Home > > Sheldan Nidle - 1 september 2015

Sheldan Nidle - 1 september 2015

10 Kan, 17 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! We verkeren in een fantastische tijd van verandering! De duistere cabal wordt steeds maar zwakker. Overeenkomsten die haar ondergang stevig aftekenen zijn gesloten! Het duister werd gedwongen overeenkomsten te ondertekenen die beschrijven hoe de Federal Reserve van de V.S. gesloten zal worden en op welke manier de RV ten uitvoer zal worden gebracht. Deze serie documenten zullen eveneens uitleggen hoe de GCR de wereld in een herziene goud standaard zal brengen en jullie wereld zal veranderen middels een nieuwe serie door goud en zilver gesteunde valuta. Deze serie valuta functioneert onder een nieuw bankensysteem dat voor het eerst naar voren werd gebracht door China en Rusland. Dit uiterst transparante apparaat zal het middel zijn waarmee een omvangrijke overmaat aan geld een heel arsenaal aan broodnodige humanitaire- en infrastructurele projecten mogelijk maakt. Hiermee samen zal een welvaart ontstaan die zal worden ingezet om een einde te maken aan geld als een middel van waarde. Technologieën zullen worden geïntroduceerd, die jullie bewustzijn voorbij het concept van “geld” zal brengen. Jullie dienen jullie realiteit vanuit een meer spiritueel perspectief te bekijken. Terwijl jullie bewustzijn stijgt en jullie je op de drempel van “contact” bevinden, zullen jullie een nieuwe werkelijkheid waarnemen die dat wat jullie nu voor mogelijk houden, grootschalig omvormt.

We zien met ontzag hoe snel jullie transformeren. Omdat jullie je snel richting eerste contact bewegen, zullen jullie getuige zijn van een aantal verbazingwekkende zaken. De Hemel startte dit millennium met een tijdsschema. In 15 jaar zijn jullie zover gevorderd dat een wereldwijd inferno niet langer mogelijk is. Daarnaast hebben jullie de pogingen van de duistere cabal, om jullie ervan te overtuigen dat haar legers werkelijk het juiste deden, gedwarsboomd. Jullie hebben een serie overtuigingen geschapen dat het voor elke natie moeilijk maakt welk excuus dan ook te gebruiken om ofwel een regionale dan wel een mondiale oorlog te starten. Dit nieuwe geloof is ontstaan dankzij het groeiende netwerk van bewustzijn dat jullie omgeeft. Jullie groeien iedere dag in bewustzijn omdat of de Hemel, dan wel onze medische teams jullie structuur veranderen. Deze veranderingen in jullie chakra's of in jullie belangrijkste zenuwstelsel zijn de reden waarom het duister niet in staat is jullie ontwikkeling te stoppen. De Hemel meldt ons dat jullie je voorbij een punt hebben begeven waarop deze grootse transformatie gestopt kan worden. Alleen een serie vertragingen wat betreft jullie financiële systeem is nog mogelijk. Dit bereikt nu een punt waarop zelfs dit niet langer door het duister vertraagd kan worden!

Jullie staan feitelijk heel dicht bij een eerste contact. De belangrijkste regeringen die door de duistere cabal worden gecontroleerd verliezen het vermogen mondiale gebeurtenissen te beïnvloeden. Het Licht en haar talloze componenten staan op het punt deze oude opscheppers aan de kant te zetten. De belangrijkste gebeurtenis zal binnenkort inderdaad de omwisseling van de RV zijn evenals de totstandkoming van haar uitvloeisel, de Mondiale Valuta Revaluatie (GCR). Dit zijn nog maar de eerste stappen op de weg naar door edele metalen gesteunde valuta en een herzien bankensysteem. Houd altijd in gedachten dat hiermee ook een hele hoop nu nog geïsoleerde technologieën meekomen. Een daarvan is een processor die de manier waarop jullie je voedsel, kleding en onderdak kunnen verkrijgen, kan veranderen. Daarbij zal eveneens de manier waarop jullie elektrische energie die jullie leven voedt, geleverd wordt, veranderen. Jullie zullen bevrijd worden van de eeuwenoude noodzaak om te boeren, te mijnbouwen en zelfs om te vissen . Jullie zullen in staat zijn een samenleving te creëren die op het punt staat jullie langdurige afhankelijkheid van geld te beëindigen. Jullie staan aan de rand van een nieuwe werkelijkheid. Jullie zijn dichtbij het type mondiale gemeenschap waar wij al aan gewend zijn.

Op dit moment kan een eerste contact bijna ongelooflijk lijken. Maar de dingen die jullie gedurende de laatste anderhalve eeuw hebben uitgevonden, zijn zeer opmerkelijk. Echter, de meeste van deze werden geïsoleerd door de belangrijkste regeringen van de wereld, op nadrukkelijk verzoek van de duistere cabal en haar bovenbazen, de Anunnaki. Dit proces hield jullie in een tempo gevangen dat met plezier in stand werd gehouden door de duistere cabal. Zelfs met dit soort gecontroleerde vooruitgang gingen jullie van het “ijzeren” tijdperk naar het computertijdperk in iets meer dan 50 jaar. De volgende stap zal behoorlijk groots zijn. In minder dan een decennium zijn jullie van het computertijdperk naar een zeer spiritueel georiënteerde gegaan. De groei in bewustzijn trekt alle oude manieren in twijfel. Jullie vormen een serie elektronische subculturen die de kloof tussen een typische teenager en iemand die in de aanvangsfase van een hogeschool opleiding zit enorm verandert. Deze generatiekloven nemen toe en weerspiegelen hoe snel jullie je nieuwe bewustzijnsniveaus beginnen op te pakken en gebruiken. Dit is nog maar het simpelste begin van wat er voor jullie ligt.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld is nu in transitie aangezien de gewijde decreten van de Hemel manifest worden. Overal ontmantelen het Licht en haar vele machtige onderdelen het duister en haar dwaalwegen. We zien hoe degenen die zo arrogant dachten de Hemel te omzeilen vallen ten opzichte van degenen die moedig hun goddelijke opdrachten hebben uitgevoerd. Spoedig zullen jullie je verheugen, wanneer jullie talloze zegeningen en nieuw bestuur gracieus zullen triomferen over het duister en haar talloze series handlangers. Deze boeven zullen gevangen worden gezet en van het publiek gescheiden zodat ze niet in staat zijn het creëren van deze nieuwe realiteit te beïnvloeden. Bovendien zullen deze kwajongens worden ontdaan van hun onterecht verkregen rijkdom en zal hen enigerlei vorm van interactie met hun voormalige bondgenoten ontzegd worden. Met deze isolatie zullen jullie eindelijk in staat zijn unies te smeden die nieuw bestuur gaan vormen. Deze ontwikkelingen gaan jullie wereld her arrangeren en het goddelijke plan van de Hemel mogelijk maken!

Wat er nu gebeurt is het moment waarop jullie bevrijd zullen worden van de knechting van de laatste 13 millennia. Dan worden jullie waarachtig kinderen van de immer liefhebbende Schepper. Toen jullie voorouders hier arriveerden waren ze vrije Wezens met een volledig potentieel. Deze Wezens wisten noch van de dood, noch van de vele angsten en zorgen die momenteel jullie levens domineren. Elk leven werd in Liefde geleefd en was in essentie een onderdeel van de goddelijke levenscyclus. Deze Wezens bezaten Lichtlichamen en stonden in voortdurend contact met onsterfelijke Engelen en gewijde Gidsen. Elke dag was gevuld met vreugde en extase, aangereikt door de Hemel en dit fysieke rijk. Nu zijn jullie bijna klaar met beperkt bewustzijn dat jullie leven beheerste met angst en stille wanhoop. Deze komende tijd is er een die we zorgvuldig voor jullie hebben voorbereid. Onze lessen zijn het raamwerk voor wat jullie gaan ervaren.

Vele millennia geleden bepaalde de Hemel dat er een Broeder- en Zusterschap van het Licht zou komen, die gevormd moest worden uit de gewijde zielen van de mensheid. Er werden gidsen gekozen om toe te kijken en op de juiste tijd een ceremonie uit te voeren om deze gekozenen aan te passen voor onsterfelijkheid. Ze moesten worden belast met het helpen, barmhartigheid tonen en hulp bieden aan die sterfelijke zielen die overgegaan waren en/of speciale begeleiding nodig hadden. Dit werd gedaan om elk leven enigszins draaglijk te maken en te laten zien dat de Schepper hen niet op enigerlei wijze in de steek had gelaten. Als Opgestegen Meesters hebben we talloze gewijde plichten om te laten zien dat elk leven voor de Schepper inderdaad heilig is. Deze gezegende daden zijn part en deel van een positieve serie handelingen, die de mensheid gracieus vooruit helpen. De volgende stappen zullen jullie gaan herverbinden met het heilige en het goddelijke. Deze operatie zal eindigen met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse taak, namelijk jullie informeren omtrent hetgeen er gebeurt rond deze uiterst geweldige blauw/groene bol. Gaia bereidt zich voor om deze oppervlakte-realiteit te herstellen terwijl jullie veranderen in een uiterst mooie en goddelijke vlinder! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!