Home > > Sheldan Nidle - 15 maart 2016

Sheldan Nidle - 15 maart 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! De voortgang richting een enorm mondiaal succes gaat verder! Ondanks een serie procedurele aanpassingen vorige week ging de noodzakelijke verspreiding van de fondsen door. Op dit moment zijn de historische waardepapieren verplaatst en gewaarborgd. De wereld is klaar voor een nieuwe munteenheid die veel eerlijker vertegenwoordigd is en die waarlijk de echte waarde van de economie van elke natie weergeeft. Daaraan toegevoegd is er de allerlaatste wereldwijde verplaatsing van goud naar beveiligde opslagplaatsen, wat het voor de valuta van elk land eenvoudig maakt om door goud te zijn gesteund. Deze operatie werd enigszins vertraagd doordat er aan talloze veiligheidsmaatregelen moest worden voldaan en het goud op de juiste wijze moest worden beveiligd. De Oude Families en Koningshuisleden eisten dat er, zoals eerder afgesproken, overeengekomen speciale operaties werden uitgevoerd. Deze zaken worden momenteel geregeld en een speciale timing-maatregel is genomen. Dit betekent dat de leveringen onderweg zijn en dat fondsen spoedig op de rekeningen staan van degenen die eerder op de lijst stonden om deze gelden aan het begin van de verschillende humanitaire projecten te ontvangen. Wanneer dit voor elkaar is wordt er tevens een aantal andere bronnen geactiveerd. Deze fondsen zullen de voorbode zijn van nieuw bestuur en daarmee komt het einde aan de tientallen jaren durende UFO doofpot in zicht.

Terwijl deze gebeurtenissen zich ontwikkelen zullen de massa-arrestaties van bankiers en hun politieke trawanten enorm versnellen. De opkomst van Nesara in Amerika zal heel spoedig de groei van gelijksoortig bestuur in Europa, Azië en de beide Amerika’s aanduiden. Dit zal zijn wat we “GESARA” noemen. Met andere woorden, nieuw bestuur verspreidt zich over deze aardbol. Derhalve zal de G.C.R. (Global Currency Reset = Mondiale Valuta Herziening) wereldwijd van toepassing zijn en, daaraan toegevoegd, zal de radicale verandering in het bankierswezen een nieuw financieel systeem vormen. Dit systeem zal een einde gaan maken aan de schuldslavernij en het begin zijn van een groeiende mondiale welvaart. Bovendien zullen er lessen zijn van de Opgestegen Meesters terwijl ons huidige contact met de oppervlaktemensheid zal toenemen. Jullie groeien in bewustzijn en worden je meer bewust van hoe dit rijk formeel gaat functioneren. Jullie gaan een hele belangrijke rol spelen in het succes ervan. Het is essentieel dat jullie je groeiperiode gaan gebruiken om een waakhond te worden voor wat er allemaal om jullie heen gebeurt. Het is jullie mondiale samenwerking die een substantieel element zal zijn van hoe dit nieuwe rijk werkt. Deze realiteit is uitermate interactief en buitengewoon fragiel. Dit rijk heeft jullie volledige assistentie nodig.

Dit veranderende bewustzijn is natuurlijk het werk van de Hemel en jullie Beschermengelen. De mensheid kan niet in dezelfde realiteit bestaan waarin ze aan het begin van de 20ste eeuw zo makkelijk leefde. De wereld is er niet langer een die zo deskundig door de Anunnaki en haar grote raden werd bewerkt. De handlangers hebben evenmin nog een idee hoe ze hun macht en rijkdom kunnen handhaven. Het Anchara-verdrag heeft het landschap van jullie sectie van deze Melkweg in één ogenblik veranderd. De Aarde en haar Zon werden nu voorbereid op een nieuwe bestemming en de velen die van hun grote macht genoten zouden verwijderd gaan worden van wat ze dachten dat een onoverwinnelijke positie was. Dit laatste decennium heeft de opkomst van een serie verschillende verlichte groeperingen gezien die op de drempel van groot succes staan. Dit succes zal ieder van jullie naar de uiterste rand van een nieuwe realiteit brengen. Deze realiteit zal jullie in staat stellen jullie buitenwereldse voorouders te ontmoeten en eindelijk een rebellie af te sluiten die meer dan 13 millennia geleden begon tijdens de laatste dagen van Atlantis. Deze rebellie is voorbestemd om jullie geëerde status van fysieke Engelen te herstellen.

We hebben deze lange strijd als onpartijdige getuigen van de Hemel gevolgd. Derhalve beperkten we onze interactie met jullie tot een voorgeschreven minimum. Jullie zijn zeer ingenieus en leerden hoe jullie de meesters die jullie kregen het beste konden gehoorzamen en wanneer jullie je moesten verzetten. Uiteindelijk ontstond er uit dit gecontroleerde verzet een groep wijzen die jullie je Opgestegen Meesters noemen. De Hemel sponsorde deze selecte groep Zielen om voor de mensheid te zorgen en haar raad te geven. We hebben van hen veel over jullie geleerd. Hun wijsheid is immens en werd het draaiboek voor onze acties t.b.v. jullie. Deze heiligen koesteren een intense Liefde voor jullie. Ze hebben ons verteld hoe hun vele door het Licht bekrachtigde heilige geheime groepen deze wereld voorbereiden op haar nieuwe realiteit. Deze goddelijke strategieën gaan jullie aan de uiterste rand van transformatie brengen. De allerlaatste stappen worden door een gezamenlijk partnerschap tussen de Agarthanen, de Opgestegen Meesters en ons afgehandeld. Hiertoe werd een enorme serie Kristallen Lichtkamers door heel Agartha heen geconstrueerd. Een serie zeer verbazingwekkende dingen staat jullie nu op het punt te gebeuren!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Lang geleden werd de mensheid plotseling, door een groep lafhartige duistere Atlantiërs, naar beperkt bewustzijn teruggebracht. Toen Atlantis ten onder ging was de mensheid aan hun voorgangers, de Anunnaki, overgeleverd. Als een nogal rebellerende groep heeft de mensheid een aantal gouden tijdperken “verloren” en heeft het een lange periode van vervolging doorgemaakt. Wij Meesters hebben ons bij jullie gevoegd in dit vreemde proces. De Hemel, die ten diepste van jullie houdt, heeft ons mettertijd bij elkaar gebracht om gedurende deze voor de mensheid waarlijk duistere periode toezicht op jullie te houden en jullie te beschermen. Aldus waren vanaf het begin onze belangrijkste taken jullie te beschermen, wanneer nodig vergiffenis te schenken en de met genade gevulde edicten van de Hemel nauwkeurig op te volgen. Deze goddelijke taak heeft ons nu op het heilige punt gebracht waarop de grootse decreten van de Hemel zich zullen manifesteren. Deze zullen de uiterst benodigde wijzigingen aan deze realiteit in staat stellen vorm te krijgen. Inderdaad zijn een aantal grootse bewustzijns- en werkelijkheidsverschuivingen bezig zich te voltrekken. Het is deze operatie die dit rijk ten goede verandert.

Onze huidige taak is jullie voor te bereiden op de laatste aspecten van het ascentieproces. Op het moment hebben jullie méér dan de helft voltooid van wat nodig is. Vanwege verschillende versnellingen in het afgelopen jaar, toegepast door de Hemel, beloven de komende maanden bij jullie een enorme toename in “ascentie-symptomen” te zien te geven. De meest heftige symptomen zullen in het hoofd, de nek en het bovenste deel van de borst merkbaar zijn. Dit wordt gedaan om jullie bewustzijn een aantal grote stappen voorwaarts te laten maken. Het zenuwstelsel van het hart dient te worden voorbereid op de aanpassingen die gedaan zullen worden wanneer jullie je in de kristallen kamers bevinden. Het brein behoeft een serie aanpassingen; niet alleen het inbrengen van nieuwe chakra’s maar eveneens het vergroten van de open communicatie met jullie omvangrijk gewijzigde hart. Deze aanpassingen kunnen soms bijzonder pijnlijk zijn. Wij staan allemaal klaar om jullie bij deze zaken te ondersteunen en te adviseren. Een tijd van wonderbaarlijke verandering ligt voor jullie! Hosanna! Hosanna!

Zoals gezegd maken deze veranderingen deel uit van de talloze gebeurtenissen die door de Hemel zijn gewenst. Jullie worden teruggebracht naar een genaderijke staat van Zijn. Iedere Meester moest gedurende vele levens een aantal speciale handelingen voltooien voordat de Hemel ons onze Asentie-ceremonie schonk. Het gaat hier om een massale ascentie, wat nogal uitzonderlijk is, en wat zich aandient na een lange periode van misbruik en vergeldingen door het duister en haar Anunnaki-bondgenoten. Deze verschrikkingen worden op het moment omgezet. Wat daarbij nodig is, is jullie eigen participatie in deze daden van vergeving en genade. Wanneer dat eenmaal is gedaan, zullen jullie door de speciale kristallen kamers in vreugde ascenderen. Wanneer dat is bereikt zullen jullie van een Licht kunnen genieten dat onvoorstelbaar is! Onze goddelijke taak is jullie nauwlettend in de gaten te houden en een ieder van jullie speciaal te zegenen. Aarzel niet! De Hemel heeft een nieuwe realiteit klaarstaan voor iedereen, waar ook de kinderen van jullie kinderen in kunnen verblijven! Dit Koninkrijk (de Sterrennatie) van de Nieuwe Aarde is jullie beloning voor wat de komende hunkeringen en pijnen jullie zullen brengen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag zijn we een bijzonder punt in deze grote tocht van slavernij naar vrijheid dicht genaderd! Deze beweging geeft aan dat jullie je eindelijk in een grootse periode van betekenisvolle transitie bevinden. Besef dit en blijf positief en in staat om deze steeds groter wordende innerlijke vreugde over te brengen aan anderen die je dagelijks tegenkomt! Deze realiteit is waarlijk aan het veranderen en is bezig de bron van goddelijk Licht te worden die het voorheen was! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!