Home > > Sheldan Nidle - November 6, 2012

November 6, 2012

8 Men, 3 Xul, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Overal op de planeet zijn teams samengesteld uit een speciale coalitie van onze Heilige bondgenoten, Agarthanen en ons verbindingspersoneel om een grote verrassing voor te bereiden! De huidige realiteit begint de moeilijkheden te ondervinden nu de vele tijdlijnen, die bepalen hoe het opereert, ineenstorten. Deze massale tijdelijke deconstructie dwingt de duistere kliek te beseffen dat de huidige constructie niet langer in stand kan worden gehouden. We hebben gezien hoe deze kabbalisten alle voorstellen om af te treden halsstarrig weigeren en niet akkoord gaan met de manifestatie van jullie goddelijk opgedragen vrijheid. Blijkbaar geloven ze nog steeds dat een bepaalde 'gebeurtenis' hun netelige positie op de een of andere manier ongedaan kan maken en hun controle in stand kan houden. Dit zal gewoon niet gebeuren! De edicten van de Schepper verklaren dat de tijd voor een nieuw bewustzijns-gestalt (totaalbeeld) voor de mensheid is gearriveerd. De duistere kliek moet aftreden en ons laten doen wat het goddelijke plan beveelt. Onze rol, op dit punt, werd beperkt tot het gebruik van onze capaciteiten om deze situatie verder te brengen en dit doen we door het opzetten van definitieve procedures om de belegerde en verouderde structuren van de macht van jullie wereld omver te werpen.

Deze procedures zijn in feite op dit moment actief, en we hebben de kabbalisten geïnformeerd dat het tijd is om het nieuwe bestuur binnen te laten en de komst van het nieuwe economische systeem te aanvaarden dat gebaseerd is op welvaart en mondiale kwijtschelding van schulden. Deze nieuwe mondiale setup staat klaar om iedereen te laten genieten, maar wordt tegengehouden door de aanhoudende wegversperring die door de duistere kliek is opgeworpen. Dus hebben we aantal edicten afgekondigd en hebben deze koppige en tierende oude mannen en vrouwen hiervan tijdig in kennis gesteld. Jullie wereld bevindt zich te midden van de creatie van nieuwe rasters en nieuwe realiteiten, en van de aanpassing van de huidige wijze van besturen van jullie samenlevingen t.a.v. de plannen van Moeder Aarde. Het gebruik van olie en de vele andere soorten fossiele brandstoffen om energie te leveren voor jullie mondiale economieën moet stoppen. De mensheid moet in lijn komen met die ontdekkingen die gebruikmaken van de onbegrensde natuurlijke energieën van de fysieke werelden. Jullie wereld bevindt zich in feite op een kruispunt die niet alleen het bewustzijn betreft, maar ook de energie. Jullie kunnen niet langer leven op het oppervlak van de Aarde op de onbezonnen wijze van dit moment. Een nieuwe houding, die gebaseerd is op nieuwe inzichten en informatie, is nodig om over te stappen naar het nieuwe tijdperk dat afgekondigd is door de Hemel.

Dit is gewoon een kwestie van overleven gedicteerd door de wetten van materie, de stoffelijke wereld. We zijn vanuit de gehele galaxy gekomen om jullie voor te bereiden op het eerste contact, niet om getuige te zijn van jullie uitsterven! Onze Goddelijke orders zijn om dit mandaat door de voltooiing te drukken als we niet in staat zijn, na een voldoende hoeveelheid tijd, om onze minimale reeks doelen te bereiken. We naderen dit magische ‘point of no return’. We moeten onze vele medewerkers de tijd geven om een legale staatsgreep te verrichten om jullie huidige regeringen te vervangen; echter, de tijd voor ons nadert snel om actie te ondernemen. Er lopen momenteel vele rechtszaken in rechtbanken over de hele wereld, die bedoeld zijn om uiteindelijk die figuren te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van het algemene moeras van de een na de andere klimatologische en geofysische ramp (zoals jullie dat zien). Wij willen deze milieu instabiliteit snel oplossen zodra onze medewerkers aan de macht zijn. Hiertoe willen we de macht 'voortduwen' zodat de broodnodige verandering zich in de gehele wereld kan manifesteren. Jullie wereld bereikt een niveau van leed dat niet veel langer verder kan gaan. Jullie hebben een middel nodig om jullie op te heffen en een nieuwe richting uit te sturen!

Onze technologie is in staat om alle huidige problemen onmiddellijk op te lossen. De enige vraag is hoe de Hemel ons wil aansturen. We hebben vele 'groene lichten' in recente tijden ontvangen, maar werden vervolgens tegengehouden. Het is niet onze wens om de duistere kliek op enigerlei wijze tevreden te stellen; het is eerder een kwestie van hoe de Hemel de huidige impasse wil zien uitspelen. Dit is hoe we werken - in alle zaken geven wij de Hemel het laatste woord. We nemen geen enkele beslissing, noch actie die niet strookt met dit beleid. Er bestaat een bepaalde reeks procedures die gebaseerd is op hoe het collectieve levenscontract van de mensheid door de Hemel moet worden getransformeerd, en dit heeft een goddelijke tijdschema tot gevolg dat wij moeten volgen. De Hemel gebruikt dit tijdschema op de manier van een eerste richtlijn om te bepalen hoe jullie op een mondiale schaal met ons in aanraking komen. Het finale tijdstip is vastgesteld en wij verwachten dat jullie binnenkort verschillende grootse, historische aankondigingen zullen ontvangen. Wij adviseren dat jullie deze verrassingen bekijken in dit licht van een hele parade van wonderen die nu klaar zijn om zich voor jullie te manifesteren! We komen steeds dichter bij een massaal eerste contact met jullie!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Vandaag komen we met belangrijke nieuws over een aanstaande gebeurtenis. Onze Heilige medewerkers voltooien een reeks projecten die zullen leiden tot de val van de duistere kliek. Deze projecten hebben tot nu toe de basisbeginselen van een nieuw monetair stelsel gecreëerd; de basisprincipes van een nieuw mondiaal financiële stelsel geproduceerd; en de grondslagen van een nieuw internationaal tijdperk geconcretiseerd van mondiale vrede en samenwerking. Deze dingen zijn alleen het dunne uiteinde van de wig. De vele duistere regeringen van jullie wereld beseffen nu wel dat de zegeningen van het Licht niet alleen maar veel woorden, doch een krachtige realiteit zijn. Nu we in afwachting op de grens staan van de aankondigingen die jullie wereld zullen transformeren, kijken we vrolijk toe hoe onze medewerkers talrijke rechtszaken indienen en het bewijsmateriaal voorbereiden voor de processen die het duister uit de macht moeten zetten. De tijd voor onze grote overwinning komt!

De Agarthanen werken mee aan dit gebeuren door ons de middelen te verstrekken om de duistere kliek hun legitimiteit te betwisten. De kliek ontleent zijn macht aan een serie structuren waarvan de legitimiteit nu ter discussie staat. Even belangrijk is dat wij de basis voor een nieuw bestuur hebben gevestigd waarvan de structuur geworteld is in het Licht. Dit geeft ieder van jullie je, door de Schepper gegeven, persoonlijke soevereiniteit, welvaart en de basis voor een terugkeer naar volledige bewustzijn. Deze documenten zijn dicht bij het punt waarop ze veilig naar buiten kunnen worden gebracht om volledig en open met jullie besproken te worden, zodra jullie nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn. Deze dag nadert snel. Als de tijd van deze werkelijkheid instort, zo geldt dit ook voor de macht van het duister over jullie.

De natuurlijke progressie van dit zonnestelsel gaat een nieuwe werkelijkheid produceren, een realiteit die gebaseerd is op, en gewijd aan het Licht. Hier zullen de gezegende decreten van de Hemel geopenbaard worden, maar de configuratie van dit nieuwe rijk kunnen het duister en zijn creaties niet steunen. Overeenkomstig deze vibratieverhoging, heeft de Hemel in de afgelopen tien jaar een aantal nieuwe aanpassingen geëffectueerd die jullie lichaam, bewustzijn en Geest voorbereiden op het volledig bewustzijn. In deze modus werd je een andere glorieuze uitdrukking van de Hemel. Onze gezegende reis heeft je hier naartoe geleid. Ondanks de grote tegenstand van het duister, hebben wij vastgehouden aan deze volledig-bewuste modus als gevolg van onze gezegende plichten aan het Licht. Ons lied en onze verenigd energieën hebben dit pad gevestigd, en nu volg je dit voor je eigen ‘ascension’. Wij staan klaar, in de volle glorie van het Licht, om jullie opnieuw te verwelkomen voor de wonderen die we dagelijks ervaren. Hosanna zij de Heer!

Vandaag hebben we uiteengezet wat er op jullie wereld gebeurt. Wij verheugen ons op wat onze heilige geheime bondgenoten doen om een nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen en we zijn dankbaar voor alles wat onze verbindingspersoneel ons dagelijks rapporteert. Een nieuwe realiteit, met volledige publieke bekendmaking, is gereed om op deze Aarde te verschijnen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!