Home > > Sheldan Nidle - 29 december 2015

Sheldan Nidle - 29 december 2015

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik

Selamat Jalwa! De wereld verheugt zich terwijl de leveringen zich eindelijk beginnen te manifesteren! Er begint een nieuw tijdperk voor de mensheid. In het eerste deel van het komende nieuwe Gregoriaanse jaar gaan jullie een serie verbazingwekkende gebeurtenissen zien. Nieuw bestuur zal de huidige internationale patronen wijzigen en tezamen met de toename van mondiale welvaart, jullie eonenlange concept van schuldslavernij in de afvalbak van de geschiedenis werpen. Dat is maar één van de vele belangrijke overtuigingen die door jullie zullen worden losgelaten. Jullie gaan je opnieuw verbinden met het geloof dat jullie een innerlijke kracht bezitten die, gecombineerd met een collectieve vaardigheid om elkaar te steunen, jullie regionale gemeenschappen grondig zal herinrichten. Deze toename van jullie persoonlijke bevoegdheden zal jullie in staat stellen snel de meeste van jullie huidige problemen op te lossen. Deze betreffen de huidige machts- en grondstoffenproblemen evenals die welke voedsel-, huisvesting- en herverdelingsproblemen in vele delen van jullie wereld betreffen. Kortom, jullie gaan opnieuw ontdekken hoe jullie wereld werkt. Dit is nog maar het begin van hetgeen jullie snel voor elkaar gaan krijgen. Dit rijk zal eveneens een nieuwe geboorte van vrijheid en gelijkheid zien!

Dit proces van jezelf heropvoeden zal steeds verdergaan. Het doel van de meeste educatie in de wereld is simpelweg het creëren van een wereld gevuld met een algemene serie feitelijkheden die bij iedereen zijn ingeprent. Het doel was gehoorzaamheid aan een monetair systeem en een hiërarchie op te dringen dat de grote mensenmassa een ernstig nadeel opleverde. Dit proces zal mondiaal worden losgelaten. Daarvoor in de plaats zal een systeem komen dat de persoonlijke macht benadrukt en je de middelen geeft je dromen waar te maken. Dit is aanvankelijk revolutionair, aangezien elke samenleving een geweldig proces dient te beginnen om diens kern te veranderen. Dit zal niet makkelijk gedaan worden aangezien de meesten nog denken volgens de vroegere, meer bekende manieren. Bestuur dient de werkbaarheid van de nieuwe methodes uit te leggen en de ontwikkeling van deze ideeën omtrent vrijheid en gelijkheid aan te moedigen. Nadat wij eenmaal formeel erkend zijn, zijn we van plan de nieuwe mogelijkheden, die gegeven worden door jullie welvaart en groeiende vrijheid, te benadrukken.

Deze nieuwe serie samenlevingen die jullie gaan bouwen is slechts één van jullie vele toekomstige prestaties. Op dit moment wordt Gaia vergiftigd door straling; door emissies van jullie auto’s, vrachtwagens en fabrieken. Daarenboven zitten jullie midden in een enorm proces van uitsterven van jullie flora en fauna. Deze verschrikking escaleert verder door een immense wereldwijde mis-distributie van jullie natuurlijke bronnen. Jullie onophoudelijk ontginnen en slopen van dit land en haar verscheidene levende bronnen verergeren deze mis-distributie nog verder. Jullie gaan deze problemen beginnen op te lossen nog voor we landen. Tegen die tijd gaan we jullie vooruitgang beoordelen en snel afmaken wat jullie begonnen. Gaia wilde dat jullie corrigeerden wat nu verkeerd is aan jullie samenlevingen en dat jullie beginnen te bewijzen dat jullie toegewijd zijn aan het smeden van een nieuw rijk. Dit zal jullie in staat stellen de heilige relatie tussen deze mondiale samenleving en Gaia beter te begrijpen.

Deze nieuwe werkelijkheden zullen worden versterkt door wat jullie Opgestegen Meesters je zullen leren over je gewijde afkomst en wat jullie, sinds jullie door de priester-wetenschappers van Atlantis in de amnesie van beperkt bewustzijn geworpen werden, is overkomen. De Anunnaki en hun handlangers hebben deze geschiedenis de afgelopen 13 millennia grotendeels verkeerd weergegeven. We willen graag iedere overgebleven twijfel die jullie nog hebben op het moment dat jullie je mentoren ontmoeten, wegnemen. Het is van levensbelang dat jullie een grondig inzicht hebben in wat jullie ten onrechte is overkomen. Deze vreemde reis van jullie heeft een donkere schaduw gelegd over hoe jullie denken en handelen in dit rijk. Het is belangrijk om de leugens en onwaarheden die jullie nu aannemen, volledig recht te zetten. Jullie zijn erachter hoe het duister te werk gaat. Het deel dat daaraan dient te worden toegevoegd bestaat uit een serie waarheden over jullie zelf en een grondige herziening van hoe werkelijkheden daadwerkelijk functioneren. Deze kennis kan jullie gereed maken om je gemakkelijker in de wonderbaarlijke rijken van volledig bewustzijn te bewegen.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op hetgeen voor iedereen een uiterst vreugdevol moment belooft te zijn! Het duister begint van het toneel te verdwijnen. We zegenen iedereen in de Hemel voor deze uiterst genaderijke tijd. Wat jullie vervolgens zullen doen is aan iedereen in de Hemel bewijzen wat een waarlijk dappere en moedige zielen jullie zijn! Dit afgelopen jaar begon op een oneervolle manier en eindigde op geweldige wijze. Jullie bevinden je op een pad dat jullie in staat zal stellen de rijken van het Licht opnieuw te betreden en je te wentelen in overwinningsvreugde! Dit is de tijd waarin jullie je wonderbaarlijk hervonden focus kunnen gebruiken om te visualiseren hoe dit rijk veranderd zal gaan worden. We bereiden een aantal speciale presentaties voor om jullie te begeleiden m.b.t. wie jullie werkelijk zijn en jullie in te lichten over wat er de laatste 13 millennia met jullie is gebeurd. Deze glorierijke feiten zullen het jullie mogelijk maken de volledige inhoud van jullie geschiedenis en hoe die betrekking heeft op jullie bestemming, te begrijpen.

Deze waarheidsgetrouwe verhalen zullen jullie helpen beter begrip te krijgen van wat de Anunnaki hebben gedaan en hoe hun handlangers te werk gingen. We hebben er lang naar verlangd toestemming te krijgen om dit vrijelijk aan jullie uit te leggen. Toen we aan onze verschillende missies begonnen werd ons dit verhaal tot in detail verteld. Het dient niet beoordeeld te worden, maar enkel verteld. Veel van de artefacten die jullie in de afgelopen paar eeuwen hebben opgegraven werden door het duister gemanipuleerd. Het is tijd om de sluier op te lichten en in het Licht van de grote waarheden te treden, die deze onderwerpen vertegenwoordigen. Jullie zijn een groots volk dat een uiterst moeizame reis heeft overleefd. Wij zijn hier om een aantal waarheden te onthullen en om jullie de betekenis uit te leggen van een aantal zogenaamde “geheime tekens”. Het is dit dat het begin van jullie bevrijding en stevige verankering op jullie goddelijke pad naar verlichting betekent.

Laat ons in dit geheel een grote waarheid herhalen. Jullie zijn een uiterst heilige groep Zielen. Wij hebben het voorrecht om toezicht op jullie te houden en jullie te begeleiden. Dit is iets dat we niet onderschatten. Lang geleden werden we door de Hemel voorbestemd om toezicht te houden en de methodes van goddelijke barmhartigheid en dankbaarheid toe te passen om jullie naar het Licht te brengen. Deze taak heeft millennia in beslag genomen om dit te bereiken. Ieder van ons is af en toe temidden van jullie geboren, heeft geleefd en is gestorven. We zullen deze kennis van de wereld laten werken om onze heilige doelen te bereiken. We kennen in detail wat de Anunnaki en hun handlangers hebben toegepast om de waarheid te manipuleren. We weten wat er nodig is om jullie naar de gedenkwaardige tijd te brengen waarop de macht van het duister snel zal oplossen. Dit proces stelt de Hemel in staat om jullie terug te brengen tot volledig bewustzijn en om jullie band met je spirituele- en ruimtefamilies te herstellen.

Vandaag weten we dat jullie op de rand staan van een grootse overwinning die een einde zal maken aan jullie enorme onwetendheid omtrent hoe deze fysieke en spirituele universa werken. Jullie zullen eveneens worden voorbereid op de ontmoeting met jullie familie uit Binnenaarde. Jullie zullen ontdekken hoe dit rijk verbonden is met het Bovenaardse rijk dat het Binnenaardse bestuurt en jullie zullen beginnen inzicht te krijgen in wat er van jullie wordt verwacht te gaan doen en jullie zullen klaar zijn om het te doen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!