Home > > Sheldan Nidle - 7 februari 2017

Sheldan Nidle - 7 februari 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat we jullie hebben bericht. Aan het einde van het afgelopen Gregoriaanse Jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in hoe de nieuwe machtsstructuur zou worden vormgegeven. Zoals jullie je herinneren hing de duistere cabal “in de touwen”. Het bleek dat een nieuw financieel systeem op het punt van volledige indiensttreding stond en een omvangrijke mondiale valuta reset was op het punt van volledige doorvoering beland. Sindsdien is dit onderhevig geweest aan een lichte vertraging. Dit houdt eenvoudigweg in dat er nu een “totstandkoming“ in aantocht is. Het belangrijkste element staat nog steeds overeind. Dit betreft natuurlijk: bewustzijn. Een uitgebreide reeks van nieuwe technologieën is het moment van openbaarmaking dicht genaderd. De grootste zorg is het vooruit bewegen van een verschuiving in het wetenschappelijke paradigma. Meer dan 300 jaar geleden is jullie wetenschap vast komen te zitten door de noodzaak enkel gebruik te maken van energieën die stoffelijk zichtbaar zijn. Dit idee zorgde voor een vertraging in de natuurlijke vooruitgang van dit oppervlakterijk. In deze tijd zal een serie realiteiten binnenkort resulteren in een werkelijk inzicht in hoe dit groeiende nieuwe bewustzijn kan worden geïntegreerd.

De noodzaak om een nieuw en meer acceptabel paradigma te creëren is van essentieel belang voor de historische ontwikkeling van de mensheid. De mensheid dient te voelen dat het zich met grote snelheid richting een grotere acceptatie van een haar zich uitbreidend bewustzijn beweegt. Dit proces heeft een aantal opeenvolgende eeuwen in beslag genomen om het punt te bereiken waar het zich op dit moment bevindt. Het bouwt voort op een wens om terug te keren naar vermogens die de mensheid lang geleden bezat. Deze verschillende ontwikkelingsstadia maakten aanvankelijk deel uit van een operatie die de perioden van de ondergang van Atlantis tot een paar eeuwen geleden overspanden. Aanvankelijk verliep de voortgang traag. Pas toen de Anunnaki minder aandacht voor ons kregen veranderde het in een snelle ontwikkelingsoperatie. In de afgelopen twee decennia begon deze ontwikkelingsprocedure generatie na generatie verder te groeien. We zagen dat onze vooruitgang werd opgepikt en zich begon te ontwikkelen. De mensheid begon zich snel te bewegen richting het vormen van een nieuwe soort. Deze bewustzijnstransformatie belichaamt werkelijk hoe jullie op de drempel staan naar een massale ontmoeting met ons.

Deze ontmoeting vormt zich rond jullie acceptatie dat er voor jullie een tijd aanbreekt waarin jullie opvatting van realiteit verandert. Jullie naderen de buitenwijken van galactisch mens-zijn. Dit proces is er een dat jullie voorouders moesten ontberen. Toen de Anunnaki van kant wisselden maakten ze voor jullie de ruimte vrij om je snel te ontwikkelen naar iets wat jullie in de tijd van de val van Atlantis ongeveer waren. Jullie hebben allemaal basisvaardigheden in je die jullie al bezaten toen jullie in beperkt bewustzijn werden geworpen. De afgelopen drie eeuwen gaven een door de Hemel versnelde, voorheen zich traag voortbewegende, operatie te zien. Deze nieuwe tijdlijn wordt ondersteund door het feit dat de Federatie hier is om de mensheid te helpen en dit zorgde ervoor dat de versnelling duidelijker zichtbaar is. Jullie bewegen je voorbij het verwrongen genetische pakket dat jullie allemaal bezitten. In feite hebben de afgelopen weken het creëren van de fundamenten te zien gegeven voor de veranderingen die de Hemel eenieder van jullie heeft gegeven. We zijn trots op hoe de Opgestegen Meesters deze veranderingen vooruit hebben geholpen en ons hebben toegestaan om disclosure dichter dan ooit te naderen. Verbazingwekkende gebeurtenissen zijn het punt van gebeuren dichter dan ooit genaderd!

Dit ongelofelijke proces voltrekt zich op dit moment over de gehele planeet. We beseffen dat er een lichte vertraging is in de voltooiing van deze zeer complexe procedures. We zien hoe betrokken we allemaal zijn bij deze essentiële transformaties. Dit rijk beweegt zich uiterst ongeordend, maar consistent, richting een nieuwe werkelijkheid. Jullie wereld kan niet langer op dezelfde manier bestaan zoals het dat in het eerste deel van de vorige eeuw heeft gedaan. Een hele schare aan uitvindingen en nieuwe technologieën dient nu naar voren te worden gebracht om zich te manifesteren. Wij zijn bezig onze vrienden te helpen om deze zaken te manifesteren. We zijn daadwerkelijk druk bezig scenario’s op te zetten die op grote schaal nieuwe mogelijkheden creëren. Deze onderdrukte realiteit dient zich nu op een waarlijk onbelemmerde manier te manifesteren. We opereren terwijl we deze zaken tot het juiste moment geheim houden. Aldus is onze vloot gereed voor een plotselinge disclosure en een serie speciale tekenen die ons kunnen leiden naar de o zo nodige massalandingen. Als gevolg daarvan verwachten we een aantal verrassende ontdekkingen te zien die deze realiteit zullen hervormen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld bevindt zich op dit moment temidden van grote onrust, maar we bereiden deze realiteit op een genaderijke manier voor op een uiterst opmerkelijke verandering. De Hemel herwint zijn greep en we zullen een grootse uitbreiding van deze realiteit te zien krijgen. De Anunnaki hebben lange tijd de orders van het duister uitgevoerd en zorgen er op het moment voor dat alle nieuwe veranderingen in dit gezegende rijk worden gemanifesteerd. De Hemel erkent van harte het belang van wat er binnenkort plaats zal vinden. Deze realiteit behoeft haar vrijheid en haar welvaart. De mensheid heeft te lang moeten wachten op haar welverdiende beloning. Het startschot wordt bijna gegeven. Een grootse ceremonie zal binnenkort plaatsvinden. Jullie schitterende toekomstvisies en wonderbaarlijke focus maken dit een zo gezegende tijd voor de Hemel en voor ons. Deze tijd zal het einde van een langdurig uitstel te zien geven en het zal op een genadevolle manier leiden naar deze uiterst hemelse gebeurtenis. Dit is een uiterst heilige tijd!

Laat iedereen welwillend zijn en vervuld met hemelse genade. We hebben met verdriet toegekeken hoe degenen die aan de macht zijn jullie zegeningen hebben vertraagd. Nu verheugen we ons en vieren deze schitterende geschenken. Een serie bijzondere proclamaties zal, met een snelle beweging, al diegenen die te onrechte geloofden dat er op een bepaalde manier een exit-scenario werd gerealiseerd, de mond snoeren. Dit exit-scenario is niet aan de orde. Wat er tot nu toe is gebeurd is enkel een lichte vertraging. Al diegenen die zullen worden gearresteerd en van de mensheid geïsoleerd zien nog steeds hun gerechte straf tegemoet. We verheugen ons in het feit dat degenen die zo zijn voorbestemd voor hun straffen, deze binnenkort zullen ontvangen. Dit is niet louter om de schuldigen te bestraffen, maar tevens om iedereen in staat te stellen werkelijk te ervaren dat dit beloofde nieuwe rijk zich op een gewijde manier manifesteert. Laat iedereen in zijn/haar hart voelen dat een enorme last wordt gelicht, wat de meest schitterende hemelse geschenken laat manifesteren.

Lang geleden heeft de Hemel een agenda vastgesteld waarvan het uiteindelijke doel was dat de gehele mensheid zich met onze ruimte- en hemelse families kon verenigen. Deze gewijde belofte wordt bijna ingelost. Het enige doel van onze galactische familie is dat wat door onze geheime gewijde bondgenoten is bereikt, vooruit te helpen en in glorierijke vreugde jullie ogenschijnlijk eindeloze generaties van schuldslavernij en zinloze altijd groter wordende schuld te helpen transformeren. Het tij zal zich nu keren. Een nieuw rijk zal worden geboren. Vele documenten zullen rechtsgeldig zijn en nieuw bestuur mogelijk maken. Dit zullen de middelen zijn voor jullie welvaart en soevereiniteit. Door dit aan te nemen zal de oude tirannie worden afgeschaft en een nieuwe manier van voorschriften in deze realiteit zal tot stand komen. Derhalve zullen we op een nieuwe manier gaan leven en veel over onszelf te weten komen!

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijkse verslaggeving. Laat dit bericht tonen dat zich een nieuwe realiteit aan het vormen is. Jullie zullen een immense welvaart ontvangen evenals de middelen om jullie Dromen en toekomstvisies uit te laten komen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!