Home > > Sheldan Nidle - 6 mei 2014

Sheldan Nidle - 6 mei 2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! We komen weer met meer goed nieuws! Overal op jullie planeet, manifesteren zich gebeurtenissen die jullie vrijheid, welvaart en nieuw bestuur gaan brengen. Wanneer deze wonderbaarlijke cyclus is afgesloten zal er disclosure zijn. We verwelkomen wat er op jullie wereld gebeurt en hoe dat zo glorieus past in het goddelijke plan voor dit zonnestelsel. Veranderingen zijn alomtegenwoordig. Mercurius is letterlijk aan het exploderen met de ene actieve vulkaan die de ander creëert. Venus, Gaia en Mars zitten nu middenin een aantal spectaculaire klimaatveranderingen, die zullen leiden tot de terugkeer van deze bollen naar hun ongerepte realiteit. Ons aandeel hierin bestaat uit het mentoren van jullie grootse transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens. Deze taken worden nu uitgevooerd, terwijl de Hemel jullie voorbereidt op het ontvangen van dit nieuwe bewustzijn. Intussen zijn het duister en haar handlangers aan het haspelen nu het ene na het andere plan om deze onvermijdelijke transformatie te stoppen faalt. Het is de bedoeling dat jullie jezelf veranderen in een galactisch bewustzijn, welke zich snel gaat verspreiden over dit zonnestelsel en een nieuwe en geweldige sterrennatie gaat vormen.

Jullie wereld bestaat feitelijk uit twee. De ene is Binnenaarde en het thuis van jullie Agarthaanse neven. Zij zijn het laatste overblijfsel van de kolonisten die Gaia zo’n 900.000 jaar geleden bevrucht hebben. Eerst bezetten ze het continent dat de meesten van jullie Lemurië noemen. Uiteindelijk verhuisden ze een deel van hun kolonie naar Binnenaarde. Het is deze laatste groep die het laatste bastion werd van hetgeen Lemurië betrof. De Atlantiërs vielen aan en claimden het oppervlakte rijk voor zichzelf op. Dit leidde uiteindelijk tot een sudderend conflict, dat zo’n 13.000 jaar geleden overkookte. De Atlantische aanval op het oude Ionia (Zuid-Europa) mislukte en veroorzaakte de ontploffing van oude gaskamers die het land omhoog hielden. Atlantis zonk onder de zee. Wat er over was na een grote migratie door de Atlantiërs naar een ander sterrenstelsel waren jullie beperkt bewuste voorouders en de Atlantische opvolgers, de Anunnaki. Deze twee groepen smeedden de volgende 13 millennia van jullie geschiedenis. De “Gouden Tijdperken” waren de eerste serie ervaringen met de Anunnaki als jullie nieuwe meesters.

Zelfs de oude Chinezen, Mesopotamiërs, Indianen en Egyptenaren wisten precies hoelang geleden dit gebeurde. De ons toegewezen taak was om over jullie te waken en alleen in te grijpen wanneer de Hemel het hiermee eens was. Deze handelswijze leidde tot een aantal messiaanse missies en de opkomst van talloze religies, welke de Anunnaki en hun handlangers wijzigden in wat zij dachten volledig aanvaardbaar te zijn voor hun kwaadaardige doeleinden. De consequenties van hun acties ontwikkelden zich tot de haat en verdeeldheid die de mensheid tot op de dag van vandaag teisteren. Deze geschiedenis is van groot belang voor jullie om te begrijpen wat er gebeurt. Jullie wereld ontwaakte en werkt momenteel naarstig om de enorme fouten uit het verleden te corrigeren. De meest belangrijke hiervan is het gehoorzamen aan een autoriteit die haar mensen en de wereld kwaad wil doen. De mensheid leert verder hoe zij kan helpen, in plaats van Moeder Aarde te kwetsen. Deze verlichte handeling veroorzaakt reacties die leiden naar een nieuw tijdperk voor de mensheid. Het bereidt jullie tevens voor op disclosure.

Disclosure stelt ons in staat om snel door te gaan met de volgende stap, een enorm mondiaal eerste contact met jullie. We keken eerder toe toen de duistere garde het begin van nieuw bestuur vermorzelde! We wisten, ondanks deze vroege moeilijkheden, dat jullie zouden triomferen over het duister. De laatste twee jaar was een finale pas op de plaats te zien van de handlangers van het duister om overeind te blijven. Deze laatste serie acties faalde. Wat er nu gebeurt is de laatste stap tussen hetgeen ging gebeuren en onze aankomst. We hadden besprekingen met degenen die het duister omver wensen te werpen en hebben deze beweging zien groeien. Ze hebben hun haat van zich afgeworpen en wensen nu alleen nog het duister uit de macht te zetten. De rest zal volgen zoals het nodig is. Nieuw bestuur zal het podium vormen voor onze aankomst. De oppervlaktemensheid is veel te lang afgesneden geweest van haar buitenaardse oorsprong. Het is tijd voor hernieuwde verbinding. Het is tijd voor een grootse reünie die jullie terugbrengt naar je oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn. Het is tijd dat jullie je herenigen met jullie Lemurische neven om samen een nieuwe sterrennatie te smeden.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We zegenen en prijzen de Hemel voor al haar glorie en wijsheid. Het moment voor een grootse viering is gekomen. Onze geliefde bondgenoten sluiten een zeer geweldige serie ondernemingen af die de macht en de leugens van de duistere garde en hun eindeloze handlangers, die klaar lijken te zijn om onze heilige taken te vertragen, gaan beëindigen. De Hemel en haar ambassadeurs arriveren. Het duister moet nu toestaan dat alles dat ons werd gegeven gaat verschijnen. Het Licht is daadwerkelijk triomferend! Het pad naar Waarheid, Welvaart en Verlossing is aanwezig. Dit pad zal jullie eerst leiden naar feiten en werkelijkheden die de aankomst van onze ruimte en spirituele families mogelijk maken! Hun aankomst is het teken dat het tijd is om te beginnen met leren en begrijpen van de wonderen die inherent zijn aan volledig bewustzijn. We aanvaarden jullie als onze enthousiaste kinderen. Er is veel te leren, doen en begrijpen in deze nieuwe en goddelijke dimensie!

We zullen allemaal leven in een wereld gevuld met de essentie van de Hemel en gehuld in de vreugde die komt van Eenheid met de Schepper! Jullie zullen de vervoering ervaren en je Ziel gevuld voelen met de hemelse en reinigende muziek van Liefde en van Licht! Hier ben je gezegend en je gebruikt dit om het goddelijke plan in de verschillende fysieke rijken te ontvouwen. Dit ligt voor jullie in het verschiet. Wij, als Geascendeerd collectief, zijn hier om jullie door de eerste ogenblikken van deze eindeloze glorie te helpen. Lang geleden begonnen we door de spirituele sluier heen te gaan en herontdekten we precies wat volledig bewustzijn inhoudt. We weten veel. Toch begrijpen we dat volledige kennis van dit rijk meer vergt dan een moment om het de baas te worden. Het duurt levens, die elk letterlijk meer dan een millennium lang duren. Samen gaan we onze gezamenlijke kennis gebruiken en een nieuwe sterrennatie produceren.

Wanneer jullie de beperkingen van je huidige leven passeren en het oneindige bereiken, dan verander je. Je wordt iemand die de manieren van deze huidige wereld voorbij is gegaan en heeft geleerd wat de Hemel van ons allemaal verlangt. In dit licht kun je zien wat er nodig is en wat door je moet worden afgeschud. Je zult leren waarom je hier bent en wat er van je wordt verwacht. Je levenscontract wordt zichtbaar voor je, net zoals de gehele inhoud van je persoonlijke Akasha-gegevens. Je zult in staat zijn makkelijk te converseren met je spirituele gidsen en diegenen ontdekken die jou kunnen adviseren in de fysieke wereld. Deze openbaring veroorzaakt een vloedgolf aan wijsheid en geeft je een gids m.b.t. tot de wijze waarop je je leven het beste kunt leiden en je medemens kunt helpen. Je bent in staat nieuwe verantwoordelijkheden te aanvaarden en te leren hoe een ware gemeenschap te vormen, gebaseerd op jullie nieuwe vaardigheden en die van anderen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag onderzochten we de prachtige dagelijkse gebeurtenissen verder. We bekeken de veranderingen die plaatsvinden en ontdekten waar ze toe leiden. Het langverwachte punt van vreugde is nabij! Spoedig zal de volledige omvang hiervan zich manifesteren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl