwe besturen zo efficiënt als mogelijk is aan de macht te laten komen. Deze actie zal disclosure eveneens dichterbij brengen.

Dit hele proces gaat over het voorbereiden van dit mondiale rijk op het aannemen van een immer groeiend bewustzijn. Dit bewustzijn maakt het jullie mogelijk ons als jullie leraren te accepteren. De Anunnaki lieten jullie lange tijd geloven dat jullie mindere Wezens waren. Hierdoor waren ze in staat jullie gemakkelijk te manipuleren. We hebben vaak benadrukt dat deze komende periode de tijd is waarin jullie in staat zullen zijn je vermogens te accepteren en ons als jullie toekomst te zien. De vele technologische apparaten die jullie in je realiteit hebben geaccepteerd zijn nog maar het topje van de gigantische ijsberg van innovaties die plotseling voor jullie zullen verschijnen. Deze nieuwe technologieën gaan jullie eindelijk in staat stellen te begrijpen hoe verbazingwekkend deze nieuwe realiteit zal worden. Het gaat een wereld zijn die op een eenvoudige manier kan aanvaarden wat we van plan zijn jullie te leren. Jullie dienen snel de gevaarlijk langzame ontwikkeling waar de voorbije 20e eeuw om bekend stond goed te maken. Een snellere vooruitgang kan jullie in staat stellen het brede bereik van deze nieuwe elektronische technologie te begrijpen!

Jullie wereld groeit van een samenleving die is gebaseerd op primitieve technologie naar een samenleving die gebouwd is op elektronische apparaten. Dit verandert het in een rijk dat op een primitieve wijze op de onze lijkt. Wat er vervolgens gebeurt is dat deze elektronische technologie mondiaal wordt, een ontwikkeling die zich nu in een veel groter tempo voltrekt. We bekijken deze wereldbol en zien hoe de elektrische roosters in Azië, Afrika en de Amerika’s iedere dag toenemen. Deze elektrische roosters kunnen dan de basis gaan vormen voor de draadloze elektronische revolutie. Hoewel dit proces in het grootste deel van jullie wereld nog steeds langzaam verloopt, gaat de nieuwe welvaart een einde maken aan dergelijke beperkingen. De oppervlaktewereld van jullie planeet werd grotendeels gecontroleerd door de in het Westen gevestigde Illuminati. Een dergelijke gecentraliseerde controle zal veel moeilijker zijn in een tijd van grote mondiale welvaart. Het is deze realiteit die de ware basis is van GESARA. Het is essentieel dat de beperkte machtsbasis wordt geëlimineerd en wordt vervangen door een nieuw, meer open concept. Wanneer die macht zich verbreedt zal de wereld meer in staat zijn nieuwe realiteiten te aanvaarden. De wereld zal ook meer open worden voor disclosure en massaal contact.

Eerste Contact is het belangrijkste doel van onze Welkom Thuis Missie. We zijn toegewijd om degenen op jullie wereld die vastbesloten zijn de controle te beëindigen van degenen die de machtige hielenlikkers van jullie vroegere meesters, de Anunnaki, werden, te helpen. Dappere Zielen hebben decennialang gewerkt om een werkwijze op te zetten zodat dit geweldige doel kon worden bereikt. Toen wij arriveerden, begonnen we onmiddellijk uit te zoeken wie dat waren en hun vertrouwen te winnen. Alleen op deze manier kon onze missie snel slagen. Zoals we in onze vorige verslagen hebben aangegeven, waren we tot op zekere hoogte in staat dit te doen. Wat nu nodig is, is dat wij voorbij onze huidige positie van vertrouwen kunnen gaan en hen echt helpen om op elke mogelijke manier te slagen. De huidige vertraging zal worden opgeheven door een gezamenlijke macht, bestaande uit iedereen die aan het werk is om succes te behalen. Deze coalitie zal de welvaart en het nieuwe bestuur mogelijk maken dat ons in staat zal stellen onze missie te volbrengen – om te worden erkend om jullie daarna aan te spreken. Dit maakt de Hemel zeer gelukkig en stelt ons in staat te bedenken hoe we onze huidige tijdschema’s dienen aan te passen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De tijd is gekomen om de Hemel te bedanken voor wat er op het punt staat te gebeuren. Het oude corrupte politieke proces is voorbestemd om te verdwijnen en vol genade door een nieuw, genaamd NESARA en GESARA, te worden vervangen. Het is een genaderijke zegen. Door middel hiervan zal onmetelijke voorspoed zich manifesteren en zal zich een bevrijding uit schuldenslavernij aandienen als een omvangrijke en schitterende viering die zal komen, voorafgaand aan een nieuw mondiaal bankensysteem. Dit is een heilig geschenk aan de oppervlaktemensheid! Het maakt een einde aan een systeem dat in het oude Babylonië voor het eerst zijn kop op stak. Deze tirannie is bijna voorbij. Jullie zullen in het goddelijke licht van vrijheid duiken, met het vermogen om in vreugde te leven. Het is deze innerlijke passie die jullie motiveert. Het is deze grote vreugde die het grootste geschenk van de Hemel zal zijn. Het is een teken van hoezeer de Hemel jullie liefheeft en ten diepste jullie grootste persoonlijke succes wenst! Het is jullie beloning voor alles wat jullie doen om de Hemel te bedanken voor het schitterende werk door het vervullen van jullie dromen!

Het goddelijke doel van dit alles is dat jullie deze voorspoed gebruiken om je bewustzijn en vreugde te verhogen. Er wordt vaak gesteld dat de collectieve energie van deze mondiale gemeenschap stijgt door de toename van haar vreugde. Dit proces voltrekt zich door je passie te volgen zodat het voor jullie mogelijk wordt om eenvoudig voor je te zien wat kan worden bereikt door eindelijk jullie persoonlijke projecten op te pakken. Terwijl je begint cirkelen de eerste energieën de wereld in zodat er nog meer aanmoediging wordt toegevoegd aan de collectieve prestatie. Het actieve proces van het uitvoeren van deze projecten werkt zeer bekrachtigend. Een soort mondiale energie blijft teruggekaatst worden en naar boven spiralen. Het is deze ontwikkeling die aan dit alles ten grondslag ligt. Terwijl je je steeds meer bekrachtigd voelt vormen er zich netwerken en wordt een nieuwe goddelijke houding gemanifesteerd. Deze zich opnieuw vormende realiteit is in werkelijkheid jullie verbeeldingskracht in actie.

Dit is de goddelijke operatie waar we decennia geleden aan zijn begonnen. Jullie realiteit bevindt zich nu op een belangrijk kruispunt. We vragen jullie simpelweg om je toekomstwensen te blijven vasthouden en binnenkort zullen jullie het prachtige resultaat zien van wat we jullie al lange tijd omschreven hebben. Amerika is feitelijk een proefbodem voor hoe dit nieuwe bewustzijn zich zal manifesteren. Onze vennoten hebben onze hulpmiddelen meegenomen en zijn ze over deze aardbol aan het verspreiden. Heb geduld. Weet diep van binnen dat er een gedenkwaardig heilig plan onderweg is dat bedoeld is om alles aan de kant te vegen wat sterk gekant is tegen wat het vertegenwoordigt. Wat er zich aan het ontvouwen is, is de her-vorming van deze nieuwe en welvarende realiteit. Iedere dag worden er vele gewijde decreten afgekondigd en uit de doeken gedaan. Een ongerepte nieuwe wereld zal zich manifesteren en alle aanwezige obstakels zullen worden getransformeerd. Geniet van wat er ten einde komt en laat deze genaderijke realiteit ontstaan. Laat ons dit doen in de naam van alles dat heilig en diepgaand is! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gaven we een vervolg aan ons algemene verslag van de huidige mondiale situatie. Er ontstaan zaken die deze wereld op een wonderbaarlijke manier zullen veranderen. Het enige dat we vragen is dat jullie geduldig, gefocust en bereid blijven dit prachtige doel te steunen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!