Home > > Sheldan Nidle - 20 oktober 2015

Sheldan Nidle - 20 oktober 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Deze realiteit wordt in sneltreinvaart ontmanteld door de verschillende beslissingen van een nieuwe groep uit de oude families en nieuwe koninklijken in Europa. Hun besluiten maken een snelle ondergang van het veelkoppige monster, dat de cabal is, mogelijk. Degenen die betrokken zijn bij de juridische aspecten van deze operatie, zijn tamelijk tevreden dat deze belangrijke beslissingen eindelijk worden genomen. Onze liaisons rapporteren dat het nieuwe financiële systeem en zijn vele onderdelen in feite vervolledigd zijn. Wij verwachten dat deze net voltooide onderdelen de Federale Reserve van de V.S. en haar talloze bondgenoten van centrale banken, onder handen zullen nemen. De vele precedenten die zijn geschapen door onze juridische afdeling beloven een snel en eenvoudig offensief. Deze banken ontberen een ondersteuning door edele metalen die de wereld werd aangeboden door het nieuwe financiële systeem. Daarom denken we dat dit nieuwe systeem vóór het einde van deze Gregoriaanse maand een nieuwe financiële werkelijkheid kan voortbrengen. Deze gebeurtenissen geven duidelijk aan dat de vele herwaarderingen van valuta en de imposante mondiale valuta reset zijn afgerond, en in werking gesteld kunnen worden. Dit is de tijd waarin een hele groep van nieuw bestuur operationeel zal zijn. Deze nieuwe regeringen zullen eindelijk een einde maken aan de decennialange UFO-doofpot!

Wanneer deze doofpot op mondiaal niveau gelicht wordt, kunnen we beginnen een aantal programma’s uit te zenden die jullie zullen informeren over wie wij zijn en over jullie buitenaardse oorsprong. Wat de Atlantiers hun politieke dissidenten hebben aangedaan was een duidelijker wordend teken van hun gehoorzaamheid aan het duister. Deze politiek werd opnieuw volledig gedemonstreerd door de duistere daden van hun opvolgers, de Anunnaki. Jullie zijn vanaf die tijd getrakteerd op een serie leugens en desinformatie. Wij, in het Licht, zijn van plan deze geschiedenis aan jullie uit te leggen en dan in het bijzonder de vele manipulatieve verhalen die zijn opgenomen in jullie geschiedenisboeken. Sinds de kindertijd hebben jullie gretig alles dat de autoriteiten jullie vertelden, geslikt. Deze serie valse kerninzichten werd steeds opnieuw herhaald. Oorlog is een psychopathische activiteit. Hetzelfde kan worden gezegd over haat en het valse gevoel van een schadelijke superioriteit over degenen die je geleerd werd te haten. De stijging van jullie bewustzijn is een proces dat begint de serie leugens, wat betreft haat en soortgelijke gevoelens die jullie opgediend werden, aan stukken te breken. Jullie beginnen nu te twijfelen aan wat er jullie werd verteld. We wensen onze technologie te gebruiken om jullie te laten zien wat er sinds het begin van de laatste eeuw is gebeurd!

Deze wereld van jullie is bezig ten goede te veranderen. Eerst gebeurt het ongemerkt. Daarna kunnen deze veranderingen, op het juiste moment, openbaar worden gemaakt. Dit proces van maatschappijverandering voltrekt zich onder grote bescherming zoals lang geleden al was besloten. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze operaties overkoepelen de Amerika’s, Europa en Azië. Een nieuwe serie beleidsplannen is afkomstig van de oude families toen een nieuwe generatie leden van hun verschillende raden aan boord is gestapt. Deze nieuwe beleidsplannen doen deze operaties, waarover enkele weken geleden overeenstemming is bereikt, versnellen. Daarom staan jullie heel dichtbij het voor jullie ogen zien opbloeien van nieuw bestuur, jullie overvloed en een nieuw financieel systeem! Onze liaisons zijn nogal opgetogen over wat er op dit moment ontstaat. Deze zich manifesterende nieuwe realiteit vraagt van jullie deze in een nieuw licht te zien. Deze nieuwe besturen zullen transparant zijn en dienen door jullie nauwlettend in het oog te worden gehouden. Jullie inzet is echt noodzakelijk. De sterke relatie tussen bestuur en jullie zelf is meer dan ooit zowel noodzakelijk als vereist!

Zoals jullie kunnen zien, begint een stille revolutie zichtbaar te worden. Een ieder van jullie is de ware reden voor deze dramatische verandering. Jullie dienen de National Economic Security and Reformation Act (NESARA) te zien als slechts de eerste stap in een mondiale gebeurtenis die een einde zal maken aan schuldenslavernij en die jullie een steeds groter wordende voorspoed zal brengen. Jullie mooiste dromen zullen binnenkort uitkomen. Daarbij zal de UFO-doofpot getransformeerd worden in iets waarbij jullie ons kunnen ontmoeten. We zien dit moment als een ware scheidslijn in jullie geschiedenis. De bijna 13 millennia van een mondiale quarantaine zullen ten einde komen. Jullie mentoren zullen in eerste instantie de tijd nemen om zichzelf te introduceren en jullie in detail uit te leggen wie jullie werkelijk zijn. Dit is nog maar het begin van een groots avontuur, dat afgesloten zal worden met jullie goddelijke verblijf in je eigen gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamer. Dan zullen jullie volledig bewust worden en je herenigen met de Agarthanen en met ons. Jullie interactie met de Hemel zal volledig hersteld worden. Een nieuwe sterrennatie zal geboren worden! Jullie zullen je bestemming bereiken! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! In de huidige tijd worden jullie gebombardeerd met extra dimensionele energieën. Deze jagen de vele updates aan jullie fysieke en niet-fysieke lichamen op een gezegende manier aan. Het draait hierbij allemaal om integratie. De nieuwe fysieke componenten dienen in hun vele spirituele onderdelen met jullie fysieke en mentale delen te versmelten. Op deze manier stelt de Hemel jullie snel in staat om je op succesvolle wijze in steeds hoger wordende niveaus van bewustzijn te bewegen. Dit goddelijke proces vindt plaats in samenwerking met onze bondgenoten en vennoten. Jullie worden eveneens voorzichtig veranderd in jullie waarnemingen en jullie manieren om met dit rijk om te gaan. Dit is hoe wij werden voorbereid op onze transformatie. Zie deze kostbare aanpassingen als een heilige kus van de Hemel. Jullie zijn waarlijk gezegend en onder onze hoede. Lang geleden ontwikkelden we ons door gelijksoortige veranderingen. Het nam een aantal levens in beslag om dat te bereiken. Het resultaat was een geweldige staat van genade en goddelijke dienstbaarheid.

Terwijl jullie je door de laatste stadia aan het begeven zijn, die jullie naar het rijk van fysieke Engelen terugbrengen, besef dan diep in je hart de wonderbaarlijke gelukzaligheid die jullie te wachten staat. Jullie zijn een uiterst bijzondere groep mensen. Jullie hebben ongelofelijke zorgen gekend en zijn talloze keren in levens beland waarin jullie daadwerkelijk beproefd werden. Jullie hebben de dood, epidemieën en de bijwerkingen van ongebreidelde tirannie gezien. Ondanks dat, zijn jullie niet uit handen van de heilige ondersteuning van het Licht gevallen. Dit is een lange beproeving geweest die een gepaste erkenning verdient. Wij maken onderdeel uit van deze ontzagwekkende levens van uitdagingen van het hart en van de wegen van de Hemel. Jullie hebben al deze levens doorstaan. Nu is de uiteindelijke nederlaag van het duister en de schitterende overwinning door het Licht aanstaande! We hebben de verschrikkingen van het leven temidden van deze leugens en omvangrijke tirannie gezien en geobserveerd. Jullie zijn gezegend en krijgen een heilige machtiging voor volledig bewustzijn en een goddelijke terugkeer naar fysiek Engel-schap!

Verdere levens in deze duistere horror zullen jullie bespaard blijven. We wachten jullie op wanneer jullie in vreugde uit de Kristallen Lichtkamers terugkeren. Deze transitie heeft meer tijd in beslag genomen aangezien het duister een donker net van zorgen over dit rijk had geplaatst. Dit is verwijderd! De volgende taak is om dit land te vervullen van vreugde, vrijheid en welvaart. Onze vennoten plaveien al reeds de weg zodat zaken zich kunnen manifesteren, die jullie zullen verbazen. Weet daarom in je hart dat een nieuw rijk zich aan het vormen is. Het is er Eén waaruit de handlangers van het duister formeel verwijderd zijn. Degenen die toejuichen dat waarheid en transparantie jullie regeren zullen jullie volledige inzet nodig hebben. Wees daarom bereid om je nieuwe verworvenheid van Licht en Liefde uit te oefenen. Wees immer dankbaar en bedank de Hemel voor deze uiterst heilige daad van goedertierenheid. Deze Aarde zal getransformeerd worden en jullie zullen je in het land van Agartha herenigen met jullie oude, spirituele, en ruimtefamilies. Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. Jullie zijn heel dicht bij het moment waarop dit schitterende land herboren zal worden. Het duister is zich eindelijk aan het voorbereiden het verzet te staken en zich over te geven. We staan eveneens op het punt om de landingen mee te maken van hen die ons zo lang hebben beschermd. Een waarlijk groots moment is op handen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!