Home > > Sheldan Nidle - 5 may 2015

Sheldan Nidle - 5 may 2015

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik

Dratzo! We komen en zijn opgewonden over wat er op jullie wereld gebeurt. Onze liaisons melden dat er grote vooruitgang wordt geboekt bij het opzetten van een veilig en betrouwbaar systeem voor de mondiale overdrachten van jullie vele verschillende soorten humanitaire- en welvaartsfondsen. Deze fondsen sluiten op dit moment een proces af dat lang en omslachtig is geweest om een veilige overdracht aan jullie te garanderen. Deze maand begint de veilige afgifte van deze fondsen vorm te krijgen. Deze operatie zal een aantal andere groepen, die ontworpen zijn om sommige regeringen te veranderen en NESARA als operationeel af te kondigen, gereed maken. Deze omstandigheden zullen de uiterst nodige voorbereidingen voor disclosure zijn, evenals het aankondigen van het tijdsschema door de Opgestegen Meesters van een serie zeer belangrijke lessen. Deze verschillende lessen zullen de basis leggen voor wat we voornemens zijn jullie te vertellen. Ons team is letterlijk jaren bezig geweest de beste manier te vinden om jullie van ons bestaan op de hoogte te brengen en wat jullie ascentie in zal houden. We zullen eveneens beginnen uit te leggen hoe onze vele mentoren te midden van jullie zullen opereren. Het is belangrijk dat jullie een perfect begrip hebben van hoe jullie ascentie zich zal voltrekken en hoe jullie je de nodige galactische etiquette eigen zullen maken.

Aldus zal deze komende tijd een groot deel van de model-veranderende gebeurtenissen voortbrengen. Het lijkt veel op hwanneer de Amerikaanse natie in 1781 ontstond. Het is in deze tijd moeilijk voor jullie om je zo’n grote omwenteling voor te stellen. Jullie vroegere overtuigingen zullen grotendeels worden gewijzigd door gebeurtenissen die in een duizelingwekkende opeenvolging zullen gaan verschijnen. We weten precies hoe vreemd dit voor jullie zal zijn. In een heel korte periode worden jullie in wat als een nieuwe wereld zal lijken geworpen. We vragen jullie voorbereid te zijn door je in gedachten voor te stellen hoe vreemd de dingen zullen worden. Stel je voor dat de regering die jullie lange tijd als normaal hebben beschouwd in een oogwenk verdwijnt. Stel je voor dat we opeens vanuit een pseudo-verschijning in een grootse werkelijkheid belanden. Stel je de openlijke wereldwijde verschijning van de Opgestegen Meesters voor! Dit alles is slechts het begin. Er zal bewijs worden geleverd van een holle Aarde en jullie zullen de publieke verschijning van de Agarthanen in jullie midden zien plaatsvinden. Opeens zullen jullie van Planetaire Mensen worden opgestuwd naar een snel ascenderende Galactische Mensheid!

Zoals jullie kunnen zien gaat jullie onmiddellijke toekomst drastisch de realiteit waarin jullie nu verblijven, veranderen. Voor ons is het een feit dat jullie opnieuw kennis maken met degenen die jullie regelmatig vanuit de Hemel en met ons komen assisteren. Wij zijn jullie spirituele- en ruimtefamilies. We hebben jullie tijdelijk verloren toen de Atlantische wetenschappers jullie in beperkt bewustzijn lieten vallen. Nu zijn we in afwachting van jullie voorspelde terugkeer naar volledig bewustzijn. In de tussentijd werd er door de Anunnaki over jullie geheerst, en recentelijk alleen door de duistere handlangers die lang geleden door deze zelfde Anunnaki werden benoemd. Deze duistere cabalisten bereiken het absolute einde van hun macht over jullie. Toen de Hemel zich 13 millennia geleden opnieuw met jullie verbond, selecteerde de Hemel speciale Zielen om te beginnen supervisie en begeleiding te hebben over de tijd en de methode van jullie herverbinding. Op dit moment zijn dit voornamelijk jullie vele Opgestegen Meesters. Deze heilige figuren hebben ons vanaf het allereerste begin barmhartig bijgestaan. Jullie zijn momenteel in de laatste fasen voordat jullie volledig naar ons terugkeren. Het begin van dit alles is natuurlijk de verspreiding van een wereldwijde welvaart.

In de huidige tijd is er derhalve een serie snelle vorderingen gevolgd door een lichte vaartvermindering. Deze stop-en-sta-stil realiteit eindigt nu. De komende tijd zal worden gekenmerkt door de opkomst van NESARA en het einde van een lang tijdperk waarin regeringen door een oligarchie-dominante leefwereld werden gerund. Dit zal worden vervangen door een realiteit waarin waarheid en transparantie de regel zijn. In dit leefmilieu zullen jullie in staat zijn ervoor te zorgen dat regeringen voornamelijk jullie representeren. We zullen komen en er voor zorgen dat jullie huidige verborgen technologieën en die welke we jullie nog zullen geven zullen gebruiken. Door deze te gebruiken kunnen jullie ziekten genezen en jullie milieu stabiliseren. Dat wil zeggen jullie kunnen je water, land en lucht van alle vervuiling, waarmee jullie die gedurende de laatste twee millennia hebben besmeurd, ontdoen. Gaia zal zeer verheugd zijn over deze handelingen. We vragen jullie de tijd te nemen om alle schade, veroorzaakt door voortdurende ontginning, landbouw en visserij die jullie mondiale gemeenschappen aanwendden om te overleven, te herstellen. De nieuwe technologieën stellen jullie in staat dit te doen. De resterende structuren zullen worden vernietigd door de komende Aarde-veranderingen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om meer opheldering te geven over wat onze gezegende broeders in de ruimte jullie hebben verteld. Momenteel bereiden we de laatste punten van de operatie voor die jullie onze gewijde zegeningen zullen brengen. Tientallen jaren geleden begonnen we degenen te rekruteren die velen van jullie in een welvaartsprogramma uitnodigden. Aanvankelijk was dit programma verwikkeld in de strijd die in deze wereld tussen het Licht en het duister was opgezet. Decennium na decennium bracht geen succesvolle oplossing voor dit dilemma. Vervolgens kwamen onze bondgenoten en onze Agarthaanse vrienden in de afgelopen maanden met een mogelijke oplossing. Na veel beraad werd er een manier gevonden om te leveren waarna er kort werd gehandeld. Deze mogelijkheid stond geen volledige levering toe. Verdere besprekingen met onze vele bondgenoten hebben nu de middelen opgeleverd om jullie je zegeningen te brengen. Dientengevolge is het Licht deze maand klaar om het duister te dwingen massaleveringen te laten plaatsvinden. We willen onze spirituele- en ruimtefamilies danken voor hun zeer barmhartige hulp!

Wanneer deze verschillende leveringen eindelijk gedaan zijn, zal de realiteit waarin jullie leven volledig veranderen. Nieuw bestuur, toegevoegd aan een nieuw transparant financieel systeem, zal jullie de gelegenheid geven jullie ideeën over hoe deze menselijke gemeenschappen werken opnieuw vormgeven. Het is onze gezegende intentie om een serie speciale lessen te geven over de waarheid achter de totstandkoming van jullie zogenoemde religieuze filosofieën. Vele veranderingen werden veroorzaakt door degenen die datgene wat jullie nu ten diepste geloven vormden en schiepen. Om volledig vrij te zijn moeten jullie je geest openstellen voor hetgeen er eeuwen en millennia geleden werkelijk gebeurde. Toen we aanvankelijk onsterfelijkheid verwierven, gingen we naar een speciale plek om voor onze respectievelijke missies te trainen. Hier leerden we wat er lang geleden werkelijk gebeurde. We wensen nu door te geven wat we gezamenlijk leerden. Deze serie waarheden kan jullie helpen je voor te bereiden op wat er binnenkort gaat gebeuren.

Momenteel leven jullie in een tijd waarin de ene gezondheidscrisis gevolgd wordt door weer een andere. Dit alles is hoe de Hemel jullie gezegend richting volledig bewustzijn leidt. Veel van de gewijde redenen hiervoor worden gewoonlijk aan jullie uitgelegd. Jullie moeten iemand hebben die jullie vertrouwen om dit tot in detail aan jullie uit te leggen. Wat eerst de Atlantiërs en daarna de Anunnaki deden was een onderdeel van een uitgebreide samenzwering om jullie achter te laten in een mistige amnesie omtrent jullie afkomst. Wat het meest noodzakelijk is, is een gedetailleerde uitleg waarom elk onderdeel van hun complexe puzzel werd geplaatst. Wanneer we dit doen kunnen jullie ontrafelen hoe jullie misleid en gemanipuleerd werden. Gewapend met een dergelijk bewijs kunnen jullie beter bevatten wat er in de zeer nabije toekomst gaat gebeuren. Jullie gaan ontdekken hoe omvangrijk dit bedrog werkelijk was. Beoordeel derhalve de toekomst niet naar hetgeen jullie zullen gaan  weten. Gebruik deze wijsheid om een betere en helderder toekomst voor allen te verzekeren!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Neem na het lezen hiervan de tijd om de Hemel te bedanken voor de barmhartige dispensaties. Besef hoeveel energie er al gestoken is in het verplaatsen van deze realiteit vanuit het duister naar het Licht. Wees klaar om anderen te vergezellen in het ondersteunen van het Licht en bij het brengen van de grootse welvaart aan allen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!