Home > > Sheldan Nidle - 5 Februari, 2013

Sheldan Nidle - 5 Februari, 2013

8 Cimi, 14 Yax, 9 Eb

Selamat Jarin! We zijn er weer met goed nieuws! De tijd voor het belangrijke moment is gearriveerd! Belangrijke elementen van de duistere kliek zijn nu gearresteerd en de verantwoordelijken voor de reeks processen op hoog niveau plannen de datums voor het officieel rapporteren van deze belangrijke gebeurtenissen, die het topje van werkelijk enorme ijsberg vormen. Het lange wachten voor aankondigingen nadert zijn einde en we kijken toe hoe de duistere kabbalisten gaan beseffen dat het moment dat ze vrezen zich begint te manifesteren. Om het belachelijke spel te verlengen hebben ze een fictief beeld bedacht van een Amerikaanse binnenlandse economie dat op 'de een of andere manier' als een feniks uit de as van de afgelopen jaren verrijst. In werkelijkheid is de verwachting het dat het door de definitieve klap wordt getroffen. De economieën van de wereld zitten vast in een collectieve schuld die 's werelds totale BNP vele malen overtreffen. De ramp die de jullie wereld tegemoet ziet kan niet zo gemakkelijk onder het tapijt worden geveegd, hetgeen verklaart waarom Spanje snel wegzinkt en Duitsland niet ver achterblijft. De kliek heeft de wereld lang behandeld als zijn persoonlijke ‘oester’ en heeft zich overgegeven aan een enorme fuif van ongelooflijke proporties. De uitweg is een mondiale kwijtschelding.

Het duister weigert deze oplossing. Zij vrezen een enorm verlies van macht en rijkdom zodra de mondiale kwijtschelding formeel wordt verleend, en dus weigeren deze geweldenaren van hypocrisie om zelfs maar een zekere mate van vrijheid en waardigheid aan de mensen van deze wereld toe te staan. Zij zijn vastbesloten de loonslavernij en diepe schuldenlast te behouden, want dit houdt jullie veilig onder hun controle. Dit verzet is, zoals was voorzien, eigenlijk al een grote zegen - het heeft onze verschillende aardse bondgenoten in staat gesteld om de rechtsmiddelen veilig te stellen om de kliek uit de macht te verdrijven. Op dit moment hebben wij, wat wij noemen de leven- en lichtvervangers aangesteld, voor degenen die we juridisch hebben opgesloten, en dit alles zal worden onthuld zodra het nieuwe bestuur de macht overneemt. Tot dan doen wij ons aandeel om de overgang zo soepel mogelijk te maken. De gigantische schuld moet publiekelijk worden bekendgemaakt en daarna volledig kwijtgescholden, en om te twisten over enig aspect van deze eerste vereiste is gewoon absurd. Deze nationale schuldenkwestie/handel is niets meer dan een illusie, een controlemechanisme dat opzettelijk door het duister ingesteld is om zijn door schulden gedreven economie in stand te houden.

Naast de verschillende vervangingen die gedaan worden om de business-as-usual charade aan de gang te houden, zijn we druk bezig met het creëren van een werkrelatie tussen ons en degenen die de onrechtvaardigen moeten vervangen die nog steeds de macht hebben over jullie mondiale regeringen, en jullie nog elke dag oplichten met geld en woonhuizen, en die jullie veroordelen in processen waartoe zij niet het recht hebben. De enorme omvang van illegale activiteiten die elke dag plaatsvindt is ronduit verbazingwekkend, en we kunnen niet wachten totdat deze schurken worden opgepakt! Daarentegen zal jullie nieuw bestuur jullie eerst verassen met zijn transparantie en zal met jullie omgaan/communiceren op een zo nuttige en eerlijke mogelijke manier. De regering moet gezien worden als een instrument dat eerder jullie soevereiniteit en welzijn garandeert dan alleen maar zijn eigenbelang dient. De nieuwe transparantie zal tot op zekere hoogte die van de Galactische samenleving benaderen, en wanneer je in bewustzijn groeit zul jij je meer bewust zijn van hoe de regering (zoals het bestaat) een strikt en plichtsgetrouw toezicht eist van de kant van de mensen. Dit is iets dat je moet monitoren totdat de massale landingen optreden.

Als jullie werkelijkheid verandert beseft je ineens dat alles heel anders is. Het zou zinvol zijn om elk nieuw bestanddeel van jullie samenleving nauwlettend te volgen om te begrijpen hoe het van invloed kan zijn op jullie wereld als geheel. Verandering moet snel komen zodra de verschillende stukken die momenteel vertraagd zijn door de Hemel beginnen te stromen. Deze tijd komt steeds dichterbij. Een heilige akkoord werd bijna 13 millennia geleden met de Anunnaki gemaakt die een aantal natuurlijke gebeurtenissen specificeerden om het einde van die overeenkomst te markeren en om de opkomst van een nieuw tijdperk van Licht voor de mensheid in te luiden. Deze signalen verrijzen en binnenkort zal een nieuwe realiteit neerdalen om jullie wereld voor altijd veranderen. Dit is de heilige belofte van de Hemel, en we zijn hier als mentoren van deze belofte en om ervoor te zorgen dat de wijzigingen verschijnen die lang geleden werden besloten. De Hemel brengt jullie van jullie huidige staat van beperkt bewustzijn naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In jullie natuurlijke staat zullen jullie verantwoordelijkheden op je nemen die we gezamenlijk zullen overnemen om het huidige galactische vredesverdrag permanent te maken.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Vandaag komen we in vreugde! Veel van de ‘natuurlijke hemelse gebeurtenissen’ die naar eerdere verwezen, zijn gekomen en gegaan. Slechts een paar moeten nog gebeuren en deze staan op het punt van gebeuren. Als ze plaatsvinden brengen zij jullie wereld dichter bij zijn heilige bestemming. Zij allen zijn goddelijke herauten van een nieuwe werkelijkheid dat gevuld is met Licht, Liefde en Voorspoed. Overal bereiden de Hemelen zich voor om ons te begroeten met een vertoning van energie – het signaal van het begin van jullie nieuwe tijdperk! Ook bereiden wij onze medewerkers voor om ons komend schema aan te kondigen en om een campagne te beginnen die ervoor zal zorgen dat jullie huidige regering gaat veranderen. Deze verandering zal leiden naar jullie bevrijding en naar een formele verklaring dat jullie ruimtefamilie binnenkort gaat landen op jullie prachtige levende wereld. De Agarthanen, die langgeleden hun huizen aan ons beschikbaar hebben gesteld, bereiden zich ook voor om hun aanwezigheid in de binnenwerelden van jullie glorieuze Moeder Aarde aan te kondigen.

Deze planeet is lang verdeeld geweest in twee aparte rijken - één die bestaat onder jullie voeten en die vaak vertegenwoordigers hebben gezonden om rustig onder jullie te leven; de andere is op het oppervlak waar jullie wonen. De Agarthaanse ontdekkingsreizigers naar het oppervlakte rijk keerden naar huis terug met een grote hoeveelheid gegevens die gebruikt werd om na te gaan wat de meest harmonieuze manier is om de oppervlakte-mensheid voor te bereiden om het Agarthaanse bestaan te leren kennen. Aangezien de Agarthanen daar ook woonden, willen ze ook op het juiste moment hun bijdragen leveren bij het onthullen van deze informatie en wel op de meest toepasselijke wijze. Zodra deze aankondigingen worden uitgezonden, zullen wij, jullie Verlichte Leraren, onze goede diensten gebruiken om het verslag over jullie vele religieuze praktijken en tradities rechtstreeks aan jullie door te geven. Deze waarheden kunnen jullie in staat stellen meer te leren meer over volledig bewustzijn en het plan om jullie terug te brengen naar deze verlichte en Goddelijke staat van zijn. In deze staat zullen jullie de ervaringen hebben die wij eens kregen toen we de status bereikten die we nu genieten als onsterfelijken van geest.

In deze verheven staat zullen jullie herontdekken wie jullie werkelijk zijn en waarom jullie, zo lang geleden, naar Moeder Aarde kwamen. Deze kennis zal een basis vormen van alles wat jullie gaan volbrengen in goddelijke dienst aan de Grote Ene, en daartoe zijn we voorbereid voor onze rol als jullie hemelse toezichthouders. Onderdeel van deze dienst is om jullie te begeleiden en ons voor te bereiden, jullie heilige raadgevers, om jullie meer te leren over jullie rechten in een galactische samenleving. Het Licht 'weet' hoe jullie waarschijnlijk op dit rijk zullen reageren en geeft jullie dagelijkse instructies over de beste manier om toezicht te houden over de opstart van de nieuwe Heilige samenleving van de aardse mensheid. Jullie zullen je met jullie Agarthaanse familie herenigen en samen zullen wij de eerste plichten van deze nieuwe samenleving uitvoeren als we ons bereik uitbreiden naar onze zusterplaneten en beginnen met het samensmelten van deze werelden in een nieuwe sterrennatie. Wij zijn klaar, en anticiperen in vreugde op onze gedeelde goddelijke bestemming!

Vandaag behandelden we wat jullie kunnen verwachten als we jullie samenleving veranderen en jullie voorbereiden op het volledig bewustzijn. Wij hebben ook gesproken over de oprichting van jullie nieuwe sterrennatie. De glorie van de hemelse heerscharen zullen door allen gezien en gemanifesteerd worden! Besef geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl