Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 13 augustus, 2013

Sheldan Nidle - 13 augustus, 2013

2 Men, 18 Pop, 10 Caban

Dratzo! We komen! Er is veel voortgang geboekt in jullie wereld. Allereerst hebben degenen die bezig zijn de Duisternis uit te schakelen met succes de middelen verkregen om de leiders van jullie belangrijkste regeringen aan te klagen en deze aanklacht past bij de verschillende juridische acties (zoals het recht op schadevergoeding) om een nieuw financieel systeem op te zetten en het failliete, op schulden gebaseerde systeem te beëindigen. Ondanks veel duistere tegenwerking in de rechtszalen, hebben deze juridische instrumenten de vele procedurele obstakels overwonnen die in het door de duisternis beheerste rechtssysteem geplaatst zijn. Dit belangrijke succes maakt het mogelijk dat jullie nieuwe realiteit vorm kan krijgen, bijgestaan door verschillende nieuwe organisaties die zijn gecreëerd om een nieuw geld- en regeringssysteem te vereenvoudigen. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze juridische en financiële manoeuvres zijn rijk, bezitten de logistieke voorzieningen, en zijn bovenal gewapend met een uitstekend doordacht en veelomvattend plan; degenen die de kans hadden hiervan delen te inspecteren zijn diep onder de indruk van de visie en het gedegen en gedetailleerde plan van uitvoering. Echter, de uitdaging bestaat er al geruime tijd in hoe de uitgebreide starre controle mechanismen waarmee de Duisternis jullie planeet beheerst, te overwinnen, en deze mechanismen kunnen niet worden overwonnen zonder de steun van de Lichtkrachten. Deze steun is nu in werking gesteld.

Het plan van de bondgenoten van de Aarde om de Duisternis en zijn handlangers hun macht te ontnemen heeft tijd gekost om in deze fase van uitvoerbaarheid te komen, en er is dank verschuldigd aan de vele moedigen die bereid waren het op te nemen tegen de toen schijnbaar onoverwinnelijke door de Duisternis beheerste regimes overal ter wereld. Om succes te hebben waren drie belangrijke juridische inspanningen nodig. De eerste onrechtmatige daad (oorspronkelijk opgezet om de noodtoestand in oorlogstijd uit te roepen maar daarna nooit terug gedraaid) is uit het door de Duisternis beheerste Statutaire Hof gesmeten. De tweede aanklacht, onderbouwd door zorgvuldig onderzocht materiaal, is ook afgeserveerd en betreft het niet naleven van zekere afgetroefde procedurele behoeften. Slechts recentelijk heeft de Hemel ons toegestaan om onze macht en invloed te gebruiken om het “spelniveau” in de rechtszalen op een hoger plan te brengen en daarmee onze bondgenoten een kans op succes te geven. Dit heeft zijn doel gediend en uiteindelijk is rechtsvervolging ingesteld. Na jaren van onfatsoenlijke maatregelen om de rijken en machtigen te beschermen is vooruitgang geboekt, en na nog meer jaren bijstand onzerzijds zijn de huidige succesvolle conclusies getrokken.

Deze juridische successen ondersteunen de voortgang die gemaakt is betreffende de nieuwe harde munteenheid en nieuwe regels voor het wereldwijde financiële systeem. Wederom, onze steun staat toe dat degenen die jurisdictie hebben over grote voorraden edelmetaal en –stenen, nodig om het nieuwe systeem van de grond te krijgen, om, in strikte geheimhouding, naar voren te komen en een plan te smeden om jullie op schulden gebaseerde financiële systeem te veranderen. Dit plan is nu af. Verder worden nieuwe creatieve manieren geïntroduceerd en juridisch voorbereid om een harde munteenheid te introduceren en het nieuwe systeem in te voeren. De schijnbare uitloop is veroorzaakt door de enorme complexiteit om een hele planeet op een ander spoor te zetten, met minimale verstoring aan aanvoerlijnen en infrastructuur. Er moet zoveel tegelijkertijd gebeuren! De tijdslijnen van de vele groepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze veranderingen komen niettemin samen en zijn nu voorzien van de vereiste documenten om een snelle financiële en bestuurlijke afscheiding te bewerkstelligen. Met ons als ruggensteun begint een nieuwe wereld vorm te krijgen op deze bijzonder kostbare planeet!

Deze verschillende operaties werken toe naar een eerste contact en alles wat daarmee samenhangt. Onze broeders op en in de planeet zijn bezig de laatste stadia af te ronden van wat beschreven kan worden als een dringend noodzakelijk wonder. Houd in gedachten dat de heersende duistere elites eonen lang hebben geloofd dat wat nu aan het gebeuren is, onmogelijk is, omdat zij de rechtszalen, de regeringen en de gehele wereldwijde economie in handen hadden. Slechts zeer recent heeft de Hemel ons toegestaan om ons serieus bezig te houden met de duistere gevestigde orde om het tij op Aarde te keren. Dientengevolge is het ons gelukt de Duisternis van haar hulpbronnen en middelen om de tegenstanders op hardvochtige wijze te vernietigen, af te sluiten. Deze aanval op haar uitgebreide verdediging heeft haar geconfronteerd met het feit dat zij haar verantwoordelijkheid niet langer kan ontlopen en de oude beproefde manoeuvres niet langer werken. Zelfs nieuwe intriges leiden niet langer tot de verwachte resultaten. Het schrikbeeld van mislukking hangt zelfs dichter boven hun paniekerige hoofden naarmate het Licht steeds sterker haar rechtmatige domein terug eist!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters en we komen met goed nieuws! De laatste fasen in de manifestatie van jullie nieuwe monetaire systeem komen in beeld. Op hetzelfde moment dat jullie financiële structuren afbrokkelen, wordt de legitimiteit van de regeringen in jullie wereld waargenomen en opnieuw onderzocht. Gedurende eonen heeft de Duisternis “speciale omstandigheden” gecreëerd waarin de facto regeringen open stonden voor manipulatie voor speciale belangen, zoals van grote banken, rijke individuen en internationale corporaties. Deze de facto besturen waren diep gebrekkig in zowel concept als in intentie, en ontbeerden de morele en spirituele geest om hun landgenoten te dienen. Hun enige doel was het bevoordelen van de rijken en machtigen. Deze parodie op bestuur dient te worden vervangen door een bestuur dat het groeiende bewustzijn en de geest van de tijd bevestigt, en dat de komende Eeuw van Licht en de volkeren die hierdoor worden voortgebracht ondersteunt en bevordert.

Onze rol in deze tijden is om een morele en spirituele gids te zijn in jullie Ascentie-proces. Helaas zijn degenen die jullie wereld momenteel beheersen toegewijd aan het aan het ten koste wat kost voorkomen hiervan, en bezitten zij vele hulpbronnen om deze onjuiste agenda uit te voeren. Echter, ook wij beschikken over een gezegende hulpbron: onze family in de sferen. De Hemel bracht hen hier samen om de krachtige ruggensteun te geven die nodig is om de hardnekkige Donkere Krachten te neutraliseren. Deze steun stelt ons in de gelegenheid ons programma te lanceren om de gunstelingen van de Duisternis te verdrijven en een nieuwe wereld te scheppen voor de mensheid. Dit galactische element maakt het ons mogelijk onze plannen voor nieuwe financiële en bestuurlijke systemen uit te voeren, die meteen het politieke, financiële en economische landschap van jullie gehele planeet zullen veranderen en de tirannie die de mensheid 13 millennia heeft gewurgd uit te doven als een nachtmerrie. De nieuwe wereld die hieruit tevoorschijn komt is de voorloper van jullie prachtige, volledig bewuste wereld.

In deze wereld na de nachtmerrie kunnen we naar voren komen en beginnen met het rechtzetten van vele leugens die jullie zijn verteld door de Duisternis, en vele tot dan toe verborgen feiten en waarheden over wie jullie werkelijk zijn en waar jullie naartoe op weg zijn uit te leggen. Het pad naar volledig bewustzijn dat jullie momenteel lopen is in feite slechts een terugkeer naar jullie originele goddelijke blauwdruk. Als je je meer en meer met het Licht verbindt zul je ontdekken dat vele verloren gewaande herinneringen betreffende vorige levens terug zullen komen. Capaciteiten en natuurlijke talenten waarvan je niet wist dat je ze bezat zullen naar voren komen en hierbij kunnen wij van nut zijn door jullie veilig en gemakkelijk door deze verrassingen heen te leiden. In dit goddelijke proces van verandering zullen we de spirituele en materiele blokkades verwijderen en zul je je Spirituele en Kosmische familie ontmoeten evenals je familie in de Binnen-Aarde. Je zult inzicht krijgen in een historisch groter plaatje waardoor “je van je sokken geblazen wordt” zoals jullie dat zeggen. Al deze dingen zullen je grote vreugde en een diep gevoel van welzijn brengen.

Vandaag brachten we je verslag uit van ons eerste Vergadering betreffende recente ontwikkelingen in jullie wereld evenals een discussie van onze Opgevaren Meersters. Wees voorbereid op een aantal gebeurtenissen ontworpen om je wereldwijde realiteit voor altijd te veranderen en de weg te effenen naar een hele andere! Weet, Geliefden, dat oneindige Welvaart en Voorspoed inderdaad jullie toebehoren. En zo is het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Eén! en Wees Vreugdevol!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Gaby


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge