Home > > Sheldan Nidle - 5 januari 2016

Sheldan Nidle - 5 januari 2016

6 Oc, 3 Chen, 12 Manik

Selamat Balik! Laten we beginnen met: een Gelukkig Nieuw Gregoriaans Jaar voor iedereen! De enorme operaties die jullie je verschillende zegeningen gaan brengen werden enigszins vertraagd door het kerstseizoen. Deze geplande vertraging is nu voorbij. De uitleveringen worden verwacht komende week te beginnen. Deze vertraging werd door zowel de verschillende koninklijke families als door een aantal van de oude families passend geacht. Een paar ‘last minute’ veiligheidscontroles werden uitgevoerd en een nieuw leveringsschema werd door alle partijen goedgekeurd. Zoals in ons laatste bericht opgemerkt werden de laatste onvolkomenheden in dit systeem uitgewerkt. De duistere handlangers die de laatste paar vertragingen hebben veroorzaakt zijn ofwel gearresteerd of van hun positie van autoriteit verwijderd. Deze fondsen zijn dus, net zoals een verandering in bestuur, goed op weg om zich voor jullie ogen te gaan manifesteren. Onze liaisons waren in staat om deze data naar voren te schuiven en jullie in staat te stellen op een veel vroegere datum te zien hoe geschiedenis wordt geschreven. Momenteel kijken we naar dit complexe proces en zien we erop toe dat deze bewegingen voortgaan zoals gepland. In elk geval is het einde van de duistere cabal eindelijk daar.

Wees je, nu jullie dit nieuwe tijdperk van vrede en vrijheid binnengaan, er voortdurend van bewust hoe gemakkelijk deze tijd van wonderen voorbij kan gaan. Het is zeer noodzakelijk voor jullie om een grote mate van toewijding in deze zaken te betrachten. Onthoud dat deze giften tot een nog grotere mate van verantwoordelijkheid leiden. We dringen er op aan dat jullie speciale “waakhond” commissies oprichten en deze vragen iedereen goed geïnformeerd te houden omtrent hetgeen er feitelijk gebeurt. Vrijheid is een goddelijke gift die een blijvend juist gebruik van jullie bronnen vereist. De vroegere Amerikaanse President Jefferson stelde dat er een soort permanente revolutie nodig was. Deze mate van toewijding, hoewel nobel, is ongepast in een milieu van Internet en sociale media. Net als een nieuwe Paul Revere dienen jullie in staat te zijn de tekenen te zien en klaar te staan iedereen te informeren omtrent de tijd voor positieve actie. Deze sociale netwerken kunnen elke noodzaak voor geweld overstijgen. Sla derhalve dan alarm en gebruik een geweldige respons om jullie wereld door te laten blijven gaan richting de massalandingen en volledig bewustzijn. Dit proces kan jullie in staat stellen onze wederzijdse missies op het juiste spoor en synchroon te houden met het Goddelijke.

Nadat jullie eenmaal hebben geholpen jullie nieuwe realiteit veilig te stellen, is het noodzakelijk dat jullie beginnen je omgeving te verbeteren. Het eerste is de verschillende soorten vervuiling, die momenteel jullie mondiale milieu volstoppen, opruimen. Gebruik technologieën waartoe jullie ofwel toegang hebben, of die welke eerder van jullie afgezonderd waren en die nu voor jullie beschikbaar zijn. Gebruik ze om de chemische, radioactieve en andere giftige materialen die jullie uit jullie omgeving dienen te elimineren, te verwijderen. Nadat dit eenmaal is gedaan kunnen jullie bijdragen aan de projecten die plaatsvinden om de voedsel-, water- en huisvestingscrises van de mensheid op te lossen. In deze nieuwe wereld gaan jullie door met het oplossen van de crises die overblijven. Indien jullie niet in staat zijn deze kwesties volledig op te lossen, zijn wij van plan technologieën te introduceren die jullie nieuwe rijk beginnen in een waarlijk plezierige om in te leven, om te zetten. Desalniettemin is het van essentieel belang dat jullie succesvol met elkaar beginnen samen te werken. Jullie voorouders kwamen hier bijna 900.000 jaar geleden, om het leven en de methoden van een volledig bewust rijk te onderhouden.

Onze gezamenlijke taak is jullie voor te bereiden op een afgesproken terugkeer naar jullie eerdere Engel-achtige staat. Ieder van jullie leeft in deze wonderbaarlijke realiteit. Onze mentoren gaan jullie voorzien van wat jullie ook maar moeten weten nadat jullie zijn blootgesteld aan de kennis die de Anunnaki jullie faalden te geven. In feite moesten hun leugens en manipulatie de voorbereidende fasen zijn om van jullie een permanent slavenras te maken. De Hemel is het proces om jullie naar een transformatieve fase te brengen, die nodig is zodat wij onze missie kunnen laten slagen, begonnen. Op dit pad ligt het gewijde werk van jullie Opgestegen Meesters. Zij bezitten de serie leringen die jullie nodig hebben zodat onze mentoren jullie naar de uiterste rand van volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit is waar de Agarthanen erbij komen. In Binnenaarde zijn de levende apparaten die jullie transformatie zullen afmaken. Wat dan overblijft is, zoals we eerder zeiden, een speciale post Kristallen Lichtkamertraining en de stichting van jullie nieuwe sterrennatie. Er zal veel gebeuren wanneer jullie je geweldige bestemming vervullen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Zoals jullie kunnen zien, zijn ons een aantal belangrijke verantwoordelijkheden opgedragen om uit te voeren. De grootste hiervan was allereerst het jullie voorzien van de genade en barmhartigheid van de Hemel. Jullie hebben het duister overleefd en hebben aan iedereen jullie enorme toewijding aan het Licht bewezen. Onze taak was om boodschappers van de Hemel te zijn. We hebben dit graag gedaan en wachten met vreugde jullie laatste transitie uit dit 3-D rijk af. Onze huidige taak is om degenen die met succes de handlangers van het duister isoleren en verslaan te begeleiden. Deze opdracht zal leiden tot nieuw bestuur, dat het ons mogelijk zal maken om de noodzakelijke leringen te geven die jullie nodig hebben voordat onze hemelse broeders arriveren. In dit nieuwe rijk zullen jullie leren over je afkomst en de middelen ontvangen om een waarlijk wonderbaarlijk rijk op te zetten! Dit zal de voorloper zijn van een wereld die de hereniging van binnen- en buitenGaia zal beleven. Het zal jullie in staat stellen om een nieuwe sterrennatie te vormen.

Wij Meesters begrijpen hoe moeilijk dit voor velen van jullie zal zijn. Jullie hebben min of meer de huiveringwekkende toestand van dood en veroudering geaccepteerd. Deze zogenaamde werkelijkheid heeft jullie toegestaan om aan de voormalige leugens van het duister toe te geven. Nu dienen jullie deze “werkelijkheid” te herzien en snel een nieuwe aan te nemen. Onze gewijde taak is jullie te laten zien hoezeer een andere werkelijkheid echt mogelijk is. De wonderen van de terugkeer van de galactische mensheid zullen dit goddelijke proces voltooien. Deze mentoren van jullie, samen met onze leringen, zullen jullie laten zien hoe deze “welkom thuis”-missie in zijn werk gaat. Een van de eerste feiten die we te horen kregen was over deze galactische missie. Deze goddelijke missie samen met die van ons zal jullie terugkeer naar volledig bewustzijn, door allereerst gebruik te maken van onze goede daden en vriendelijkheid, mogelijk maken. Na vele millennia zal het eindelijk een heilige lering over wie jullie werkelijk zijn, bevatten.

Deze komende tijd is er daarom één van het volmaken van jullie overgang naar volledig bewustzijn. Dit vereist kennis, vaardigheden en vermogens die vrijelijk aan een ieder van jullie gegeven worden. De eerste grote stap is deze serie lessen over jullie Ware Zelf en een inzicht in de veelomvattende geschiedenis van de oude Atlantiers. Ieder van ons stamt uit deze tijd van bijna 13 millennia nadat Atlantis door haar eigen brandmerk van kwaad tot zinken werd gebracht. Deze huidige tijd is er één waarin deze langgerekte nachtmerrie ten einde komt en wordt opgevolgd door één waarin de glansrijke vreugde van het Licht doorleefd kan worden! We hebben in het rijk van de Agarthanen geleefd en kennen de vreugde van wat jullie te wachten staat. Laat ons een aanvang maken met het begin van deze gedenkwaardige tijden en het wonder van het Licht ervaren. Laat ons eveneens ervaren dat de handelswijze van het duister naar de vuilnisbakken van de aardse geschiedenis verwezen wordt. Halleluja, Halleluja, Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. De talloze momenten van vertraging zijn voorbij. Een nieuwe realiteit duwt de duistere, die jullie lang gekend hebben, snel aan de kant. Het is de laatste overgangsperiode naar een nieuwe realiteit die gevuld is met eindeloze positieve mogelijkheden en uiteraard: vrijheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!