Home > > Sheldan Nidle - 14 februari 2017

Sheldan Nidle - 14 februari 2017

8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

Selamat Jalwa! We betreden een ander onderdeel van onze gezamenlijke reis. De duistere cabal voelt zich, zoals aangegeven in ons vorige bericht, veilig, aangezien haar talloze exit-overeenkomsten haar een soort tijdelijke veiligheid leken te verschaffen. In feite is het onze intentie om deze overeenkomsten aan de kant te zetten nadat we de eerste stappen hebben gezet in de complexe distributie-operatie. Wanneer dit is gebeurd, is het volgende onderdeel het inbrengen van de Nieuwe Republiek. Deze handeling is bedoeld om de Federale Reserve te elimineren en een einde te maken aan de VS Inc. Deze operatie kan eindelijk een einde maken aan dit huidige Congres en de weg vrijmaken naar het formeel uitroepen van het NESARA-bestuur. Het is dit bestuur dat een nieuwe vreedzame realiteit kan laten manifesteren en dat de basis kan leggen voor een formele aankondiging van disclosure. Het kan tevens een realiteit, gevuld met een nimmer eindigende welvaart en jullie persoonlijke soevereiniteit, tot stand brengen. Het is dit rijk waarin alle verbazingwekkende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Tezamen, met jullie, kijken we uit naar het creëren van een heleboel nieuwe positieve realiteiten.

Dit alles beweegt zich langzamerhand naar een zeer succesvolle voleinding. De problemen die we tegen zijn gekomen waren het directe resultaat van de vele transities die deze bijzondere bol doormaakt. We hebben eveneens de extreme voorzichtigheid gezien van degenen die aan de macht zijn. Nadat deze moeilijke situatie eenmaal is opgelost, kunnen we terugkeren naar een makkelijkere en snellere manier van handelen. Tot dan kunnen jullie een ongelijkmatige vooruitgang verwachten. Vele elementen komen tezamen om iedereen te helpen een nieuwe tijd van vooruitgang en standvastigheid te laten smeden. Hierop wordt toegezien, aangezien degenen die aan de macht zijn overeenkomsten hebben gesloten die op korte termijn dienen te worden rechtgezet. Wanneer dit gebeurt valt er een grote hoeveelheid arrestaties en speciale procedures te verwachten om de cabal van deze nieuwe realiteiten te isoleren. Tot die tijd mag de cabal denken dat ze de storm op de één of andere manier heeft doorstaan. In feite zullen ze heel binnenkort echt opkijken. Het is nodig om een nieuw rijk te smeden, vrij van de hindernissen die door de achterbaksheid van de cabal en haar vele trawanten werden gecreëerd. Verandering is ophanden.

In de laatste paar decennia begon de macht van de cabal langzaam te tanen. Het duister en haar vele handlangers lijken te zijn als voorheen. Toch hebben oneindig subtiele veranderingen het landschap gewijzigd. De Anunnaki, die zagen wat het Anchara continuüm had gedaan, wensten plotseling de manier waarop de zaken gedaan werden te veranderen. Deze verandering diende te worden aangekaart. Het duister diende eveneens vast te stellen hoe wij in deze onlangs opnieuw geordende machtspuzzel ingepast konden worden. Onze vloten kwamen van verre en werden snel bij de strijd betrokken. Onze missie was opgezet rond het uitvoeren van een serie hemelse richtlijnen. Deze richtlijnen werden gegeven om hulp te bieden bij de terugkeer van de mensheid, op het juiste goddelijke tijdstip, naar haar vroegere staat als volledig bewuste galactische mensen. Degenen die de leiding hadden over deze oude realiteit waren slecht voorbereid om de mensheid zo’n verreikende nieuwe serie vaardigheden te gunnen. Hun belangrijkste doel was om de status quo te handhaven. Het proces van het snel wijzigen van dit rijk moest in hun visie snel geregeld en aan de kant worden geschoven.

Zo begon een strijd die leek te leiden naar een uitkomst die degenen van het Licht bevoordeelde. Het was gebaseerd op het gebruiken van Liefde en Licht om een einde te maken aan de lange tirannie van het duister en haar handlangers. Het creëerde een fundamentele herstructurering die een groeiende verzwakking van het duistere Anchara aangaf. Dit proces had de machtsstructuur herschikt en het Licht en haar Troepen op schitterende wijze toegestaan haar langgekoesterde triomf te behalen. In dit groeiende vacuüm leek het Licht een strategie te bezitten die wees op succes. Het was tijd om stiekem te dromen van succes en door te stomen met een middel om dit te bereiken. We gingen dit nieuwe rijk binnen en gebruikten onze wijsheid en kennis om het Licht bij te staan en de Binnenaarde-gemeenschap bij dit gevecht te betrekken. Wat er nu gaande is, is de inzet van hemelse steun om alle doelen van het Licht te laten manifesteren! Het is een zeer veelbelovende tijd voor het vormgeven van een nieuw en wonderbaarlijk rijk!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd kenmerkt zich door een geleidelijke overgang van een wereld die is gebaseerd op een immer aanwezige tirannie, naar een wereld waarvan de basis Liefde en Licht is. Deze subtiele verschuiving maakt dat het lijkt of het nog steeds moet gaan gebeuren. De machtsstructuur werd langzamerhand veranderd. Dit is waar de Hemel begreep waarom deze enorme verandering vroeg om iets wat aan de buitenkant aanvankelijk zo vreemd en ongecontroleerd leek. Degenen die dit rijk controleren bezaten een agenda waarin een serie mondiale catastrofes stond gepland. De Hemel dient hier verandering in aan te brengen zodat een alternatieve route de nieuwe norm kan worden. Noormaal gesproken is hier tijd voor nodig. Het gaat hier echter om veranderingen die op een gezegende manier volgens een bepaalde strategie door de belangrijkste leiders van de Hemel worden uitgevoerd. Wij erkennen dit en spreken onze dank uit voor de enorme genade en diepgaande Liefde die dit gewijde decreet belichamen.

Dit goddelijke proces ontrolt zich op een dusdanige manier dat alles op een goddelijk moment kan worden voltooid. Degenen die deze grootse veranderingen bewerkstelligen zijn er zich volledig van bewust dat een complexe nuancering geboden is. Een aantal zeer lange en daarbij inbegrepen decreten werd aangenomen om ervoor te zorgen dat alles zou verlopen zoals het goddelijke plan vereiste. Wij zijn uiterst trots op degenen onder jullie die ons hebben geholpen onze talloze onderdelen van dit gedeelte van de fysieke realiteit te voltooien. Wat overblijft zal eveneens worden voltooid zoals de Hemel op zulk een wonderbaarlijke manier heeft voorzien. Dit grootse project voegt op wonderlijke wijze vele onderdelen van dit bewustzijnsrijk tezamen. We dienen jullie nogmaals te bedanken en te zegenen. Het is een uiterst moeilijke maar vreugdevolle reis geweest. Dit volgende deel kan op eenvoudige wijze zeer bevredigend zijn. Wij Meesters beseffen de complexiteit en subtiliteit van dit plan. We kunnen jullie alleen maar vragen om van het wonder hiervan te genieten. Veel verbazingwekkende onderdelen zullen snel verschijnen.

Deze tijd is wat betreft dit zeer complexe decreet werkelijk bijzonder uniek. Zoals reeds gesteld bevinden jullie je op een goddelijke reis en deze reis zal binnenkort nog veel meer onverwachte bochten vertonen. Het is van essentieel belang dat jullie je gezonde verstand behouden, evenals een uiterst positieve focus. Het belangrijkste doel is om jullie te voorzien van welvaart, soevereiniteit en goddelijke leiding. Wij doen dit met hulp van onze geheime, gewijde genootschappen en onze ruimte- en spirituele families. Dit project houdt, zoals jullie je kunnen voorstellen, een grote verschuiving in van jullie huidige realiteit naar één die een veel bewuster rijk belichaamt. Dit is waar de bewoners van Agartha en die van het melkwegstelsel van pas komen. Wij zijn allemaal zo opgewonden over wat jullie hebben bereikt. Onderschat jullie belang hierin niet. Jullie vormen de belangrijke overgeblevenen van diegenen die de grote onderdrukkingen en moeilijkheden van de laatste 13 millennia hebben overleefd. Het zijn jullie die binnenkort, op het goddelijke moment, in vreugde terug zullen keren naar volledig bewustzijn! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving over wat er rond deze wereld bezig is te ontstaan. Wij zijn trots op jullie. Ondanks dat het voor velen leek op overdonderende gebeurtenissen, hebben jullie door je schitterende vertrouwen en toekomstvisies een overwinning mogelijk gemaakt! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!