Home > > Sheldan Nidle - September 11, 2012

September 11, 2012

4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Wij komen vandaag met een bericht. Dit bericht gaat over de komende transformatie van jullie wereld. Momenteel vinden er een aantal spectaculaire gebeurtenissen plaats op jullie wereld. Dit zijn tekens van de grote verandering die aanstaande is. De mensheid ontwaakt uit zijn lange en diepe sluimering en is niet langer geneigd zijn aardse meesters te laten dicteren welk pad gevolgd moet worden. De mensheid bepleit nu actief dat de echte democratie op jullie wereld gevestigd moet worden, en de oude garde - die de voormalige mondiale kleptocratie (dievenbende) leidde - is niet langer in staat jullie te dwingen hun bevelen blindelings op te volgen. Grote aantallen mensen doen een oproep voor een algemene discussie over bijna elke kwestie. De protesten in Mexico, de officiële besluiten in IJsland, en de actieve opstand in Syrië demonstreren de grote vastberadenheid die ligt achter datgene wat de mensheid massaal eist van zijn ‘heersers’. De tijd is gearriveerd voor een schoonmaakoperatie, die leidt naar een totaal nieuw model dat kan voorzien in echte oplossingen voor de eeuwenoude problemen … maar vooral moet het een tijd worden waarin universele soevereiniteit een levende, ademende werkelijkheid wordt die geëerd en beschermd wordt door elke natie op de planeet.

Precies elf jaar geleden arrangeerde het duister het tweede deel van zijn staatsgreep, waarvan het begin werd geopend met de moord op president John F. Kennedy. Deze coup slaagde boven alle verwachting, en bracht de wereld terug naar het punt waarop het mogelijk werd het bevel te geven en de controle te verkrijgen over alle gemanifesteerde gebeurtenissen. Deze eenvoudige opzet veranderde abrupt toen de Anunnaki en hun duistere opperheren hun wapens neerlegden en tot een akkoord kwamen met de Galactische Federatie in de Wapenstilstand van Anchara. Plotseling raakten de aardse volgelingen op drift zonder de stevige leiding waar zij zo zwaar op hadden geleund en hun latere acties reflecteerden het gebrek aan dit leiderschap. Het gevolg was een ruwere, simpeler serie gebeurtenissen. Gelukkig profiteren we nu van de niet-ingewikkelde werkwijze van de duistere kliek, want die is zeer onbeholpen, in combinatie met de Hemelse gestage toename van het bewustzijn van de mensheid, die de hachelijke situatie heeft gecreëerd die de kliek uit de macht moet duwen. Nu heeft de kliek geen opties meer en het enige wat ze nog kunnen doen is het loslaten van hun hardnekkige greep op mondiale zaken en het akkoord gaan met de Hemelse eisen voor een onmiddellijke overgave.

Wij in de Galactische Federatie hebben de opstand van de mensheid naar het huidige niveau geleid. Jullie binnenaardse familie heeft eveneens de expertise geleverd om de vele regeringen naar het punt van overgave te sturen. De sleutel tot dit aftreden is het mondiale monetaire stelsel. Nu het fiat-systeem, dat de basis vormt voor jullie economieën, op de rand van instorting staat zullen de laatste zetten een serie veranderingen zijn in de wijze waarop het internationaal bankieren opereert, in combinatie met de actie over te stappen naar nieuwe door edelmetalen gedekte valuta’s. Deze edelmetalen standaard zal twee belangrijke gevolgen hebben;

1. Internationale speculatie in goud zal onder strenge regulering gebracht worden om de stabiliteit van het nieuwe monetaire stelsel te verzekeren

2. De komst van harde valuta zal het fiat-geld uit de geldmarkten doen verdwijnen.

Waarde moet gevolgd worden door waarde, en dit kan de wereldhandel en zijn banken in een immense crisis storten. Het nieuwe systeem wacht in de coulissen! De banken die hun plek in dit systeem niet kunnen verzekeren zullen bezwijken en een enorme druk uitoefenen op de centrale banken van alle naties.

Alle regeringen zullen een aantal kritieke dagen meemaken. Regeringen zullen onder de druk aftreden; nieuwe overgangsregeringen zullen hun plaats innemen, en de mondiale onrust zal helpen om de proclamatie van NESARA in Noord-Amerika te bewerkstelligen. Kortom … de talrijke doelen van onze aardse bondgenoten zullen gerealiseerd worden als al deze overgangsregeringen een mondiale versie van NESARA tot stand kunnen brengen. Dit zal gevolgd worden door officiële aankondigingen. Dit zijn verklaringen die jullie nieuwe werkelijkheid mogelijk maken. Het Licht kan dan overtroeven wat de duistere kliek halverwege de zestiger jaren met de moord op Kennedy in beweging heeft gezet. De waarheid over veel zaken zal naar buiten worden gebracht, waaronder de ‘vreemde’ gebeurtenissen van de Amerikaanse presidentverkiezing in 2000 en de vernietiging van New Yorks World Trade Center en de aanval op het Pentagon. Een van de doelstellingen was de twee illegale oorlogen die gevoerd werden om de VS-controle over het steeds meer corrupte mondiale financiële stelsel te continueren. Al deze misdrijven moeten berecht worden zodra het Oorlogstribunaal binnenkort met haar speciale sessies begint.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen deze dag in verband met meer nieuws over jullie wereld. Gaia bevindt zich te midden van grote veranderingen, en wij hebben haar gevraagd om tijdelijk de snelheid van haar oppervlakteveranderingen te vertragen. Zij wil heel graag haar werkelijkheid reorganiseren en haar oppervlakte- en binnenaardse rijken herenigen. Zij weet wat wij doen en vraagt ons nadrukkelijk om de zeer belangrijke operatie van het transformeren van haar oppervlaktebevolking te versnellen. Dit doen we dan ook. Onze vele medewerkers zijn druk bezig om een nieuwe samenleving voor ieder van jullie te realiseren en dit bereikt het punt waarop een serie acties een enorme verandering moeten afdwingen. De sleutel voor deze acties ligt, in het oosten, met Quan Yin en een hemelse helper, en met Graaf St. Germain en andere Verlichte Leraren in het Westen. Hun gezamenlijke acties worden gecoördineerd door verbindingsgroepen die ons door het eerste-contact-team van de Galactische Federatie zijn toegewezen.

Deze acties zullen een nieuw financieel stelsel voor jullie wereld creëren, waarvan het centrale punt is een mondiaal monetair stelsel dat gedekt wordt door edelmetalen zoals goud, zilver en platina. Dit nieuwe monetaire stelsel zal beheerd worden door een aantal landen en opereren door middel van een nieuw bankstelsel. Dit zal een eind maken aan het door de dollar georiënteerd fiat-systeem dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gecreëerd door het nieuw opgerichte instituut van de Verenigde Naties. De centrale determinant van het nieuwe systeem is het volledig omgevormde, onderling verbonden coöperatief van centrale banken. Het zal werken onder een reeks wetten die volledige transparantie en het bekendmaken van alle monetaire procedures bevordert. Deze nieuwe wetten zullen effectief alle oude-orde banken in een staat van bankroet brengen. Deze ontwikkeling zal leiden naar het openbreken en het herschrijven van het handvest van rechten en plichten van de huidige, veelsoortige, criminele financiële corporaties. Het nieuwe bankieren zal een nieuw bestuursbeleid tot gevolg hebben.

De nieuwe regeringen zullen het natuurlijke resultaat zijn van de groeiende frustratie van het publiek over de onzinnige, criminele activiteiten van de internationale politieke omgeving die een bankstelsel produceerde en steunde die jullie hele wereld zou hebben beroofd. Jullie nieuwe vorm van beheer, zoals het nieuwe financiële stelsel, moet echt transparant zijn en zal de planeet van zijn grootste plaag bevrijden – professionele politici! Deze schurken en diverse aanhangers zullen de weg van de dinosaurussen gaan. Omdat zij een onnoemelijke schade aanrichten op de planeet en bij haar levensvormen, moeten zij hun ‘misdaden tegen het leven’ erkennen en vergeving vragen aan die gezegende schepsels die zij bijna hadden uitgeroeid. Wat dit betreft zien we het als onze plicht om een rijk te creëren wiens zegeningen voorzien in vreugde en welvaart voor allen. De tijd voor deze hemelse zegeningen is aangebroken!

Vandaag vervolgden we onze bespreking van de huidige gebeurtenissen. Het moment is gearriveerd voor een nieuwe werkelijkheid. Het is voor jullie ook tijd om de sluier van onwetendheid die jullie omhult te verbreken en te leren dat jullie niet alleen zijn. Een groot gezelschap van wezens, zowel etherisch als stoffelijk, zijn gekomen om jullie te assisteren bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, dierbare mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!