Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 24 januari 2017


Sheldan Nidle - 24 januari 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! We komen op deze dag om ons verhaal te vervolgen. Alles gaat gestaag vooruit. De tegenstand tegen deze distributie werd afdoende gebroken. In de komende maanden verwachten we het hoofdbestanddeel deel van deze zeer complexe procedure te voltooien. De Republiek is eindelijk klaar voor volledige disclosure. Het heeft lang geduurd, aangezien de formele aankondiging ervan nog steeds enigszins controversieel is. We verwachten dat de rest van het volledige pakket heel spoedig kan worden uitgeleverd. Dit de facto regime is zo lang aan de macht geweest dat haar zogenaamde legitimiteit onaantastbaar leek. Onze missie is derhalve verbonden aan het aan alle betrokkenen uitleggen hoe dit nieuwe bestuur formeel uitgeroepen zal worden. Deze procedure is nagenoeg klaar om te worden onthuld en dient te worden uitgelegd voordat dit huidige de facto en illegale regime volledig is geïnstalleerd. Het is essentieel dat deze serie onthullingen tot in detail aan het Amerikaanse publiek wordt uitgelegd. In dat opzicht hebben we gezworen de wijze waarop dit bestuur volledig wordt aangekondigd en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd te veranderen. Als dit zonder zorgvuldige planning wordt gedaan zou het aanvankelijk enige zware schade kunnen aanrichten. Er dient derhalve een juiste volgorde te worden gehanteerd.

We hebben aangeraden deze belangrijke stappen onmiddellijk te laten beginnen met een serie formele aankondigingen omtrent dit zeer gevoelige onderwerp. NESARA en de bijzondere geschiedenis ervan vereist een formele serie officiële aankondigingen. Wanneer dit eenmaal is gedaan, dienen de doelen voor de volgende 120 dagen te worden opgesteld. Tijdens de laatste twee decennia vonden er een aantal geheime gebeurtenissen plaats en deze dienen bekend te worden gemaakt. Deze zullen worden gebruikt om een nieuw wereldwijd financieel systeem openbaar te maken. Hiervoor is eveneens een algemeen overzicht nodig omtrent hetgeen er voor Amerika en de wereld klaar ligt. Dit overzicht vereist een zo volledig mogelijke serie details. Op dit moment staat dit rijk op een cruciale kruising. De noodzaak om een nieuwe mondiale stabiliteit op te zetten is van doorslaggevend belang. De rol van de Amerikaanse Grondwet bij dit proces dient volledig te worden uitgelegd. Een nieuwe mondiale agenda vormt zich. De meeste Amerikanen begrijpen niet wat er moet worden gedaan. Een formele en opwindende geschiedenis dient tot in detail aan hen te worden uitgelegd. In dit Licht kan een welvarende en vreedzame realiteit succesvol voortgaan!

Onze primaire taken omvatten het voorbereiden van de weg naar jullie welvaart, vrijheid van voortdurende schuldslavernij en de opkomst van jullie persoonlijke soevereiniteit. Lopende projecten zullen een nieuwe realiteit creëren die een Nieuwe Jij en een nieuw Gaia doen ontstaan. Deze 5D entiteiten zijn in de eerste plaats de reden dat wij naar jullie kusten zijn gekomen. Lang geleden bepaalde de Hemel dat jullie omslachtige reis in beperkt bewustzijn zou eindigen wanneer jullie de 21e eeuw binnengingen. Op dat moment zouden jullie je taak als primaire hoeders van Gaia hervatten. Onze operaties waren specifiek ontworpen om jullie als sterrennatie te helpen bij de kolonisatie van dit zonnestelsel van planeten en manen door de Galactische Federatie. Dit project werd tijdelijk overgenomen door een duistere troepenmacht onder commando van een speciaal aanvalsteam uit het Anchara Continuüm. Hun missie werd met succes verijdeld, kort nadat jullie 21e eeuw begon. Het is nu tijd voor de opkomst van een nieuwe Republiek en een nieuwe, vrije en welvarende realiteit. Jullie staan eveneens aan de rand van een eerste contact met de Galactische Federatie.

Deze serie sleuteloperaties nadert haar succesvolle voltooiing. Onze taak blijft er één van heimelijke observatie en het zorgvuldig uitvoeren van de goddelijke edicten van de Hemel. Dit is al zo sinds onze komst rond het einde van de 20ste eeuw. Ons doel was het voltooien van deze verschillende doelen, kort na het begin van jullie 21e eeuw. Op dit moment zijn we bezig met een administratieve wijziging die voor een aantal aanpassingen zal zorgen die ons in staat zullen stellen onze aanwezigheid op jullie prachtige kusten aan te kondigen. Formele uitzendingen kunnen ons in staat stellen een aantal aankondigingen te beginnen die jullie zullen voorbereiden op onze massalandingen en een eerste contact. We zijn eveneens van plan een aantal van onze mentoren bij jullie te integreren. Deze interacties zullen jullie helpen de goddelijke pracht van volledig bewustzijn te begrijpen. De Hemel is de laatste paar decennia bezig geweest om de elementaire operationele trilling van jullie lichamen te verhogen. Nogmaals, dit is een teken van de gewijde voorbereidingen van de Hemel om jullie voor te bereiden op jullie terugkeer naar volledig bewustzijn.

Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze gezegende tijd is er één waarin jullie eindelijk de vruchten zullen plukken van een nieuw monetair- en banksysteem. Nieuw verkregen rijkdom staat symbool voor wat uiteindelijk jullie deel zal zijn; volledig bewustzijn! Vanaf het eerste begin van jullie inperking door de kwaadaardige werkwijze van de Atlantiërs en de Anunnaki is dit rijk de speelbal geweest van hen die jullie kracht wegnamen om jullie vervolgens in een millennium van wrede dwangarbeid en lijfeigenschap te dwingen. De lange duur van deze periode in de schaduw heeft jullie beroofd van het innerlijk vertrouwen dat jullie erfgoed is. Nu komt deze verschrikkelijke periode ten einde en zal een nieuwere, meer gezegende van start gaan. Binnenin jullie bestaat een slapend geloof dat jullie een groot potentieel bezitten. Deze innerlijke percepties zijn feitelijk visioenen van jullie voormalige zelven. Wij Meesters zijn hier om jullie op goddelijke wijze op het hart te drukken hoe groots jullie werkelijk zijn. Onze missie is jullie te laten zien hoe deze grootse zienswijze post zal gaan vatten. De huidige tijd is de tijd waarin dergelijke wonderen mogelijk zijn!

Jullie prachtige toekomstvisies hebben de weg gebaand voor een tijd waarin grote onderdrukking ten einde komt en wordt vervangen door een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin jullie succesvol zullen zijn en humanitaire projecten uitvoeren die jullie in staat stellen eindeloze rijkdom te creëren en die de voorwaarden scheppen voor een nieuw tijdperk van vrede en Liefde. Deze schitterende energieën zullen jullie op een goddelijke manier in staat stellen deze periode te transformeren en permanente gezondheid, rijkdom en soevereiniteit te creëren. Op basis van hemelse organisaties zullen nieuwe organisaties worden gevormd die jullie door de Hemel worden gegeven. Terwijl deze in jullie harten groeien zullen ze nieuwe bestuursmodellen creëren. Kortom, jullie zullen een omvangrijk aantal richtlijnen te zien krijgen die deze realiteit zullen veranderen en uiteindelijk jullie ruimtefamilies in staat zullen stellen hier te landen om ons verder te begeleiden. Deze wonderbaarlijke tijden zijn nog maar een prelude van wat er gaat komen. Een nieuw goddelijk tijdperk, waarvan de funderingen lang geleden door de Hemel zijn aangelegd!

Deze goddelijke veranderingen zijn op het moment aan de gang. Een aantal bijzondere operaties worden op dit moment door de Hemel en door onze ruimtefamilies teweeggebracht. Speciale series instructies zijn bijna gereed. De Hemel heeft zijn Beheerders gevraagd om over deze tijden te waken en klaar te staan om, indien het juiste moment zich aandient, in actie te komen. Samen met onze medewerkers bereiden we ons voor om dit rijk te veranderen en dat in stelling te brengen wat de Hemel wenst. Het is deze tijd waarin een aantal grootse wonderen plaats kunnen vinden. Deze wonderen zullen nog maar het begin betekenen van vele andere gebeurtenissen die deze realiteit zullen transformeren. Vele verbazingwekkende zaken zullen zich aandienen. We vragen jullie je aan je positieve toekomstvisies vast te houden en de "Wijzen" uit de Hemel een buitengewoon groots experiment ten bate van de werkelijke glorie van de Menselijke Ziel uit te laten voeren. Dit proces zal er één zijn dat alles zal veranderen!

Vandaag vervolgden we ons wekelijkse verslag van wat er op deze wereld gaande is. Alles is in afwachting van iets waarachtig bijzonders dat eindelijk plaats zal gaan vinden. Laten we deze periode beginnen met een reeks mondiale gebeden en de groei van een grootse gebeurtenis die alles zal veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge