Home > > Sheldan Nidle - 13 februari 2018

Sheldan Nidle - 13 februari 2018

Selamat Balik. We zijn terug om te rapporteren over hetgeen zich achter de schermen ontvouwt. De duistere cabal verliest, in het algemeen, de macht over de mensheid. Er vormt zich een nieuw en stralend Licht, wat het mogelijk maakt dat vele gebeurtenissen zich gaan manifesteren. De strategieën die we zo nu en dan toepassen zijn ontworpen om de cabal systematisch te verslaan. Het resultaat hiervan, de herwaardering van de valuta, komt elke dag dichterbij, hetgeen op zijn beurt zal resulteren in een mondiale valuta reset. Onze aardse bondgenoten en hun vrienden bereiden zich methodisch voor om deze wereld zoals jullie die kennen te transformeren.

We staan vandaag aan de uiterste rand van de Victorie. Geduld en scherpzinnigheid (interne wijsheid) leiden ons naar de manifestatie van de galactische gemeenschap waarvoor we allemaal zo lang hebben gewerkt. Het staat klaar om een waarlijk prachtige realiteit te worden, gebaseerd op het principe van Eenheidsbewustzijn. De totale arrogantie van het duister bewijst hun ondergang te zijn. Ze dachten dat we schaakten: in werkelijkheid speelden we Chinees Dammen, hetgeen meerdere spelers en strategieën behelst. Jullie hebben de overhand. Weet dit in het diepst van je hart. Uiteindelijk heeft de cabal geen kans te overleven. We zijn bezig hun ondergang te zien.

We willen een aantal van de huidige ascentiesymptomen, die velen van jullie ervaren, bespreken. Het betreft jullie keelchakra en jullie nu actief wordende “dromenbron” chakra, dat is gelokaliseerd in het gebied van de occipitale lob (aan de basis en achterkant van het hoofd). Ten eerste, het keelchakra. Sommigen van jullie hebben voortdurende droge-hoestaanvallen. Deze ontstaan niet in jullie longen, maar vanwege irritatie in de keel en het strottenhoofd. Dit chakra helpt prana-energie te verzamelen die het lichaam versterkt en zuivert. Het dient tevens als de communicator voor je bewustzijn doordat het je kracht om je Waarheid te spreken met vertrouwen en onvoorwaardelijke Liefde activeert. Het keelchakra coördineert eveneens de energieën van je lichaam met de regelende bewustzijnsenergieën van het hoofd – een symbiotische dans.

Nieuwe trillingen nemen toe en beïnvloeden de hoofd-chakra’s, in het bijzonder jullie “dromenbron”. Met deze activering ervaren velen levendige dromen, hoofdpijn en/of slapeloosheid. Sommigen, met name degenen met paranormale vaardigheden, krijgen gewoonlijk hoofdpijn van het “flessenhalzen” van informatie, wat ongemak in dit gebied veroorzaakt. Het is belangrijk deze symptomen te herkennen en om hun centrum te omringen met grote spirituele bescherming. Terwijl jullie deze upgrades assimileren, is het goed om lief te zijn voor jezelf en je familie, zuiver water te drinken, te rusten en in de natuur te zijn. We moedigen mensen aan hun ervaringen met elkaar te delen, daar samenkomen in groepen essentieel is. Het hoofdchakra assisteert nieuwe energieën bij het binnenstromen in ons bewustzijn. De wereld verandert nu snel. Vraag alsjeblieft om onze assistentie. We zijn bij jullie.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het moment is gekomen om de Hemel te bedanken voor wat op het punt staat te worden onthuld. De oude corrupte politieke gang van zaken is gedoemd te verdwijnen, om op een gezegende manier door een nieuwe, genoemd NESARA en GESARA, te worden vervangen. Jullie zullen je in het goddelijke licht van vrijheid dompelen en het vermogen krijgen je vreugde te vervullen. Deze innerlijke passie is je motivator en zal het meest genereuze geschenk van de Hemel zijn. Het is een teken van hoezeer de Hemel jullie Liefheeft en hoe intens jullie hoogst persoonlijke succes wordt gewenst! Het zal de beloning zijn voor alles wat jullie doen waarbij de Hemel kan worden bedankt voor het schitterende werk dat wordt gedaan om jullie dromen tot vervulling te brengen!

Jullie toegenomen nieuwsgierigheid is voor ons een wonder en het verandert jullie eeuwenoude visie op dit rijk. Als gevolg van de nieuwe energieën die jullie teweeg hebben gebracht lijkt het alsof de wereld niet in balans of rechtvaardig is, waarbij ongewenste oorlogen jullie niet langer van slag brengen. Degenen die lang over deze wereld hebben geheerst kunnen jullie niet langer als dociele marionetten zien, maar als mensen waarmee rekening dient te worden gehouden. Dit is opnieuw een teken dat erop duidt dat wat voorheen normaal is geweest niet langer van toepassing is. Jullie hebben nu eveneens een meer inzichtelijk begrip in de wegen van genade.

Heb geduld. Weet van binnen dat een memorabel gewijd plan, dat is voorbestemd om al diegenen die dat waarvoor het staat vurig proberen te verhinderen, in aantocht is. Wat zich ontvouwt is de hervorming naar deze nieuwe en welvarende realiteit. Elke dag zijn er vele gewijde decreten uitgevaardigd en bekendgemaakt. Een onbezoedelde nieuwe wereld zal zich manifesteren waarbij alle bestaande obstakels zullen worden getransformeerd. Geniet van wat er ontstaat en sta deze prachtige nieuwe realiteit toe te verschijnen. Laat ons deze taak volbrengen in de naam van alles dat heilig en diepgaand is. Halleluja!

Vandaag hebben we opnieuw verslag gedaan van wat er op jullie wereld tot uiting komt. Lang geleden door het Licht beloofde gebeurtenissen beginnen zich om jullie heen eindelijk te manifesteren. Zie dit als de eerste bevestiging van een verbazingwekkend, vrij en welvarend rijk. Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!