Home > > Sheldan Nidle - 12 januari 2016

Sheldan Nidle - 12 januari 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik

Dratzo! Veel verwachte operaties warden vertraagd door overdreven voorzichtige en onnodige beveiligingsontwikkelingen. Degenen die deze fondsen tijdelijk beheren zijn ten diepste bezorgd en hebben zich daarom gebruik gemaakt van een proces dat hen in staat stelt in eerste instantie met een slakkengang te werken. Deze afwijkende operatie heeft de leveringen vertraagd en het tijdstip waarop deze gelden zullen worden geleverd, gewijzigd. Het gaat nu met een meer weloverwogen snelheid dan ons aanvankelijk werd toegestaan. Nogmaals, deze fondsen zijn nu in handen van degenen die zich meer op hun gemak voelen bij een tempo dat gepaard gaat met een serie bijzondere controles in iedere fase van deze operatie. Dit houdt in, een speciale manier om in het geheim enorme sommen geld over de grenzen te verplaatsen. Wij geloven dat dit tragere proces twee gevolgen heeft. Ten eerste heeft het een groot aantal toekomstige aankondigingen, die de start van nieuw bestuur en een mondiale valuta-reset signaleren, vertraagd. Ten tweede heeft het het beginschema van de massa-arrestaties en het herinrichten van het wereldwijde frauduleuze bankensysteem vertraagd.

Deze vertragingen zijn weer een ander signaal van hoe moeilijk het is om snel tegen de oude duistere orde, die dit rijk millennia lang heeft geregeerd, op te treden. Zelfs terwijl we de gereedschappen en het bewijs hebben om deze verfoeilijken te verslaan is het zeer moeilijk om, zelfs na een serie afspraken, dit essentiële proces te versnellen. Het duister realiseert zich de mate waarin de Lichtkrachten zijn doordrongen met degenen die weten hoe waarlijk doortrapt de werkwijzen van hun voormalige duistere Heren waren. Deze oude “geschiedenis” heeft steeds maar weer voor voorzichtigheid gezorgd, zelfs wanneer het niet echt noodzakelijk was. We verontschuldigen ons ten zeerste voor deze ultra-trage acties. Het is moeilijk door te gaan als een bepaalde manier van doen betwist wordt. Het is onze uitdaging dit te veranderen en een frisse wind te laten waaien door deze operatie. Derhalve verwachten we dat dit proces vrij binnenkort zal gaan beginnen. Zelfs degenen die enorm voorzichtig zijn, zijn waarachtig toegewijd aan de grootse transformatie van deze realiteit. Zodoende zullen de oude manieren eindelijk aan de kant worden gezet.

Blijf, terwijl dit proces van verandering doorgaat, je focussen op de overwinning. We zijn er volledig van overtuigd dat iedereen vastberaden is om een einde te maken aan de kwaadaardige methoden van de duistere cabal. Deze cabal heeft haar macht ingezet om angst te zaaien, de zaken te verdraaien en iedereen te verwarren. We zijn ons ervan bewust hoe zeer deze methoden velen langzamerhand dodelijk vermoeid heeft achtergelaten wanneer ze iets positiefs proberen te bereiken. Ondanks deze angsten van ontoerekeningsvatbaarheid, wordt er daadwerkelijk enige mate van actie ondernomen. Het is niet eenvoudig om degenen die jullie zo lang hebben gevreesd te trotseren. Een noodzakelijk iets t.b.v. een wijziging van de kern van deze realiteit komt eraan. Het duister weet dat de dagen van gedachten-vervormende controle voorbij zijn. De tijd voor vele belangrijke aankondigingen is aangebroken. Deze zullen een domino-effect starten dat jullie rijk voor altijd zal veranderen. Dit houdt tevens een nieuwer, eerlijker monetair systeem in, welvaart, en natuurlijk nieuw bestuur. Bereid je voor om je te verbazen en vereerd te zijn door wat er gaat gebeuren!

Wees je, terwijl je je in een nieuw tijdperk begeeft, bewust van wat dit waarlijk inhoudt. De oude inzichten die jullie sinds je kindertijd met je mee hebben gedragen zullen niet langer volledig van toepassing zijn. Dit zal het begin betekenen van een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Lang geleden zijn jullie de pionnen van een duistere groep heersers geworden die een onderklasse van handlangers heeft gecreëerd, die we de duistere cabal noemen. Deze cabal provoceerde de Hemel en heeft sinds de laatste paar decennia een rijk gecreëerd dat ze van plan waren voor eeuwig naar hun eigen wil te zetten. Deze wil is gebroken en met wat er gaande is, zullen jullie binnenkort kunnen zien dat ze gearresteerd en tijdelijk van jullie geïsoleerd worden. Deze groep charlatans zal berecht worden en haar ten onrechte verkregen vermogens worden onder jullie verdeeld. Gebruik deze tijd om dankbaar te zijn voor wat er gaande is. Jullie zullen je vrijheid terugkrijgen en de kans krijgen om volledig op te gaan in je eigen bezigheden. Onderschat deze kans niet. Wees toegewijd en klaar om iedere dag waakzaam te zijn. Vrijheid is iets dat nauwlettend in het oog gehouden dient te worden! Kom tezamen en bereid jezelf voor op nieuwe verantwoordelijkheden!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie, geliefde harten, staan aan de uiterste rand van een nieuwe realiteit. Degenen die de leiding hebben gekregen om een grootse welvaart aan jullie te leveren zijn eindelijk zover om een lang proces dat vele eeuwen geleden begon, te voltooien. Onze reden om hen deze enorme verantwoordelijkheid toe te kennen was gebaseerd op hun eerlijkheid en diepe toewijding, die ons in staat stelde zeker te zijn dat deze grootse opdracht op de juiste tijd uitgevoerd zou worden. Het moment voor deze heilige voltooiing is nu gekomen. We zijn uiterst verheugd dat jullie op het punt staan de vele aan jullie verschuldigde zegeningen te ontvangen. De tijd om een einde te maken aan jullie slavernij in dit duistere land is aangebroken. Door deze zegeningen zullen jullie bevrijd worden. De tijd van jullie verlichting zal eindelijk kunnen beginnen! We bereiden tevens onze leringen aan jullie voor. Deze zullen jullie inzicht geven omtrent jullie afkomst en de redenen van jullie goddelijke missie op deze wereld. Dit zal verder worden uitgelegd door jullie Agarthaanse nichten en neven.

Terwijl we deze uiterst opwindende tijd naderen lijkt het alsof deze wereld onaangeraakt blijft door wat we iedere dag zeggen en voelen. Veel van wat er verandert, doet dat op een manier die wordt vermomd door de oude manieren. Ondanks dat is het slechts een schijnvertoning die jullie waarnemen. Dit krankzinnige rijk zit vol listen. Het duister begrijpt waar de Hemel mee bezig is. Blijf, ondanks teleurstellingen, gefocust op jullie vooruitzicht en de beloning die het inhoudt. Jullie zijn een machtig volk en we zijn alleen maar gekomen om jullie te erkennen en te steunen. Deze wereld heeft haar wreedheid met de daarmee gepaard gaande consequenties getoond. Deze krankzinnige oorzaken en gevolgen zijn klaar om getransformeerd te worden. Het Licht is gekomen en het doordringt de laatste groep processen die jullie zorgen zullen transformeren in wonderbaarlijke dingen waar jullie zo lang van gedroomd hebben! Het glorieuze moment van nieuwe verantwoordelijkheden voor jullie en voor ons is aanstaande.

Gebruik je visualisaties en jullie diepste dromen om je te leiden. De Hemel begrijpt wie jullie werkelijk zijn en laat jullie de weg zien naar een nieuwe werkelijkheid. Het is de Hemel die jullie op dit uiteindelijke pad naar volledig bewustzijn heeft gezet. We zijn slechts een goddelijk instrument op deze heilige reis. Deze tijd in onze gezamenlijke geschiedenis is net begonnen. Jullie bevinden je in het proces van het voorbereiden van je lichaam en je Ziel om naar een kristallijnen versie te transformeren die je volledig bewuste zelf is. Jullie werden vrijgesteld van de enorme moeilijkheden die door deze reis zijn ontstaan en het is in plaats daarvan een magere afspiegeling van jullie beperkt bewuste zelf. Wees, ook al heeft dit ervoor gezorgd dat enige pijn en verdeeldheid voortduurden, dankbaar dat het niet de Apocalyps is geworden die het had kunnen zijn. Jullie bevinden je nu in de laatste stadia van een nieuw rijk. Jullie weg is vrijgemaakt voor de overwinning! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze missie om jullie te voorzien van een globaal verslag van wat er op deze aardbol gaande is. Het duister heeft verloren en alles wat nu nog nodig is, is een laatste noodzaak om voorzichtig en bedachtzaam te zijn. Jullie zegeningen zijn onderweg en jullie zullen ze binnenkort voor je verblufte ogen zien verschijnen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!