Home > > Sheldan Nidle - 13 oktober 2015

Sheldan Nidle - 13 oktober 2015

13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Deze realiteit gaat door met verschuiven terwijl jullie een tijdperk van enorme transitie betreden. De verschillende welvaartsprogramma’s wikkelen de verplaatsing van fondsen naar hun uiteindelijke distributiecentra af. Al deze fondsenverplaatsingen zijn een herinnering aan het feit dat het nieuwe financiële systeem klaar staat om in werking te treden. We zien eindelijk dat de financiële kant van deze nieuwe realiteit klaar is om werkelijkheid te worden. De duistere cabal ziet hoe dicht deze wereld het punt van formele ‘disclosure’-mededelingen, door jullie belangrijkste regeringen, genaderd is. Onze connecties hebben deze duistere schooiers gewaarschuwd dat hun lange golf van onverschillige terreur ten einde zou komen. We zijn degenen die de afgelopen twee decennia bezig zijn geweest om ervoor te zorgen dat een aantal wettelijke voorbereidingen succesvol en tijdig afgerond zouden worden, uiterst dankbaar. Dientengevolge zijn de scenario’s van het duister om hun ondergang enigszins uit te stellen op dit moment voor hen niet beschikbaar. Aldus kan het nieuwe welvaartssysteem, dat gekoppeld is aan een nieuw financieel systeem, niet langer tegen gehouden worden. Daarbij is het einde aan de UFO-doofpot op handen. We hebben geweldig nieuws van onze vele aardse bondgenoten.

Tot voor kort zijn onze schepen aangevallen door de geheime ruimtevaartuigen van de V.S., Canada, Groot-Brittannië en Duitsland. Deze voertuigen zijn werkelijk een ergernis en we kunnen niet wachten tot deze duistere lastpakken eindelijk een vliegverbod krijgen. Het afgelopen Gregoriaans jaar zijn we begonnen een grotere macht dicht rond de aarde te stationeren. Deze schepen zijn in staat beter toezicht te houden op hoe de oppervlakte van Gaia verandert. Gaia activeert langzamerhand een aantal sleutel-knooppunten die bewegingen die jullie oppervlaktewereld zo enorm zullen veranderen, karakteriseren. De meeste van deze veranderingen zullen echter niet eerder volledig geactiveerd worden totdat jullie veilig Binnenaarde kunnen betreden. Hier kunnen de Kristallen Lichtkamers het proces van de terugkeer van een ieder van jullie naar een volledig bewuste staat, voltooien. De cabal gebruikt haar primitieve concepten van de werkelijkheid en poogt op één of andere manier het onvermijdelijke uit te stellen. Dat bewijzen de zinloze moorden op verschillende homeopathische artsen. Desondanks heeft het duister gefaald. Het doet je je enkel verbazen over deze vervelende groep van nu tandeloze schurken. De plannen voor hun arrestatie vorderen gestaag.

Terwijl de oude werkelijkheid van het duister langzaam uiteen valt, dienen jullie opnieuw vast te stellen hoe jullie de realiteit waarin jullie leven, zien. Op dit moment is er een proces aan het ontstaan dat verwijst naar de manier waarop jullie de rijkdom op deze aardbol waarnemen. Dit proces maakt deel uit van een grotere verandering, die de manier waarop de oppervlaktewereld van jullie is opgebouwd, zal veranderen. De oude families en het nieuwe bestuur weten dat ze letterlijk de “stier bij de horens” moeten vatten om deze talloze visies te wijzigen. Jullie werden hoofdzakelijk grootgebracht in een wereld die, behalve de opkomst van nieuwe elektronica, voornamelijk werd geregeerd door overtuigingen die sinds de opkomst van de Europese Renaissance zijn blijven bestaan. We hebben hier lange discussies over gevoerd met een groot aantal uiterst invloedrijke interculturele groepen. In veel gevallen hebben we ons vermomd zodat deze discussies niet beïnvloed werden door wie we zijn. Deze serie vrijmoedige gesprekken is het begin van het ervaren wat er nodig is om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Jullie dienen je overtuigingen op een veel snellere manier aan te passen dan jullie nu ondervinden.

We hebben van afstand toegekeken hoe andere buitenaardse samenlevingen hun vaste overtuigingen hebben omgebogen. Deze studies lijken te bewijzen dat een belangrijke sleutel voor het slagen van deze buitenaardse samenlevingen een snelle verandering in de basisovertuigingen is. Dit is waarom we besloten hebben om ons mentorsysteem in te stellen. Jullie zullen daadwerkelijk te zien krijgen hoe de natuurlijke vooruitgang van jullie samenleving ontkracht kan worden. Onze wetenschappers zagen dit als essentieel aangezien jullie oorlogstechnologie zich zo veel sneller ontwikkelde dan elk ander onderdeel van jullie nieuwe technologie. Deze duistere trend moest worden tegengewerkt. Het resultaat was jullie creatie van NESARA en de verandering van aanpak in de wijziging van het oude financiële systeem door een aantal van jullie moedige wettelijke teams. Deze gezamenlijke operatie om jullie vaste overtuigingen te wijzigen nadert het punt waarop we dit kort en bondig met jullie kunnen bespreken. Dit proces is één van de eerste onderwerpen die door jullie mentoren met jullie besproken zullen worden. Zoals we al eerder duidelijk gemaakt hebben, is volledige kennis van jullie ware geschiedenis nogal noodzakelijk. Dit is iets dat in de nabije toekomst onomwonden aan jullie overgebracht dient te worden door jullie Opgestegen Meesters en ons!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met wat advies voor jullie. Op dit moment bestaat er een voortdurende immense instroom van kosmische kernenergie. Deze energie is gigantisch. Het zet een hergroepering van jullie energievelden op gang. Deze operatie is er één van een goddelijke soort. Voel maar eens hoe zeer jullie aan het veranderen zijn. Daardoor kunnen jullie steeds iets langer een glimp opvangen van jullie toekomstige realiteit. Jullie kunnen deze frequenties zelfs niet voor een korte periode verdragen zonder de hulp van deze energie. Deze zaken stellen jullie in staat te zien wat er voor jullie in het verschiet ligt. Grote series verantwoordelijkheden zijn voor jullie en voor ons op komst. We zijn ons ervan bewust hoeveel jullie nog moeten leren over de fysicaliteit en jullie plaats daarin. Daarom hebben we met de Hemel afgesproken dat jullie een aantal speciale lessen krijgen als het nieuwe bestuur stevig geïnstalleerd is. Deze lessen zullen jullie informeren over jullie verloren gegane geschiedenis en welke invloed dat heeft gehad op jullie voorouders. In feite houdt deze geschiedenis consequenties in die voor jullie essentieel zijn om te kennen.

Terwijl jullie Geestelijk en in bewustzijn groeien, worden jullie je meer bewust van hoe verschillend en hoe gemanipuleerd jullie samenlevingen zijn. We hebben onze gezegende begeleiding ingezet om vele van jullie te helpen de daaruit voortkomende moeilijkheden in jullie levens te overwinnen. De Menselijke Geest werd in eerste instantie voornamelijk verstoord door de verschrikkelijke daden van de Atlantiers. Wat er nu aan het ontstaan is, zijn wegen om eindelijk te ontzenuwen wat er bijna 13 millennia geleden is gebeurd. Deze gebeurtenis is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wij zijn jullie spirituele supervisors. Als zodanig kijken we constant naar jullie om en bieden we spiritueel gezien positieve manieren om jullie problemen te overwinnen. Deze goede daden zijn één van de manieren waarop we jullie helpen. We bidden en visualiseren hoe jullie met je leven vooruit kunnen gaan. Dit mededogen is een ander deel van onze taak. We willen graag dat jullie een beter begrip krijgen van hoe dit werkt. We willen dat jullie ons zien als onderdeel van een goddelijk partnerschap. De Hemel is dit nu aan het uitbreiden. Hosanna! Hosanna!

Barmhartigheid en genade zijn de belangrijkste onderdelen van goddelijke dienstbaarheid. Wij Meesters doen ons best om erop toe te zien dat de belofte van de Hemel om jullie nooit in de steek te laten, nauwkeurig wordt opgevolgd. Een ieder van ons geeft gehoor aan de positieve boodschap van goddelijke barmhartigheid: als er een manier is zal hij door ons gevonden worden. Wij komen eveneens bij een ieder van jullie om jullie te laten zien hoeveel genade jullie op een goddelijke manier bezitten. Voor iedere levende Ziel die op dit oppervlak van Gaia bestaat zal gezorgd worden en een gezegende oplossing zal zeker gezocht worden. Jullie kwamen hier naar een eerder vermaledijd rijk. Nu is het duister zich aan het terugtrekken en de golven van Licht brengen in deze werkelijkheid iedere dag wonderen teweeg. We verheugen ons dat onze goddelijke dienstbaarheid jullie, hoe gering ook, geholpen heeft bij deze gewijde reis naar een nieuw rijk. Dit land van Licht zal haar zusterplaneten zegenen met een nieuwe manier van leven en zal het een ieder van jullie mogelijk maken jullie wonderen en genade naar deze 11 afzonderlijke, in banen rondtrekkende rijken van Licht te brengen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Velen beschuldigen ons ervan te positief te blijven. Ons antwoord is dat Liefde is gekomen en een nieuwe serie wonderen zal iedereen bevrijden van schuld en gebrek aan vrijheid! Het slotdeel van de dans is bijna voorbij. Laat jullie vrijheid en nooit eindigende voorspoed maar komen! Op Vrijheid en op Waarheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!