Home > > Sheldan Nidle - 12 mei 2015

Sheldan Nidle - 12 mei 2015

2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu met meer informatie over wat er zich over jullie hele aardbol afspeelt. Momenteel melden die commissies, die belast zijn met de totstandbrenging van verschillende onderdelen die de duistere cabal uit haar macht zal zetten, dat succes geboekt wordt bij de uitvoering van hun taken. Toen we meer dan twee decennia geleden voor het eerst en masse aankwamen, stond deze wereld nog onder volledig gezag van de Anunnaki en hun duistere handlangers. Deze verschillende groepen hadden eveneens de geweldige hulpmiddelen van de Ancharanen tot hun beschikking. Tegen het midden van het eerste decennium waren de Ancharanen en de Anunnaki vertrokken. De handlangers werden plotseling uiteen geworpen. Uit deze nijpende omstandigheden ontstonden hun eerste reacties. Hun luitenants stalen eenvoudig de Amerikaanse verkiezingen van 2000, creëerden 9/11 en startten oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat was hun hoogtepunt. Vanaf toen begon hun macht af te nemen en deze is nu praktisch weg. Onze verschillende aardse bondgenoten zijn bijna zo ver om ze van hun lang bezette tronen te verwijderen. Jullie zullen dit binnenkort kunnen zien en als jullie dit doen zullen jullie je bewust worden van hoelang dit proces heeft geduurd. Deze moedige individuen en groepen die dit doen zijn in feite mondiale helden voor iedereen.

Deze werkzaamheden zullen niet bekend zijn voordat de laatste acties voltooid zijn. Daarom is het belangrijk dat een ieder van jullie zich bewust blijft van wat er zich “achter de schermen” afspeelt. Gedurende de afgelopen paar maanden is de mogelijkheid van de Federale Reserve Bank van de VS om onder volledige onschendbaarheid te handelen weggenomen. Ook hun bankbiljet (de dollar) heeft een enorme aanval te verduren gekregen, die het geld is beginnen te ondermijnen. Deze gelden zullen in de zeer nabije toekomst vervangen worden door speciale VS Gemeenschapsgelden (US Treasury notes). Het wereldse financiële systeem, dat het huidige corrupte systeem zal vervangen, neemt voortvarend haar plaats in te midden van ’s werelds centrale banken. Dit nieuwe monetaire systeem zal er een zijn waarin wereldwijd een serie nationale reserves de dollar zal gaan vervangen. Dit zal gebeuren na de herwaardering van een aantal belangrijke valuta, die op hun beurt een mondiale monetaire re-set af zullen dwingen. Deze gebeurtenissen voltrekken zich momenteel en zijn bijna zo ver om bekend gemaakt te worden. Deze nieuwe valuta zijn gerelateerd aan een mondiale noodzaak om de ontwikkeling van infrastructuur en de opkomst van nieuw bestuur en wereldwijde voorspoed te financieren.

Deze talloze aanpassingen aan jullie mondiale gemeenschappen zijn nog maar de eerste stap op de weg van het ontvouwen van je groeiende bewustzijn in jullie zich uitbreidende realiteit. De meesten van jullie werden geboren in een werkelijkheid waar maar enkelen het geld en de macht bezaten om de realiteit naar hun wens te vormen. Deze soort macht dient iets te zijn wat het aangeboren recht is van iedereen. Alle valuta- en bankhervormingen waar jullie dagelijks van horen maken beslist duidelijk dat deze huidige realiteit een verstoorde werkelijkheid is. Als massa hebben jullie een middel nodig dat deze onberekenbare vervorming verhelpt en deze werkelijkheid terugbrengt naar een punt waar ware mondiale verandering plaats kan hebben. Dit is waar onze aardse bondgenoten nu mee bezig zijn. Als dit eenmaal gebeurt, dan kunnen jullie waarlijk beginnen de aard van hoe deze werkelijkheid werkt vlot te veranderen. Op dat moment kunnen wij en andere volledig bewuste Wezens ingrijpen en een manier verschaffen om jullie terug te laten keren naar jullie families in de Hemel en tussen de sterren. Dit proces houdt uiteraard in dat degenen die nu “heersen” ontdaan worden van hun rijkdom en machtsposities over jullie.

In deze nieuwe wereld zullen jullie je transformatie in bewustzijn voltooien. Het is een wereld zonder geld, bankieren of de noodzaak om iemand anders nodig te hebben voor je leiding. Jullie zullen van binnen begeleid worden door je geweten (jullie hemelse gidsen) en door de wijsheid die jullie eenvoudigweg opdoen door jullie leven met anderen te leven. Deze collectieve wijsheid wordt in onze realiteit geregeld door de Vier Maatschappelijke Wetten. Deze wetten begeleiden ons in het voortdurende toezicht op onze interactie met anderen en hoe we biologisch groeien. We vinden vreugde in de begeleiding van onze levens op een weg die onze goddelijke dienstbaarheid aan elkaar benadrukt en ons voorziet in een verstandige manier om collectief ieder probleem dat onze samenleving tegenkomt op te lossen. Vloeiend management is de manier waarop elk van onze samenlevingen bijeen kan komen en wederzijds het Licht kan dienen. Het eert ieder van ons en maakt het ons mogelijk om elkaar vrijelijk in een waar en eerbaar Licht te zien. Daarom leeft ieder van ons onze levens met de bedoeling de Hemel te eren en onszelf te zien zoals anderen dat doen. We leren precies hoe we tegelijkertijd zowel individuen als een groot met elkaar verweven collectief zijn.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Lang geleden werden we door de Hemel aangewezen om de oppervlaktemensheid geleidelijk naar volledig bewustzijn terug te geleiden. De Hemel lichtte ons in dat dit proces meer dan tien millennia zou kosten om voor elkaar te krijgen. Aanvankelijk waren we met een klein aantal. Aan het begin van de moderne tijd groeide dit aantal tot meer dan 10.000. We komen als een groep in goddelijke dienst bij elkaar om onze vaardigheden te gebruiken voor hulp en bemoediging en om jullie te zegenen. We stonden altijd onder de goddelijke begeleiding van een aards hemels Gezag wiens belangrijkste doel het is de oppervlaktemensheid te zegenen en te helpen. De Hemel bepaalde dat deze missie enorm moest versnellen wanneer Gaia het tijdstip voor jullie gewijde transformatie terug naar volledig bewustzijn zou bereiken. Tot dat moment moesten we jullie gezegende dienaren zijn en in staat om rustig te voorzien in de middelen waarmee jullie getrouw op je pad naar het Licht kunnen voortgaan.

Deze dienstbaarheid gaat door terwijl wij jullie met Liefde en Licht bemoedigen en jullie richting je goddelijke doel leiden. Het duister was, totdat het eindelijk in het midden van het laatste decennium van de 20ste eeuw veranderde, vastbesloten die delen van jullie uit te roeien die deze transformatie mogelijk maakte. Onze inspanningen t.b.v. jullie voorkwamen dat het duister jullie mensheid kon claimen als weer een van haar enorme hoeveelheid slachtoffers. We prijzen jullie voor je kracht en volharding om ons geweldig bij deze taak te assisteren. Samen gaan we nu het duister verslaan en ons herenigen met onze familie, zowel binnen Gaia als in de Hemel en deze Melkweg. We zijn onze ruimtefamilie dankbaar voor hun dienstbaarheid aan deze zaak en voor het onderdak dat Agartha ons gaf. Deze tijd is waar we allemaal op gewacht hebben. We gaan een einde maken aan de amnesie en de afgescheidenheid die het duister en haar aardse bondgenoten ons opdrongen.

Jullie treden een tijd binnen waarin een positieve houding en een zeer bedachtzaam geduld een grote zegen is. Kijk dagelijks naar binnen en doorvoel de veranderingen die de Hemel je geeft. Dit zijn voorbereidingen op wat je lichaam en ziel moeten omvatten terwijl deze realiteit zich naar het Licht verandert. Deze veranderingen maken onderdeel uit van wat momenteel naar nieuwe werkelijkheden leidt. Ze zijn de voorboden van een ware terugkeer naar onze voormalige rollen als fysieke Engelen. De mensheid staat daarom dagelijks op onze stoep als onderdeel van dit uiterst gezegend proces. Het moment van een grootse ontmoeting en viering komt iedere dag dichterbij. We zegenen jullie voor het laten doorschijnen van jullie wonderbaarlijkheid. Wij zijn een ras van volken dat gebruikt is door de Atlantiërs en nu zullen we in triomf uitstijgen boven de rampspoed die over ons is uitgestort door de wrede inspanningen van het duister. Halleluja! Halleluja!

Tezamen hebben we de uiterste rand van een nieuwe dag bereikt! We vragen jullie positief te blijven en je te realiseren hoe dicht jullie nu bij het einde van een zeer tragische realiteit staan. We vragen jullie deze boodschap en jullie innerlijke kracht te gebruiken om deze zeer wonderbaarlijke realiteit te laten manifesteren en wel nu! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!