Home > > Sheldan Nidle - 19 mei 2015

Sheldan Nidle - 19 mei 2015

9 Cauac, 17 Moan, 11 Ik

Dratzo! Het leveringssysteem om onze gelden er doorheen te sturen gaat langzamer dan we zouden willen. Zoals gewoonlijk houdt ieder nieuw onderdeel vertraging in, dat zich centreert rond degenen die ofwel de betreffende fondsen willen stelen, ofwel deze willen omleiden. Onze beveiliging is eenvoudig in staat de voortgang van deze fondsen te constateren en als er iets gebeurt kunnen we ons systeem gebruiken om de fondsen snel te herkrijgen. Iedere nieuwe procedure bevat daarom mogelijke onregelmatigheden die eenvoudig verholpen kunnen worden, meestal door diegenen te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het creëren van weer een tijdelijke vertraging. Tot nu toe hebben we een systeem opgezet, dat ons mogelijk maakt fondsen veilig naar hun uiteindelijke doel te brengen; jullie rekening. Zoals jullie kunnen zien, hebben we bankpersoneel gearresteerd en vervangen. Onze bondgenoten hebben, om gelijke tred te houden, een inventarisatie gemaakt van hoe ieder onderdeel van ons systeem de aanvallen van de cabal weerstaat. Deze vertragingen worden waargenomen en manieren om het misbruik te voorkomen worden geïnstalleerd. We zijn eveneens heel dichtbij het naar voren schuiven van onze grotere trustfondsen. Wanneer dit systeem eenmaal volledig beveiligd is, kunnen de grotere overdrachten plaatsvinden.

De Hemel informeerde ons deze week dat uitbreiding van elk van jullie chakra’s op het punt staat te gebeuren. Deze veranderingen behelzen meestal de hoofdchakra’s. Jullie kunnen enige hoofdpijnen verwachten en af en toe lichtflitsen die plotseling in het gezichtsvermogen ontstaan. Deze zullen worden vervangen door pijn in je schouder en pijn aan de ribspieren. De verbeteringen aan jullie bijnieren en afweersysteem zullen enkele snelle, onverwachte schokken teweegbrengen. Daarna zullen deze pijnen verdwijnen en met zeer onregelmatige tussenpozen terugkeren. Jullie lichamelijke afweersysteem heeft een aantal controles nodig om te zien hoe goed jullie nieuwe verbeteringen functioneren. Als deze testen eenmaal afgerond zijn, kunnen jullie een gelijksoortig gevoel in de ledematen verwachten. Dit is omdat deze verbeteringen afhankelijk zijn van hoe deze aanpassingen het zenuwstelsel toestaan zich aan te passen, voordat het nieuwe middenrif volledig wordt geïnstalleerd. Deze verzameling aanpassingen kan bijzonder pijnlijk zijn. Daarom is er behoefte aan een serie inleidende verbeteringen.

Gaia gaat, terwijl ze onze landingen afwacht, door met de voorbereiding op de grote catastrofe die het huidige oppervlaktegebied zal verteren. Gedurende het afgelopen jaar is het aantal vulkanische bewegingen, vloedgolven en aardbevingen toegenomen. Deze vinden plaats om de oppervlakte te bewegen en in het algemeen om jullie voor te bereiden op wat komen gaat. De Aarde heeft al sinds de val van Atlantis in deze positie verkeerd. Ze geeft ons een waarschuwing door de snelheid te verhogen van die veranderingen die nodig zijn om jullie mondiale gemeenschappen om te vormen en ze gemakkelijk naar Binnenaarde te geleiden. We zijn hiervan op de hoogte en hebben onze aardse bondgenoten opgedragen de voorwaarden die nodig zijn voor ons om te landen sneller te realiseren. Gaia koestert de diepe wens om zichzelf terug te brengen naar haar eigen voormalige 5D-realiteit. Het maakt haar ongelukkig om in spagaat te zitten tussen een innerlijke 5-D realiteit en een 3D-rijk aan de buitenkant. Dit is waarom de zogenaamde dodenspiraal in de verschillende ecosystemen aan haar oppervlak toeneemt. Het misbruik door jullie gemeenschappen helpt haar daar alleen maar bij.

De cabal realiseert zich dat haar dominantie op jullie wereld snel vervaagt. Deze schurken begrijpen dat hun gebruik van oorlog, chaos en tweedracht niet langer dezelfde resultaten oplevert. Dus dreigen ze enorme catastrofes in de mondiale economie te creëren. We zijn dit tegengegaan door bondgenootschappen te smeden om te voorkomen dat zulk kinderachtig gedrag hetgeen komen gaat in de war schopt. Tot dusver houden deze handelingen de cabal tegen. Wat nodig is, is een manier voor onze bondgenoten om de snelheid waarmee ze werken te verhogen. Een aantal nieuwe handelingen voor een veel sneller fondstransfersysteem is klaar en spoedig kunnen we met de hulp van onze bondgenoten het “SWIFT” systeem dat aan de basis van deze talloze vertragingen ligt, ontmantelen. Daarbovenop is een krachtige nieuwe infrastructuurbouwende bank bijna klaar om het huidige onhandelbare bankiersysteem te omzeilen. De cabal ziet dat haar machtige “Fed dollar” begint in te storten. Een nieuw, met vrijheid bezwangerd, welvarend rijk is nu bijna klaar om zich te manifesteren. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze medewerkers zijn zeer verheugd over hetgeen momenteel gebeurt. We naderen het uiterste tijdstip waarop de duistere cabal onderuit gaat en het tijdperk van het duister eindelijk voorbij is. Het belangrijkste element hiervan is het uitvaardigen van de NESARA-wet in Amerika. Dit moment zal er een zijn waarop de gezegende decreten van de Hemel zich zullen manifesteren. We zijn verheugd dat de realiteit die door de cabal aan de oppervlakte-mensheid werd opgedrongen gaat eindigen. Het plan is om degenen die jullie zo lang hebben geterroriseerd en een tijdperk waarin jullie je vrijheid, ofwel door hun grillen ofwel door de aard van schuldslavernij verloren, weg te werken. Dit zal worden vervangen door een uitgebreide hoeveelheid kennis, die we met jullie willen delen via onze vele komende lessen. Het is nodig dat jullie het fineer van leugens en onwaarheden die het duister gebruikte om over jullie te heersen wegspoelen. Deze nieuwe realiteiten zijn nog maar het begin van wat jullie moeten weten.

De komende tijden zullen grote veranderingen te zien geven. De ondergang van het duister zal mogelijkheden openen voor het Licht, om te onderwijzen en uit te leggen hoe deze nieuwe realiteit zal werken. In het verleden waren jullie onderworpen aan leugens en manipulatie, wat voorkwam dat jullie duizenden jaren lang eenvoudig de waarheid konden ontdekken over hoe dit rijk opereerde. Nu zullen jullie je bewuster worden van hetgeen er gebeurt, zowel lokaal als internationaal. Deze uitstroom van waarheid zal zich voegen bij hetgeen we jullie van plan zijn binnenkort te vertellen. Elk van onze lessen is ontworpen om jullie te leren hoe je zelfonderscheidend vermogen te verhogen en te laten zien hoe Creatie dagelijks in dit rijk werkt. De Hemel wil ons jullie geschiedenis laten uitleggen en waarom het nodig is dat jullie deze oppervlaktelanden verlaten. Jullie moeten hoeders worden van deze gewijde plek en de andere waterplaneten van dit zonnestelsel.

Jullie zijn daadwerkelijk voorbestemd een van de belangrijkste hoeders van deze zeer nobele werelden te zijn. Terwijl jullie dit doen zullen jullie dingen leren die jullie in staat zullen stellen te begrijpen hoe gewijd deze goddelijke taak waarlijk is. Vele millennia geleden leerden we van onze Agarthaanse familie wat een speciale taak dit waarlijk is. Degenen die nu de huidige werelden van dit zonnestelsel bewonen hebben ons verteld hoe dierbaar onze taak echt is. Zo bezien we onze taak om barmhartig en genadig te zijn voor de hele mensheid en onze gewijde moeder, Gaia. De Hemel stond ons toe een gewijde ceremonie te ondergaan en onder de vleugels van onze voorgangers te worden opgenomen. Op onze beurt hebben we door onze vele dagelijkse taken geleerd hoe we jullie het beste kunnen dienen. We zegenen jullie en zegenen de Hemel voor haar hulp. We zijn trots op ieder van jullie. Weet diep in jullie hart dat deze wereld van stil lijden klaar is om door allen te worden getransformeerd!

Vandaag spraken we over wat er gebeurt en wat zich nu nog maar net begint te manifesteren. Deze nieuwe realiteit zal schuldslavernij beëindigen en jullie in staat stellen een nieuw rijk te omarmen, dat gevuld is met vele wonderen, mogelijk gemaakt door jullie positieve stuwkracht voor verandering. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!