Home > > Sheldan Nidle - 4 september 2018

Sheldan Nidle - 4 september 2018

Dratzo! Daar zijn we weer! Jullie vooruitgang naar het behalen van de uiteindelijke overwinning voor het Licht gaat nog steeds door, stap voor stap. Wanneer we kijken naar de manier waarop de Alliantie, onze Aardse bondgenoten, samenwerkt om de zeer discrete en minutieus samengestelde blauwdruk die we hen hielpen formuleren uit te voeren, kunnen we niet anders dan enige trots voelen. Hun dynamische plan van aanpak blijft de overmoedige duistere cabal verbijsteren. Multidimensionaal van aard, was de strategie tot nu toe langzaam maar gestaag. Jullie kunnen een versnelde beweging verwachten naarmate meer Waarheid wordt onthuld. Het algemene publiek ontwaakt ondanks de meedogenloze vastberadenheid van de cabal om jullie evolutie tegen te houden. Gelukkig zal hun hoogmoed hun ondergang zijn. De cabal’s heerschappij over jullie vervaagt. We vragen jullie positief te blijven en soelaas te vinden in jullie Vertrouwen.

Het meer galactische temperament van de Alliantie is, tot dusverre en met de nodige toewijding, het duister en diens vele ermee verbonden associés te slim af geweest. Het is allemaal onderdeel van een uitgekiend en gedetailleerd gevolgd masterplan dat het duister van jullie planeet zal verwijderen. Er broeit een revolutie vanuit de basis, een nieuw en minutieus moreel systeem van algemene wetten dat gemandateerd is om formeel aan jullie wereld te worden geïntroduceerd. Een serie brede, elkaar aanvullende onderzoeken heeft de walgelijke geheimen van de duistere cabal aan het licht gebracht. Deze onderzoeken zullen de toon zetten voor hun wettelijke val uit de macht. Deze onderzoeken worden geassocieerd met de opkomst van verschillende overgangsregeringen, wiens primaire doelen bestaan uit de vervolging van duizenden individuen die dienden als functionarissen voor de illegale en fictieve “oorlog aan de terreur”. Deze ontwikkeling is op dit moment nog steeds gaande.

De voortgang van deze “grote schoonmaak” kan nieuwe regeringen, waarachtig gebaseerd op vrijheid, recht en individuele soevereiniteit, instellen. Door het praktiseren van functionele moraliteit kunnen door mensen geleide republieken werken zoals het is bedoeld, en kan mondiale overvloed ongehinderd worden uitbetaald. Deze veranderingen zullen de intrinsieke aard van jullie realiteit in een heel andere entiteit veranderen. Zelden staat de Hemel zo’n immense modificatie toe in zo’n korte tijd. Normaal wordt deze mate van verandering gedaan in eeuwen, niet in minder dan een decennium. Deze goedkeuring is een goddelijke compensatie, voortkomend uit de cabal’s openlijke trotsering van gewijde decreten die de reconstructie van jullie realiteit beheersten.

Wanneer het moment daar is dat de duistere cabalisten zich erop voorbereiden terug te treden, zullen we zorgvuldig degenen die hen opvolgen onder de loep nemen. Het is van het grootste belang dat de aangewezen interim-regeringen een vorm van representatief bestuur creeren dat jullie ontwikkeling nu en in de toekomst ondersteunt. De welvaartsprogramma’s en de vele beneficiaire projecten die deze interim- regeringsstelsels initiëren zullen met elkaar gesynchroniseerd moeten worden. Bovendien zullen deze regeringsstelsels nieuwe regels nodig hebben die ieder van jullie machtigt om vrijelijk deel te nemen aan het proces van besturen: dit zullen een paar van de eerste stappen zijn die jullie naar je galactische samenleving zullen brengen. Neem de tijd om Het Wezen dat je wordt te erkennen evenals de torenhoge verantwoordelijkheden die jullie zullen aangaan in het actualiseren van jullie nieuwe galactische samenleving.

Soevereiniteit is een direct bijproduct van vrijheid. Het geeft elk Wezen een gelijke status in vergelijking met elkaar. Soevereiniteit is de bijzondere basis waarop jullie goede werken kunnen worden gebouwd. Het is het middel waardoor jullie gemakkelijk je volle creatieve talenten kunnen manifesteren/realiseren. Nadat jullie eenmaal echt begrijpen hoe jullie allemaal onderling verbonden zijn, zullen jullie ontdekken hoe gemakkelijk, moeiteloos en effectief het is om samen te werken. Deze verbinding moedigt een onvermijdelijk verlangen aan om een liefhebbende en duurzame leefomgeving voor jullie gemeenschap te creëren. Soevereiniteit is de goddelijke en wettige manier om positieve handelingen uit te voeren. Soevereiniteit is de onwankelbare basis waarop jullie goede werken gebouwd kunnen worden. Het is onze onwrikbare intentie jullie allen binnenkort te begroeten en onze gezamenlijke overwinning te vieren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen meer onderwerpen met jullie bespreken. Jullie huidige “on-beschaving” zal worden veranderd in één die harmonie en vreugde uitstraalt en die overal een ontstaan van kansen en ontdekkingen te zien zal geven. De menselijke samenleving zal terugkeren naar de hoogten die men in Lemurië heeft gekend. Opnieuw willen we graag onze diepe waardering uitspreken voor jullie werk. Het is een behoorlijke uitdaging om, naar nu is gebleken, voor zo lange tijd in vertrouwen te handelen. Tijdens deze reis was jullie enige bevestiging van dit proces, deze boodschappen, plus verslagen die van het internet afkomstig zijn. Wees gerust dat wanneer deze buitengewone gebeurtenissen zich eenmaal ontvouwen, er een vreugdevol einde zal komen aan jullie ontberingen.

Elk individu heeft het nodig zich gekend te voelen en te weten dat zijn of haar bijdrage waardevol is voor deze wereld. Een gevoel van erbij te horen ligt aan de basis van een gezonde lokale gemeenschap, wat op zijn beurt de hoeksteen vormt van een gezonde mondiale samenleving. Dit gaat hand in hand met spirituele groei. Goddelijke dienstbaarheid is bedoeld om jullie samenleving tot stand te brengen door jullie de vrijheid te geven om op een creatieve manier je aangeboren vermogens in te zetten om de alledaagse problemen die jullie omgeven op te lossen. Lokale gemeenschappen zijn bedoeld om zelfvoorzienend en zelfregulerend te worden, in staat om elk intern probleem dat zich aandient op te lossen. Alleen dan kunnen jullie intuïtieve vermogens op zowel nationaal als mondiaal niveau, werkelijk functioneren. Naarmate jullie bewustzijn toeneemt, zal jullie verlangen naar vrijheid jullie volledige aandacht opeisen.

Soevereiniteit is een direct bijproduct van vrijheid. Het geeft elk Wezen een gelijke status in vergelijking met elkaar. Soevereiniteit is de bijzondere basis waarop jullie goede werken kunnen worden gebouwd. Het is het middel waardoor jullie gemakkelijk je volle creatieve talenten kunnen manifesteren/realiseren. Nadat jullie eenmaal echt begrijpen hoe jullie allemaal onderling verbonden zijn, zullen jullie ontdekken hoe gemakkelijk, moeiteloos en effectief het is om samen te werken. Deze verbinding moedigt een onvermijdelijk verlangen aan om een liefhebbende en duurzame leefomgeving voor jullie gemeenschap te creëren. Soevereiniteit is de goddelijke en wettige manier om positieve handelingen uit te voeren. Soevereiniteit is de onwankelbare basis waarop jullie goede werken gebouwd kunnen worden. Het is onze onwrikbare intentie jullie allen binnenkort te begroeten en onze gezamenlijke overwinning te vieren.

Vandaag bespraken we hetgeen zich op jullie wereld aan het ontvouwen is. Er zijn gebeurtenissen onderweg die uiteindelijk het einde van de duistere cabal en diens vele collaborateurs zal verzekeren. Jullie worden voorbereid om getuige te zijn van een wonderbaarlijke gebeurtenis: de terugkeer van het Licht op Aarde! Vanaf dat punt zal het slechts een korte reis terug naar volledig bewustzijn zijn. Weet,, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!