Home > > Sheldan Nidle - 27 februari 2018

Sheldan Nidle - 27 februari 2018

Selamat Balik. De schoonmaakoperatie gaat verder. Onze bekroning op de overwinning komt dagelijks dichterbij. De meesten van de belangrijkste bases en bolwerken van de cabal zijn totaal vernietigd. Onze lijst van arrestaties wordt met de minuut langer. Ondertussen dringt het plan om de Nieuwe Republiek te implementeren zich aan, hetgeen onze bondgenoten bekrachtigt om uiteindelijk de VC Inc. over te nemen. De RV gaat door zich te ontvouwen en komt eraan. Onze bondgenoten ontdekken nu hoe zwak de cabal pas echt is geworden. De paar overblijvende sterke punten worden elke dag minder. De lang beloofde welvaart nadert systematisch de leveringsdatum. Een zeer veelzeggend moment is gearriveerd waarop de basis voor een nieuwe realiteit en een gouden tijdperk zal worden gelegd.

Onze missie is gebaseerd op het uitvoeren van een serie hemelse richtlijnen. Deze decreten werden uitgevaardigd om te helpen bij de terugkeer van de mensheid naar haar vroegere staat van volledig bewuste galactische mensen. Het is essentieel om een nieuw rijk te realiseren, vrij van de belemmeringen die werden beraamd in de meedogenloze intriges van de doortrapte cabal en haar vele hielenlikkers. In het verleden werkten velen van onze verschillende groepen bondgenoten apart en hun inspanningen waren ongecoördineerd. Met onze steun leren ze ‘Vloeiende Groepsdynamica’ kennen, hetgeen heeft geholpen de verschillende Lichtgroepen samen te voegen tot een niet te stoppen kracht. Hun gezamenlijke inspanning is bezig te bewijzen de genadeslag te zijn die het duister kan verpletteren. Naarmate het licht groeit, krimpt het duister. Jullie kloppen nu aan de rand van disclosure, dat een gouden tijdperk van onvoorstelbare vrede en de dageraad van onbeperkte welvaart aankondigt! De oude realiteit is tanende en een nieuwe en glorieuze wereld wordt stevig op zijn plaats gegrondvest! Halleluja! Halleluja!

We possess an ever-expanding dynamic whose momentum cannot be denied and the dark realize this. The cabal knows its time is coming to an end. Many of the wicked factions on your planet have surrendered and negotiated agreements for their cooperation. There still remains however, an obstinate clique that refuses to surrender, and is resolved to fight and wreak havoc to the bitter end. This is unfortunate, as it creates only confusion and doubt in the minds and hearts of Lightworkers where none should exist. However, the forces of Light are growing in number and are united/of one mind/like-minded in their sacred purpose. Nothing, and no one, can keep Gaia and all her people from experiencing this expansion in consciousness.

Wij bezitten een immer uitbreidende dynamiek waarvan het momentum niet kan worden ontkend en het duister realiseert zich dit. De cabal weet dat haar tijd ten einde komt. Velen van de verdorven facties op jullie planeet hebben zich overgegeven en onderhandelden over overeenkomsten t.a.v. hun medewerking. Er blijft echter nog steeds een obstinate kliek over die weigert zich over te geven en vastbesloten is tot het bittere einde te vechten en onheil te stichten. Dit is ellendig, aangezien het alleen maar verwarring en twijfel zaait in de gedachten en de harten van Lichtwerkers, waar het niet zou moeten bestaan. De Lichtkrachten groeien echter in aantal en zijn verenigd/eensgezind/gelijkgestemd in hun gewijde doelstelling.

De volgende fase/stap in onze strategieën wordt bijna onthuld. Vloeiende dynamica voegt de vele verschillende groepen samen die tot voor kort niet samenwerkten. Nu ze dat wel doen zijn wonderen mogelijk en vinden die plaats op een dagelijkse basis. Nadat jullie eenmaal welvaart in jullie handen hebben zullen vele onbekende technologieën worden vrijgegeven. Deze technologieën, die al op jullie planeet bestaan, zullen voorzien in veilige methoden om jullie water, lucht en land te reinigen. Healing-technologieën zullen jullie kapotte medische systeem vervangen. Stel je een wereld voor, vrij van chemtrails, fluoride in het water of grond, ontdaan van voedingsstoffen. Ja, visualiseer een wereld met schone, heldere luchten, zuiver drinkwater en organische landbouwgronden. Stel je voor hoe je lichaam vibrationele medicijnen gebruikt om je fysieke aandoeningen te genezen. Vorige keer vertelden we jullie over de integratie van het keelchakra en de Droombronchakra. Deze chakra’s blijven rusteloze slaap, levendige dromen, hoofdpijn en voortdurende droge hoest veroorzaken, die af zouden moeten gaan nemen na de Lente-equinox. Je Droombron is een nieuw chakra dat je zal helpen bij je verbindingen met galactische en spirituele rijken.

Gegroet! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Vandaag komen we om de kunst van het barmhartig zijn te bespreken. Meer dan simpelweg vriendelijk te zijn, is het feitelijk een innerlijke gemoedstoestand. Leer pal te staan voor de Waarheid, terwijl je terzelfdertijd vriendelijkheid uitstraalt. In deze onzekere tijden dien je de wereld te zien als meer dan het nieuws dat wordt gerapporteerd door de mainstream media. Het gaat erom hoe je Gaia ziet en hoe je haar een betere plaats kunt maken voor allen die op haar leven. Een belangrijk aspect van jullie reis is barmhartig te zijn en je vredig te voelen terwijl jullie doorgaan de machtsstructuur van de duistere cabal te ontmantelen. In jullie steeds veranderende leeftempo moeten jullie leren hoe genade toe te passen en af te zien van een louter emotionele respons. Barmhartig zijn wordt derhalve de sleutel, aangezien het de toon zet voor wat je ziet of zegt en hoe je reageert op de realiteit die je voor jullie zelf creëren.

De sleutel tot barmhartig zijn is om in een chaotische en onevenwichtige wereld verstandig en gecentreerd te blijven. Het is belangrijk de steeds veranderende leefomgeving om je heen te begrijpen. Inzicht is ook de basis om je hartruimte in Liefde te houden. Iedereen is als een vlinder die gevangen is in de wervelende winden van verandering. In deze snelle werveling worden ideeën geboren en samengesteld. Omdat de enorme hoeveelheid scenario’s die jullie bewustzijn bombarderen verwarring en twijfel kunnen veroorzaken, moedigen we jullie aan om de kunst van het onderscheiden en barmhartigheid toe te passen in jullie dagelijkse bezigheden. Deze kwaliteiten kunnen jullie van ongerustheid bevrijden. Deze kwaliteiten voorzien je van antwoorden op de problemen die je zult tegenkomen wanneer jullie je nieuwe realiteit creëren.

Eenieder van jullie is een vreugde voor onze collectieve harten. We realiseren ons hoever jullie gekomen zijn in deze afgelopen twee decennia! Jullie zijn op een weg naar het succes dat jullie de terugkeer van volledig bewustzijn zal brengen. We vinden het daarom verstandig dat we jullie informeren omtrent deze veranderingen en vragen jullie door te gaan met naar binnen te gaan, je te focussen en visualisaties te gebruiken om jullie vooruitgang te versnellen. Jullie, geliefde Harten, zijn een wonderbaarlijke groep die net begint jullie enorme potentieel te tonen. De volgende belangrijke serie veranderingen door de Hemel zal jullie mentale en emotionele vaardigheden verder versnellen. Zoals je weet, is je hart een enorme elektrische centrale die in veel gevallen jullie brein evenaart. Dit proces zal doorgaan terwijl jullie vernieuwingen aan je breinchakra’s en aan je hart ondergaan. Deze veranderingen zullen je nieuw gevonden potentieel vieren en je beter voorbereiden op de ontmoeting met jullie galactische mentoren.

Vandaag vervolgden we onze berichtgevingen! De tijd voor een grote verandering in deze realiteit nadert. Het is tijd om de pijn en het lijden naar vreugde, vrede en welvaart te transformeren! De duistere cabal heeft tijd gehad om gracieus te veranderen en faalde. Een nieuwe dag, die een stijlvol tijdperk voor de mensheid zal brengen, daagt! Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!